Vykonávanie základných úloh v Exceli 2016 pre Mac pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v Exceli 2016 pre Mac pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Základné úlohy, ako je zadávanie údajov a tlač práce, sa dajú v programe Excel 2016 pre Mac jednoducho vykonať pomocou čítačky obrazovky, napríklad pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver systému Mac OS.

Ďalšie informácie o nastaveniach a funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Ak potrebujete pomoc pri vykonávaní bežných úloh v programe Excel 2016 pre Mac, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • V tejto téme sa predpokladá, že máte zapnutý prístup z klávesnice na celú obrazovku, že je zapnutá funkcia VoiceOver a že viete používať príkaz VO. (Príkaz VO použijete stlačením kombinácie klávesov Control+Option.)

 • Mnohé klávesnice predvolene priraďujú funkčným klávesom špeciálne funkcie. Ak chcete funkčný kláves použiť na iné účely, je potrebné stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom. Ak nechcete stláčať kláves Fn vždy, keď používate funkčný kláves, môžete systémové nastavenia Apple zmeniť. Informácie o používaní pása s nástrojmi, ďalšie príkazy alebo postup, ako zmeniť predvoľby funkčných klávesov, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového zošita

Nový zošit možno vytvoriť buď zo šablóny, alebo úplne od začiatku.

Vytvorenie prázdneho zošita

V Exceli stlačte klávesovú skratku Command + N. Excel otvorí nový zošit v samostatnom okne so zameraním na prvej bunke v hárku. Ozve sa „Excel je pripravený“.

Vytvorenie nového zošita zo šablóny

 1. Stlačte klávesovú skratku Command + Shift + P. Ozve sa „Nový zo šablóny“ a Excel otvorí galériu šablón.

 2. Ak chcete vyhľadať šablónu, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Prehľadať všetky šablóny“.

 3. Zadajte hľadaný text popisujúci typ šablóny, ktorú chcete vyhľadať. Excel počas zadávania textu vyhľadáva a potom zmení mriežku, aby v nej zobrazil zoznam šablón, ktoré spĺňajú kritériá vyhľadávania.

 4. Dostupné šablóny zobrazíte stláčaním klávesu Tab. Ozve sa „Mriežka, Nula vybratých položiek“. Na presun medzi šablónami používajte klávesy so šípkami. Po vybratí jednotlivých šablón sa ozve ich popis.

 5. Na vytvorenie nového zošita použitím aktuálne vybratej šablóny stlačte kláves Enter.

Excel otvorí zošit s použitou šablónou v novom okne a zameranie umiestni na prvú logickú bunku v zošite.

Zadávanie údajov

 1. Na presun medzi bunkami používajte klávesové skratky VO + kláves so šípkou nahor a VO + kláves so šípkou nadol. Pri prechádzaní buniek prečíta čítačka obrazovky ich názvy. Na bunky sa odkazuje na základe ich umiestnenia v riadkoch a stĺpcoch hárka, takže bunka A1 sa nachádza v prvom riadku stĺpca A. Ak bunka obsahuje text, čítačka ho prečíta.

 2. Ak chcete zadať alebo nahradiť text v bunke, zadajte text, číslo alebo vzorec.

 3. Stlačením klávesu Enter alebo Tab sa posuniete do ďalšej bunky.

Pridávanie údajov pomocou funkcie Automatický súčet

Po pridaní čísel do hárka ich možno budete chcieť spočítať. Rýchlym spôsobom, ako to urobiť, je použiť funkciu Automatický súčet.

 1. Prejdite na bunku napravo od čísel, ktoré chcete pridať, alebo tesne pod nimi.

 2. Ak chcete vložiť vzorec Automatický súčet, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + T.

Funkcia Automatický súčet sčíta čísla a výsledok zobrazí vo vybratej bunke.

Vytvorenie jednoduchého vzorca

Excel dokáže oveľa viac matematických operácií ako len sčítanie čísel. Tu je návod na vytvorenie jednoduchých vzorcov na sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie čísel.

 1. Prejdite na bunku a zadajte znamienko rovnosti (=). Týmto spôsobom Excelu určíte, že bunka bude obsahovať vzorec.

 2. Ak chcete vytvoriť vzorec, zadajte kombináciu čísel a operátory výpočtu, napríklad znak plus (+) pre sčítanie, znak mínus (-) pre odčítanie, hviezdičku (*) pre násobenie alebo lomku (/) pre delenie. Môžete napríklad zadať =2+4, =4-2, =2*4 alebo =4/2.

 3. Na uloženie vzorca a spustenie výpočtu stlačte kláves Enter. Ak chcete spustiť výpočet a zároveň ponechať kurzor v aktívnej bunke, stlačte klávesovú skratku Ctrl + Enter.

Excel spustí výpočet a výsledok zobrazí v bunke.

Použitie formátu čísel

V Exceli môžete zobraziť rôzne typy čísel. Stačí použiť formát, akým je napríklad Mena, Percento alebo Dátum.

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek, ktoré chcete formátovať. (Ak chcete vybrať postupnosť buniek, stlačte klávesovú skratku Shift + kláves so šípkou.)

 2. Na zobrazenie okna Formátovať bunky Stlačte klávesovú skratku Command + 1. Ozve sa „Formátovať bunky“.

 3. Na pohyb v zozname používajte kláves Tab.

 4. Na pohyb v zozname a výber typu formátovania používajte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ozve sa názov kategórie, ako je napríklad Mena alebo Dátum.

 5. Niektoré kategórie obsahujú širokú škálu formátov. Môžete napríklad vybrať konkrétny formát dátumu, napríklad 14. 3. 15 alebo 14-3-15. Ak si chcete vypočuť typy formátovania pre danú kategóriu, stlačte kláves Tab. Ak si chcete vypočuť možnosti formátu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 6. Na výber určitého formátu a jeho použitie na vybraté bunky stlačte kláves Enter.

Uloženie práce

 1. Stlačte klávesovú skratku Ctrl + S. Ak ste prácu uložili už predtým, nemusíte nič viac robiť.

 2. Ak tento súbor ukladáte prvýkrát:

  1. Zameranie sa nachádza v textovom poli Uložiť ako. Zadajte požadovaný názov zošita.

  2. Na uloženie súboru do počítača stláčajte klávesovú skratku VO + šípka nadol dovtedy, kým sa neozve „Kde“. Stlačte VO + medzerník a potom prejdite pomocou zoznamu do umiestnenia, kam chcete zošit uložiť:

   • Ak si chcete vypočuť názvy priečinkov, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol.

   • Priečinok vyberiete stlačením klávesovej skratky VO + medzerník.

  3. Na uloženie súboru online stláčajte klávesovú skratku VO + šípka nadol, kým sa neozve „Tlačidlo Online umiestnenia“. Stlačte klávesovú skratku VO + medzerník.

   • Ak chcete prejsť do oblastí zoznamov, napríklad do zoznamu umiestnení vo OneDrive a SharePointe, stlačte klávesovú skratku VO + šípka doprava.

   • Ak chcete prechádzať položky v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol. Ak chcete zobraziť položky v online umiestnení, stlačte kláves so šípkou doprava. Názov súboru alebo priečinka vyberiete klávesom so šípkou nahor alebo nadol.

  4. Stlačte kláves Enter.

Tlač práce

 1. Stlačte klávesovú skratku Command + P.

 2. Na výber tlačiarne v zozname tlačiarní stlačte klávesovú skratku VO + šípka doprava a ak si chcete vypočuť názvy tlačiarní v zozname, stlačte kláves so šípkou nadol.

 3. Na výber tlačiarne stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte klávesovú skratku VO + šípka doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Tlačiť“.

 5. Stlačte klávesovú skratku VO + medzerník.

Poskytnutie pripomienok o zjednodušení ovládania Excelu pre Mac

Neustále sa snažíme poskytovať skvelé funkcie na zjednodušenie ovládania a čaká nás ešte veľa výziev.

Chceme vedieť, čo sa vám páči a čo by sme ešte mohli zlepšiť. Tu je návod na odoslanie pripomienok. V excelovom súbore:

 1. Ak sa chcete presunúť na karty na páse s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov VO + kláves so šípkou doprava alebo VO + kláves so šípkou doľava alebo kláves F6, kým sa neozve „Práve sa nachádzate na karte...v skupine kariet“.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Pomôžte zlepšiť Office“.

 3. Stlačením kombinácie klávesov VO + medzerník otvorte ponuku a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte možnosť „Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo“ alebo „Dajte nám vedieť, čo treba zlepšiť“. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Return.

 4. Ak chcete zadať svoje pripomienky, použite dialógové okno. Medzi ovládacími prvkami sa môžete presúvať stláčaním klávesu Tab. Máte k dispozícii tri polia: textové pole na vaše pripomienky, prepínač, pomocou ktorého môžete priložiť aj snímku obrazovky, no nemusíte (predvolene je nastavená možnosť priloženia) a pole na zadanie vašej e-mailovej adresy (voliteľné). Zameranie sa nachádza v textovom poli, do ktorého môžete zadať svoj komentár.

Do svojich pripomienok zahrňte slovné spojenie zjednodušenie ovládania, aby sme ich jednoducho našli.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií na zjednodušenie ovládania v Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×