Vypnutie zhromažďovania záznamov diagnostiky v nástroji Support and Recovery Assistant pre Office 365

Nástroj Support and Recovery Assistant pre Office 365 predvolene zhromažďuje záznamy diagnostiky s cieľom riešiť problémy v nasledujúcich scenároch.

 • Support and Recovery Assistant niekedy zhromažďuje záznamy diagnostiky, keď nedokáže vyriešiť problém používateľa.

 • Support and Recovery Assistant zhromažďuje záznamy diagnostiky, keď sa používateľ rozhodne spustiť rozšírenú diagnostiku. Zvyčajne sa to deje na pokyn správcu alebo pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft.

  Snímka obrazovky výberu scenára v nástroji Support and Recovery Assistant s vybratým scenárom Rozšírená diagnostika.

Office 365 používa záznamy diagnostiky na vylepšenie nástroja a poskytovanie kvalitnejšieho riešenia problémov v budúcnosti. Technickí pracovníci spoločnosti Microsoft môžu použiť tieto záznamy na podrobnejšiu analýzu konkrétneho používateľského problému. Ak organizácia chce obmedziť zdieľanie údajov, správca môže upraviť databázu na účely zabránenia používateľom zhromažďovať záznamy o diagnostike.

Upozornenie: Editor databázy Registry je nástroj určený pre pokročilých používateľov. Postupujte presne podľa krokov v tomto článku, aby ste vykonali iba zmeny v kolekcii údajov nástroja Support and Recovery Assistant. Pred vykonaním zmien v databáze Registry vytvorte záložnú kópiu pre prípad, že sa niečo pokazí. Ďalšie informácie o vytváraní záložnej kópie nájdete v téme Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows.

Možnosť 1 – Vytvorenie novej položky v databáze Registry

Ak chcete vypnúť zber údajov v nástroji Support and Recovery Assistant, je potrebné vytvoriť nasledujúcu položku databázy Registry.

Podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support and Recovery Assistant

Hodnota DWORD: UploadDiagnosticLogsDisabled

Hodnota: 1

Podrobnosti o vytváraní hodnôt v databáze Registry nájdete v téme Ako pridať, upraviť alebo odstránení podkľúčov a hodnôt pomocou súboru .reg.

Po vytvorení položky v databáze Registry nástroj Support and Recovery Assistant nemôže zhromažďovať záznamy diagnostiky. Ak budete chcieť v budúcnosti opäť povoliť zhromažďovanie záznamov diagnostiky, môžete buď zmeniť hodnotu na 0 alebo odstrániť položku v databáze Registry.

Možnosť 2 : úprava súčasného podkľúča v databáze Registry

Ak ste predtým vytvorili položku databázy Registry pre nástroj Support and Recovery Assistant, môžete upraviť danú položku a vypnúť tak zhromažďovanie údajov. Ak chcete upravovať súčasný podkľúč v databáze Registry a zrušiť tak zhromažďovanie údajov, postupujte nasledovne.

 1. Otvorte editor databázy Registry.

 2. Prejdite na umiestnenie nasledujúceho podkľúča databázy Registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support and Recovery Assistant

 3. Dvakrát kliknite na položku Reg_DWORD s názvom UploadDiagnosticLogsDisabled. (Ak sa nezobrazuje položka UploadDiagnosticLogsDisabled, je potrebné ju pridať pomocou pokynov uvedených v možnosti 1 – Vytvorenie novej položky v databáze Registry.)

 4. V časti Údaje hodnôt zadajte hodnotu 1 a kliknite na položku OK.

 5. Zavrite Editor databázy Registry.

Po úprave hodnoty databázy Registry používatelia nebudú môcť zhromažďovať záznamy o diagnostike.

Určenie, či nástroj Support and Recovery Assistant zhromažďuje údaje

Support and Recovery Assistant bude zhromažďovať údaje záznamov, ak je zapnuté niektoré z týchto nastavení:

 • Hodnota DWORD položky UploadDiagnosticLogsDisabled je nastavená na inú hodnotu ako 1.

 • Podkľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Support and Recovery Assistant nie je prítomný.

Súvisiace články

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×