Vypočítavané stĺpce v doplnku Power Pivot

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vypočítaný stĺpec sa vám možnosť pridať nové údaje do tabuľky v PowerPivot dátového modelu. Namiesto prilepenie alebo importovanie hodnoty do stĺpca, môžete vytvoriť vzorec Data Analysis Expressions (DAX), ktorá definuje hodnoty stĺpca.

Ak napríklad potrebujete pridať predaja zisk hodnoty pre každý riadok v tabuľke factSales . Pridaním nový vypočítavaný stĺpec a s použitím vzorca = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount]nové hodnoty sú vypočítané odčítanie hodnôt z jednotlivých riadkov v stĺpcoch TotalCost a ReturnAmount z hodnôt v každom riadku SalesAmount stĺpec. Stĺpec zisk potom možno použiť v zostave kontingenčnej tabuľky, kontingenčného grafu alebo funkcie Power View – rovnako ako druhého stĺpca.

Na tomto obrázku vykazuje vypočítavaný stĺpec v PowerPivot.

Vytvorenie vypočítavaného stĺpca v doplnku Power Pivot

Poznámka: Hoci vypočítavaných stĺpcov a mier sú podobné, pretože každý závisí od vzorca, ktoré sa líšia. Miery sú najčastejšie používané v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Použitie vypočítaných stĺpcov, ak chcete umiestniť vypočítavané výsledky v inej oblasti kontingenčnej tabuľky, ako je napríklad stĺpec alebo riadok v kontingenčnej tabuľke alebo na OS v kontingenčnom grafe. Ďalšie informácie o opatrenia, pozrite si tému miery v doplnku Power Pivot.

Princípy vypočítavaných stĺpcov

Vzorce vo vypočítavaných stĺpcoch sú podobne ako vzorce programu Excel. Však nie je možné vytvoriť rôznych vzorcov pre rôzne riadky v tabuľke. Vzorec DAX skôr, automaticky sa použije na celý stĺpec.

Ak stĺpec obsahuje vzorec, hodnota sa vypočíta pre každý riadok. Výsledky v stĺpci sa vypočítajú okamžite po zadaní vzorca. Ak je to potrebné, napríklad pri obnovení príslušných údajov, hodnoty v stĺpci sa následne prepočítajú.

Môžete vytvoriť vypočítavané stĺpce podľa miery a iných vypočítavaných stĺpcov. Napríklad môžu vytvorte jeden vypočítavaný stĺpec Výber čísla z textového reťazca, a potom používanie čísla tohto telefónu v inej vypočítaného stĺpca.

Príklad

Môžu podporovať vypočítaného stĺpca s údajmi, ktoré môžete pridať do existujúcej tabuľky. Môžete napríklad zreťazenie hodnôt, vykonať pridaním, extrahovať podreťazca alebo porovnanie hodnôt v iných oblastiach. Ak chcete pridať vypočítavaný stĺpec, mali by ste si už aspoň jednu tabuľku v PowerPivot.

Sa pozrieť na tento vzorec:

=EOMONTH([StartDate],0])

S použitím vzorových údajov spoločnosti Contoso tento vzorec extrahuje mesiac zo stĺpca StartDate tabuľky Promotion. Následne vypočíta hodnotu konca mesiaca pre každý riadok tabuľky Promotion. Druhý parameter určuje počet mesiacov pred alebo po danom mesiaci v stĺpci StartDate. V tomto prípade hodnota 0 znamená, že ide o rovnaký mesiac. Ak je hodnota v stĺpci StartDate napríklad 1. 6. 2001, hodnota vo vypočítanom stĺpci bude 30. 6. 2001.

Ďalšie informácie o vzorových údajoch spoločnosti Contoso nájdete v článku Získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a údajového modelu.

Pomenovanie vypočítavaných stĺpcov

Na základe predvoleného nastavenia sa pridajú nové vypočítavané stĺpce napravo od ostatných stĺpcov a stĺpca sa automaticky priradí názov predvolenej stĺpec CalculatedColumn1, CalculatedColumn2a podobne. Po vytvorení stĺpcov, môžete zmeniť usporiadanie a premenovanie stĺpcov podľa potreby.

Existujú nejaké obmedzenia zmeny vypočítavané stĺpce:

  • Názov každého stĺpca by mal byť v rámci tabuľky jedinečný.

  • Vyhnite sa názvy, ktoré už boli použité pre miery v tom istom zošite. Aj keď je možné pre mieru a vypočítaného stĺpca s rovnakým názvom, ak nie sú jedinečné názvy môžete jednoducho získať chyby vo výpočtoch. Ak sa chcete vyhnúť omylom vyvolanie opatrenie, vždy použiť odkaz na úplný názov stĺpca pri odkaze na stĺpec.

  • Po premenovaní vo vypočítanom stĺpci, musíte aktualizovať aj vzorce vychádzajúce z existujúceho stĺpca. Ak si nie ste v režime Manuálna aktualizácia, aktualizovanie výsledkov vzorcov prebieha automaticky. Túto operáciu však môže chvíľu trvať.

  • Existuje niekoľko znakov, ktoré nie je možné použiť v názvoch stĺpcov alebo v názvoch iných objektov v PowerPivot. Ďalšie informácie nájdete v téme "Pomenovanie požiadavky" "v Špecifikácia syntaxe DAX pre Power Pivot.

Ak chcete premenovať alebo upravte existujúce vypočítaného stĺpca:

  1. V okne doplnku PowerPivot kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie vypočítavaného stĺpca, ktorý chcete premenovať, a kliknite na položku Premenovať stĺpec.

  2. Zadajte nový názov a stlačením klávesu ENTER prijmite nový názov.

Zmena typu údajov

Istým spôsobom, ako môžete zmeniť typ údajov pre ostatných stĺpcov, môžete zmeniť typ údajov pre vypočítavaný stĺpec. Ste nie je možné vykonať tieto zmeny typu údajov: z textu do desiatkovej sústavy, z textu celé číslo, z textu menu a z textu k určitému dátumu. Zmena textu na boolovské hodnoty môžete.

Vplyv vypočítavaných stĺpcov na výkon

Vzorec pre vypočítavaný stĺpec, môže byť viac náročná ako vzorec použitý pre mieru. Jeden dôvod, prečo je pre každý riadok v tabuľke, vždy sa vypočíta výsledok pre vypočítavaný stĺpec, zatiaľ čo opatrenie sa počíta len na bunky, ktoré sa používajú v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe.

Napríklad tabuľku s riadkami milión mať vždy vypočítaného stĺpca s milión výsledkov a zodpovedajúci vplyv na výkon. Však kontingenčnej tabuľky vo všeobecnosti filtre údajov s použitím záhlaví riadkov a stĺpcov. Znamená to, či opatrenie sa počíta len pre podmnožiny údajov do každej bunky v kontingenčnej tabuľke.

Vzorec obsahuje závislosti na objekt odkazy vo vzorci, napríklad iných stĺpcov alebo výrazy, ktoré sa vyhodnotia ako hodnoty. Napríklad vypočítavaný stĺpec, ktorý je založený na iný stĺpec, alebo výpočet, ktorý obsahuje výraz s odkazu na stĺpec – nie je možné vyhodnotiť dovtedy, kým sa vyhodnocuje druhého stĺpca. Predvolene zapnuté automatické obnovovanie. Áno, majte na pamäti, že vzorec závislosti môže ovplyvniť výkon.

Ak chcete pri vytváraní vypočítavaných stĺpcov predísť problémov s výkonom, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

  • Skôr než vytvorenie jednoduchého vzorca, ktorý obsahuje množstvo zložitých závislostí, vytvoriť vzorce v krokoch, s výsledkami uložené stĺpcov, aby môžete overiť výsledky a vyhodnotenie zmeny výkonu.

  • Zmeny údajov často prinúti aktualizácií pre vypočítané stĺpce. Môžete zabrániť nastavením režim prepočtu na manuálne. Majte na pamäti, Avšak, ak sú všetky hodnoty vo vypočítanom stĺpci nesprávny stĺpec sa vypnú, kým sa obnoviť a prepočet údajov.

  • Ak zmeníte alebo odstránite vzťahy medzi tabuľkami, vzorce používajúce stĺpce v týchto tabuľkách sa stanú neplatnými.

  • Ak vytvoríte vzorec, ktorý obsahuje cyklickú závislosť alebo odkazuje sám na seba, zobrazí sa chyba.

Úlohy

Ďalšie informácie o práci s vypočítavanými stĺpcami nájdete v téme Vytvorenie vypočítaného stĺpca.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×