Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použiť kalendár v Outlook 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, dôležité základné úlohy. Môžete tiež použiť čítač obrazovky JAWS. Môžete otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, pripojte sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval stanovený počet dní, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Ozve sa názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť 1 až 10 dní, stlačte kombinácie klávesov Alt + kláves s príslušnou číslicou. Ak chcete napríklad zobraziť 10 dní, stlačte kombináciu klávesov Alt + 0.

  • Ak chcete zobraziť pracovný týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete zobraziť celý týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Ak chcete prehľadávať udalosti v aktuálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.). Pri každej udalosti zaznie jej názov, čas a meno organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Ak chcete upraviť aktuálne vybratú udalosť, stlačte kláves Enter a potom pomocou nasledovných klávesových skratiek zmeňte jej podrobnosti:

  • Ak chcete zmeniť text v poli Predmet, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Ak chcete zmeniť text v poli Miesto, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + T sa premiestnite do riadka Počiatočný čas. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + D sa premiestnite do riadka Čas ukončenia. Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 5. Ak chcete upraviť popis udalosti, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Message, editing“ (Správa, úpravy), a potom upravte text pomocou klávesnice. V JAWS sa ozve: „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 6. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno udalosti sa zatvorí a premiestníte sa do zobrazenia kalendára.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný Skype for Business a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V Outlook, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2 Otvorte zobrazenie kalendár.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, napríklad zobrazenie pracovného týždňa alebo zobrazenie mesiaca spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni.

  Poznámka: Dnešné udalosti kalendára nie je možné zobraziť v zobrazení mesiaca. Ak sa teda nachádzate v zobrazení mesiaca, musíte najprv prejsť na iné zobrazenie. Ak chcete vykonať zmenu napríklad na zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

 3. Ak chcete prejsť na nadchádzajúce udalosti v kalendári pre daný deň, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť na predchádzajúce položky, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Keď sa ozve názov schôdze, ku ktorej sa chcete pripojiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. Otvorí sa položka kalendára.

 5. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a kláves Y. Otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

  Tipy: 

  • Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4.

  • Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Tlač udalosti

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Ak chcete prehľadávať udalosti v aktuálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.). Pri každej udalosti zaznie jej názov, čas a meno organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Aktuálne vybratú udalosť otvoríte stlačením klávesu Enter.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F a P sa otvorí ponuka Tlačiť.

 6. Ak chcete vybrať tlačiareň, ktorá sa má použiť, stlačte kláves I, vyberte tlačiareň pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol, a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete udalosť vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + P a potom stlačte kláves P.

 8. Ak tlačíte do súboru, napríklad s cieľom konvertovať udalosť do formátu PDF, zadajte názov súboru a potom stlačením klávesu Enter vytvorte súbor.

  Ponuka Tlačiť sa zavrie a vrátite sa do okna s udalosťou.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť kalendár v Outlook 2016 pre Mac pomocou funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, dôležité základné úlohy. Môžete otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, pripojte sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazený časový rámec.

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť denné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 1.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 2.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie celého týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesačné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doľava.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presune funkcia VoiceOver oznámi udalosti vo formáte „<dátum>, <čas>, <predmet udalosti>, <miesto udalosti>“.

 4. Ak chcete zobraziť podrobnosti udalosti, stlačte medzerník. Udalosť sa otvorí v novom okne. Ak chcete okno zavrieť, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete otvoriť a upraviť udalosť, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Otvorí sa okno udalosti a ozve sa: „Now in (Nachádzate sa v) <predmet udalosti>, <plánovaná udalosť/schôdza>“.

 6. Ak chcete prehľadávať podrobnosti o udalosti a možnostiach, stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver oznámi počas presúvania podrobnosti a možnosti.

 7. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send Update button“ (Tlačidlo Odoslať aktualizáciu), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom stlačte medzerník.

 8. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v Macu nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Mac a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V Outlook, stlačte kláves Command + 2 na otvorenie zobrazenia kalendára.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Prechádzať jednotlivými udalosťami môžete stlačením klávesu Tab. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 3. V dialógovom okne udalosti sa pohybujte pomocou klávesu Tab. Keď sa dostanete do oblasti textu, čítačka obrazovky VoiceOver oznámi: „Document, text“ (Dokument, text) alebo „Message, edit text“ (Správa, upraviť text).

 4. Prepojenie na pripojenie k schôdzi je súčasťou textu. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite do oblasti textu.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte textom. Keď sa ozve „Link, Join online meeting“ (Prepojenie, Pripojiť sa k schôdzi online), vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak sa ozve „You're currently on a text element“ (Momentálne sa nachádzate na textovom prvku), prehliadač môže požadovať povolenie na otvorenie okna schôdze konanej prostredníctvom služby Skype for Business. Ak chcete otvorenie povoliť, pomocou výberu položiek prejdite na tlačidlo Povoliť. K výberu položiek sa dostanete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Allow toggle button“ (Tlačidlo prepínania Povoliť). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník presuniete zameranie na tlačidlo. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo stlačíte.

 7. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

 8. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí, otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + E.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazené časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Nastavte kalendár na zobrazenie požadovaného zobrazenia, ktoré chcete tlačiť (Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac). Potom prejdite na deň, týždeň alebo mesiac, ktorý chcete zahrnúť do tlače.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + P sa otvorí dialógové okno tlače. Ozve sa názov predvolenej tlačiarne.

 4. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print default button“ (Predvolené tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť kalendár v Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, dôležité základné úlohy. Môžete otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, pripojte sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť aktuálne zobrazenie, napríklad "pohľad na program", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvá udalosť daného dňa. Ak budete chcieť prejsť k iným udalostiam, potiahnite prstom nahor. Pri presúvaní udalosťami bude funkcia VoiceOver oznamovať názov udalosti, dátum a čas, miesto a trvanie.

 2. Ak budete chcieť preskúmať udalosť podrobnejšie, dvakrát ťuknite na obrazovku počas zobrazenia udalosti. Udalosť sa otvorí v novom okne.

 3. Ak chcete počuť Podrobnosti o udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo posunutím prsta nadol okno s podrobnosťami o udalosti.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, v prípade okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Upraviť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Po dokončení potiahnutím prstom doprava alebo doľava do budete počuť "Hotovo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre iOS, či je aplikácia spustená a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Outlook kalendára, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Agendy, dnes, < dnešný dátum >." Ak máte iba jednu udalosť na dnes, stačí dvakrát ťuknite na obrazovku otvorte udalosť. Ak máte viac akcií, sa môžete pohybovať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď k tejto udalosti, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite obrazovky.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite na Outlook kalendár a potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť: "Agendy, dnes, < dnešný dátum >." Ak máte iba jednu udalosť na dnes, stačí dvakrát ťuknite na obrazovku otvorte udalosť. Ak máte viac akcií, sa môžete pohybovať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď k tejto udalosti, ktorý chcete otvoriť, dvakrát ťuknite obrazovky.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení prejdite na tlačidlo return nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvakrát na obrazovku ťuknite. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte naplánované akcie v aplikácii Outlook, ak máte zapnuté upozornenia a komentovanie je zapnutá, budete počuť pripomenutie udalostí v čase preddefinované pred akciou. Na obrazovke sa objaví pripomenutie udalostí. Posuňte prstom nadol v nastaviť kontextové pripomenutie na vypočutie textu udalosti. Pod text udalosti sa nachádzajú tlačidlá s rôznymi možnosťami na odpovedanie na udalosť. Tlačidlá sa líšia v závislosti od typu e-mailového konta používate. Zvyčajne sa zobrazí aspoň:

 • Zobraziť: Ak chcete udalosť otvoriť, dvakrát ťuknite.

 • Odložiť: Ak chcete pripomenutie zatvoriť, pokým nenastane čas udalosti, dvakrát ťuknite.

 • Zavrieť: Ak chcete pripomenutie zavrieť bez toho, aby ste vykonali akúkoľvek akciu, dvakrát ťuknite.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Používajte kalendár v aplikácii Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky systému Android, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť "Zatvorte < aktuálne zobrazenie >" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení potiahnite jeden prst po obrazovke, kým sa neozve názov udalosti, ktorú chcete otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Udalosť sa otvorí v novom okne zobrazujúcom podrobnosti o udalosti.

 2. Ak chcete počuť názov udalosti, dňa, dátumu, času, umiestnenie, a ďalšie informácie, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo posunutím prsta nadol okno s podrobnosťami o udalosti.

 3. Ak chcete upraviť udalosť, v prípade okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Upraviť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť klávesnica na tlačidlo Otvoriť.

  Potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť udalosti detail, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykonajte požadované zmeny. Po dokončení potiahnutím prstom doprava alebo doľava do budete počuť "Uložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zatvorte okno Podrobnosti o udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Android, či je aplikácia spustená a či ste do služby Skype for Business pre Android prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Prejdite do kalendára Outlook. Sa zameriava na dnes a dnešných udalostí sa nachádzajú okolo strednej časti obrazovky. Ak existuje veľa akcií, sa môžete pohybovať potiahnutím dvomi prstami nahor a nadol. Ak chcete prejsť na udalosť, položte prst na obrazovke a presuňte ho až budete počuť udalosti sa má, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Podrobnosti schôdze Zobraziť sa otvorí.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business, funkcia TalkBack oznámi: „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite do kalendára Outlook. Sa zameriava na dnes a aktuálny alebo nasledujúcej udalosti sa nachádza v strede obrazovky. Ak chcete prejsť na udalosť, položte prst na obrazovke a presuňte ho až budete počuť schôdze. Ak máte veľa schôdzí, potiahnite prstom nahor dvomi prstami prejdite nadol v zozname schôdze. Ak na schôdzi, ktorej sa chcete pripojiť, dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte schôdzu, detail view.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Continue, button“ (Pokračovať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznámi „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze cez Skype for Business, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte zapnuté pre vaše Outlook Kalendár udalosti upozornenia a zapnutom TalkBack, budete počuť udalosť pripomienky preddefinované vždy pred akciou.

 1. Aby sa udalosť pripomenutie, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky dvomi prstami otvorte panel upozornení.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa budete počuť Podrobnosti o udalosti.

 3. Ak chcete otvoriť udalosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete pripomenutie zrušiť bez vykonania akcie, umiestnite dvoch prstov na obrazovke vedľa seba a potiahnite prstom doprava vo vodorovnom smere.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Pomocou Outlook Kalendár s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, vykonávať základné základné úlohy. Môžete otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, pripojte sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z piatich možností zobrazovania kalendára: Program, Deň, Týždeň, Mesiac alebo Rok. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Potiahnite prstom nahor alebo nadol na obrazovke jedným prstom, kým nebudete počuť "Položky" a potom potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť tlačidlo Zbaliť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V zobrazení Program potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom potiahnite doprava alebo doľava, kým sa neozve prvá udalosť. Ak budete chcieť prejsť k iným udalostiam, potiahnite prstom doprava. Pri presúvaní udalosťami bude funkcia Moderátor oznamovať názov udalosti, dátum a čas, miesto a usporiadateľa.

 2. Ak budete chcieť preskúmať udalosť podrobnejšie, dvakrát ťuknite na obrazovku počas zobrazenia udalosti. Udalosť sa otvorí v novom okne.

 3. Ak chcete počuť podrobnosti o udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, v prípade okno s podrobnosťami, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Tlačidlo Upraviť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým budete počuť udalosti detail, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 5. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Send Update button“ (Tlačidlo Odoslať aktualizáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po zmene udalosti sa okno udalosti zavrie a zameranie sa presunie na zobrazenie Program.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business, či je aplikácia spustená a či ste do služby Skype for Business prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Prejdite v telefóne do aplikácie Outlook Kalendár.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve dnešný dátum, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve udalosť schôdze, ktorú chcete otvoriť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa zobrazenie s podrobnosťami o udalosti a ozve sa: „Details tab, item selected“ (Karta Podrobnosti, vybratá položka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join online, link“ (Pripojiť sa online, prepojenie), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Ozve sa „Skype for Business, transition frame pane“ (Skype for Business, tabla rámu prechodu) spolu so zvukom cinknutia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze (ako sú napríklad Stlmiť, Zrušiť stlmenie, Ukončiť hovor), potiahnite prstom doprava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Outlook Kalendár.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve dnešný dátum, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve udalosť schôdze, ktorú chcete otvoriť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa zobrazenie s podrobnosťami o udalosti a ozve sa: „Details tab, item selected“ (Karta Podrobnosti, vybratá položka). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join online meeting“ (Pripojiť sa k schôdzi online), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Ozve sa: „Skype for Business, transition frame pane“ (Skype for Business, tabla rámu prechodu). Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join as a guest, button“ (Pripojiť sa ako hosť, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Enter your name“ (Zadajte svoje meno), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť.

 7. Po dokončení prejdite na tlačidlo enter nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Transition frame“ (Rám prechodu) spolu so zvukom cinknutia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Tlač kalendára

V programe Outlook Kalendár si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V akomkoľvek zobrazení kalendára potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom ťahajte doprava alebo doľava, kým sa neozve „More options button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Ďalšie možnosti). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Zobrazenie tlače so zameraním na možnosť zobrazenia tlače. Ozve sa „< aktuálny výber zobrazenia>, read only combo box“ (< aktuálny výber zobrazenia>, rozbaľovacie pole Iba na čítanie).

 3. Ak chcete zobraziť zobrazenie pri tlači, dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované zobrazenie, ktoré dvojitým ťuknutím vyberiete.

 4. Ak chcete vybrať dátumy začiatku zobrazenia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „From“ (Od) a predvolený dátum. Potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte rozbaľovací zoznam kalendára. Ak chcete prehľadávať dátumy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku ich vyberte.

 5. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Preview“ (Ukážka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prehľadávať možnosti tlače, potiahnite prstom doprava. Po dokončení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Použiť kalendár v Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, dôležité základné úlohy. Môžete otvoriť a upraviť udalosti v kalendári, pripojte sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Moderátor oznámi: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 1 zobrazíte denné zobrazenie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 2 zobrazíte zobrazenie pracovného týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 3 zobrazíte zobrazenie celého týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 4 zobrazíte mesačné zobrazenie.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozve sa: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doľava.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presúvaní Moderátor oznamuje udalosti vo formáte „Event from (Udalosť odo dňa) <dátum>, <čas>, <názov udalosti>, <miesto udalosti>, <Organizátor>“.

 4. Ak chcete podrobnejšie skontrolovať udalosť alebo ju otvoriť a upravovať, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno udalosti Podrobnosti. Ozve sa: „Add a title for the event“ (Pridať názov udalosti).

 5. Ak chcete prehľadávať podrobnosti a možnosti udalosti, stlačte kláves Tab. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti a podrobnosti.

 6. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte medzerník.

   Ak ste v udalosti nič nezmenili a chcete zavrieť okno udalosti Podrobnosti, stlačte kláves Esc.

 7. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom stlačením klávesu Enter udalosť otvorte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Join online meeting, link“ (Pripojiť sa k online schôdzi, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze.

  Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete počas schôdze stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Nastavenie možností pre kalendár

V nastaveniach kalendára môžete zmeniť vzhľad kalendára alebo nastaviť prijímanie oznámení. Môžete tiež nastaviť správy, keď ste mimo pracoviska, a spôsob ich odosielania.

 1. Ak chcete v programe Outlook otvoriť tablu Nastavenie, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Use the Down arrow to use the Settings pane“ (Použitie tably Nastavenie pomocou šípky nadol), a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 2. Ak chcete prechádzať nastaveniami tably, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Moderátor vám pri pohybe na table bude oznamovať príslušné nastavenia.

 3. Ak chcete vybrať nastavenie alebo otvoriť ďalšie možnosti nastavenia, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete presúvať medzi nastaveniami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Po skončení tablu Nastavenie opustíte stlačením klávesu Esc.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Vyberte zobrazenie kalendára, ktoré chcete vytlačiť

 3. V hlavnom okne Kalendár stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „New button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Nové). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa Ukážka pred tlačou a ozve sa: „Print“ (Tlačiť).

 4. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na rozbaľovacie pole Tlačiareň.

 5. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 6. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×