Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite kalendár v Outlook s klávesnicou a čítačkou obrazovky na základné základné úlohy. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pripojiť sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval stanovený počet dní, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Ozve sa názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť 1 až 10 dní, stlačte kombinácie klávesov Alt + kláves s príslušnou číslicou. Ak chcete napríklad zobraziť 10 dní, stlačte kombináciu klávesov Alt + 0.

  • Ak chcete zobraziť pracovný týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete zobraziť celý týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + bodka (.) Prehľadávanie udalostí v aktuálnom zobrazení. Pri každej udalosti sa ozve meno, èas a organizátor. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Ak chcete upraviť aktuálne vybratú udalosť, stlačte kláves Enter a potom pomocou nasledovných klávesových skratiek zmeňte jej podrobnosti:

  • Ak chcete zmeniť text v poli Predmet, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Ak chcete zmeniť text v poli Miesto, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + T sa premiestnite do riadka Počiatočný čas. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + D sa premiestnite do riadka Čas ukončenia. Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 5. Ak chcete upraviť popis udalosti, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Message, editing“ (Správa, úpravy), a potom upravte text pomocou klávesnice. V JAWS sa ozve: „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy).

 6. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, A a potom V. Okno udalosti sa zatvorí a premiestníte sa do zobrazenia kalendára.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný Skype for Business a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. Ak chcete otvoriť zobrazenie kalendára, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 2 v Outlook.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, napríklad zobrazenie pracovného týždňa alebo zobrazenie mesiaca spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni.

  Poznámka: V zobrazení mesiaca nie je možné prechádzať dnešnými udalosťami kalendára, takže ak sa nachádzate v zobrazení mesiaca , najprv sa zmeňte na iné zobrazenie. Ak chcete prejsť napríklad na zobrazenie pracovného týždňa , stlačte kombináciu klávesov CTRL + ALT + 2.

 3. Ak chcete prejsť na nadchádzajúce udalosti v kalendári pre daný deň, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť na predchádzajúce položky, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Keď počujete schôdzu, ku ktorej sa chcete pridať, stlačte kombináciu klávesov CTRL + O. Otvorí sa položka kalendára.

 5. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a kláves Y. Otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

  Tipy: 

  • Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4.

  • Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Tlač udalosti

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + bodka (.) Prehľadávanie udalostí v aktuálnom zobrazení. Pri každej udalosti sa ozve meno, èas a organizátor. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Aktuálne vybratú udalosť otvoríte stlačením klávesu Enter.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F a P sa otvorí ponuka Tlačiť.

 6. Ak chcete vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, stlačte kláves I a potom tlačiareň vyhľadajte pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol a stlačte kláves ENTER.

 7. Ak chcete udalosť vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + P a potom stlačte kláves P.

 8. Ak tlačíte do súboru, napríklad s cieľom konvertovať udalosť do formátu PDF, zadajte názov súboru a potom stlačením klávesu Enter vytvorte súbor.

  Ponuka Tlačiť sa zavrie a vrátite sa do okna s udalosťou.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Používajte kalendár v programe Outlook 2016 pre Mac s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pripojiť sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazený časový rámec.

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť denné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 1.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 2.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie celého týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesačné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doľava.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presune funkcia VoiceOver oznámi udalosti vo formáte „<dátum>, <čas>, <predmet udalosti>, <miesto udalosti>“.

 4. Ak chcete zobraziť podrobnosti udalosti, stlačte medzerník. Udalosť sa otvorí v novom okne. Ak chcete okno zavrieť, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete otvoriť a upraviť udalosť, stlačte kombináciu klávesov Command + O. Otvorí sa okno udalosti a ozve sa: "teraz v <event subject>, <Appointment/Meeting>."

 6. Ak chcete prehľadávať podrobnosti o udalosti a možnostiach, stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver oznámi počas presúvania podrobnosti a možnosti.

 7. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send Update button“ (Tlačidlo Odoslať aktualizáciu), a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save and close button“ (Tlačidlo Uložiť a zavrieť), a potom stlačte medzerník.

 8. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v Macu nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Mac a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V Outlook stlačením kombinácie klávesov Command + 2 Otvorte zobrazenie kalendára.

 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Prechádzať jednotlivými udalosťami môžete stlačením klávesu Tab. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, stlačte kombináciu klávesov Command + O.

 3. V dialógovom okne udalosti sa pohybujte pomocou klávesu Tab. Keď sa dostanete do oblasti textu, čítačka obrazovky VoiceOver oznámi: „Document, text“ (Dokument, text) alebo „Message, edit text“ (Správa, upraviť text).

 4. Prepojenie na pripojenie k schôdzi je súčasťou textu. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite do oblasti textu.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte textom. Keď sa ozve „Link, Join online meeting“ (Prepojenie, Pripojiť sa k schôdzi online), vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak sa ozve "momentálne používate textový prvok", prehliadač môže požiadať o povolenie na otvorenie okna schôdze cez Skype for Business. Ak ju chcete povoliť, prejdite na tlačidlo Povoliť a prejdite na položku Povoliť. Ak chcete otvoriť výber položiek, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "povoliť prepínacie tlačidlo". Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník premiestnite výber na tlačidlo. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník stlačte tlačidlo.

 7. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

 8. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí, otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Ak chcete zavesiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + E.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozve sa zobrazené časové obdobie a udalosti, ktoré sú v ňom plánované.

 2. Nastavte kalendár na zobrazenie požadovaného zobrazenia, ktoré chcete tlačiť (Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac). Potom prejdite na deň, týždeň alebo mesiac, ktorý chcete zahrnúť do tlače.

 3. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlač, stlačte kombináciu klávesov Command + P. Otvorí sa dialógové okno. Ozve sa predvolený názov tlačiarne.

 4. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník a potom stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print default button“ (Predvolené tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Používajte kalendár v programe Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému iOS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pripojiť sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve aktuálne zobrazenie, napríklad "zobrazenie agendy", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvá udalosť daného dňa. Ak budete chcieť prejsť k iným udalostiam, potiahnite prstom nahor. Pri presúvaní udalosťami bude funkcia VoiceOver oznamovať názov udalosti, dátum a čas, miesto a trvanie.

 2. Ak budete chcieť preskúmať udalosť podrobnejšie, dvakrát ťuknite na obrazovku počas zobrazenia udalosti. Udalosť sa otvorí v novom okne.

 3. Ak si chcete vypočuť Podrobnosti o udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo posuňte prstom nadol okno s podrobnosťami o udalosti.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, v okne s podrobnosťami udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Po dokončení potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre iOS, či je aplikácia spustená a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. V kalendári Outlook ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "agenda, dnes, <today's date>." Ak máte pre dnešný deň len jednu udalosť, jednoducho dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa udalosť otvorí. Ak máte viac udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite na Outlook kalendár a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "agenda, dnes, <today's date>." Ak máte pre dnešný deň len jednu udalosť, jednoducho dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa udalosť otvorí. Ak máte viac udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím prstom nahor alebo nadol. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Skype for Business.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení prejdite na tlačidlo return nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu obrazovky a dvakrát na obrazovku ťuknite. Ozve sa zvuk zvonenia a vy sa pripojíte k schôdzi.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte v aplikácii Outlook naplánované udalosti, ak máte zapnuté oznámenia a ak je funkcia VoiceOver zapnutá, budete počuť pripomenutia udalostí v preddefinovanom čase pred udalosťou. Pripomenutia udalostí sa zobrazia na obrazovke. Ak si chcete vypočuť text udalosti, v kontextovom pripomenutí posuňte prstom nadol. Pod textom udalosti sú uvedené tlačidlá s rôznymi možnosťami na odpovedania na udalosť. Tieto tlačidlá sa líšia v závislosti od toho, aký typ e-mailového konta používate. Zvyčajne sa zobrazí aspoň nasledovné:

 • <c0>Zobraziť:</c0> Ak chcete udalosť otvoriť, dvakrát ťuknite.

 • <c0>Odložiť:</c0> Ak chcete pripomenutie zatvoriť, pokým nenastane čas udalosti, dvakrát ťuknite.

 • <c0>Zavrieť:</c0> Ak chcete pripomenutie zavrieť bez toho, aby ste vykonali akúkoľvek akciu, dvakrát ťuknite.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Používajte kalendár v aplikácii Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky systému Android, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Môžete vytvárať nové udalosti kalendára, čítať žiadosti o schôdzu, odpovedať na ne, pripájať sa k schôdzam online a vykonávať mnoho ďalších činností.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Zobrazenia Program, Deň alebo 3 dni. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "prePnutie z <current view>", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V ľubovoľnom zobrazení potiahnite jeden prst po obrazovke, kým sa neozve názov udalosti, ktorú chcete otvoriť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Udalosť sa otvorí v novom okne zobrazujúcom podrobnosti o udalosti.

 2. Ak chcete počuť názov udalosti, deň, dátum, miesto, miesto a ďalšie informácie, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo posuňte prstom nadol okno s podrobnosťami o udalosti.

 3. Ak chcete upraviť udalosť, v okne s podrobnosťami udalosti ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť s klávesnicou na obrazovke.

  Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve detail udalosti, ktorú chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykonajte požadované zmeny. Po dokončení potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete ukončiť okno s podrobnosťami o udalosti, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business z kalendára v Outlooku

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business pre Android, či je aplikácia spustená a či ste do služby Skype for Business pre Android prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta. Ak sa chcete k schôdzi pripojiť bez pracovného alebo školského konta, pozrite si tému Pripojenie k schôdzi ako hosť.

 1. Prejdite na svoj kalendár Outlook. Zameranie je dnes a dnešné udalosti sa nachádzajú v strede obrazovky. Ak existuje veľa udalostí, môžete ich prehľadávať potiahnutím prstom nahor a nadol dvomi prstami. Ak chcete prejsť na udalosť, umiestnite prst na obrazovku a ťahajte ho, kým sa neozve požadovaná udalosť, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie podrobností o schôdzi.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business, funkcia TalkBack oznámi: „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Pripojenie k schôdzi ako hosť

K schôdzi cez Skype for Business sa môžete pripojiť aj ako hosť, Znamená to, že sa do služby Skype for Business neprihlasujete pomocou svojich poverení pre pracovné alebo školské konto, stále však musíte mať v telefóne nainštalovanú aplikáciu Skype for Business.

 1. Prejdite na svoj kalendár Outlook. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni a aktuálna alebo nasledujúca udalosť sa nachádza v strede obrazovky. Ak chcete prejsť na udalosť, položte prst na obrazovku a posúvajte ho, kým sa neozve požadovaná udalosť. Ak máte viacero schôdzí, potiahnutím dvomi prstami sa posúvajte v zozname udalostí smerom nadol. Keď sa nachádzate na schôdzi, ku ktorej sa chcete pripojiť, dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte zobrazenie s podrobnosťami o schôdzi.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa aplikácia Skype for Business. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join Meeting, button“ (Pripojiť sa k schôdzi, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje meno v tvare, v akom sa má v schôdzi zobraziť. Po dokončení potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Continue, button“ (Pokračovať, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia TalkBack oznámi „Skype for Business“ a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak sa chcete presúvať tlačidlami v okne schôdze cez Skype for Business, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku tlačidlo stlačíte.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte zapnuté oznámenia o udalostiach v Outlook Kalendár a ak je zapnutá funkcia TalkBack, budete počuť pripomenutia udalostí v preddefinovanom čase pred udalosťou.

 1. Ak chcete zobraziť pripomenutie udalosti, potiahnite prstom z hornej časti obrazovky dvoma prstami a otvorte odtieň oznámenia.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa neozve Podrobnosti o udalosti.

 3. Ak chcete udalosť otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak chcete pripomenutie zrušiť bez toho, aby ste museli vykonať žiadnu akciu, Položte dva prsty na obrazovku vedľa seba a ťahajte prstom doprava vodorovne.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Použite kalendár v Outlook Web App s klávesnicou a čítačkou obrazovky na základné základné úlohy. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete otvárať a upravovať udalosti v kalendári, pripojiť sa k online schôdzam a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Moderátor oznámi: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 1 zobrazíte denné zobrazenie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 2 zobrazíte zobrazenie pracovného týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 3 zobrazíte zobrazenie celého týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 4 zobrazíte mesačné zobrazenie.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozve sa: „Loaded <počet udalostí> events in one selected calendar“ (Načítaných <počet udalostí> udalostí v jednom vybratom kalendári).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "prejsť na možnosti zobrazenia kalendára", a stlačte kláves ENTER. Ak sa chcete presúvať v kalendári, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Go to Next" (prejsť na tlačidlo ďalej), a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Go to previous" (prejsť na predchádzajúce), a potom stlačte kláves ENTER.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri presúvaní Moderátor oznamuje udalosti vo formáte „Event from (Udalosť odo dňa) <dátum>, <čas>, <názov udalosti>, <miesto udalosti>, <Organizátor>“.

 4. Ak chcete podrobnejšie skontrolovať udalosť alebo ju otvoriť a upravovať, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno udalosti Podrobnosti. Ozve sa: „Add a title for the event“ (Pridať názov udalosti).

 5. Ak chcete prehľadávať podrobnosti a možnosti udalosti, stlačte kláves Tab. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti a podrobnosti.

 6. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte medzerník.

   Ak ste v udalosti nič nezmenili a chcete zavrieť okno udalosti Podrobnosti, stlačte kláves Esc.

 7. Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Pripojiť sa k online schôdzi z kalendára programu Outlook

Môžete sa jednoducho pripojiť k schôdzam cez Skype for Business alebo Microsoft Teams online.

Pripojenie k schôdzi cez Skype for Business

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pridať, a stlačením klávesu Enter otvorte udalosť.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve prepojenie na pripojenie k schôdzi, a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze.

 4. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze sa zatvorí a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete počas schôdze stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Účasť na schôdzi v aplikácii Microsoft teams

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pridať, a stlačením klávesu Enter otvorte udalosť.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "join teams Meeting" (spojenie teams), a stlačte kláves ENTER. Karta spojenie konverzácie sa otvorí v prehliadači.

 4. Môže sa zobraziť výzva na potvrdenie, že aplikácie chcete prepínať mimo Kalendár. Ak áno, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Yes button" (tlačidlo Áno), a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete používať Microsoft Teams na webe, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "join on the Web namiesto", a stlačte kláves ENTER.

 6. Po zobrazení výzvy zadajte svoje poverenia a stlačte kláves ENTER. Počujete: "vyberte nastavenia zvuku a videa."

 7. Ak chcete zmeniť nastavenia, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a potom ho zmeňte stlačením klávesu ENTER. Ak sa chcete zúčastniť schôdze, stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "join The Meeting button" (tlačidlo schôdze), a stlačte kláves ENTER.

 8. Ak chcete zmeniť nastavenia schôdze alebo zavesiť, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves ENTER.

Nastavenie možností pre kalendár

V nastaveniach kalendára môžete zmeniť vzhľad kalendára alebo nastaviť prijímanie oznámení. Môžete tiež nastaviť správy, keď ste mimo pracoviska, a spôsob ich odosielania.

 1. Ak chcete v programe Outlook otvoriť tablu nastavenia , stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom stlačte kláves ENTER.

 2. Ak chcete prechádzať nastaveniami tably, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Moderátor vám pri pohybe na table bude oznamovať príslušné nastavenia.

 3. Ak chcete vybrať nastavenie alebo otvoriť ďalšie možnosti nastavenia, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete presúvať medzi nastaveniami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Po skončení tablu Nastavenie opustíte stlačením klávesu Esc.

Tlač kalendára

V programe Outlook si môžete vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac.

 1. V programe Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Vyberte zobrazenie kalendára, ktoré chcete vytlačiť

 3. V hlavnom okne kalendára stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "prejsť na možnosti zobrazenia kalendára", a stlačte kláves ENTER. Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Print" (Tlačiť), a stlačte medzerník. Otvorí sa Ukážka pred tlačou.

 4. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlač, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Print button" (tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na rozbaľovacie pole Tlačiareň.

 5. Ak chcete vybrať tlačiareň, stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve tlačiareň. Stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 6. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností a schôdzí v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Outlookovom kalendári

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×