Vylepšenie údajov pomocou údajových grafických prvkov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zobraziť informácie o údaje obsiahnuté v tvare pomocou údajovej grafiky. V Microsoft Visio 2010 môžete vytvoriť vlastnú údajovú grafiku, obsahujúce text, údajových pruhov, ikony alebo farby výplne jedinečný.

Poznámky: 

Nová úloha

Obsah tohto článku

Čo je údajovú grafiku?

Vytvoriť údajovú grafiku

Použitie existujúcej údajovej grafiky do tvaru

Zmena existujúcej údajovej grafiky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

Čo je údajovú grafiku?

Údajovú grafiku je vizuálneho vylepšenia, ktoré môžete použiť na tvary na zobrazenie údajov, aby obsahoval tvary. Údajová grafika zobrazenie údajov ako kombináciu textových a vizuálne prvky, napríklad čísla, príznakov a priebehu pruhov.

Predpokladajme, že máte tvar, ktorý predstavuje proces, ktorý obsahuje údaje o náklady, proces číslo, vlastník, funkcia, počiatočný dátum, dátum ukončenia a stav procesu:

Tvar procesu bez údajovej grafiky

1. tvar procesu bez toho, aby všetky údajovej grafiky

2 Údaje tvaru pracovná tabla zobrazujúca údaje nachádzajúce sa v tvar spracovanie

Teraz si predstavme, že chcete vyjadriť údaje nachádzajúce sa v tvare vizuálne:

Tvar procesu s použitou údajovou grafikou.

1. funkciu proces ("Test") sa zobrazuje ako jedinečný farbu.

2. náklady na proces ("$50,000.00") sa zobrazuje ako údajový pruh.

3. stav procesu ("Nezačaté") je Zobraziť ako ikona otáznik.

4. vlastník (Phyllis "Harris") a koncový dátum ("9/30/2009") procesu sa zobrazujú ako text vo forme bublín.

S použitím údajovej grafiky do tvaru, môžete jednoducho zobraziť údajom tvar bez nutnosti vyberte tvar a zobrazenie pracovnej tably Údaje tvaru. Okrem toho môžete rýchlo zobraziť konkrétnych údajov obsiahnuté viacerých tvarov naraz tým, že sleduje tvary údajovú grafiku.

Po vytvorení údajovej grafiky, použijete na ostatné tvary s týmito údajmi. Na základe predvoleného nastavenia pri zmene údajovou grafikou, zmeny sa automaticky použije na všetky tvary, ktoré sa použije údajovú grafiku.

Môžete vytvoriť toľko údajovú grafiku, ako je to potrebné pre tvary. Napríklad, môžete vytvoriť jednu proces údaje zobraziť, a použite ho na všetky tvary zamestnanca. Môžete vytvoriť druhú údajovú grafiku zobrazenie údajov zariadenia a použite ho na všetky zariadenia tvarov.

Ak údaje pochádzajú z?     Údaje, ktoré môžete zobraziť pomocou údajovej grafiky je uvedený v časti každého tvaru Údaje tvaru. Môžete tiež zadať údaje do pracovnej tably Tvarovanie údajov pre každý tvar jednotlivo alebo môžete použiť prepojiť údaje s tvarmi sprievodcu. Ak pomocou prepojiť údaje s tvarmi Sprievodcu importovaním údajov, môžete vybrať, ako chcete programu Visio na zobrazenie údajov za vás. Ďalšie informácie o sprievodcovi nájdete v téme Import údajov z programu Excel, SQL Server, lokalít SharePoint a iných externých zdrojov.

Poznámka: Ak chcete zobraziť tablu úlohy Údaje tvaru na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko Okna údaje tvaru.

Na začiatok stránky

Vytvoriť údajovú grafiku

Môžete pridať štyri typy položiek do grafického údajov: text, údajových pruhov, ikony a kódovania. V nasledujúcich častiach popisujú pridať každého typu prvku.

Poznámka: Tieto postupy fungujú najlepšie, ak tvar už obsahuje údaje. Ďalšie informácie o používaní údajov do tvarov nájdete v téme Import údajov z programu Excel, SQL Server, lokalít SharePoint a iných externých zdrojov.

Pridanie textu obrázka do určitého tvaru

Môžete si vybrať z textu hlavičky alebo textu vo forme bublín. Text vo forme bublín obsahovať názov stĺpca a jeho hodnotu. Nadpisy Zobraziť hodnotu údajov.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte položku Vytvoriť nová údajová grafika.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka vyberte v časti Zobraziť v zozname Údajové pole príslušné údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým textom

 5. V zozname zobrazené ako vyberte Text.

 6. V zozname štýl vyberte štýl textu grafický prvok, ktorý chcete.

 7. V časti pozícia vyberte umiestnenie obrázka, textu v niektorom z týchto spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolené umiestnenie uvedené, začiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete zadať iné miesto, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolené umiestnenie, kliknite na položku vodorovná alebo zvislá a vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnosti, vyberte požadované možnosti na výber spôsobu bubliny alebo nadpis, ak chcete nájsť.

 9. Ak chcete dokončiť vytváranie nová položka údajovej grafiky, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať viac položiek do grafického údajov, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridaním položiek do svojho údajovou grafikou, v dialógovom okne Novú údajovú grafiku, kliknite na tlačidlo použiť a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie údajový pruh do tvaru

Údajové pruhy zobrazenie údajov dynamicky v miniatúra grafov a diagramov, napríklad indikátory priebehu, hviezdičkami, teplomery a tachometrov.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte položku Vytvoriť nová údajová grafika.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka vyberte v časti Zobraziť v zozname Údajové pole príslušné údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým údajovým pruhom

 5. V zozname zobrazené ako vyberte Údajový pruh.

 6. V zozname štýl vyberte štýl údajový pruh, ktorý chcete.

 7. V časti pozícia vyberte umiestnenie pre údajový pruh v niektorom z týchto spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolené umiestnenie uvedené, začiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete zadať iné miesto, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolené umiestnenie, kliknite na položku vodorovná alebo zvislá a vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnosti, vyberte požadované možnosti na výber spôsobu údajový pruh vyzerať.

 9. Ak chcete dokončiť vytváranie nová položka údajovej grafiky, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať viac položiek do grafického údajov, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridaním položiek do svojho údajovou grafikou, v dialógovom okne Novú údajovú grafiku, kliknite na tlačidlo použiť a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridať ikony do tvaru

Môžete zobraziť údaje pomocou množiny ikon, napríklad príznakov, prenosy signály a trend šípky. Môžete nastaviť ikony sa zobrazí na základe zadaných hodnôt, dátumy, výrazy alebo dokonca aj iné údajových polí do toho istého tvaru.

Môžete použiť napríklad príznakov označí ako aktuálneho predaja v porovnaní s výsledkami za predchádzajúci rok. Ako je to znázornené v nasledujúcom príklade, príznak hodnoty môžete nastaviť tak, aby sa modrý príznak znamená, že predaja boli až výrazne, žltý príznak znamená, že predaja boli až mierne a Červený príznak znamená, že predaj bol za rok.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte položku Vytvoriť nová údajová grafika.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka vyberte v časti Zobraziť v zozname Údajové pole príslušné údajové pole, ktoré chcete znázorniť.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou množinou ikon

 5. V zozname zobrazené ako vyberte položku Množiny ikon.

 6. V zozname štýl vyberte požadovanú množinu ikon.

 7. V časti pozícia, vyberte ikonu pozície v niektorom z týchto spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolenú pozíciu uvedené v časti pozícia začiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu.

  • Ak chcete zadať iné miesto, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolené umiestnenie, kliknite na položku vodorovná alebo zvislá a potom vyberte pozície, ktoré chcete.

 8. V časti pravidlá zobrazenia každej ikony vyberte hodnoty, ktoré je zastupovať každej ikone.

 9. Ak chcete dokončiť vytváranie nová položka údajovej grafiky, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať viac položiek do grafického údajov, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridaním položiek do svojho údajovou grafikou, v dialógovom okne Novú údajovú grafiku, kliknite na tlačidlo použiť a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Použitie farby výplne podľa údajov hodnoty

Pomocou farba podľa hodnoty možnosť, môžete použiť farbu výplne označujúce objekty vytvorené jedinečné hodnoty alebo rozsahy hodnôt.

Poznámka: Ak vytvoríte viac ako jednu farbu grafických položiek hodnotu údajov a sú pravdivé pre jeden tvar, Visio sa týka výplne grafických údajov daného tvaru, ktorý je najprv uvedený v dialógovom okne Upraviť údajovú grafiku.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom vyberte položku Vytvoriť nová údajová grafika.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V Novej položky dialógovom okne podľa zobrazenia v zozname údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete znázorniť s údajovou grafikou.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou možnosťou Farba podľa hodnoty.

 5. V zozname zobrazené ako vyberte možnosť Farba podľa hodnoty.

 6. Spôsob vyfarbenia vyberte v zozname, ako Visio platí Výplň tvaru na základe danej údajové pole:

  • Každá farba predstavuje jedinečnú hodnotu      Rovnakú farbu môžete použiť na všetky tvary, ktoré majú rovnaké hodnoty. Napríklad, môžete farbu všetkých tvarov pre zamestnancov v žltom oddelenie a všetky tvary pre zamestnancov v oddelení účtovné červené.

  • Každá farba predstavuje rozsah hodnôt      Rozsah farieb od svetlé stlmený, môžete použiť na označenie rozsahu hodnôt. Napríklad, môžete použiť rozsah farieb, ktoré svetlý z červenej ružový zodpovedať oblasti s vysoká, Stredná a nízka nárast predaja.

 7. V časti Farba úlohy zadajte hodnoty údajových polí pre jednotlivé farby výplne a vyberte farbu výplne a textu na použitie.

 8. Ak potrebujete vytvoriť viac možné farby výplne, kliknite na položku Vložiť.

 9. Ak chcete dokončiť vytváranie nová položka údajovej grafiky, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete pridať viac položiek do grafického údajov, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridaním položiek do svojho údajovou grafikou, v dialógovom okne Novú údajovú grafiku, kliknite na tlačidlo použiť a kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Použitie existujúcej údajovej grafiky do tvaru

Poznámka: Tvar, ktorý použijete na musí obsahovať údajových polí, ktoré údajovú grafiku odkazuje na existujúcej údajovej grafiky.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete použiť údajovú grafiku na.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom v časti Dostupné údajové grafiky, vyberte údajovú grafiku, ktorú chcete.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Poznámka: Podržte kurzor nad grafický objekt zobrazíte ukážku tvar s údajovou grafikou použité.

Na začiatok stránky

Zmena existujúcej údajovej grafiky

 1. Vyberte tvar, ktorý má údajovú grafiku, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a vyberte Úprava údajovej grafiky.

  Dialógové okno Úprava údajovej grafiky.

 3. V dialógovom okne Úprava údajovej grafiky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zmeniť údajové pole, ktoré grafika znázorňuje, v stĺpci Údajové pole vyberte iné údajové pole pre danú položku.

  2. Ak chcete zmeniť farbu, nastavenia, formát alebo typ zobrazenej grafiky, v zozname Zobrazené ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti Zobraziť v zozname Zobrazené ako vyberte požadovaný typ grafiky.

  3. Ak chcete zmeniť pozíciu položky údajovej grafiky vzhľadom na tvar, v stĺpci Zobrazené ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti Pozícia vyberte požadovanú pozíciu.

 4. Ak chcete použiť zmeny na všetky tvary s rovnakou údajovou grafikou, v časti Zmeny použiť na vyberte možnosť Všetky tvary s touto údajovou grafikou.

 5. Ak chcete použiť zmeny len na vybrané tvary, v časti Zmeny použiť na, vyberte možnosť Iba vybraté tvary.

Na začiatok stránky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

 1. Vyberte tvary, ktoré chcete odstrániť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika a potom v časti Bez údajovej grafiky vyberte možnosť Bez údajovej grafiky.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×