Vykonávanie zmien v existujúcom zdroji údajov v rámci doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po vytvorení pripojenia k externému zdroju údajov v údajovom modeli, môžete použiť doplnok PowerPivot zmeniť:

 • Informácie o pripojení – vrátane súboru, kanál, alebo databázu použiť ako zdroj, jeho vlastnosti alebo iné možnosti konkrétneho poskytovateľa pripojenia.

 • Priradenia tabuliek a stĺpcov.

 • Odstrániť odkazy na stĺpce, ktoré sa už nepoužívajú.

 • Tabuľky, zobrazenia alebo stĺpcov môžete získať z externého zdroja údajov. Pozrite si tému filtrovanie údajov importovaných do doplnku Power Pivot.

Možnosti pre prácu so zdrojmi údajov sa líšia v závislosti od typu zdroja údajov. V tejto procedúre sa používa jednoduchá databáza programu Access.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov > Pripojenia > Existujúce pripojenia.

 2. Vyberte aktuálne databázové pripojenie a kliknite na položku Upraviť.

  V tomto príklade sa otvorí Sprievodca importom tabuľky na stránke, na ktorej sa konfiguruje databáza programu Access. Poskytovateľ a vlastnosti sú pre jednotlivé typy zdrojov údajov odlišné.

 3. V dialógovom okne Upraviť pripojenie kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte ďalšiu databázu rovnakého typu, ale s iným názvom alebo umiestnením.

  Pri zmene databázového súboru sa zobrazí hlásenie s upozornením, že na zobrazenie nových údajov je potrebné uložiť a obnoviť tabuľky.

 4. Kliknite na položku Uložiť > Zavrieť.

 5. Kliknite na položku Domov > Získať externé údaje > Obnoviť > Obnoviť všetky.

  Tabuľky sa obnovia s použitím nového zdroja údajov, ale s pôvodnými výbermi údajov.

  Poznámka: Ak pripojenie zdroja údajov bol vytvorený v zošite programu Excel 2010, nie je možné aktualizovať pripojenia v programe Excel 2013. Ďalšie informácie nájdete v časti "Nie je možné aktualizovať pripojenie zdroja údajov" v inovácia údajových modelov PowerPivot pre Excel 2013.

Pri zmene zdroja údajov nemusia mať stĺpce v tabuľkách modelu a v zdroji rovnaké názvy, aj keď môžu obsahovať podobné údaje. To vedie k prerušeniu priradenia (informácií na priradenie určitého stĺpca k inému stĺpcu) medzi stĺpcami.

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V okne PowerPivot kliknite na položky návrh > Vlastnosti > Vlastnosti tabuľky.

 2. Názov aktuálnej tabuľky sa zobrazí v poli Názov tabuľky. Do poľa Názov zdroja obsahuje názov tabuľky v externom zdroji údajov. Ak stĺpce sa nazývajú odlišne v zdroji a v modeli, môžete prejsť dopredu a dozadu medzi týmito dvomi názvy stĺpcov tak, že vyberiete zdroj alebo Model.

 3. Ak chcete zmeniť tabuľku použitú ako zdroj údajov, vyberte pre pole Názov zdroja inú tabuľku než je aktuálna tabuľka.

 4. Zmena priradení stĺpcov v prípade potreby:

  • Ak chcete pridať stĺpce, ktoré sa nachádzajú v zdroji, ale nenachádzajú sa v modeli, začiarknite políčko vedľa názvu príslušného stĺpca. Skutočné údaje sa načítajú do modelu pri najbližšom obnovení.

  • Ak niektoré stĺpce v modeli už nie sú k dispozícii v aktuálnom zdroji údajov, v oblasti oznámení sa zobrazí hlásenie so zoznamom neplatných stĺpcov. Nemusíte nič robiť.

 5. Kliknutím na položku Uložiť uplatnite zmeny v zošite.

  Pri uložení aktuálnej množiny vlastností tabuľky sa automaticky odstránia všetky chýbajúce stĺpce a pridajú nové stĺpce. Zobrazí sa hlásenie o tom, že je potrebné obnoviť tabuľky.

 6. Kliknutím na položku Obnoviť načítajte aktualizované údaje do modelu.

Ak chcete zmeniť všetky zdrojové údaje, ktoré priradíte so zošitom, pomocou nástrojov PowerPivot upravte informácie o pripojení alebo aktualizujte definíciu tabuliek a stĺpcov použitých v údajoch PowerPivot.

V existujúcich zdrojoch údajov môžete vykonať tieto zmeny:

Pripojenia

Karta Osobné zobrazujúca vlastnú šablónu po kliknutí na položky Súbor > Nové

Stĺpce

úprava názvu databázy alebo názvu servera,

zmena názvu zdrojového textového súboru, tabuľkového hárka alebo údajového informačného kanála,

zmena umiestnenia zdroja údajov,

zmena predvoleného katalógu alebo pôvodného katalógu v prípade zdrojov relačných údajov,

zmena spôsobu overenia alebo poverení na prístup k údajom,

úprava rozšírených vlastností zdroja údajov,

pridanie alebo odstránenie filtra údajov,

zmena kritérií filtra,

pridanie alebo odstránenie tabuliek,

zmena názvov tabuliek,

úprava priradení medzi tabuľkami v zdroji a tabuľkami v zošite,

výber rôznych stĺpcov zo zdroja,

zmena názvov stĺpcov,

pridanie stĺpcov,

odstránenie stĺpcov zo zošita (táto akcia nemá vplyv na zdroj údajov).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×