Vyskúšajte si to! Použite potenciálneho zákazníka ako pomôcku na rast podniku

Manažér predaja v spoločnosti Závody 1. mája stretáva alebo využíva odporúčania na osoby, ktoré sú potenciálnymi zákazníkmi. Spoločnosť závody 1. mája sleduje a kategorizuje týchto potenciálnych zákazníkov podľa ich potenciálnej hodnoty vzhľadom na obchodné činnosti.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

 3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Hodnotenie potenciálneho zákazníka

Minulý víkend stretol jeden zo zamestnancov spoločnosti Závody 1. mája Ladislava Zemzelína, vlastníka spoločnosti Wide World Importers. Počas rozhovoru, ktorý sa týkal najmä bicyklovania, zamestnanec spoločnosti Závody 1. mája zistil, že Ladislav Zemzelín by mohol byť potenciálny hodnotný zákazník.

Zamestnanec vyplnil formulár potenciálneho zákazníka pre Ladislava Zemzelína.

Otvorenie záznamu potenciálneho zákazníka

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

 2. Kliknite na kartu Potenciálni zákazníci.

 3. Dvojitým kliknutím na záznam Ladislava Zemzelína otvorte tento záznam. V zázname potenciálneho zákazníka sa zobrazujú nasledujúce informácie:

  • Meno potenciálneho zákazníka    

   Lead record showing name field

  • Prepojenie na záznam zákazníka pre jeho spoločnosť     Keďže ide o dodávateľa, prepojenie je nadviazané na záznam predajcu pre spoločnosť Wide World Importers.

   Lead record showing linked account

  • Zdroj potenciálneho zákazníka     Ladislav Zemzelín uvidel reklamu na spoločnosť Závody 1. mája a spojil sa so zamestnancom spoločnosti Závody 1. mája. Tento zamestnanec taktiež odhadol hodnotu potenciálnej objednávky.

   Lead record showing Source section

  • Skóre potenciálneho zákazníka     Zamestnanec použil systém automatického určenia skóre potenciálneho zákazníka na kvalifikovanie Ladislava Zemzelína. Zamestnanec začiarkol políčka kritérií, ktoré Ladislav Zemzelín spĺňa. Potom doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook automaticky vypočíta počet hviezdičiek.

   Lead record showing Lead scoring

   Ak by zamestnanec chcete použiť manuálny systém určovania skóre potenciálneho zákazníka na kvalifikovanie Ladislava Zemzelína, klikal b na hviezdičky a zhodnotil Ladislava Zemzelína.

   Spoločnosť Závody 1. mája prispôsobila kritériá určovania skóre tak, aby priradila hodnotu jednotlivým charakteristikám vrátane potreby zákazníka získať produkty, prostriedkov odporúčania pre spoločnosť, frekvencia, akou zákazník v minulosti kontaktoval spoločnosť a či bol kontakt založený na náhodnom stretnutí alebo volaní, alebo pochádza od zákazníka (čo naznačuje vyšší záujem). Čím je skóre potenciálneho zákazníka vyššie, tým je pravdepodobnejšie, že sa potenciálny zákazník stane novým zákazníkom.

  • Komentáre     Zamestnanec použil pole s komentármi na pridanie poznámok o potenciálnej objednávke.

   Lead record showing comments

Zmena skóre potenciálneho zákazníka

Spoločnosť Závody 1. mája zistila, že zákazníci, ktorí sponzorujú cyklistické udalosti, si od nej objednávajú vyšší počet bicyklov, a preto sa počas hodnotenia jednotlivých potenciálnych zákazníkov rozhodla pridať aj túto skutočnosť ako kritérium hodnotenia.

 1. V časti Skóre potenciálneho zákazníka kliknite na položku Kritériá určovania skóre.

  Modify Scoring Criteria

 2. V dialógovom okne Úprava kritérií určovania skóre kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Pridanie kritéria určovania skóre zadajte do poľa Popis hodnotu:

  Aktuálne sponzorstvo

 4. V zozname Dôležitosť kliknite na položku Vysoká.

 5. Kliknutím na položku OK uložte zmeny a zavrite dialógové okná.

 6. V zázname Ladislava Zemzelína kliknutím na položku Uložiť a zavrieť aktualizujte záznam.

 7. Znova otvorte záznam Ladislava Zemzelína.

  Všimnite si, že skóre dosahuje štyri hviezdičky namiesto piatich hviezdičiek.

  Spoločnosť Wide World Importers sponzoruje miestnu cyklistickú udalosť.

 8. Začiarknite políčko Aktuálne sponzorstvá.

  Počet hviezdičiek sa automaticky aktualizuje.

S týmito informáciami v zázname potenciálneho zákazníka je spoločnosť Závody 1. mája pripravená na ďalšie stretnutie s Ladislavom Zemzelínom, ktoré sa bude týkať ďalších informácií o bicykloch a príslušenstve.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×