Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytváranie, čítanie a úpravu prezentácií. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

Ak chcete otvoriť PowerPoint, stlačte kláves s logom Windows, zadajte výraz PowerPointa stlačte kláves ENTER. PowerPoint sa otvorí v zobrazení, ktoré obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy. Zameranie je na položke Prázdna prezentácia.

Prihlásenie do konta Microsoft

Ak chcete naplno využívať funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v otvorenom PowerPointe. Pristanete v zobrazení šablóny. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "Prihláste sa a vyťažiť maximum z balíka Office", a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak už prezentáciu upravujete v normálnom zobrazení, stlačte kombináciu klávesov ALT + F, čím sa otvorí ponuka súbor . Potom stlačte kláves D, S. V moderátorovi sa ozve: "accounts Window" (okno kontá). V ČEĽUSTiach sa ozve: "accounts" (kontá).

 2. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kláves Tab. Ozve sa: "password" (heslo).

 3. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa odhlásite z PowerPoint pri poslednom použití, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Otvorenie prezentácie

PowerPoint zachová zoznam naposledy otvorených súborov, takže ich môžete jednoducho nájsť.

 1. Po otvorení PowerPoint stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Recent" (posledné), za ktorým nasleduje názov prezentácie.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná prezentácia, a potom stlačte kláves ENTER.

  • Ak v zozname nedávnych prezentácií nepočujete svoju prezentáciu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Ďalšie prezentácie, hypertextové prepojenie", a stlačte kláves ENTER. Teraz môžete vyhľadať prezentáciu v počítači alebo v sieťových umiestneniach, ku ktorým ste pripojení, ako je napríklad OneDrive.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

Každá snímka má jeden alebo viacero zástupných symbolov, t. j. textových polí a ďalších prvkov v obsahu.

 1. Keď sa zameranie nachádza na snímke, stláčaním klávesu TAB prechádzajte medzi zástupnými objektmi. Čítačka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu pri premiestňovaní medzi nimi, napríklad "textové pole nadpisu, textové pole".

 2. Ak si chcete prečítať obsah zástupného objektu, stlačte kláves SR + R.

  Ak chcete súvislé čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

 3. Po prečítaní obsahu stlačte kláves Esc a zameranie sa presunie na snímku.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Okrem normálneho zobrazenia PowerPoint poskytuje niekoľko ďalších zobrazení na prácu so snímkami.

 • Prehľad. Poskytuje zobrazenie iba s textom obsahu snímky. Zobrazenie prehľadu otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, P a potom O. Medzi miniatúrami a prehľadom v zobrazení Normálne sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab.

  Poznámka: Moderátor niekedy neoznámi zobrazenie Prehľad po stlačení kombinácie klávesov Alt + W, P, O.

 • Radenie snímok. Zobrazuje všetky snímky v poradí vodorovne v riadkoch a vy môžete snímky jednoducho vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a zmeniť ich usporiadanie. Čítačky obrazovky identifikujú snímky podľa čísla a názvu. Zobrazenie radenia snímok otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, I. Do zobrazenia Normálne sa vrátite stlačením kombinácie klávesov Alt + W, L.

 • Čítanie. Ponúka spôsob kontroly prezentácie, ktorá je podobná ako zobrazenie Prezentácia. Zobrazenie na čítanie otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, D. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Predloha snímky. Umožňuje vykonávať zmeny návrhu, ktoré sa vzťahujú na všetky snímky. Zobrazenie predlohy snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, M. Karta Predloha snímky (Alt + M) sa pridá na pás s nástrojmi medzi karty Súbor a Domov. Zobrazenie predlohy snímky zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + M, C.

 • Prezentácia. Zatiaľ čo prezentujete, snímky sa publiku zobrazujú na celej obrazovke. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5. Ak sa chcete posunúť ďalej, stlačte kláves Page Down. Ak sa chcete vrátiť späť, stlačte kláves Page Up. Prezentáciu ukončíte stlačením klávesu Esc.

 • Zobrazenie pre prezentujúceho Umožňuje zobraziť prezentáciu s vlastnými poznámkami na jednom počítači (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum sleduje prezentáciu bez poznámok na inom monitore. Ak je váš počítač pripojený k druhej obrazovke, po spustení prezentácie v režime Prezentácia sa na vašej obrazovke automaticky spustí zobrazenie pre prezentujúceho. Ak pracujete iba s jedným monitorom, zobrazenie pre prezentujúceho spustíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R.

  Ak chcete čítať objekty na snímke, použite tieto skratky:

  • Ak chcete prejsť na ukážku snímky, stlačte kláves SR + kláves so šípkou doľava alebo doprava a potom stlačením kombinácie klávesov CAPS LOCK + Enter premiestnite zameranie na okno prezentácia .

  • V okne prezentácia stlačte kláves SR + kláves so šípkou doprava alebo doľava a prejdite na všetky objekty. Ak si chcete prečítať objekty, stlačte kláves SR + R.

  • Ak sa chcete vrátiť do okna zobrazenia pre prezentujúceho , opakovane STLÁČAJTE kláves SR + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Return to View Presenter" (návrat na zobrazenie pre prezentujúceho), a potom stlačte kláves SR + ENTER.

   Poznámka: Ak prezentujete bez zobrazenia pre prezentujúceho, hlásenie „Return to Presenter View“ (Návrat na zobrazenie pre prezentujúceho) sa neozve.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie klávesových skratiek na prezentovanie powerpointových prezentácií a Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Prechádzanie snímkami

Tablu miniatúr môžete používať na rýchly presun medzi snímkami.

 1. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve "table miniatúr" (tabla miniatúry), za ktorým nasleduje názov aktuálnej snímky.

 2. Keď sa zameranie nachádza na table miniatúr, pri presúvaní medzi snímkami čítačky obrazovky čítajú ich názvy. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

Tip: Niekedy čítačky obrazovky môžu stratiť zameranie a neprečítať názov snímky. Ak sa to stane, dvakrát stlačte kombináciu klávesov ALT + TAB, aby ste sa pokúsili presunúť zameranie z okna PowerPoint a späť na miniatúry.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Otvorte PowerPoint. Ozve sa: "najvýznamnejšie, Prázdna prezentácia". Zameranie je na prázdnu prezentáciu. Stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak už prezentáciu v normálnom zobrazení upravujete a chcete začať novú prázdnu prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov ALT + F + N, L1.

 2. Stlačením klávesu Tab premiestnite zameranie na zástupný symbol názvu na prvej snímke a zadajte názov. Po dokončení stlačte kláves ESC. Ak sa chcete presunúť na ďalší zástupný symbol, stlačte kláves TAB a začnite písať.

  Podrobnejšie informácie o pridávaní obsahu do prezentácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe alebo Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V normálnom zobrazení prezentácie stlačte kombináciu klávesov Alt + G a potom H. Počujete: "Táto prezentácia, motív balíka Office."

 2. Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný motív, a potom stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

Vloženie novej snímky

Po vytvorení úvodnej snímky môžete do prezentácie pridať ďalšie snímky. Každý motív obsahuje množinu preddefinovaných rozložení snímok. Nájdete tu napríklad úvodnú snímku, na ktorej sa nachádza pole pre nadpis a pole pre obsah, a snímku usporiadanú do dvoch stĺpcov.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

  • Ak chcete pridať snímku, ktorá používa niektoré z ďalších rozložení vo vybratom motíve, stlačte kombináciu klávesov ALT + H, I. Zameranie sa presunie do zoznamu rozložení snímok. Pomocou klávesov so šípkou prejdite na požadované rozloženie snímky. Ak chcete vložiť novú snímku s aktuálne vybratým rozložením, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete duplikovať snímku a jej obsah, premiestnite zameranie na snímku na table miniatúr a stlačte kombináciu klávesov CTRL + D.

Uloženie prezentácie

Prácu je vhodné často ukladať. Pri prvom pomenovaní a uložení prezentácie postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť kartu Uložiť ako , stlačte kombináciu klávesov ALT + F, A.

 2. Stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na prvé umiestnenie priečinkov a súborov v zozname na table Uložiť ako. Ozve sa názov predvoleného umiestnenia, napríklad OneDrive – Microsoft.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa môžete presúvať v zozname dostupných umiestnení, kým sa nedostanete na požadované miesto.

 4. Stláčaním klávesu Tab prejdite do oblasti tvorby názvov súborov. Zameranie prejde na tlačidlo Prejsť nahor.

  Ak chcete naďalej vyhľadávať požadovaný priečinok, stlačte kláves Enter. Pomocou klávesov so šípkami alebo klávesu Tab prejdite na navigáciu a stlačením klávesu ENTER vyberte položku.

 5. Ak chcete pomenovať súbor, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Enter File Name Here" (sem zadajte názov súboru).

 6. Zadajte názov pre prezentáciu.

  Tip: PowerPoint predvolene ukladá prezentáciu ako štandardný PowerPoint súbor s príponou súboru. pptx. Ak chcete prezentáciu uložiť ako iný typ súboru, stlačte kláves TAB a potom pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte možnosťami. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol prejdite na možnosti a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Keď pomenujete súbor a uložíte ho prvýkrát, stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte svoju prácu kedykoľvek.

Pridanie textu na snímku

Obsah môžete pridať do snímky v normálnom zobrazení.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na snímku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "slide" (snímka), za ktorým nasleduje číslo snímky.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite na zástupný text. Počujete napríklad "textové pole nadpisu, textové pole" pre nadpis snímky.

 3. Zadajte text, ktorý chcete na snímke.

 4. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné texty, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a zameranie sa presunie na prvý zástupný objekt na novej snímke.

Formátovanie textu

Môžete použiť rôzne štýly písma, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu, a vytvárať zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy pomocou klávesových skratiek.

Zmena štýlu písma

 1. V textovom zástupnom symbole vyberte text, ktorého štýl písma chcete zmeniť.

  Tip: Ak chcete zistiť, ako vybrať text v PowerPoint pomocou klávesnice, prejdite na tému výber a úprava textu a objektov v téme Používanie klávesových skratiek na vytváranie powerpointových prezentácií.

 2. Ak chcete zmeniť štýly písma, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v tučnom písme, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v kurzíve, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text podčiarknutým písmom, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

  • Ak chcete odstrániť všetky štýly z vybratého textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte akýkoľvek požadovaný text. Po stlačení klávesu ENTER sa automaticky vytvorí vyplnená položka zoznamu s okrúhlymi zarážkami.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte 1. (číslo 1, za ktorým nasleduje bodka) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Po stlačení klávesu ENTER sa automaticky vytvorí položka číslovaného zoznamu.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Pridanie obrázkov

Prezentácie môžete oživiť pomocou grafiky a fotografií.

Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá, že obrázky sú uložené v priečinku Obrázky v počítači.

 1. Keď sa zameranie nachádza na snímke, stláčaním klávesu TAB prechádzajte zástupnými objektmi. Váš čítačka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu pri premiestňovaní, napríklad "textové pole nadpisu, textové pole."

 2. Po vyhľadaní zástupného symbolu, kam chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + N a P. Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok. Dialógové okno predvolene zobrazí priečinok Obrázky v počítači.

 3. Zameranie sa najprv nachádza v poli Názov súboru. Začnite zadávať názov súboru obrázka. Zoznam zodpovedajúcich súborov sa počas písania aktualizuje. Ak chcete zadať zoznam, stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou nadol a potom stlačením klávesu so šípkou nadol prehľadávajte výsledky vyhľadávania. Čítačka obrazovky oznámi súbory pri presúvaní v zozname.

 4. Ak chcete pridať obrázok k vybratému zástupnému symbolu v prezentácii, stlačte kláves Enter.

Pridanie poznámok lektora

Do poznámok lektora môžete umiestniť užitočné informácie a komentáre a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak si chcete overiť, či je tabla Poznámky otvorená pre snímku, na ktorú chcete odkazovať, stlačením kombinácie klávesov Alt + W a klávesu L vyberte zobrazenie Normálne.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Slide notes, pane“ (Poznámkami k snímkam, tabla).

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete vrátiť zameranie na snímku, stláčajte kláves F6, kým sa neozve "slide" (snímka), za ktorým nasleduje číslo snímky.

  Tip: Niekedy čítačky obrazovky môžu stratiť zameranie a neprečítať názov snímky. Ak sa to stane, dvakrát stlačte kombináciu klávesov ALT + TAB, aby ste sa pokúsili presunúť zameranie z okna PowerPoint a späť.

Prezentovanie snímok publiku

Keď je prezentácia pripravená, jej zobrazenie pre ostatných používateľov je jednoduché.

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Backspace.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie klávesových skratiek na prezentovanie powerpointových prezentácií a Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na vytváranie, čítanie a úpravu prezentácií. PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • PowerPoint má rôzne zobrazenia, ktoré sú určené na vykonávanie rôznych úloh. Pri pridávaní obsahu do snímok pracujete napríklad zvyčajne v normálnom zobrazení alebo aj v zobrazení prehľadu, ak vytvárate prehľad alebo panel deja prezentácie. Zobrazenie Prezentácia funguje v prípade prezentácie snímok v počítači, zatiaľ čo Zobrazenie pre prezentujúceho je vhodné na zobrazenie rôznych obrazoviek pre prezentujúceho a publikum.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V Macu stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A a otvorte zobrazenie Aplikácie vo Finderi.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Microsoft PowerPoint Application" (aplikácia Microsoft PowerPoint).

 4. Ak chcete otvoriť PowerPoint, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka nadol.

Prihlásenie do konta Microsoft

Ak chcete naplno využívať funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v otvorenom PowerPointe.

  • Ak už prezentáciu upravujete v normálnom zobrazení a chcete sa prihlásiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + P. Počujete: "nové zo šablóny."

 2. Pristanete v zobrazení šablóny. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Prihlásiť sa, nastavenie konta, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Ozve sa: "zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo."

 4. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Return. Funkcia VoiceOver oznámi: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 5. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Return. Ak sa ozve „Start using PowerPoint button“ (Tlačidlo Začnite používať PowerPoint), stlačením medzerníka prejdite do aplikácie.

 6. Po prihlásení spustite prázdnu prezentáciu stlačením klávesu Return.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa odhlásite z PowerPoint pri poslednom použití, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

Otvorenie prezentácie

 1. V PowerPoint stlačte kombináciu klávesov Command + O.

  Otvorí sa dialógové okno na výber umiestnenia a súboru. Ak ste predtým otvorili PowerPoint súbor, daný súbor je už vybratý.

 2. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky. Ak chcete vstúpiť do zoznamu v dialógovom okne, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Ak chcete vybrať a otvoriť súbor, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, keď sa budete nachádzať na danom súbore.

Čítanie obsahu snímok

V PowerPoint môžete pracovať s snímkami v niekoľkých zobrazeniach, ktoré ponúkajú jedinečné možnosti. Obsah snímky v každom zobrazení si môžete prečítať.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

 2. V prezentácii PowerPoint opakovane stláčajte kláves F6, čím prejdete na tablu miniatúr.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdete na túto tablu.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami na table miniatúr. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Keď sa nachádzate na miniatúre snímky, ktorú si chcete prečítať, stláčaním klávesu TAB sa presuňte do oblasti snímky.

 6. Ak chcete vybrať obsah snímky, stlačte kombináciu kláves Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta počet položiek na snímke a názov položky, ktorá je práve vybratá. Napríklad na snímke s textovým poľom s názvom a textovým poľom s textovým obsahom funkcia VoiceOver oznámi: „In Slide Editor Pane, layout area, 2 items, Title TexBox, textbox“ (Table editora snímok, oblasť rozloženia, 2 položky, textové pole s názvom, textové pole).

 7. Ak chcete vybrať a prečítať obsah textového poľa, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

 8. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu položku na snímke, najskôr sa vráťte späť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor, a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 9. Ak chcete vybrať a prečítať obsah položky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

Čítanie názvov snímok v zobrazení radenia snímok

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie radenia snímok, stlačte kombináciu klávesov Command + 2. Funkcia VoiceOver prečíta názov práve vybratej snímky.

 2. V snímkach a sekciách sa presúvajte pomocou klávesov so šípkami. Počas presúvania bude funkcia VoiceOver čítať názvy.

Čítanie poznámok k snímkam v zobrazení poznámok

 1. Do zobrazenia poznámok prejdete stlačením kombinácie klávesov Command + 3. Počujete: "zobrazenie strany s poznámkami, oblasť rozloženia."

 2. Ak chcete vybrať stranu a prejsť na prvú položku na strane, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Prvá položka je obrázok snímky.

 3. Ak chcete prejsť na časť strany s poznámkami , stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver prečíta a vyberie text s poznámkami.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prehľadu

 1. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Outline Pane, layout area.“ (Tabla prehľadu, oblasť rozloženia.)

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vyberte túto tablu. Funkcia VoiceOver začne čítať obsah snímok počnúc od prvej snímky.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie pre prezentujúceho, stlačte kombináciu klávesov Option + Return.

 2. Ak sa chcete presunúť do sekcie Poznámky prezentujúceho, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "tabla s poznámkami, oblasť rozloženia".

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte poznámky a funkcia VoiceOver ich prečíta. Ak chcete výber zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Čítanie obsahov snímok v zobrazení prezentácie

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Return.

 2. Ak chcete prečítať všetko, čo je na snímke, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

  Ak chcete čítať položky samostatne, najskôr stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol a zadajte snímku. Ak chcete prejsť na oblasti, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver číta jednotlivé položky a texty, keď sa na ne dostanete.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Spustite PowerPoint. PowerPoint sa otvorí v zobrazení, ktoré obsahuje zoznam dostupných šablón a motívov. Zameranie je na prázdnu prezentáciu.

 2. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, stlačte kláves Return. Prezentácia sa otvorí v normálnom zobrazení.

 3. Ak chcete prejsť na zástupný symbol nadpisu na prvej snímke, stlačte kláves Tab. Funkcia VoiceOver oznamuje: "text je vybratý. Momentálne sa nachádzate v oblasti textu v textovom poli. Zadajte vlastný názov. Po dokončení písania stlačte kláves ESC.

 4. Stláčaním klávesu Tab prejdite k ďalšiemu zástupnému objektu. Funkcia VoiceOver oznamuje: "text je vybratý. Momentálne sa nachádzate v oblasti textu v textovom poli. Zadajte vlastný nadpis. Po dokončení písania stlačte kláves ESC.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V normálnom zobrazení prezentácie stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "Home, selected tab" (domov, vybratá karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve "Design, Tab" (návrh, karta), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "motív balíka Office, vybraté tlačidlo", zameranie sa nachádza v galérii motívov.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom ho vyberte stlačením medzerníka.

Vloženie novej snímky

Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + N.

Pridanie textu na snímku

 1. Stlačte Command + 1, čo zabezpečí, že budete v normálnom zobrazení.

  Tip: Obsah môžete vložiť na snímky aj v zobrazení prehľadu. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Ak sa chcete presunúť na zástupný objekt na snímke, stlačte kláves Tab.

 3. Zadajte text.

Formátovanie textu

Formátovaním môžete zlepšiť čitateľnosť textu a upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka mnoho možností formátovania obsahu, ako sú napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a rôzne možnosti formátovania písma.

 • Pridanie zoznamov do textu:

  • Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, zadajte * a stlačte medzerník, zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vložiť číslovaný zoznam, zadajte číslo 1. a stlačte medzerník, zadajte položku zoznamu a stlačte kláves Return.

 • Ďalšie možnosti formátovania textu:

  • Ak chcete použiť formátovanie textu tučným písmom, stlačte kombináciu klávesov Command + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Command + I.

  • Podčiarknutý text dosiahnete pomocou kombinácie klávesov Command + U.

  • Veľkosť písma zväčšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + >.

  • Veľkosť písma zmenšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + <.

  • Ďalšie formátovacie možnosti písma, napríklad farbu písma, sprístupníte po stlačení kombinácie klávesov Command + T a otvorení dialógového okna Písmo. Stlačte kláves Tab a presúvajte sa v dialógovom okne. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 • Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K.

Uloženie prezentácie

Ak chcete prezentáciu uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + S. Ak chcete uložiť tú istú prezentáciu s iným názvom, umiestnením alebo formátom súboru, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S.

Informácie o tom, ako uložiť v inom formáte súboru alebo vo formáte kompatibilnom so staršími verziami PowerPointu, nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na uloženie prezentácie v PowerPointe.

Pridanie obrázkov

 1. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu.

  Spolu je 8 kariet a tá, ktorú hľadáte, je karta Vložiť, teda druhá zľava. Ak je potrebné presúvať sa medzi kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď sa dostanete na kartu Vložiť, funkcia VoiceOver oznámi: „Insert, tab, 2 of 8.“ (Vložiť, karta, 2 z 8). Kartu vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Pictures, menu button.“ (Obrázky, tlačidlo ponuky.) Ponuku otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. V ponuke sa presúvajte stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor. Funkcia VoiceOver oznámi možnosti ponuky. Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Ak chcete vložiť obrázok, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Ďalšie informácie o práci s obrázkami nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Ak chcete namiesto toho pridať poznámky lektora v zobrazení Strany s poznámkami, postupujte podľa pokynov v časti Pridanie poznámok lektora.

 2. Prejdite na snímku, na ktorú chcete pridať poznámky, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "tabla s poznámkami, oblasť rozloženia".

 3. Zadajte svoje poznámky ku konkrétnej snímke. Keď ste hotoví, stlačením klávesu F6 opustite tablu Poznámky.

Prezentovanie snímok publiku

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Return.

 2. Na prechádzanie snímkami použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

  • Ak chcete prejsť na poslednú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doprava.

  • Ak chcete prejsť na prvú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doľava.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

   Ak chcete napríklad prejsť na určitú snímku v prezentácii, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "podľa názvu, vedľajšia ponuka". Jedným stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuniete do vedľajšej ponuky a pomocou klávesu so šípkou nadol budete prechádzať po snímkach. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok. Keď sa nachádzate na snímke, na ktorú chcete prejsť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník a otvorí sa snímka.

 3. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použite PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na vytváranie, čítanie a úpravu prezentácií. PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládania v PowerPoint nájdete v téme dotyková príručka pre PowerPoint pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V iPhone potiahnite tromi prstami doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku, na ktorej je aplikácia PowerPoint.

 2. Potom ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi presun na aplikáciu.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

Prihlásenie do konta Microsoft

Ak chcete naplno využívať funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v otvorenom PowerPointe. Otvorí sa zobrazenie konto .

  • Ak už prezentáciu v normálnom zobrazení upravujete, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Save and Close" (Uložiť a zatvorenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "nedávny, nadpis." Potiahnite jedným prstom v pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa neozve "account button" (tlačidlo konto), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Sign in button" (tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Posuňte jeden prst po obrazovke, kým sa neozve: "E-mail, telefón alebo Skype, textové pole, povinné."

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresu Skype.

 5. Posúvajte sa jedným prstom po hornej polovici obrazovky, kým sa neozve "Next button" (tlačidlo ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Enter Password" (zadať heslo).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo.

 7. Posúvajte sa jedným prstom po hornej polovici obrazovky, kým sa neozve "Sign in button" (tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie prezentácie

 1. Po otvorení PowerPoint sa otvorí v zobrazení, v ktorom ste ho predtým opustili. Ak ste úplne zatvorili aplikáciu, otvorí sa v zobrazení, ktoré obsahuje naposledy otvorené prezentácie. Ak chcete prejsť na zoznam a jeho položky, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi položky zoznamu.

 2. Ak nemáte žiadne naposledy otvorené súbory, alebo ak chcete otvoriť iný súbor, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 3. Ak sa chcete presunúť dopredu v zozname umiestnení, potiahnite prstom doprava. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete otvoriť priečinok alebo súbor, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa nachádzate na požadovanej položke.

Čítanie obsahu snímok

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na textové pole názvu snímky. Funkcia VoiceOver prečíta názov snímky.

 3. Opakovane potiahnite prstom doprava a presuňte sa na nasledujúce textové pole na snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah textového poľa.

 4. Ak chcete prepnúť na inú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tablu miniatúr snímok pod aktuálne zobrazenou snímkou. Ak chcete prechádzať tablou miniatúr, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi nasledujúcu snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vyberte otvorenú tablu.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, tabla miniatúr so snímkami sa zobrazí na ľavej strane snímky. V takom prípade je potrebné potiahnuť prstom doľava.

 5. Ak chcete čítať obsah snímky, opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete k snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, čítanie obsahu snímky bude možné po potiahnutí prstom doprava.

Prechádzanie snímkami

Ak chcete prechádzať miniatúrami snímok v normálnom zobrazení (zobrazenie, ktoré sa otvorí pri otvorení prezentácie PowerPoint ), ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tablu miniatúr snímok. Funkcia VoiceOver oznámi napríklad: „Slide 1 of 9, <názov snímky>“ (Snímka 1 z 9, <názov snímky>. Ak chcete prejsť na ďalšiu miniatúru, potiahnite prstom doprava.

Prechádzanie obsahmi snímok v zobrazení prezentácie:

 • Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Otvorte PowerPoint. Pristanete buď v zobrazení so zoznamom dostupných šablón a motívov, alebo v zobrazení naposledy použitého zobrazenia najnovších prezentácií.

  Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia na úpravy v zobrazení naposledy , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Save and Close, button" (tlačidlo Uložiť a zatvorenie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite jedným prstom po dolnej časti obrazovky, kým sa neozve "New Button" (tlačidlo nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia).

 3. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete upraviť novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvý zástupný prvok na snímke, napríklad „Title text box“ (Textové pole názvu), a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Ak chcete zadať text v zástupnom symbole, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy prezentácie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete aktuálne vybratú kartu, napríklad "karta domov".

 2. Ak chcete otvoriť ponuku kariet, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Design tab“ (Karta Návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes button“ (Tlačidlo Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prechádzať k dostupným motívom, posuňte jeden prst po dolnej časti obrazovky. VoiceOver oznámi motívy, na ktoré sa presuniete.

 6. Keď sa presuniete na motív, ktorý chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať novú snímku pomocou tlačidla na table miniatúr v PowerPoint. Na tlačidlo prejdete potiahnutím prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „New slide, button“ (Nová snímka, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku pridajte novú snímku.

Uloženie prezentácie

 1. V prezentácii PowerPoint ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Close File; button" (zatvorenie súboru.) Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

  Tip: Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, môžete položiť prst na obrazovku a presúvať ho po nej. VoiceOver oznámi tie položky, na ktoré sa presuniete. Ak chcete napríklad vyhľadať tlačidlo ukončiť súbor, presuňte prst do ľavého horného rohu obrazovky.

 2. Ak prezentáciu ukladáte prvýkrát, PowerPoint potvrdí, že naozaj chcete uložiť. Ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "Uložiť elipsy, tlačidlo". Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Zadajte názov prezentácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Potiahnutím prsta na obrazovku vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť, ako je napríklad telefón alebo miesto v službe OneDrive. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení. Keď sa nachádzate na mieste, kde chcete uložiť, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa priečinky majú otvoriť, ťahajte prstom doprava, kým sa nenachádzate v priečinku, a potom ho dvojitým ťuknutím otvorte.

 5. Ak chcete uložiť prezentáciu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Prezentácia je uložená.

Pridanie textu na snímku

 1. V PowerPoint nej prezentácii prejdite na snímku, do ktorej chcete pridať text. V prípade textového poľa s názvom funkcia VoiceOver oznámi: „Title text box, text box, text field“ (Textové pole s názvom, textové pole, textové pole). V prípade textového poľa funkcia VoiceOver oznámi: „Text box, text box, text field“ (Textové pole, textové pole, textové pole). Dvojitým ťuknutím vyberte textové pole.

 2. Ak chcete písať pomocou klávesnice na obrazovke, ťahajte prstom po dolnej časti obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadovaný list. Zdvihnite prst a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte písmeno. Po dokončení písania Umiestnite prst na obrazovku a presuňte ho na tlačidlo Skryť klávesnicu , ktoré sa nachádza v polovici obrazovky vedľa pravého okraja. Ak chcete klávesnicu skryť, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa chcete presunúť do ďalšieho textového poľa, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi ďalšie textové pole.

 4. Ak chcete pridať do poľa text, dvakrát ťuknite na obrazovku. Na písanie používajte klávesnicu na obrazovke.

Formátovanie textu

Formátovaním môžete zlepšiť čitateľnosť textu a upriamiť pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka mnoho možností formátovania obsahu, ako sú napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a rôzne možnosti formátovania písma.

 1. V snímke, v ktorej chcete formátovať text, vyberte textové pole obsahujúce text.

 2. Skontrolujte, či je klávesnica skrytá. Ak chcete skryť klávesnicu, umiestnite prst na obrazovku a presuňte ju na tlačidlo Skryť klávesnicu umiestnenú v polovici obrazovky vedľa pravého okraja. Keď funkcia VoiceOver oznámi tlačidlo, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať základné možnosti formátovania písma, ako napríklad tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadované tlačidlo. Potom potvrďte výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie zoznamu s odrážkami

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Bullet points, button“ (Odrážky, tlačidlo). Ak chcete pridať zoznam s odrážkami, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie číslovaného zoznamu

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Ak chcete pridať číslovaný zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Plus, button“ (Znamienko plus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zväčšíte veľkosť o jeden bod.

Zmenšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Minus, button“ (Znamienko mínus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zmenšíte veľkosť o jeden bod.

Zmena farby písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Otvorí sa ponuka Domov. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Font Color, button“ (Farba písma, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Farba písma.

 4. Potiahnutím prstom doprava prejdite na požadované možnosti. Keď sa presuniete na farbu, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Otvorte prezentáciu v normálnom zobrazení v PowerPoint.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes, button“ (Poznámky, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte oblasť s poznámkami na uskutočnenie úprav.

 4. Zadajte poznámky pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo Zavrieť. Ak chcete zavrieť oblasť poznámok lektora, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prezentovanie snímok publiku

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 4. Po presunutí sa na prvú snímku prečíta funkcia VoiceOver obsah prvého textového poľa. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúcu položku a funckia VoiceOver prečíta jej obsah.

  Tip: Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete ukončiť prezentáciu na jej konci, potiahnite tromi prstami doľava. Prezentácia sa ukončí a vrátite sa do normálneho zobrazenia.

Ukončenie prezentácie v ľubovoľnom čase:

 1. Potiahnite v zobrazení Prezentácia nadol tromi prstami a zobrazte panel s nástrojmi prezentácie.

 2. Položte prst na obrazovku a presuňte ho pomaly do ľavého horného rohu. Funkcia VoiceOver oznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo).

 3. Ak chcete ukončiť prezentáciu, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint pre Android pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android. PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Využite funkcie PowerPoint pre Android a vezmite si prezentácie vždy, keď sa prihlásite do PowerPoint. Aplikáciu môžete používať aj bez prihlásenia.

 1. Na domovskej obrazovke alebo v ponuke Aplikácie zariadenia ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „PowerPoint“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa PowerPoint pre Android.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Get things done on the go“ (Práca aj na cestách).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak nemáte konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign up for free“ (Zaregistrovať sa zdarma), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát kliknite na obrazovku a potom zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresu Skype, ktorú ste použili na vytvorenie konta.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie prezentácie

V PowerPoint môžete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste naposledy pracovali, alebo si môžete v OneDrive alebo v zariadení vyhľadať súbor.

 1. V úvodnom zobrazení PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Open button" (tlačidlo Otvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Otvoriť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov príslušnej prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na čítanie.

 4. Ak chcete prejsť na zobrazenie na úpravy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide one, selected“ (Snímka jedna, vybraté).

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnutím prstom doprava a funkciou TalkBack sa oznamuje prvý prvok snímky. Ak je prvkom textový prvok, funkcia TalkBack prečíta jej obsah.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým si nevypočujete všetky prvky na snímke.

 4. Ak je tabla poznámky k snímkam otvorená a obsahuje poznámky lektora, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "slide Notes" (poznámky k snímke) a potom poznámky lektora.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

 • V zobrazení prezentácie funkcia TalkBack oznamuje obsah snímky automaticky pri otvorení snímky. Môžete tiež posúvať jeden prst pomaly v hornej časti obrazovky a funkcia TalkBack oznamuje prvky snímky a ich obsah.

 • V zobrazení na čítanie potiahnite prstom doľava alebo doprava. TalkBack oznámi číslo snímky, nadpis, ale tiež to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či v prezentácii nechýba žiaden obsah.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, v zobrazení na úpravy potiahnite dvomi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, ťahajte prstom doprava dvomi prstami.

 • V zobrazení na čítanie prejdete na nasledujúcu snímku tak, že potiahnete jedným prstom doprava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite jedným prstom doľava.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Otvorte PowerPoint pre Android. Dostanete sa na zobrazenie Naposledy otvorené, ktoré obsahuje naposledy otvorené prezentácií.

  Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia miniatúr do ponuky Súbor, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

  Tip: Ak chcete prejsť zo zobrazenia úpravy do ponuky Súbor, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Not checked, Back switch“ (Nezačiarknuté, prepínač Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať upravovať novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Selected, slide One" (vybratá, snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "more options button" (tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "ponuka tabulátora", za ktorou nasleduje aktuálne vybratá karta.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Design tab“ (Karta Návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes menu“ (Ponuka Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Themes“ (Motívy).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratá ponuka sa použije na celú prezentáciu a zameranie sa vráti na kartu Návrh.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté, ďalšie možnosti, prepínač) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, <aktuálna karta> selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta <aktuálna karta>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pridala sa nová snímka, ktorá sa zobrazí v oblasti hlavného obsahu.

Uloženie prezentácie

Ak ste prihlásení, PowerPoint svoju prezentáciu automaticky ukladá OneDrive pri práci. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie do zariadenia, s aplikáciou TalkBack je to hračka.

 1. V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu open“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte názov súboru, s ktorým chcete súbor uložiť.

 4. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť, napríklad „This device, presentations“ (Toto zariadenie, prezentácie). Ak chcete umiestnenie vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava na požadovaný priečinok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa uložil a zameranie sa vráti na zobrazenie na čítanie.

Pridanie textu

Pomocou aplikácie TalkBack môžete k snímkam jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnutím prstom doprava a funkciou TalkBack sa oznamuje prvý prvok snímky. Ak je prvkom textový prvok, ktorý počujete: "textové pole názvu" alebo "textové pole".

 3. Na textovom prvku dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „<typ textového poľa>, selected, Cut button“ (<typ textového poľa>, vybraté, tlačidlo Vystrihnúť). Otvorí sa kontextová ponuka so zameraním na tlačidlo Vystrihnúť.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing <jazyk klávesnice> keyboard“ (Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>).

  Tip: Ak chcete prilepiť skopírovaný text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zadať text, ťahajte prstom cez dolnú polovicu obrazovky. TalkBack bude oznamovať znaky na klávesnici na obrazovke. Keď sa ozve požadovaný znak, zdvihnite prst. Znak sa pridá do textového poľa.

  Ak je aktivované prediktívne zadanie textu, môžete rovnakým spôsobom vyberať navrhované slová.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. V zobrazení na úpravy prejdite podľa pokynov v časti Pridanie textu na textové pole, ktorého formát chcete zmeniť.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Not checked, more options, Switch" (nezačiarknuté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Tab menu, <aktuálna karta> selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta <aktuálna karta>).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť formátovania textu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Niektoré možnosti formátovania obsahujú vedľajšie ponuky. Ak chcete prejsť na vedľajšie ponuky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<možnosť formátovania>, menu“ (<možnosť formátovania>, ponuka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vo vedľajšej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie obrázkov

Niekedy sa v ňom zobrazuje viac ako tisíc slov, preto nie je potrebné pridať obrázok, ktorý by vám mohol oživiť prezentáciu. Môžete pridať obrázok zo zariadenia alebo cloudového ukladacieho priestoru.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Photos button“ (Tlačidlo Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Recent menu“ (Ponuka Naposledy otvorené). Otvorí sa ponuka Otvoriť z. Zameranie je nastavené na možnosť Naposledy otvorené.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve umiestnenie, z ktorého chcete obrázok pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vo vybratom umiestnení prejdite na požadovaný obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Obrázok sa pridá na snímku.

Podrobnejšie informácie o pridávaní obrázkov nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V dolnej časti obrazovky sa otvorí tabla Poznámky.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "slide Notes" (poznámky k snímke), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing <jazyk klávesnice> keyboard“ (Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>).

 3. Podľa pokynov v časti Pridanie textu zadajte text poznámok. Znaky alebo slová sa budú pridávať na table Poznámky.

 4. Po dokončení písania potiahnite prstom doľava, kým sa neozve "Done button" (tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na snímku.

Prezentovanie snímok publiku

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, spustite túto prezentáciu.

 1. V zobrazení na úpravy s otvorenou prvou snímkou prezentácie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Selected, slide One" (vybraté). Otvorí sa zobrazenie prezentácie so zameraním na prvú snímku na table miniatúr.

 2. Ak chcete zobraziť nasledujúcu snímku, potiahnite prstom doľava dvoma prstami. Ak sa chcete vrátiť späť a Zobraziť predchádzajúcu snímku, ťahajte prstom doprava dvomi prstami.

 3. Ak chcete prezentovanie zastaviť, v zobrazení prezentácie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytvárajte, čítajte a upravujte prezentácie v aplikácii PowerPoint Mobile pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows. PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „PowerPoint,“ a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Úvodná stránka, nové tlačidlo".

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "Poďme sa prihlásili."

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak nie ste prihlásení do žiadnej inej aplikácie Office v zariadení alebo chcete pridať nové konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ konta, ktoré chcete použiť na prihlásenie, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  • Ak ste sa už prihlásili do inej aplikácie Office v zariadení a chcete použiť rovnaké konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov daného konta, a potom ho vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Continue button“ (Tlačidlo Pokračovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste použili nové konto, ozve sa: "Cancel button" (tlačidlo Zrušiť). Ak ste použili existujúce konto, ste pripravení použiť PowerPoint Mobile.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "e-mailová adresa, Upraviteľný text".

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu.

 7. Posuňte jeden prst v hornej polovici obrazovky, kým sa neozve "Next button" (tlačidlo ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "password" (heslo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 9. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 10. Posuňte jeden prst na obrazovku, kým sa neozve "Sign in button" (tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "konto, ktoré ste pridali do tejto aplikácie."

 11. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Close Button" (tlačidlo zatvorenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: "Úvodná stránka, nové tlačidlo".

Otvorenie prezentácie

Úvodná stránka obsahuje zoznam nedávno otvorených prezentácií.

 1. Na úvodnej stránke PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov prezentácie, a potom umiestnenie súboru. Ak nechcete použiť prvú prezentáciu v zozname, pokračujte v ťahaní prstom doprava, kým nenájdete požadovanú prezentáciu.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratú prezentáciu. Ozve sa „PowerPoint window, slide“ (Okno PowerPointu, snímka) a potom nadpis prvej snímky. Nachádzate sa v zobrazení výberu snímky.

Prechádzanie snímkami

 1. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doprava alebo doľava, čím prechádzate medzi snímkami. Moderátor prečíta nadpis a číslo strany každej snímky.

 2. Keď nájdete snímku, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy a ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 4. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia miniatúry, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, back, button" (Vyp, späť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie obsahu snímok

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doprava, kým sa neozve číslo aktuálnej snímky a obsah prvého prvku na snímke a potom typ prvku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete prechádzať všetkými prvkami na snímke.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Otvorte PowerPoint Mobile. Dostanete sa na zobrazenie Naposledy otvorené, ktoré obsahuje naposledy otvorené prezentácií.

  Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia miniatúr do ponuky Súbor, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Backstage view“ (Zobrazenie Backstage).

  Tip: Ak sa chcete presunúť z zobrazenia na úpravy do ponuky súbor , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Quick Access commands, off, Back button" (príkazy rýchleho prístupu, off, back), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "File button" (tlačidlo súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Backstage view“ (Zobrazenie Backstage).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New, Blank presentation“ (Nové, prázdna prezentácia).

 3. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať upravovať novú snímku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Context menu“ (Kontextová ponuka). Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. Pri úprave snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "more options, button collapsed" (ďalšie možnosti, tlačidlo zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete "Tab Selector list" (zoznam voličov kariet), za ktorým nasleduje aktuálne vybratá karta, napríklad "domov, tlačidlo zbalené".

 2. Ak chcete otvoriť ponuku karty, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "design" (návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes button“ (Tlačidlo Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve motív, ktorý chcete použiť, napríklad „Gallery“ (Galéria) alebo „Celestial“ (Nebeské), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Applying theme“ (Používa sa motív).

  Poznámka: Ak sa do zariadenia musia stiahnuť chýbajúce písma, aby bolo možné použiť vybratý motív, Moderátor to oznámi.

 6. Ak chcete ponuku návrhu zatvoriť, posuňte prst po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve "more options, button Expanded" (ďalšie možnosti, tlačidlo Rozšírené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie novej snímky

PowerPoint po poslednom otvorení snímky pridá všetky nové snímky, takže pred pridaním novej snímky je potrebné prejsť na správne miesto, ako je to vysvetlené v téme prechádzanie snímkami.

 1. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "New slide button" (tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie kópie prezentácie

 1. V zobrazení miniatúr ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Quick Access commands, panel s nástrojmi, tlačidlo súbor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Uložiť.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Uložiť kópiu tohto súboru, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný priečinok, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next, app bar button“ (Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zmeniť názov súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "názov súboru, Upraviteľný text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.

 8. Na odstránenie starého názvu použite klávesnicu na obrazovke a zadajte nový názov súboru.

 9. Ak chcete uložiť kópiu súboru, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve hlásenie "Uložiť kópiu, tlačidlo panela aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Uložiť sa zavrie a zameranie sa vráti do zobrazenia výberu snímky.

PowerPoint automaticky uloží všetky zmeny v prezentácii pomocou zadaného mena.

Pridanie textu

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, do ktorého chcete pridať text, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte textové pole na úpravy.

 2. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zatvorte.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie zoznamu do textového poľa

V ľubovoľnom textovom poli v prezentácii môžete pridať zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Text bude vďaka zoznamom prehľadnejší.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým nenájdete textové pole, do ktorého chcete pridať odrážky alebo čísla, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa otvorí textové pole na úpravy.

 2. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, Bullets" (vyp.), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položku číslovaného zoznamu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, numbering" (Vyp, číslovanie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu položku zoznamu, prechádzajte prstom po pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Enter“ (Zadajte). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte novú položku zoznamu a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte.

 5. Ak chcete zoznam dokončiť, prechádzajte prstom po dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: „Back, button collapsed“ (Späť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zatvoríte klávesnicu na obrazovke.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie obrázkov

V prezentácii môžete použiť ľubovoľný obrázok uložený v zariadení.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "photos button" (tlačidlo fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Photos window“ (Okno Fotografie). Zameranie sa presunie na najnovšiu fotografiu, pričom Moderátor oznámi jej názov súboru.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté) a potom názov súboru obrázka.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve „Insert app bar button“ (Tlačidlo Vložiť panel aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Aplikácia Fotografie sa zavrie a obrázok sa vloží na snímku.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať ďalšie informácie alebo komentáre, ktoré nechcete zahrnúť do samotnej prezentácie.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "off, Notes, button" (Vyp, poznámky, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "slide Notes" (poznámky k snímke), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Svoju poznámku napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Prechádzajte prstom po pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

 5. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite tablu Poznámky.

Prezentovanie snímok publiku

 1. Otvorte prvú snímku prezentácie, ktorú chcete dať do PowerPoint.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Landscape mode“ (Režim zobrazenia na šírku). Otočte zariadenie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, inak budú smery ťahania prstom uvedené na tomto mieste fungovať inak.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next slide button" (tlačidlo Nasledujúca snímka), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku premiestnite na ďalšiu snímku.

 4. Ak sa chcete v prezentácii posunúť dopredu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď dosiahnete poslednú snímku, ozve sa „End of slide show“ (Koniec prezentácie). Ak chcete ukončiť zobrazenie prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otočte zariadenie späť do orientácie na výšku.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vytváranie, čítanie a úpravu prezentácie. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

PowerPoint prezentácia je prezentácia. Každá snímka je kresliacim plátnom, na ktoré môžete pridávať obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať príbeh.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

Obsah tohto článku

OtvoriťPowerPoint na webe

Prihláste sa do služby PowerPoint na webe a svoje prezentácie budete mať neustále poruke.

 1. V prehliadači prejdite na Office.com. Otvorí sa stránka prihlásenia.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Sign-in your account" (prihlásenie do konta), a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa ponuka vybrať konto .

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť existujúce konto na prihlásenie, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadované konto, a potom stlačte kláves ENTER. Prihláste sa pomocou poverení, ktoré sú pripojené ku kontu.

  • Ak chcete pridať nové konto, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "use another account, button" (použiť iné konto, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER. Zadajte svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresu Skype a potom stlačte kláves ENTER. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "PowerPoint, Link" (PowerPoint, prepojenie), a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Otvorí sa PowerPoint na webe. Počujete buď "Microsoft PowerPoint na webe " alebo "Víta vás PowerPoint." Zameranie je na novej prázdnej prezentácii.

Otvorenie prezentácie

V službe PowerPoint na webe môžete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, alebo môžete súbor vyhľadať v priečinkoch vo OneDrive.

 1. Otvorte PowerPoint na webe a prihláste sa.

 2. Stláčajte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve názov poslednej prezentácie, na ktorej chcete pracovať, alebo na inom mieste súboru, a potom stlačte kláves ENTER.

  Ak ste vybrali iné umiestnenie súboru, stlačením klávesu Tab a klávesov so šípkami vyhľadajte súbor a potom stlačte kláves ENTER.

  Tip: Ak už na snímke pracujete a chcete otvoriť ďalšiu prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + F, potom O. stláčaním klávesu TAB sa presuňte do súboru alebo uložte umiestnenie v ponuke Otvoriť a stlačte kláves ENTER.

Otvorenie prezentácie v úplnej verzii PowerPointu

Ak máte úplnú počítačovú verziu balíka PowerPoint, pri práci s vašimi súbormi získate oveľa viac možností. Plnú verziu môžete jednoducho otvoriť z PowerPoint na webe.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + O. Prezentácia sa otvorí v počítačovej verzii.

 2. Prejdite späť na PowerPoint na webe a potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + W zatvoríte kartu prehliadača.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "slide panel" (panel snímky), a potom stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznámi prvý prvok na snímke a prečíta jeho obsah.

 2. Ak sa chcete presunúť na ďalší prvok a prečítať si ho, stlačte kláves Tab.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prezentácie

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + W a potom B. Prvá snímka prezentácie sa otvorí v zobrazení prezentácie .

 2. Čítačka obrazovky sa automaticky spustí na čítanie obsahu snímky. Ak chcete čítačku obrazovky zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či nechýba žiaden obsah.

 1. V zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť číslo aktuálnej snímky. Zameranie je nastavené na tablu miniatúr.

 2. Ak chcete tablou miniatúr prechádzať, stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol. Čítačka obrazovky oznámi číslo a nadpis snímky, ako aj to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

 3. Ak sa chcete presunúť z tably miniatúr na snímku, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "slide panel" (panel snímky), a potom stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete prejsť na snímku, stláčajte kláves TAB, kým neprejdete na všetky prvky na snímke.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete začať rýchlo, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Ak chcete, aby bola prezentácia vyleštená, môžete pridať preddefinovaný motív neskôr.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v PowerPointe.

 1. Otvorte PowerPoint na webe. Otvorí sa stránka, ktorá obsahuje posledné prezentácie, vyhľadávacie pole, šablóny a motívy. Zameranie je na šablóne novej prázdnej prezentácie.

  Tip: Ak už prezentáciu upravujete, stlačením kombinácie klávesov ALT + kláves s logom Windows + F, N Otvorte novú ponuku.

 2. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, stlačte kláves ENTER.

 3. Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke. Stlačte kláves Tab a presuňte sa do textového poľa nadpisu.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaných farebných schém, pozadí, štýlov písma a umiestnenia zástupných symbolov. Pomocou preddefinovaných motívov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + G a potom H. Počujete: "motív balíka Office".

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaný motív, a potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + H a potom I. Počujete: "dialógové okno, Nová snímka".

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve rozloženie snímky, ktoré chcete vložiť, a potom stlačte kláves ENTER alebo kombináciu klávesov ALT + ENTER.

Tip: Ak chcete rýchlo pridať novú prázdnu snímku na základe rozloženia predchádzajúcej snímky v prezentácii, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo aktuálnej snímky. Zameranie je nastavené na tablu miniatúr. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná snímka, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

Uloženie lokálnej kópie prezentácie

PowerPoint na webe ukladá prezentáciu automaticky vo OneDrive priamo pri práci. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie do zariadenia, s čítačkou obrazovky a klávesovými skratkami je to hračka. Prezentáciu môžete stiahnuť ako PPTX súbor programu PowerPoint alebo PDF či ODP súbor.

Poznámka: Zmeny, ktoré vykonáte v lokálnej kópii, sa v pôvodnom súbore vo OneDrive neuložia automaticky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + F, potom W, C. Počujete: "dialógové okno, MicrosoftPowerPoint na webe." Zameranie na tlačidlo Stiahnuť .

 2. Ak chcete prezentáciu stiahnuť, stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "New notification" (nové oznámenie).

 3. Ak sa chcete presunúť na oznámenie, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + N. Ozve sa: "tlačidlo Otvoriť". Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter. Súbor sa stiahne do priečinka sťahovania vo vašom zariadení.

Pridanie textu

Pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek môžete na snímky jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Ak sa chcete presunúť na prvý zástupný symbol na snímke, stlačte kláves Tab. Oznámi sa typ zástupného objektu. Ak ide o zástupný objekt textu, stlačte kláves Enter a potom zadajte obsah.

 3. Po dokončení stlačte kláves F2.

 4. Ak sa chcete presunúť na ďalší zástupný symbol, stlačte kláves Tab. Ak chcete zástupný objekt upraviť, stlačte kláves Enter. Ak chcete skončiť, stlačte kláves F2. Zopakujte postup so všetkými zástupnými objektmi na snímke.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Ak chcete prejsť na prvú upraviteľnú oblasť na snímke, stlačte kláves Tab.

 3. Ak chcete oblasť s možnosťou úprav vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete vybrať všetok text v oblasti, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A. Ak chcete vybrať časť textu v oblasti, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve text, a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkami vyberte požadovaný kus textu.

 5. Pomocou klávesových skratiek nižšie môžete na vybratý text použiť najbežnejšie možnosti formátovania:

  • Tučné: Ctrl + B

  • Kurzíva: Ctrl + I

  • Podčiarknutie: Ctrl + U

  • Zväčšenie veľkosti písma: Ctrl +] (pravá hranatá zátvorka)

  • Zmenšenie veľkosti písma: CTRL + [(ľavá hranatá zátvorka)

 6. Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam formátovania s vybratým textom, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + H a potom stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť formátovania, napríklad "tlačidlo odrážky". Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka. Ak chcete rozbaliť rozbaľovacie polia, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nadol.

Pridanie obrázkov

Niekedy sa v ňom zobrazuje viac ako tisíc slov, preto nie je potrebné pridať obrázok, ktorý by vám mohol oživiť prezentáciu. Vo PowerPoint na webe môžete pridať obrázky z vlastného odkladacieho priestoru alebo použiť obrázky priamo z internetu.

Tip: Ak chcete pridať obrázky presnej veľkosti na vhodné miesto, použite snímku založenú na rozložení určenom pre obrázky, ako napríklad Obrázok s popisom. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie obrázkov zo zariadenia

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + N a potom P. Otvorí sa dialógové okno Windows Open , zameranie sa nachádza v poli názov súboru.

 2. Stláčajte kláves TAB a klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný súbor s obrázkom, a potom stlačte kláves ENTER.

Pridanie obrázkov z internetu

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + N a potom F, F. Otvorí sa dialógové okno Hľadanie obrázkov z Bingu , zameranie sa nachádza vo vyhľadávacom poli.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves SR + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom stlačením klávesu ENTER vyberte obrázok. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Insert button" (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kláves SR + ENTER.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. Na snímke, na ktorej chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: "PowerPoint na webe, slide Notes" (poznámky).

  Ak nepočujete "PowerPoint na webe, poznámky k snímkam", stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + W a potom PN na zobrazenie tably s poznámkami snímok.

 2. Zameranie sa presunie na tablu s poznámkami snímok. Zadajte poznámky lektora k snímke.

Prezentovanie snímok publiku

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky túto prezentáciu spustite.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves s logom Windows + W a potom B. Prezentácia sa spustí z prvej snímky v prezentácii.

  Tip: Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 2. V prezentácii stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov prezentácie. Zameranie sa presunie na prezentáciu.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentovanie zastaviť, stlačte kláves Esc. Zameranie sa vráti na zobrazenie na úpravy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zobrazenie prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe pre web

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Prehľadávanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×