Vyskúšajte si to! Zatelefonujte potenciálnym novým zákazníkom

Správca Závodov 1. mája používa doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na vytvorenie a sledovanie aktivít súvisiacich s predajom vyrábaných bicyklov a príslušenstva.

Na ďalší týždeň plánuje manažér cestovať do Kalifornie a absolvovať predajné hovory. Manažér zatelefonuje potenciálnym zákazníkom v Kalifornii, bude sa s nimi rozprávať o ich potrebách a vyžiada si stretnutie s manažérom obchodu.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Volanie potenciálnym zákazníkom

Vytvorte novú marketingovú aktivity zoznamu hovorov, ktorá zahŕňa všetkých potenciálnych zákazníkov v Kalifornii.

 1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Marketing.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine Nový kliknite na položku Nový zoznam hovorov   Call List icon .

 3. Vo formulári Zoznam hovorov v časti Aktivita v poli Názov zadajte nasledujúcu hodnotu: Kalifornia – potenciálni klienti

 4. Do poľa Kampaň zadajte Kalifornský sen

  Tento zoznam hovorov bude jednou aktivitou v marketingovej kampani.

Záznam zoznamu hovorov

Na začiatok stránky

Filtrovanie zoznamu príjemcov

Zoznam hovorov momentálne obsahuje všetky obchodné kontakty a potenciálnych zákazníkov v databáze podniku Závody 1. mája. Použite filter na vytvorenie zoznamu, ktorý bude obsahovať iba potenciálnych zákazníkov v Kalifornii.

 1. V časti Zoznam príjemcov kliknite na položku Všetci potenciálni zákazníci.

 2. Kliknite na položku Overiť a filtrovať.

 3. V dialógovom okne Filtrovanie obchodných kontaktov kliknite na kartu Rozšírený filter.

 4. Na karte Rozšírený filter vykonajte nasledujúce kroky:

  1. V zozname Názov poľa kliknite na položku Štát alebo okres (pracovisko).

  2. V zozname Porovnávanie kliknite na položku Rovná sa.

  3. V poli Porovnať s zadajte hodnotu CA.

   Rozšírený filter

 5. Kliknutím na položku OK použite filter.

  Zobrazí sa desať potenciálnych zákazníkov v Kalifornii.

Výber časti na zobrazenie

Manažér sa rozhodne zobraziť adresy potenciálnych zákazníkov v zozname hovorov, zistiť, kde sa nachádzajú a vytvoriť si mapu tejto návštevy.

 1. V časti Podrobnosti o príjemcoch kliknite na položku Vybrať časti.

 2. V dialógovom okne Výber častí zo zoznamu hovorov pre potenciálnych zákazníkov v Kalifornii v časti Všeobecné začiarknite políčko Adresy a potom kliknite na položku OK.

  Adresa každého potenciálneho klienta sa teraz bude nachádzať v časti Podrobnosti o príjemcoch.

Vytvorenie scenára hovoru

Počas prípravy manažéra na zatelefonovanie každému klientovi a dohodnutie schôdze sa manažér rozhodne vytvoriť scenár hovorov. Tento scenár pripomenie manažérovi body a produkty, ktoré chce uviesť počas hovoru s každým zákazníkom.

 1. Na páse s nástrojmi v skupine Denník telefonátu kliknite na položku Vytvoriť scenár hovoru  Call List icon .

 2. Do formulára Potenciálni zákazníci z Kalifornie – scenár hovoru zadajte nasledujúce hodnoty:

  Dobré ráno alebo dobrý deň, volán zo spoločnosti Závody 1. mája, ktorá vyrába bicykle. Našli by ste si pár minút čas na rozhovor?

  Zostavujeme a predávame rôzne horské a cestné bicykle, ktoré sú u nás veľmi populárne. Keďže v Kalifornii sa môžete bicyklovať po celý rok, som presvedčený, že naše bicykle budú určite veľmi obľúbené u vašich zákazníkov.

  Aké druhy bicyklov vaši zákazníci vyhľadávajú?

  O dva týždne budem v <sídlo potenciálneho zákazníka> a priveziem so sebou niekoľko bicyklov na ukážku. Kedy by bolo najvhodnejšie vás navštíviť?

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

  Scenár sa uloží do časti Denník telefonátu zoznamu hovorov pre každú danú položku.

Zoznam hovorov so scenárom

Vytvorenie príležitosti

Jeden z klientov (Charles Christenson) povedal, že by mal záujem o kúpu horských bicyklov. Vytvorte záznam o príležitosti a zaznamenajte si bicykle, o ktoré má pán Christenson záujem.

 1. V časti zoznamu hovorov Zoznam príjemcov kliknite na položku Christenson, Charles M.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine Akcie príjemcu kliknite na položku Nová položka histórie  Add Communication History Item icon a potom na položku Príležitosť.

 3. Do poľa Názov príležitosti zadajte hodnotu Horské bicykle.

  Všimnite si, že polia Inicioval a Prepojiť s sa automaticky vyplnia. Pole Inicioval obsahuje názov zoznamu hovorov, z ktorého pochádza príležitosť alebo potenciálny predaj. Tento záznam sa zahrnie do súhrnu sledovania zoznamu hovorov. Pole Príležitosť sa automaticky prepojí so záznamom Potenciálny zákazník pre Charlesa Christensona.

 4. V časti Informácie o predaji zadajte do poľa Pravdepodobnosť hodnotu 50%.

 5. V časti Produkty a služby kliknite na položku Pridať.

 6. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby vykonajte nasledujúce kroky:

  1. V zozname Názov položky kliknite na položku Horské-200, čierne, 38.

  2. Do poľa Množstvo zadajte hodnotu 5

  3. Začiarknite políčko Zdaniteľné a potom kliknite na položku OK.

 7. Vo formulári Príležitosť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

 8. Vo formulári Zoznam hovorov kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip : Príležitosť sa taktiež bude nachádzať na stránke História záznamu Charlesa M. Christensona.

Sledovanie návratnosti investícií marketingovej aktivity

Ak chcete zistiť výnos zo zoznamu hovorov, overte stránku záznamu Sledovanie.

 1. Na karte Zoznam hovorov v pracovnom priestore Marketing dvakrát kliknite na položku Kalifornia – potenciálni klienti a otvorte príslušný záznam.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku Sledovať.

  V časti Výsledky aktivity bude mať pole Iniciované príležitosti hodnotu 1 a pole Očakávaný výnos bude mať hodnotu 2 699,98 eur.

 3. Vedľa položky Iniciované príležitosti kliknite na položku Zobraziť záznam.

  Tento zoznam bude obsahovať informácie o marketingovej aktivite zoznamu hovorov, ako aj záznam Charlesa Christensona, ktorý si pravdepodobne kúpi niekoľko horských bicyklov.

  Očakávaný výnos je 50 % celkovej hodnoty, ktorú môže minúť pán Christenson, pretože pravdepodobnosť uzatvorenia predaja je 50 %.

Vytvorenie plánovanej činnosti s pánom Christensonom

Pridajte plánovanú činnosť s pánom Christensonom do kalendára.

 1. Vo formulári Zoznam hovorov na páse s nástrojmi kliknite na položku Všeobecné.

 2. Kliknite na položku Nová položka histórie a potom na položku Plánovaná činnosť.

 3. Do riadka Predmet zadajte Schôdza s pánom Christensonom o horských bicykloch.

 4. Do poľa Umiestnenie zadajte adresu pána Christensona: 100 Shore Mall, Jefferson City, CA.

 5. V poli Čas začatia kliknite na dátum a čas v budúcom týždni. Kliknite napríklad na 10. júna 2010 a 13:00.

 6. Pridajte komentáre alebo pripomenutia a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  Plánovaná činnosť sa pridá do kalendára a bude uvedená na stránke História v zázname pána Christensona.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×