Vypočítavané stĺpce v doplnku Power Pivot

Vypočítavaný stĺpec poskytuje možnosť pridať nové údaje do tabuľky v údajovom modeli PowerPivot. Namiesto prilepenia alebo importu hodnôt do stĺpca môžete vytvoriť vzorec Dax (Data Analysis Expressions), ktorý definuje hodnoty stĺpcov.

Ak je napríklad potrebné pridať hodnoty zisku z predaja do každého riadka v tabuľke factSales . Pridaním nového vypočítavaného stĺpca a použitím vzorca = [SalesAmount]-[TotalCost] – [ReturnAmount]sa nové hodnoty vypočítavajú odčítaním hodnôt z jednotlivých riadkov v stĺpcoch TotalCost a ReturnAmount z hodnôt v každom riadku stĺpca SalesAmount. Stĺpec zisk sa potom môže použiť v zostave kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View – ako akýkoľvek iný stĺpec.

Na tomto obrázku je znázornený vypočítavaný stĺpec v PowerPivot.

Vytvorenie vypočítavaného stĺpca v doplnku Power Pivot

Poznámka: Hoci vypočítavané stĺpce a miery sú podobné, pretože každá z nich sa opiera o vzorec, líšia sa. Miery sa najčastejšie používajú v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Vypočítavané stĺpce môžete použiť vtedy, keď chcete umiestniť vypočítavané výsledky do inej oblasti kontingenčnej tabuľky, ako je napríklad stĺpec alebo riadok v kontingenčnej tabuľke, alebo na osi v grafe. Ďalšie informácie o opatreniach nájdete v téme opatrenia v doplnku Power Pivot.

Informácie o vypočítavaných stĺpcoch

Vzorce vo vypočítavaných stĺpcoch sú podobne ako vzorce vytvorené v Exceli. Pre rôzne riadky v tabuľke však nie je možné vytvárať rôzne vzorce. Vzorec DAX sa namiesto toho automaticky použije na celý stĺpec.

Ak stĺpec obsahuje vzorec, hodnota sa vypočíta pre každý riadok. Výsledky sa vypočítavajú pre stĺpec ihneď po zadaní vzorca. Hodnoty stĺpcov sa potom podľa potreby prepočítajú, napríklad pri obnovení základných údajov.

Vypočítavané stĺpce môžete vytvoriť podľa opatrení a iných vypočítavaných stĺpcov. Môžete napríklad vytvoriť jeden vypočítavaný stĺpec a extrahovať číslo z reťazca textu a potom ho použiť v inom vypočítavanom stĺpci.

Príklad

Vypočítavaný stĺpec môžete podporiť s údajmi, ktoré pridáte do existujúcej tabuľky. Môžete napríklad vybrať možnosť zreťazenia hodnôt, vykonať sčítanie, extrahovať podreťazce alebo porovnať hodnoty v iných poliach. Ak chcete pridať vypočítavaný stĺpec, mali by ste mať už v PowerPivot aspoň jednu tabuľku.

Pozrite si tento vzorec:

= EOMONTH ([StartDate]; 0])

Pri použití vzorových údajov contoso tento vzorec extrahuje mesiac zo stĺpca StartDate v tabuľke propagácia. Potom vypočíta koniec hodnoty mesiaca pre každý riadok v tabuľke propagácie. Druhý parameter určuje počet mesiacov pred alebo po mesiaci v StartDate. v tomto prípade hodnota 0 znamená rovnaký mesiac. Ak je napríklad hodnota v stĺpci StartDate 6/1/2001, hodnota vo vypočítanom stĺpci bude 6/30/2001.

Pomenovanie vypočítavaných stĺpcov

Na základe predvoleného nastavenia sa nové vypočítavané stĺpce pridajú napravo od ostatných stĺpcov a stĺpec automaticky priradí predvolený názov CalculatedColumn1, CalculatedColumn2atď. Po vytvorení stĺpcov môžete podľa potreby zmeniť usporiadanie a premenovanie stĺpcov.

Zmeny v vypočítavaných stĺpcoch sa vzťahujú na niektoré obmedzenia:

  • Každý názov stĺpca by mal byť v rámci tabuľky jedinečný.

  • Vyhýbajte sa názvom, ktoré už boli použité pre opatrenia v rámci toho istého zošita. Hoci je možné, že miera a vypočítavaný stĺpec majú rovnaký názov, ak mená nie sú jedinečné, môžete jednoducho získať chyby pri výpočte. Ak sa chcete vyhnúť náhodnému uplatneniu opatrenia, vždy použite v prípade odkazu na stĺpec úplný kvalifikovaný odkaz na stĺpec.

  • Pri premenovaní vypočítavaného stĺpca je nutné aktualizovať aj vzorce, ktoré závisia od existujúceho stĺpca. Ak nie ste v režime manuálnej aktualizácie, aktualizácia výsledkov vzorcov sa automaticky vyskytuje. Táto operácia však môže chvíľu trvať.

  • K dispozícii sú niektoré znaky, ktoré nie je možné použiť v rámci názvov stĺpcov alebo názvov iných objektov v PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme "pomenovanie požiadaviek" "v špecifikácii syntaxe Dax pre doplnok Power Pivot.

Ak chcete premenovať alebo upraviť existujúci vypočítavaný stĺpec:

  1. V okne PowerPivot kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vypočítaného stĺpca, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na položku premenovať stĺpec.

  2. Zadajte nový názov a potom stlačením klávesu ENTER prijmite nový názov.

Zmena typu údajov

Typ údajov pre vypočítavaný stĺpec môžete zmeniť rovnakým spôsobom, ako môžete zmeniť typ údajov pre iné stĺpce. Nie je možné vykonať tieto zmeny typu údajov: z textu na desatinné číslo, z textu na celé číslo, z textu na menu a od textu k dátumu. Môžete vykonať zmenu z textu na hodnotu Boolovská hodnota.

Výkon vypočítavaných stĺpcov

Vzorec pre vypočítavaný stĺpec môže byť náročnejší na zdroje ako vzorec použitý pre opatrenie. Jedným z dôvodov je to, že výsledok pre vypočítavaný stĺpec sa vždy vypočítava pre každý riadok tabuľky, zatiaľ čo miera sa vypočítava len pre bunky, ktoré sa používajú v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčného grafu.

Tabuľka s miliónmi riadkami bude mať napríklad vypočítavaný stĺpec s miliónmi výsledkov a zodpovedajúci vplyv na výkon. Kontingenčná tabuľka však zvyčajne filtruje údaje použitím záhlavia riadkov a stĺpcov. To znamená, že miera sa vypočítava len pre podmnožinu údajov v každej bunke kontingenčnej tabuľky.

Vzorec obsahuje závislosti na odkazoch na objekt vo vzorci, ako sú napríklad iné stĺpce alebo výrazy, ktoré hodnotia hodnoty. Vypočítavaný stĺpec založený na inom stĺpci – napríklad výpočet, ktorý obsahuje výraz s odkazom na stĺpec – sa nedá vyhodnotiť, až kým sa nezhodnotí iný stĺpec. Na základe predvoleného nastavenia je automatické obnovenie zapnuté. Preto Majte na pamäti, že závislosti vzorca môžu ovplyvniť výkon.

Ak sa chcete vyhnúť problémom s výkonom pri vytváraní vypočítavaných stĺpcov, postupujte podľa týchto pokynov:

  • Skôr než vytvoríte jeden vzorec, ktorý obsahuje veľa zložitých závislostí, vytvorte vzorce v krokoch s výsledkami uloženými v stĺpcoch, aby ste mohli overiť výsledky a vyhodnotiť zmeny vo výkone.

  • Pri úpravách údajov sa často vyvolajú aktualizácie vypočítavaných stĺpcov. Môžete tomu zabrániť nastavením režimu prepočtu na možnosť manuálne. Majte však na pamäti, že ak sú všetky hodnoty vo vypočítanom stĺpci nesprávne, stĺpec bude zakázaný, kým neobnovíte a prepočítate údaje.

  • Ak zmeníte alebo odstránite vzťahy medzi tabuľkami, vzorce, ktoré používajú stĺpce v týchto tabuľkách, sa stanú neplatnými.

  • Ak vytvoríte vzorec, ktorý obsahuje cyklický alebo samostatný odkaz, vyskytne sa chyba.

Úlohy

Ďalšie informácie o práci so vypočítavanými stĺpcami nájdete v téme Vytvorenie vypočítaného stĺpca.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×