Vylepšenia pre používateľov

Možnosti používateľa môžete rozšíriť tromi primárnymi funkciami. Sú to: rozsahy hľadania; vlastnosti priradené k obsahu, uložené počas indexovania a priradené k spravovaným vlastnostiam dostupným na vyhľadávanie; a kľúčové slová, ktoré definuje správca zdieľaných služieb, vrátane ich definícií, synoným a lokalít najlepších tipov.

V tomto článku sa opisuje, čo tieto funkcie sú a prečo existujú, kde a ako ich správca pridáva a konfiguruje, a tiež kde a ako ich vyhľadávacie dopyty používajú.

Poskytovanie rozsahov

Vlastnosti metaúdajov

Pridávanie kľúčových slov s najlepšími tipmi

Poskytovanie rozsahov

Rozsahy sú vlastnosti priradené k obsahu, ktoré sú uložené počas indexovania a priradené k spravovaným vlastnostiam dostupným na vyhľadávanie. Správca služby vyhľadávania definuje predvolené rozsahy, ktoré možno použiť v celej kolekcii lokalít. Správcovia kolekcií lokalít pridávajú a upravujú rozsahy, pridávajú skupiny zobrazenia rozsahu a v rámci týchto skupín ich vyberajú a usporadúvajú.

Vlastníci webovej lokality, ktorí majú povolenia programu Designer alebo vyššej úrovne, konfigurujú inštancie webovej časti vyhľadávacieho poľa a napĺňajú svoje zoznamy rozsahu priraďovaním alternatívnych skupín zobrazenia na ich naplnenie. Na konfiguráciu webovej časti vyhľadávacieho poľa môžete použiť položku Akcie lokality v ponuke Upraviť stránku na stránke lokality Centrum vyhľadávania. Ďalšie informácie o používaní webových častí nájdete v téme Pomocník služby Windows SharePoint Services 3.0.

Na začiatok stránky

Vlastnosti metaúdajov

Autori obsahu priraďujú obsahu hodnoty vlastností vrátane názvov dokumentov, názvov súborov a autora. Vlastníci webových lokalít spravujú zdieľané knižnice a zoznamy, pomocou ktorých možno priradiť obsahu ďalšie vlastnosti. Knižnice môžu napríklad poskytovať definované typy obsahu vyžadujúce, aby autori obsahu priradili hodnoty vlastností, keď chcú vrátiť dokument. Vlastné stĺpce v rámci zoznamu dokumentu tiež obsahu priraďujú hodnoty vlastností.

K funkcii vlastností metaúdajov sa dostanete kliknutím na položku Vlastnosti metaúdajov v časti Dopyt a výsledky na stránke Správa vyhľadávania.

Správca služby vyhľadávania spustí modul na prehľadávanie obsahu, pomocou ktorého sa vytvorí index hľadania. Zoznam prehľadávaných vlastností predstavuje všetky vlastnosti metaúdajov, ktoré sa pomocou modulu na prehľadávanie obsahu našli. Predvolene sa niektoré prehľadávané vlastnosti priradia k spravovaným vlastnostiam. Správca služby vyhľadávania môže tieto priradenia pridať a upraviť.

Ide o spravované vlastnosti, ktoré možno vybrať v časti Rozšírené hľadanie alebo zadať manuálne vo webovej časti Hľadať na väčšine stránok lokality SharePoint, alebo vo webovej časti Dopyt na lokalite Centrum vyhľadávania.

Ďalšie informácie o používaní vlastností metaúdajov nájdete v téme „Plánovanie možností vyhľadávania koncového používateľa“ na lokalite Office SharePoint Server na webovej lokalite TechNet.

Na začiatok stránky

Pridávanie kľúčových slov s najlepšími tipmi

Správcovia kolekcií lokalít definujú kľúčové slová s najlepšími tipmi na použitie na lokalitách. Kľúčové slová poskytujú definície bežných výrazov, ktoré sa používajú v rámci organizácie. Každé kľúčové slovo môže tiež obsahovať zoznam synoným a webové adresy (URL) pre viacero lokalít s najlepšími tipmi, ktoré majú súvisiaci obsah.

Ak je v dopyte zahrnuté kľúčové slovo alebo jedno z jeho synoným, na stránke výsledkov vyhľadávania sa zvyčajne zreteľne zobrazí definícia pre dané kľúčové slovo a príslušné najlepšie tipy. Kľúčové slová možno použiť na poskytnutie pracovného slovníka názvov a termínov používaných v organizácii. Ak sú kľúčové slová konfigurované so synonymami a najlepšími tipmi, môžu rozšíriť výsledky vyhľadávania aj usmernením používateľov na odporúčané zdroje.

Najlepšie tipy môžu byť prepojené na odporúčané webové lokality, ukladacie priestory údajov a dokumenty, ktoré slúžia na podrobnejšie vysvetlenie kľúčového slova. Ak používateľ zahrnie do dopytu kľúčové slovo alebo jedno z jeho synoným, na stránke výsledkov vyhľadávania sa nad základnými výsledkami zobrazia prepojenia k najlepším tipom. Pomocou najlepších tipov môžete propagovať odporúčané lokality a autoritatívne stránky.

Ak sa chcete dostať k nastaveniam kľúčových slov a najlepších tipov, na lokalite Centra vyhľadávania kliknite na položku Akcie lokality, Nastavenie lokality a potom v časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Vyhľadať kľúčové slová.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×