Vykonávanie zmien v existujúcom zdroji údajov v rámci doplnku Power Pivot

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení pripojenia k externému zdroju údajov v modeli údajov môžete pomocou doplnku PowerPivot zmeniť:

 • informácie o pripojení vrátane súboru, informačného kanála alebo databázy, ktoré ste použili ako zdroj, ich vlastnosti alebo iné možnosti pripojenia špecifické pre daného poskytovateľa,

 • priradenia tabuliek a stĺpcov a odstrániť odkazy na stĺpce, ktoré sa už nepoužívajú,

 • tabuľky, zobrazenia alebo stĺpce, ktoré získate z externého zdroja údajov (ďalšie informácie nájdete v článku Filtrovanie údajov importovaných do doplnku Power Pivot).

Obsah tohto článku

Zmena externého zdroja údajov pre aktuálne pripojenie

Úprava priradení (väzieb) tabuliek a stĺpcov

Zmeny vykonateľné v existujúcom zdroji údajov

Zmena externého zdroja údajov pre aktuálne pripojenie

Možnosti pre prácu so zdrojmi údajov sa líšia v závislosti od typu zdroja údajov. V tejto procedúre sa používa jednoduchá databáza programu Access.

 1. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov > Pripojenia > Existujúce pripojenia.

 2. Vyberte aktuálne databázové pripojenie a kliknite na položku Upraviť.

  V tomto príklade sa otvorí Sprievodca importom tabuľky na stránke, na ktorej sa konfiguruje databáza programu Access. Poskytovateľ a vlastnosti sú pre jednotlivé typy zdrojov údajov odlišné.

 3. V dialógovom okne Upraviť pripojenie kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte ďalšiu databázu rovnakého typu, ale s iným názvom alebo umiestnením.

  Pri zmene databázového súboru sa zobrazí hlásenie s upozornením, že na zobrazenie nových údajov je potrebné uložiť a obnoviť tabuľky.

 4. Kliknite na položku Uložiť > Zavrieť.

 5. Kliknite na položku Domov > Získať externé údaje > Obnoviť > Obnoviť všetky.

  Tabuľky sa obnovia s použitím nového zdroja údajov, ale s pôvodnými výbermi údajov.

  Poznámka:  Ak bolo pripojenie na zdroj údajov vytvorené v zošite Excelu 2010, možno nebudete môcť toto pripojenie v Exceli 2013 aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie zdroja údajov v inovovanom zošite sa nedá aktualizovať v téme Inovácia údajových modelov Power Pivot pre Excel 2013.

Na začiatok stránky

Úprava priradení (väzieb) tabuliek a stĺpcov

Pri zmene zdroja údajov nemusia mať stĺpce v tabuľkách modelu a v zdroji rovnaké názvy, aj keď môžu obsahovať podobné údaje. To vedie k prerušeniu priradenia (informácií na priradenie určitého stĺpca k inému stĺpcu) medzi stĺpcami.

 1. V okne PowerPivot kliknite na položky návrh > Vlastnosti > Vlastnosti tabuľky.

 2. Názov aktuálnej tabuľky sa zobrazí v poli Názov tabuľky. Pole Názov zdroja obsahuje názov tabuľky v externom zdroji údajov. Ak stĺpce v zdroji a v modeli majú odlišné názvy, z jednej množiny názvov stĺpcov do druhej môžete prechádzať výberom položky Zdroj alebo Model.

 3. Ak chcete zmeniť tabuľku použitú ako zdroj údajov, vyberte pre pole Názov zdroja inú tabuľku než je aktuálna tabuľka.

 4. Zmena priradení stĺpcov v prípade potreby:

  1. Ak chcete pridať stĺpce, ktoré sa nachádzajú v zdroji, ale nenachádzajú sa v modeli, začiarknite políčko vedľa názvu príslušného stĺpca. Skutočné údaje sa načítajú do modelu pri najbližšom obnovení.

  2. Ak niektoré stĺpce v modeli už nie sú k dispozícii v aktuálnom zdroji údajov, v oblasti oznámení sa zobrazí hlásenie so zoznamom neplatných stĺpcov. Nemusíte nič robiť.

 5. Kliknutím na položku Uložiť uplatnite zmeny v zošite.

  Pri uložení aktuálnej množiny vlastností tabuľky sa automaticky odstránia všetky chýbajúce stĺpce a pridajú nové stĺpce. Zobrazí sa hlásenie o tom, že je potrebné obnoviť tabuľky.

 6. Kliknutím na položku Obnoviť načítajte aktualizované údaje do modelu.

Na začiatok stránky

Zmeny vykonateľné v existujúcom zdroji údajov

Ak chcete zmeniť údaje priradené k zošitu, pomocou nástrojov v doplnku PowerPivot upravte informácie o pripojení alebo aktualizujte definíciu tabuliek a stĺpcov použitých v údajoch doplnku PowerPivot.

V existujúcich zdrojoch údajov môžete vykonať tieto zmeny:

Pripojenia

Tabuľky

Stĺpce

úprava názvu databázy alebo názvu servera,

zmena názvu zdrojového textového súboru, tabuľkového hárka alebo údajového informačného kanála,

zmena umiestnenia zdroja údajov,

zmena predvoleného katalógu alebo pôvodného katalógu v prípade zdrojov relačných údajov,

zmena spôsobu overenia alebo poverení na prístup k údajom,

úprava rozšírených vlastností zdroja údajov,

pridanie alebo odstránenie filtra údajov,

zmena kritérií filtra,

pridanie alebo odstránenie tabuliek,

zmena názvov tabuliek,

úprava priradení medzi tabuľkami v zdroji a tabuľkami v zošite,

výber rôznych stĺpcov zo zdroja,

zmena názvov stĺpcov,

pridanie stĺpcov,

odstránenie stĺpcov zo zošita (táto akcia nemá vplyv na zdroj údajov).

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×