Vylepšenie vykreslenia stránky pomocou konfigurácie zaznamenávania výstupu do vyrovnávacej pamäte

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vaše stránky dostane veľa návštev, môžete nakonfigurovať stránky výstup caching často používané stránok na vylepšenie výkonu lokality.

Poznámka: Ak chcete použiť stránky výstup do vyrovnávacej pamäte, funkcia publikovania musí povoliť pre lokalitu.

Obsah tohto článku

Informácie o stránke výstupu do vyrovnávacej pamäte

Vytvorenie nového profilu vyrovnávacej pamäte

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok na úrovni lokality

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre rozloženia strán

Informácie o stránke výstupu do vyrovnávacej pamäte

Používanie vyrovnávacej pamäte obchody vykresľovať výstupu všetkých ovládacích prvkov na danej strane a uloží aj niekoľko rôznych verzií na tejto stránke vopred vykresľovaním na výstup stránok. Nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok je možné nakonfigurovať na úrovni kolekcie lokalít na úrovni lokality, a pre rozloženie jednotlivých stránok. Vyrovnávacej pamäte na výstup stránok je predvolene vypnuté.

Po prvú stranu vykresliť používateľovi v danej používateľskej triede každom ďalšom zobrazení tejto stránky v tej istej triedy, rýchlejšie načítanie stránky, pretože ovládacie prvky na stránke .aspx nie je potrebné znova spustiť na generovanie HTML. Výška čas potrebný na generovanie stránky sa znižuje. Vyrovnávacej pamäte na výstup stránok môžete zvýšiť výkon servera, pretože znižuje činnosť ovládacích prvkov servera a volania databázy.

Skôr ako sa rozhodnete použiť výstupu do vyrovnávacej pamäte na zlepšenie výkonu stránky a vykreslenia stránky položiek, budete chcieť zvážte nasledujúci zoznam možných výhody a nevýhody výstupu do vyrovnávacej pamäte. Nasledujúci zoznam nie je úplný a môže byť tiež ďalšie pokyny.

Výhody výstupu do vyrovnávacej pamäte

Nevýhody výstupu do vyrovnávacej pamäte

 • Každý rovnocenný druh obsahu (napríklad stránku alebo položku v rámci jednej strany) dostane rýchlejšiu odozvu, a preto kratšie oneskorenie, po pôvodnom vykreslí.

 • Každý server používa menej CPU čas a energiu na poskytovanie tej istej strane po počiatočnej vykresľovanie.

 • Každý zdroj údajov pre stránku vykresľovaním možno škálovať slúžiť viac webových klientov, pretože zníženiu prenosy tok, ktorý výstupu do vyrovnávacej pamäte umožňuje.

 • Pre každú stránku žiadosť doručujú výstup vo vyrovnávacej pamäti verzie stránky, server nemá na:

  • Skontrolujte výmeny údajov do databázy na načítanie zdrojového kódu pre .aspx stránku a všetky ovládacie prvky .ascx na stránke.

  • Obnovte a znova vykresľujú ovládacie prvky.

  • Opakovanie dotazu všetky zdroje údajov, vychádzajúce z ovládacie prvky pre údaje.

 • Používanie vyrovnávacej pamäte na výstup spotrebúva pamäť. V každej verzii stránky spotrebúva pamäte na strane klienta Web.

 • Pri použití s dvoch alebo viacerých klientske webové servery, používanie vyrovnávacej pamäte na výstup môže ovplyvniť súlad. Môžete nakonfigurovať profil vyrovnávacej pamäte vyhľadať aktualizácie pre každú žiadosť a napríklad Poučte ju ignorovať zmeny verzie webovej stránky vo vyrovnávacej pamäti výstup až 60 sekúnd po aktualizácii pôvodnej stránky. Ak máte dve klientske webové servery v topológia a v závislosti od vyrovnávanie zaťaženia, ktoré sa používa na smerovanie žiadosť používateľa programy na čítanie obsahu lokality mohli vidieť nezhodujú, ak sa stránka vykreslí jeden server a následné žiadosti o je smerovať do druhého servera s Hin okno 60 sekúnd.

Na začiatok stránky

Vytvorenie nového profilu vyrovnávacej pamäte

Profily vyrovnávacej pamäte popisujú špecifické nastavenie vyrovnávacej pamäte pre každý typ vyrovnávacej pamäte na výstup stránok. Profil vyrovnávacej pamäte definuje nasledujúce typy správania vyrovnávacej pamäte:

 • Časový úsek, ktoré položky sa majú uchovávať vo vyrovnávacej pamäti

 • Bezpečnostné okresanie politiky

 • Uplynutie platnosti nastavenia, napríklad trvanie a zmeny

 • Oblasť vyrovnávacej pamäte na základe povolenia používateľa, používateľských právach a ďalších vlastných premenných.

Keďže profil vyrovnávacej pamäte môžete zadefinovať centrálne pre kolekciu lokalít, môžete aktualizovať profil na jednom mieste a zmena vykonáva okamžite celej kolekcii lokalít. Musíte byť správcom kolekcie lokalít na definovanie nového profilov vyrovnávacej pamäte.

Poznámka: Profilov vyrovnávacej pamäte určiť správanie vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít, samostatnú lokalitu alebo stranu predlohy, do ktorého sa použijú profilov vyrovnávacej pamäte.

 1. Prejdite na domovskú stránku pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku profily vyrovnávacej pamäte kolekcie lokalít.

 4. Na stránke profilov vyrovnávacej pamäte, kliknite na položku Pridať novú položku.

 5. V časti názov zadajte názov nového profilu vyrovnávacej pamäte.

 6. V časti Zobrazované meno zadajte názov profilu vyrovnávacej pamäte.

  Zobrazované meno sa zobrazí v zozname dostupných profilov vyrovnávacej pamäte pre vlastníkov lokality a rozloženia strán.

 7. V časti Zobraziť popis zadajte popis účelu vyrovnávacej.

 8. V časti Vykonať kontrolu zoznamu prístupových práv pre začiarknite políčko zabezpečiť spracovanie zabezpečením všetky položky vo vyrovnávacej pamäti.

  Síce môžete zrušte začiarknutie políčka poskytovať ďalšie rýchlosť, mali by ste to len pre lokality alebo rozloženia stránok, ktoré nie sú žiadne informácie, ku ktorým treba spracovanie zabezpečením.

 9. V sekcii zapnuté začiarknite políčko na zapnutie vyrovnávacej pamäte.

 10. V časti Trvanie zadajte počet sekúnd, ktoré bude k dispozícii vo vyrovnávacej pamäti verzia.

 11. V časti skontroloval zmeny, začiarknite políčko Overiť na každú stranu žiadosť, lokality sa nezmenil, a budú vymazať vyrovnávaciu pamäť v zmeny na lokalitu.

  Síce môžete zrušte začiarknutie políčka zvýšiť výkon, keď to urobíte, systém nekontroluje aktualizácie na lokalitu pre počet sekúnd, ktoré sú uvedené v časti Trvanie. Môže to mať za následok používateľom nezobrazujú najaktuálnejšie informácie.

 12. V sekcii závislé od vlastného parametra zadajte vlastný parameter ako to stanovuje HttpCachePolicy.SetVaryByCustom v ASP.NET 2.0.

  Poznámka: Ďalšie informácie o parametroch tu a v nasledujúcich krokoch nájdete .NET Framework triedy knižnica na lokalite MSDN.

 13. V sekcii závislé od hlavičky HTTP zadajte vlastný parameter ako to stanovuje HttpCachePolicy.VaryByHeaders ASP .NET 2.0.

 14. V sekcii závislé od parametrov reťazca dotazu zadajte parametrický dotaz ako to stanovuje HttpCachePolicy.VaryByParams ASP .NET 2.0.

 15. V sekcii závislé od používateľských práv, začiarknite políčko zabezpečiť, že používatelia musia mať rovnaké platné povolenia na všetky objekty so zabezpečením, ak chcete zobraziť stránku rovnaké údaje vo vyrovnávacej pamäti ako ostatní používatelia.

 16. V sekcii schopnosť ukladania vyberte typ vyrovnávacej pamäte, ako to stanovuje HttpCacheability ASP .NET 2.0.

 17. V sekcii bezpečné na overené používanie začiarknite políčko pre politiky, ktoré chcete povoliť pre správcov a stránky návrhárov rozloženia použiť overených scenárov.

 18. V časti Povoliť autorom Zobraziť obsah vo vyrovnávacej pamäti začiarknite políčko Vynechať normálne správanie, v ktorom ľudia with the edit povolenia majú svoje stránky vo vyrovnávacej pamäti.

  Toto správanie scenáre, v ktorých viete, že stránky budú uverejnené, ale nebude mať obsah, ktorý možno vziať k sebe alebo neexistuje vo forme návrhu, napríklad webovú časť dotaz na obsah.

 19. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít

Musíte byť správcom kolekcie lokalít Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre kolekciu lokalít.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku vyrovnávacej pamäte na výstup kolekcie lokalít.

 3. Ak chcete povoliť výstupu do vyrovnávacej pamäte v kolekcii lokalít, kliknite na začiarkavacie políčko Povoliť vyrovnávacej pamäte na výstup.

  Na stránke sa zobrazí zoznam nastavenia vyrovnávacej pamäte.

 4. V časti Predvolený profil vyrovnávacej pamäte výstup stránok v zozname Anonymný profil vyrovnávacej pamäte vyberte profil vyrovnávacej pamäte anonymných používateľov a potom v zozname Overený profil vyrovnávacej pamäte vyberte položku profil vyrovnávacej pamäte pre overených používateľov.

  Tým sa optimalizuje používanie vyrovnávacej pamäte na základe metód overenia povolených na lokalite. Stránky profilov vyrovnávacej pamäte výstup špecificky ovplyvňujú publikačné stránky portálu.

 5. V časti Zásady vyrovnávacej pamäte stránky výstup vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť profil rôznych vyrovnávacej pamäte pre publikovanie stránky, začiarknite políčko Publikačné lokality môžu používať iný profil výstup stránok vyrovnávacej pamäte.

  • Ak chcete nastaviť profil rôznych vyrovnávacej pamäte pre rozloženia stránok, začiarknite políčko rozloženia stránok môžete použiť iný profil výstup stránok vyrovnávacej pamäte.

 6. Ak chcete zobraziť ďalšie vyrovnávacej pamäte informácie na stránkach v kolekcii lokalít, v časti Informácie o ladenie vyrovnávacej pamätePovoliť ladenie informácií o vyrovnávacej pamätena stránkach začiarknite políčko.

  Tento zoznam obsahuje dátum a Čas poslednej vykreslenia stránky.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok na úrovni lokality

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre publikačnú lokalitu pomocou týchto krokov. Musíte mať povolenie na úplný prístup pre lokalitu Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok na lokalite.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa lokality kliknite na položku vyrovnávacej pamäte na výstup stránok.

 3. V časti Anonymný profil vyrovnávacej pamäte, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 4. Zdediť anonymný profil lokality, ktoré ste nakonfigurovali na stránke Nastavenie vyrovnávacej pamäte na výstup kolekcie lokality, vyberte možnosť Prevziať profil < názov profilu >.

 5. Ak chcete vybrať iný anonymný profil vyrovnávacej pamäte pre stránku, kliknite na položku Vyberte profil stránky výstup vyrovnávacej pamäte.

 6. V časti Overený profil vyrovnávacej pamäte, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 7. Zdediť lokality overeného profil, ktorý bol nakonfigurovaný na stránke Nastavenie vyrovnávacej pamäte na výstup kolekcie lokality, vyberte dedia profilu < názov profilu >.

 8. Ak chcete vybrať inú overené vyrovnávacia pamäť pre stránku, vyberte profil Vyberte profil vyrovnávacej pamäte výstup stránok .

 9. Ak chcete použiť nastavenie s podlokality v kolekcii lokalít, vyberte možnosť Použiť toto nastavenie pre všetky podlokality začiarkavacie políčko.

 10. Kliknite na položku Tlačidlo OK .

Na začiatok stránky

Konfigurácia nastavenia vyrovnávacej pamäte na výstup stránok pre rozloženia strán

Konfigurácia profilov overené a anonymné vyrovnávacej pamäte, ktorý sa bude používať v každom rozložení strany pomocou týchto krokov. Musí byť aspoň Designer pre lokalitu Konfigurácia výstupu do vyrovnávacej pamäte pre rozloženia strán.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti galérie kliknite na položku hlavné strany a rozloženia stránok.

 3. Na stránke v galérii predlôh ukážte na názov rozloženia strany, na ktorú chcete použiť profil vyrovnávacej pamäte, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

 4. Znova ukážte na rozloženie strany, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 5. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

 6. V Overený profil vyrovnávacej pamäte vyberte overený profil vyrovnávacej pamäte, ktorý chcete použiť rozloženie strany.

 7. V Anonymný profil vyrovnávacej pamäte vyberte anonymný profil vyrovnávacej pamäte, ktorý chcete použiť rozloženie strany.

  Poznámka: Na niektorých miestach, mohli ste možno bude potrebné vybrať Rozloženie strany v časti Typ obsahu, ešte pred sa zobrazia možnosti profilov vyrovnávacej pamäte.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. Ukážte na názov rozloženia strany, ktoré chcete vrátiť do projektu, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×