Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vytvárať, čítať, a upravovať prezentácie. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

Ak chcete otvoriť PowerPoint, stlačte kláves s logom Windows, zadajte PowerPointa stlačte kláves Enter. PowerPoint otvorí v zobrazení zobrazujúci posledných prezentácií, vyhľadávacieho poľa, šablón a motívov. Sa zameriava na šablóne Prázdna prezentácia.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v Programe PowerPoint otvoriť. Dostanete sa na zobrazenie šablón. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Prihláste sa do čo najlepšie využívať Office", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení, stlačte klávesy Alt + F a otvorte ponuku súbor. A potom stlačte kláves D, S. V programe moderátor, budete počuť: "Okno účty." V JAWS, budete počuť: "Kontá".

 2. Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Heslo".

 3. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z PowerPoint predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Otvorenie prezentácie

PowerPoint naďalej zobrazuje zoznam súborov, ktoré ste naposledy otvorili, takže je ľahké nájsť ich znova.

 1. Po otvorení PowerPoint, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Nedávne", za ktorou nasleduje názov prezentácie.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa prezentácia má, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak nepočujete prezentácie v zozname naposledy použité prezentácií, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Ďalšie prezentácie, hypertextové prepojenie," a stlačte kláves Enter. Teraz môžete vyhľadať prezentáciu v počítači alebo v sieťové umiestnenia ste pripojení k, ako je napríklad OneDrive.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

Každá snímka má jeden alebo viacero zástupných symbolov, t. j. textových polí a ďalších prvkov v obsahu.

 1. Keď sa zameriava na snímke, stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať medzi jeho zástupné symboly. Čítačka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu, pri posúvaní medzi nimi, napríklad "Názov textového poľa, textové pole."

 2. Čítať obsah zástupný symbol, stlačte kláves SR + kláves R.

  Ak chcete súvislé čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

 3. Po prečítaní obsahu stlačte kláves Esc a zameranie sa presunie na snímku.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

Okrem normálne zobrazenie, PowerPoint poskytuje niekoľko ďalších zobrazení na prácu so snímkami.

 • Prehľad. Poskytuje zobrazenie iba s textom obsahu snímky. Zobrazenie prehľadu otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, P a potom O. Medzi miniatúrami a prehľadom v zobrazení Normálne sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab.

  Poznámka: Moderátor niekedy neoznámi zobrazenie Prehľad po stlačení kombinácie klávesov Alt + W, P, O.

 • Radenie snímok. Zobrazuje všetky snímky v poradí vodorovne v riadkoch a vy môžete snímky jednoducho vystrihnúť, skopírovať, prilepiť a zmeniť ich usporiadanie. Čítačky obrazovky identifikujú snímky podľa čísla a názvu. Zobrazenie radenia snímok otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, I. Do zobrazenia Normálne sa vrátite stlačením kombinácie klávesov Alt + W, L.

 • Čítanie. Ponúka spôsob kontroly prezentácie, ktorá je podobná ako zobrazenie Prezentácia. Zobrazenie na čítanie otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, D. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia, stlačte kláves Esc.

 • Predloha snímky. Umožňuje vykonávať zmeny návrhu, ktoré sa vzťahujú na všetky snímky. Zobrazenie predlohy snímky otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + W, M. Karta Predloha snímky (Alt + M) sa pridá na pás s nástrojmi medzi karty Súbor a Domov. Zobrazenie predlohy snímky zavriete stlačením kombinácie klávesov Alt + M, C.

 • Prezentácia. Zatiaľ čo prezentujete, snímky sa publiku zobrazujú na celej obrazovke. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5. Ak sa chcete posunúť ďalej, stlačte kláves Page Down. Ak sa chcete vrátiť späť, stlačte kláves Page Up. Prezentáciu ukončíte stlačením klávesu Esc.

 • Zobrazenie pre prezentujúceho Umožňuje zobraziť prezentáciu s vlastnými poznámkami na jednom počítači (napríklad na prenosnom počítači), zatiaľ čo publikum sleduje prezentáciu bez poznámok na inom monitore. Ak je váš počítač pripojený k druhej obrazovke, po spustení prezentácie v režime Prezentácia sa na vašej obrazovke automaticky spustí zobrazenie pre prezentujúceho. Ak pracujete iba s jedným monitorom, zobrazenie pre prezentujúceho spustíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R.

  Ak chcete čítať objekty na snímke, použite tieto skratky:

  • Ak chcete prejsť na ukážku snímky, stlačte kláves SR + kláves vľavo alebo vpravo šípka, a potom stlačte kláves Caps lock + Enter sa presuňte do okna prezentácie.

  • V okne prezentácia klávesu SR klávesu doprava alebo doľava, šípka prechádzať všetky objekty. Čítať objekty, stlačte kláves SR + kláves R.

  • Ak chcete prepnúť späť do okna Zobrazenia pre prezentujúceho, SR + kláves so šípkou doprava opakovane stláčajte kláves dovtedy, kým počuť "Návrat na zobrazenie pre prezentujúceho", a potom stlačte kláves SR + kláves Enter.

   Poznámka: Ak prezentujete bez zobrazenia pre prezentujúceho, hlásenie „Return to Presenter View“ (Návrat na zobrazenie pre prezentujúceho) sa neozve.

Ďalšie informácie, prejdite na Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie v PowerPointe a pomocou čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Prechádzanie snímkami

Tablu miniatúr môžete používať na rýchly presun medzi snímkami.

 1. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "Miniatúry table", za ktorou nasleduje názov aktuálnej snímky.

 2. Keď sa zameranie nachádza na table miniatúr, pri presúvaní medzi snímkami čítačky obrazovky čítajú ich názvy. Na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

Tip: Niekedy čítačky obrazovky stratí zameranie a neprečíta nadpis snímky. V tomto prípade stlačením klávesov Alt + Tab dvakrát pokúste sa presuňte z okna PowerPoint a späť na miniatúry.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Otvorenie PowerPoint. Budete počuť: "Najlepšie, Prázdna prezentácia." Sa zameriava na možnosť prázdnu prezentáciu. Stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak ste už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete začať novú prázdnu prezentáciu, stlačte klávesy Alt + F + N, L1.

 2. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na zástupný symbol nadpisu na prvej snímke a zadajte nadpis. Po dokončení stlačte kláves Esc. Ak chcete presunúť na ďalší zástupný symbol, stlačte kláves Tab a začnite písať.

  Podrobné pokyny na pridanie obsahu do prezentácie, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na pridanie a formátovanie textu v programe PowerPoint alebo Používanie čítačky obrazovky na vloženie a úpravu obrázkov a tabuliek v programe PowerPoint.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V normálnom zobrazení prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + G a potom H. Budete počuť: "Tento prezentácie, motív balíka Office."

 2. Pomocou klávesov so šípkou, kým sa má, a potom stlačte kláves Enter a vyberte motív.

Vloženie novej snímky

Po vytvorení úvodnej snímky môžete do prezentácie pridať ďalšie snímky. Každý motív obsahuje množinu preddefinovaných rozložení snímok. Nájdete tu napríklad úvodnú snímku, na ktorej sa nachádza pole pre nadpis a pole pre obsah, a snímku usporiadanú do dvoch stĺpcov.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať novú snímku na základe rozloženia aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

  • Ak chcete pridať snímku, ktorá používa jeden z iných rozloženiach vo vybratom motívu, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, môžem. Vykoná sa prechod do zoznamu rozloženia snímok. Pomocou klávesov so šípkami na rozloženie snímky, ktoré chcete vyhľadať. Ak chcete vložiť novú snímku s aktuálne vybratého rozloženia, stlačte kláves Enter.

Tip: Ak chcete duplikovať snímky a jej obsah, presuňte zvýraznenie na snímky na table miniatúr a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + D.

Uloženie prezentácie

Prácu je vhodné často ukladať. Pri prvom pomenovaní a uložení prezentácie postupujte takto:

 1. Otvoriť kartu Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A.

 2. Stlačením klávesu Tab a nastavenie kurzora na prvý priečinok umiestnenie súboru je na table Uložiť ako. Budete počuť názov predvoleného umiestnenia, napríklad "OneDrive – Microsoft."

 3. Stlačením klávesu šípka nadol presunúť v zozname dostupných umiestnení, kým nedosiahnete požadovanú.

 4. Stláčaním klávesu Tab prejdite do oblasti tvorby názvov súborov. Zameranie prejde na tlačidlo Prejsť nahor.

  Ak chcete aj naďalej vyhľadajte požadovaný priečinok, stlačte kláves Enter. Pomocou klávesov so šípkami alebo pomocou klávesu Tab prejdite a stlačením klávesu Enter vyberte.

 5. Zadajte názov súboru, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zadajte názov súboru tu."

 6. Zadajte názov pre prezentáciu.

  Tip: Na základe predvoleného nastavenia ukladá PowerPoint prezentácie štandardné PowerPoint s názvom súboru .pptx príponu súboru. Ak chcete prezentáciu uložiť ako iný typ súboru, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves so šípkou nadol a Prezrite si možnosti. Použite ponuku a až klávesy so šípkami a prejdite na možnosti, a stlačte kláves Enter a vyberte niektorú z možností.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Po s názvom súboru a uložili po prvýkrát, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S uložte svoju prácu kedykoľvek.

Pridanie textu na snímku

Môžete pridať obsah na snímke v normálnom zobrazení.

 1. Presuňte zvýraznenie na snímku, stlačte kláves F6, až budete počuť "Snímky", za ktorou nasleduje číslo snímky.

 2. Stláčaním klávesu Tab prejdite na zástupný symbol textu. Budete počuť, napríklad názov "Názov textového poľa, textové pole," v prezentácii.

 3. Zadajte požadovaný text na snímke.

 4. Ak chcete premiestniť kurzor na ďalší zástupný objekt pre nadpis alebo základný text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

  Poznámka: Ak nie sú k dispozícii žiadne ďalšie zástupné texty, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vloží nová snímka s rovnakým rozložením snímky, aké je v pôvodnej snímke, a zameranie sa presunie na prvý zástupný objekt na novej snímke.

Formátovanie textu

Môžete použiť rôzne štýly písma, ako napríklad tučné písmo alebo kurzívu, a vytvárať zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy pomocou klávesových skratiek.

Zmena štýlu písma

 1. Do zástupného symbolu textu, vyberte text, pre ktorý chcete zmeniť štýl písma.

  Tip: Ak sa chcete naučiť vyberte text v PowerPoint pomocou klávesnice, kliknite na výber a úprava textu a objektov v Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

 2. Ak chcete zmeniť štýly písma, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v tučnom písme, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text v kurzíve, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete zobraziť vybratý text podčiarknutým písmom, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

  • Ak chcete odstrániť všetky štýly z vybratého textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami počas písania

 1. Na začiatku nového riadka zadajte * (hviezdičku) a potom stlačte medzerník alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Položka zoznamu výplňou round odrážka sa automaticky vytvorí po stlačení klávesu Enter.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Vytvorenie číslovaného zoznamu počas písania

 1. Na začiatok nového riadka, zadajte 1. (číslo 1 s bodkou), a potom stlačte kláves MEDZERNÍK alebo kláves Tab.

 2. Zadajte požadovaný text. Položky v číslovanom zozname sa automaticky vytvorí po stlačení klávesu Enter.

 3. Stlačením klávesu Enter vytvoríte novú položku zoznamu.

 4. Ak chcete zastaviť vytváranie zoznamu, stlačte kláves Enter a potom Backspace.

Pridanie obrázkov

Prezentácie môžete oživiť pomocou grafiky a fotografií.

Poznámka: Nasledujúci postup predpokladá, že obrázky sú uložené v priečinku Obrázky v počítači.

 1. Keď sa zameriava na snímke, stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať medzi jeho zástupné symboly. Čítačka obrazovky oznamuje typ zástupného symbolu, pri posúvaní, napríklad "Názov textové pole, textové pole."

 2. Po vyhľadaní zástupného symbolu, kam chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + N a P. Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok. Dialógové okno predvolene zobrazí priečinok Obrázky v počítači.

 3. Najprv sa zameriava v poli názov súboru. Začnite písať názov súboru obrázka. Zoznam zodpovedajúce súbory sa aktualizuje pri písaní. Pre vstup do zoznamu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol šípku a potom stlačte kláves šípka nadol na prehľadávanie výsledkov vyhľadávania. Čítačka obrazovky oznamuje súbory pri posúvaní v zozname.

 4. Ak chcete pridať obrázok k vybratému zástupnému symbolu v prezentácii, stlačte kláves Enter.

Pridanie poznámok lektora

Do poznámok lektora môžete umiestniť užitočné informácie a komentáre a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak si chcete overiť, či je tabla Poznámky otvorená pre snímku, na ktorú chcete odkazovať, stlačením kombinácie klávesov Alt + W a klávesu L vyberte zobrazenie Normálne.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Slide notes, pane“ (Poznámkami k snímkam, tabla).

 3. Zadajte poznámky.

 4. Vrátiť zamerania na snímku, stlačte kláves F6, až budete počuť "Snímky", za ktorou nasleduje číslo snímky.

  Tip: Niekedy čítačky obrazovky stratí zameranie a neprečíta nadpis snímky. V tomto prípade stlačením klávesov Alt + Tab dvakrát pokuse o prechod z okna PowerPoint a späť.

Prezentovanie snímok pred publikom

Keď je prezentácia pripravená, jej zobrazenie pre ostatných používateľov je jednoduché.

 1. Otvorenie prezentácie v PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Backspace.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete na Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie v PowerPointe a pomocou čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, ak chcete vytvoriť, čítať, a upravovať prezentácie. PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • PowerPoint má rôzne zobrazenia určené na vykonanie jednotlivých úloh. Napríklad pridanie obsahu do snímok, zvyčajne pracujete v normálnom zobrazení, alebo možno v Zobrazení prehľadu Ak chcete vytvoriť prehľad alebo deja prezentácie. Zobrazenie prezentácie vyhovuje prezentácie snímok v počítači, zatiaľ čo je vhodné na iné obrazovky zobrazenie pre prezentujúceho a účastníkov V zobrazení pre prezentujúceho.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V Macu stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + A a otvorte zobrazenie Aplikácie vo Finderi.

 2. Zadajte M a prejdite priamo na aplikácie, ktoré sa začínajú písmenom M.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Aplikácii Microsoft PowerPoint".

 4. Otvoriť PowerPoint, stlačte kláves so šípkou príkaz + šípka nadol.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v Programe PowerPoint otvoriť.

  • Ak ste už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení a chcete prihlásiť, stlačte kláves Shift + príkaz + P. Budete počuť: "Nový zo šablóny."

 2. Dostanete v zobrazení šablóny. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Prihlásenie, nastavenia konta, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením klávesu medzerník. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Budete počuť: "Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo."

 4. Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Return. Funkcia voiceOver oznamuje: "Heslo zabezpečeného upraviť text".

 5. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Return. Ak budete počuť "Začíname používať PowerPoint tlačidlo", stlačením klávesu medzerník prejdite do aplikácie.

 6. Po prihlásení, ak chcete začať prázdnu prezentáciu, stlačte kláves Return.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z PowerPoint predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Otvorenie prezentácie

 1. V PowerPoint, stlačte príkaz + O.

  Otvorí sa dialógové okno na výber umiestnenia a súbor. Ak ste otvorili PowerPoint súboru predtým, že súbor je už začiarknuté.

 2. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky. Ak chcete vstúpiť do zoznamu v dialógovom okne, stlačte kombináciu klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Ak chcete vybrať a otvoriť súbor, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, keď sa budete nachádzať na danom súbore.

Čítanie obsahu snímok

V PowerPoint môžete pracovať s snímok vo viacerých zobrazeniach, ktoré ponúkajú jedinečné možnosti. Prečítajte si obsah snímky v každom zobrazení.

Čítanie obsahu snímok v normálnom zobrazení

 1. Ak chcete prejsť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

 2. V prezentácii PowerPoint opakovaným stlačením klávesu F6 prejdite na Table miniatúr.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdete na túto tablu.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami na table miniatúr. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Keď na miniatúru snímky, ktorú si chcete prečítať, stlačením klávesu Tab na prechod do oblasti snímky.

 6. Ak chcete vybrať obsah snímky, stlačte kombináciu kláves Control + Option + Shift + šípka nadol. Funkcia VoiceOver prečíta počet položiek na snímke a názov položky, ktorá je práve vybratá. Napríklad na snímke s textovým poľom s názvom a textovým poľom s textovým obsahom funkcia VoiceOver oznámi: „In Slide Editor Pane, layout area, 2 items, Title TexBox, textbox“ (Table editora snímok, oblasť rozloženia, 2 položky, textové pole s názvom, textové pole).

 7. Ak chcete vybrať a prečítať obsah textového poľa, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

 8. Ak sa chcete presunúť na ďalšiu položku na snímke, najskôr sa vráťte späť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor, a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 9. Ak chcete vybrať a prečítať obsah položky, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a funkcia VoiceOver prečíta text.

Čítanie názvov snímok v zobrazení radenia snímok

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie Radenia snímok, stlačte kláves Command + 2. Funkcia voiceOver prečíta názov snímky, ktorý je vybratý.

 2. V snímkach a sekciách sa presúvajte pomocou klávesov so šípkami. Počas presúvania bude funkcia VoiceOver čítať názvy.

Čítanie poznámok k snímkam v zobrazení poznámok

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie Strana s poznámkami, stlačte príkaz + 3. Budete počuť: "Zobrazenie, rozloženie oblasti poznámok."

 2. Ak chcete vybrať stranu a prejsť na prvú položku na strane, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol. Prvá položka je obrázok snímky.

 3. Ak chcete prejsť na časť Strany s poznámkami, stláčaním klávesu Tab. Funkcia voiceOver číta a vyberie text poznámky.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prehľadu

 1. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Outline Pane, layout area.“ (Tabla prehľadu, oblasť rozloženia.)

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vyberte túto tablu. Funkcia VoiceOver začne čítať obsah snímok počnúc od prvej snímky.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť do Zobrazenia pre prezentujúceho, stlačte možnosť + Return.

 2. Ak chcete premiestniť do časti poznámky prezentujúceho, ovládací prvok + možnosť + šípka doprava alebo kláves so šípkou doľava opakovane stláčajte dovtedy, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "tablou s poznámkami, rozloženie oblasti".

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte poznámky a funkcia VoiceOver ich prečíta. Ak chcete výber zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Čítanie obsahov snímok v zobrazení prezentácie

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte príkaz + Shift + Enter.

 2. Ak chcete prečítať všetko, čo je na snímke, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

  Čítať položky samostatne, najskôr stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol zadajte snímky. Ak chcete prejsť na oblasti, stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou. Funkcia voiceOver číta položiek a texty, ako sa dostanete na ne.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Začnite PowerPoint. PowerPoint otvorí v zobrazení, ktorá obsahuje zoznam dostupných šablón a motívov. Sa zameriava na možnosť prázdnu prezentáciu.

 2. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, stlačte kláves Return. Prezentácia sa otvorí v normálnom zobrazení.

 3. Chcete premiestniť zástupný symbol nadpisu na prvej snímke, stláčaním klávesu Tab. Funkcia voiceOver oznamuje: "Text je začiarknuté. Ktoré sú v súčasnosti na oblasť textu v textovom poli." Zadajte svoj vlastný názov. Po dokončení písania, stlačte kláves Esc.

 4. Stlačením klávesu Tab na prechod na ďalší zástupný symbol. Funkcia voiceOver oznamuje: "Text je začiarknuté. Ktoré sú v súčasnosti na oblasť textu v textovom poli." Zadajte svoj vlastný titulky. Po dokončení písania, stlačte kláves Esc.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V normálnom prezentácie, stlačte kláves F6, až budete počuť aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, vybraté zobrazenie kartu."

 2. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Návrh, karta," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "motív balíka Office, vybratému tlačidlu," sa zameriava na Galéria motívov.

 4. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa má, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK vyberte motív.

Vloženie novej snímky

Ak chcete pridať novú snímku, na základe rozloženia aktuálnu snímku, stlačte príkaz + Shift + N.

Pridanie textu na snímku

 1. Stlačte Command + 1, čo zabezpečí, že budete v normálnom zobrazení.

  Tip: Obsah môžete vložiť na snímky aj v zobrazení prehľadu. Ak chcete prepnúť do zobrazenia prehľadu, stlačte kombináciu klávesov Command + 4.

 2. Chcete premiestniť zástupný symbol na snímke, stláčaním klávesu Tab.

 3. Zadajte text.

Formátovanie textu

S formátovaním, môžete zlepšiť čitateľnosť textu a pritiahnite pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka veľa možností formátovania obsahu, ako sú napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a iné písmo možnosti formátovania.

 • Pridanie zoznamov do textu:

  • Ak chcete vložiť zoznam s odrážkami, zadajte * a stlačením klávesu medzerník zadajte položky zoznamu a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete vložiť číslovaný zoznam, zadajte 1. a stlačte kláves MEDZERNÍK, zadajte položky zoznamu a stlačte kláves ENTER.

 • Ďalšie možnosti formátovania textu:

  • Ak chcete použiť formátovanie textu tučným písmom, stlačte kombináciu klávesov Command + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Command + I.

  • Podčiarknutý text dosiahnete pomocou kombinácie klávesov Command + U.

  • Veľkosť písma zväčšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + >.

  • Veľkosť písma zmenšíte, ak stlačíte kombináciu klávesov Command + Shift + <.

  • Ďalšie formátovacie možnosti písma, napríklad farbu písma, sprístupníte po stlačení kombinácie klávesov Command + T a otvorení dialógového okna Písmo. Stlačte kláves Tab a presúvajte sa v dialógovom okne. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 • Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, stlačte kláves Command + K.

Uloženie prezentácie

Prezentáciu uložíte stlačením kombinácie klávesov Command + S. Ak chcete uložiť tú istú prezentáciu s iným názvom, v inom umiestnení alebo formáte súboru, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + S.

Informácie o tom, ako uložiť v inom formáte súboru alebo vo formáte kompatibilné so staršími verziami programu PowerPoint, nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky, čím uložíte prezentáciu v PowerPointe.

Pridanie obrázkov

 1. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu.

  Spolu je 8 kariet a tá, ktorú hľadáte, je karta Vložiť, teda druhá zľava. Ak je potrebné presúvať sa medzi kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď sa dostanete na kartu Vložiť, funkcia VoiceOver oznámi: „Insert, tab, 2 of 8.“ (Vložiť, karta, 2 z 8). Kartu vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Pictures, menu button.“ (Obrázky, tlačidlo ponuky.) Ponuku otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. V ponuke sa presúvajte stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor. Funkcia VoiceOver oznámi možnosti ponuky. Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru. Kláves Tab a klávesy so šípkami použite na navigáciu v dialógovom okne. Ak chcete vložiť obrázok, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Ďalšie informácie o práci s obrázkami nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

  Tip: Ak chcete namiesto toho pridať poznámky lektora v zobrazení Strany s poznámkami, postupujte podľa pokynov v časti Pridanie poznámok lektora.

 2. Prechod na snímku, na ktorej chcete pridať poznámky, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Poznámky na table Rozloženie oblasti".

 3. Zadajte svoje poznámky ku konkrétnej snímke. Keď ste hotoví, stlačením klávesu F6 opustite tablu Poznámky.

Prezentovanie snímok pred publikom

 1. Ak chcete spustiť prezentáciu, stlačte príkaz + Shift + Enter.

 2. Použiť nasledujúce klávesové skratky na navigáciu medzi snímkami:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

  • Ak chcete prejsť na poslednú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doprava.

  • Ak chcete prejsť na prvú snímku, stlačte kombináciu klávesov Function + šípka doľava.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje dané položky.

   Napríklad, ak chcete prejsť na niektoré snímky v prezentácii, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým budete počuť: "podľa názvu, vedľajšia ponuka." Stlačením klávesu šípka doprava raz prejdite na vedľajšej ponuke a klávesu šípka nadol, ak chcete prejsť na snímky. Funkcia voiceOver oznamuje každá snímka, ako sa dostanete na ne. Keď na snímku, ktorú chcete prejsť na stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník a otvorí snímku.

 3. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Používanie PowerPoint s VoiceOver vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete vytvoriť, čítať, a upravovať prezentácie. PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu

 1. V iPhone, potiahnite prstom doprava alebo doľava s tromi prstami prejdite na domovskej obrazovke aplikácie PowerPoint, kde sa nachádza.

 2. Potom ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi presun na aplikáciu.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie PowerPoint, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorte PowerPoint podľa pokynov v Programe PowerPoint otvoriť. Otvorí sa okno konto.

  • Ak už upravujete prezentáciu v normálnom zobrazení, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Uložiť a zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nedávne, nadpis". Posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Kont tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava práva, kým nebudete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Posunutím prsta na obrazovke, kým nebudete počuť: "e-mailu, telefónu alebo Skype, textové pole, povinné."

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresa Skype.

 5. Posunutím prsta cez hornej polovici obrazovky, kým sa počuť "Tlačidloďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zadajte heslo."

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo.

 7. Posunutím prsta pozdĺž hornej polovici obrazovky až budete počuť "Tlačidla Prihlásiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie prezentácie

 1. Keď otvoríte PowerPoint, otvorí sa v zobrazení, kde ste ju opustili predtým. Ak ste zavreli aplikáciu úplne, otvorí sa v zobrazení zoznamu naposledy prezentácie. Ak chcete prejsť na zoznam a položky na nej, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť VoiceOver oznamuje položiek zoznamu.

 2. Ak nemáte žiadne naposledy otvorené súbory, alebo ak chcete otvoriť iný súbor, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Open, button“ (Otvoriť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 3. Ak sa chcete presunúť dopredu v zozname umiestnení, potiahnite prstom doprava. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete otvoriť priečinok alebo súbor, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa nachádzate na požadovanej položke.

Čítanie obsahu snímok

 1. Otvorte prezentáciu v PowerPoint.

 2. Opakovane ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na textové pole názvu snímky. Funkcia VoiceOver prečíta názov snímky.

 3. Opakovane potiahnite prstom doprava a presuňte sa na nasledujúce textové pole na snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah textového poľa.

 4. Ak chcete prepnúť na inú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na tablu miniatúr snímok pod aktuálne zobrazenou snímkou. Ak chcete prechádzať tablou miniatúr, ťahajte prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi nasledujúcu snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a vyberte otvorenú tablu.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, tabla miniatúr so snímkami sa zobrazí na ľavej strane snímky. V takom prípade je potrebné potiahnuť prstom doľava.

 5. Ak chcete čítať obsah snímky, opakovane potiahnite prstom doľava, kým sa nedostanete k snímke. Funkcia VoiceOver prečíta obsah.

  Poznámka: Ak používate telefón v orientácii na šírku, čítanie obsahu snímky bude možné po potiahnutí prstom doprava.

Prechádzanie snímkami

Ak chcete prejsť na miniatúry snímky v normálnom zobrazení (zobrazenie pri otvorení prezentácie PowerPoint ), ťahajte prstom doprava, kým sa nedostanete na table miniatúr snímok. Funkcia voiceOver oznamuje, napríklad: "Snímky 1 z 9, <slide title>." Ak chcete prejsť na ďalšiu miniatúru, potiahnite prstom doprava.

Prechádzanie obsahmi snímok v zobrazení prezentácie:

 • Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Otvorenie PowerPoint. Sa dostanete na prezeranie zoznam dostupných šablón a motívov, alebo na posledné zobrazenie posledných prezentácií.

  Tip: Ak chcete premiestniť z úpravy zobrazenia na zobrazenie nedávne, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Uložiť a zavrieť, tlačidlo," a potom dvojitým ťuknutím obrazovky.

 2. Posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prázdna prezentácia."

 3. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete upraviť novú snímku, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť prvý prvok zástupný symbol na snímke, napríklad "Názov textového poľa," a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Ak chcete zadať text v zástupnom symbole, dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte text.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy prezentácie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Ak chcete otvoriť ponuku kariet, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Design tab“ (Karta Návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes button“ (Tlačidlo Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prejsť k dispozícii motívy, posunutím prsta v dolnej časti obrazovky. Funkcia voiceOver oznamuje motívy, ako sa dostanete na ne.

 6. Keď sa presuniete na motív, ktorý chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie novej snímky

Môžete pridať novú snímku do prezentácie pomocou tlačidla na table miniatúr v PowerPoint. Ak chcete prejsť na tlačidlo, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "novú snímku, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku pridať novú snímku.

Uloženie prezentácie

 1. V PowerPoint prezentácie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "zatvorte súbor, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  Tip: Môžete tiež Položte prst na obrazovke a presuňte ho okolo preskúmanie položiek na obrazovke. Funkcia voiceOver oznamuje položky, keď sa dostanete na ne. Napríklad, ak chcete nájsť tlačidlo Zavrieť súbor, presuňte prst na ľavom hornom rohu obrazovky.

 2. Ak ukladáte prezentáciu po prvýkrát, PowerPoint potvrdí, či naozaj chcete uložiť. Potiahnutím prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Uložiť tri bodky, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 3. Zadajte názov prezentácie pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Presúvajte prst na obrazovke a vyhľadajte umiestnenie, kam chcete prezentáciu uložiť. Napríklad vo vašom telefóne alebo v službe OneDrive. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení. Keď sa nachádzate v umiestnení, v ktorom chcete prezentáciu uložiť, zdvihnete prst a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sú v danom umiestnení priečinky, ktoré je potrebné otvoriť, potiahnite prstom doprava a presuňte sa do požadovaného priečinka. Potom ho otvorte dvojitým ťuknutím.

 5. Ak chcete uložiť prezentáciu, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Save, button“ (Uložiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte. Prezentácia je uložená.

Pridanie textu na snímku

 1. PowerPoint prezentácie, prejdite na snímku, kam chcete pridať text. Názov textového poľa, funkcia VoiceOver oznamuje: "Názov textového poľa, textové pole, textové pole." Textového poľa, funkcia VoiceOver oznamuje: "textové pole, textové pole, textové pole." Dvojitým ťuknutím vyberte textové pole.

 2. Ak chcete písať klávesnicou na obrazovke, potiahnite prstom cez dolnú časť obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadované písmeno. Ak chcete písmeno vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku. Po dokončení písania položte prst na obrazovku a presuňte ho na tlačidlo Skryť klávesnicu. Tlačidlo sa nachádza v blízkosti pravého okraja obrazovky. Ak chcete skryť klávesnicu, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšie textové pole, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje textového poľa.

 4. Ak chcete pridať do poľa text, dvakrát ťuknite na obrazovku. Na písanie používajte klávesnicu na obrazovke.

Formátovanie textu

S formátovaním, môžete zlepšiť čitateľnosť textu a pritiahnite pozornosť na to, čo je dôležité. PowerPoint ponúka veľa možností formátovania obsahu, ako sú napríklad zoznamy, hypertextové prepojenia, farby a iné písmo možnosti formátovania.

 1. V snímke, v ktorej chcete formátovať text, vyberte textové pole obsahujúce text.

 2. Uistite sa, že klávesnica je skrytá. Klávesnicu skryjete položením prsta na obrazovku a presunutím ho na tlačidlo Skryť klávesnicu. Tlačidlo sa nachádza v blízkosti pravého okraja obrazovky. Keď VoiceOver oznámi dané tlačidlo, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať základné možnosti formátovania písma, ako napríklad tučné písmo, kurzívu alebo podčiarknutie, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi požadované tlačidlo. Potom potvrďte výber dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie zoznamu s odrážkami

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Bullet points, button“ (Odrážky, tlačidlo). Ak chcete pridať zoznam s odrážkami, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie číslovaného zoznamu

 1. Prejdite na snímke do textového poľa, do ktorého chcete pridať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Ak chcete pridať číslovaný zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Plus, button“ (Znamienko plus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zväčšíte veľkosť o jeden bod.

Zmenšenie veľkosti písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Fonts, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, button“ (Písma, <názov aktuálneho písma>, <aktuálna veľkosť písma>, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Minus, button“ (Znamienko mínus, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku zmenšíte veľkosť o jeden bod.

Zmeňte farbu písma

 1. Vyberte v snímke textové pole obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Show ribbon, button“ (Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Otvorí sa ponuka Domov. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Font Color, button“ (Farba písma, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Farba písma.

 4. Potiahnutím prstom doprava prejdite na požadované možnosti. Keď sa presuniete na farbu, ktorú chcete použiť, vyberte ju dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete pridať, aby vás upozornili na to, čo chcete povedať pri prezentovaní pred publikom.

 1. Otvorte prezentáciu v normálnom zobrazení v PowerPoint.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Notes, button“ (Poznámky, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte tlačidlo.

 3. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte oblasť s poznámkami na uskutočnenie úprav.

 4. Zadajte poznámky pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi tlačidlo Zavrieť. Ak chcete zavrieť oblasť poznámok lektora, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prezentovanie snímok pred publikom

 1. Otvorenie prezentácie v PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 4. Po presunutí sa na prvú snímku prečíta funkcia VoiceOver obsah prvého textového poľa. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúcu položku a funckia VoiceOver prečíta jej obsah.

  Tip: Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Ukončenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete ukončiť prezentáciu na jej konci, potiahnite tromi prstami doľava. Prezentácia sa ukončí a vrátite sa do normálneho zobrazenia.

Ukončenie prezentácie v ľubovoľnom čase:

 1. Potiahnite v zobrazení Prezentácia nadol tromi prstami a zobrazte panel s nástrojmi prezentácie.

 2. Položte prst na obrazovku a presuňte ho pomaly do ľavého horného rohu. Funkcia VoiceOver oznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo).

 3. Ak chcete ukončiť prezentáciu, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, vytvárať, čítať a upravovať prezentácie. PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

Čo najviac PowerPoint pre Android funkcií a vziať prezentácií s vami, nech ste kdekoľvek po prihlásení do PowerPoint. Aplikácie môžete použiť aj bez prihlásenia.

 1. Na domovskej obrazovke alebo v ponuke Aplikácie zariadenia ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „PowerPoint“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa PowerPoint pre Android.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Get things done on the go“ (Práca aj na cestách).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak nemáte konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign up for free“ (Zaregistrovať sa zdarma), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke dvakrát – karta obrazovky, a potom zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo Skype adresu, ktorú ste použili na vytvorenie konta.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte heslo.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie prezentácie

V PowerPoint môžete rýchlo otvoriť prezentácie, ktoré ste naposledy pracovali alebo si môžete prezerať v OneDrive alebo zariadenia slúžiace na súbor.

 1. V zobrazení ľavá PowerPoint, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidla Otvoriť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V ponuke Otvoriť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadované umiestnenie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov príslušnej prezentácie, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na čítanie.

 4. Ak chcete prejsť na zobrazenie na úpravy, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide one, selected“ (Snímka jedna, vybraté).

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnite prstom doprava. TalkBack oznámi prvý prvok snímky. Ak ide o textový prvok, TalkBack prečíta jeho obsah.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým si nevypočujete všetky prvky na snímke.

 4. Ak je otvorená tablu s poznámkami snímky a poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Snímky s poznámkami," nasleduje poznámky lektora.

Čítanie obsahu snímok v iných zobrazeniach

 • V zobrazení prezentácie TalkBack oznamuje obsah snímky automaticky pri jej otvorení. K dispozícii je tiež možnosť pomaly posúvať jedným prstom v hornej časti obrazovky. V takom prípade TalkBack oznámi prvky snímky a ich obsah.

 • V zobrazení na čítanie potiahnite prstom doľava alebo doprava. TalkBack oznámi číslo snímky, nadpis, ale tiež to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či v prezentácii nechýba žiaden obsah.

 • V zobrazení na úpravy, ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, potiahnite prstom doľava s dvoma prstami. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite prstom doprava dvomi prstami.

 • V zobrazení na čítanie prejdete na nasledujúcu snímku tak, že potiahnete jedným prstom doprava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite jedným prstom doľava.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Otvorenie PowerPoint pre Android. Dostanete sa na posledné zobrazenie posledných prezentácií.

  Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia miniatúr do ponuky Súbor, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

  Tip: Ak chcete prejsť zo zobrazenia úpravy do ponuky Súbor, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Not checked, Back switch“ (Nezačiarknuté, prepínač Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Blank presentation“ (Prázdna prezentácia).

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná šablóna, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať upravovať novú snímku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Selected, slide one“ (Vybraté, snímka jedna). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tab menu", nasleduje aktuálne vybratú kartu.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Design tab“ (Karta Návrh), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes menu“ (Ponuka Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Themes“ (Motívy).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný motív, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vybratá ponuka sa použije na celú prezentáciu a zameranie sa vráti na kartu Návrh.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. V zobrazení na úpravy, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tab menu, <current tab> vybraté."

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pridala sa nová snímka, ktorá sa zobrazí v oblasti hlavného obsahu.

Uloženie prezentácie

Ak ste prihlásení, PowerPoint automaticky ukladá prezentácie OneDrive počas práce. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie vo vašom zariadení, je jednoduché s TalkBack.

 1. V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu open“ (Ponuka Súbor otvorená).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte názov súboru, s ktorým chcete súbor uložiť.

 4. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť, napríklad „This device, presentations“ (Toto zariadenie, prezentácie). Ak chcete umiestnenie vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava na požadovaný priečinok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor sa uložil a zameranie sa vráti na zobrazenie na čítanie.

Pridanie textu

Pomocou aplikácie TalkBack môžete k snímkam jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Slide number, slide edit control“ (Číslo snímky, ovládanie úprav snímky). Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 2. Potiahnite prstom doprava. TalkBack oznámi prvý prvok snímky. Ak ide o textový prvok, ozve sa: „Title text box“ (Textové pole Nadpis) alebo „Text box“ (Textové pole).

 3. Na textovom prvku dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „<typ textového poľa>, selected, Cut button“ (<typ textového poľa>, vybraté, tlačidlo Vystrihnúť). Otvorí sa kontextová ponuka so zameraním na tlačidlo Vystrihnúť.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit text button“ (Tlačidlo Upraviť text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Showing <jazyk klávesnice> keyboard“ (Zobrazuje sa klávesnica <jazyk klávesnice>).

  Tip: Ak chcete prilepiť skopírovaný text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zadať text, ťahajte prstom cez dolnú polovicu obrazovky. TalkBack bude oznamovať znaky na klávesnici na obrazovke. Keď sa ozve požadovaný znak, zdvihnite prst. Znak sa pridá do textového poľa.

  Ak je aktivované prediktívne zadanie textu, môžete rovnakým spôsobom vyberať navrhované slová.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. V zobrazení na úpravy prejdite podľa pokynov v časti Pridanie textu na textové pole, ktorého formát chcete zmeniť.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tab menu, <current tab> vybraté."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť formátovania textu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Niektoré možnosti formátovania obsahujú vedľajšie ponuky. Ak chcete prejsť na vedľajšie ponuky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „<možnosť formátovania>, menu“ (<možnosť formátovania>, ponuka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vo vedľajšej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie obrázkov

Niekedy obrázok povie viac ako tisíc slov. Ak teda pridáte obrázok, prezentácia bude zaujímavejšia. K dispozícii je možnosť pridať obrázok zo zariadenia alebo z cloudového úložiska.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Photos button“ (Tlačidlo Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Recent menu“ (Ponuka Naposledy otvorené). Otvorí sa ponuka Otvoriť z. Zameranie je nastavené na možnosť Naposledy otvorené.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve umiestnenie, z ktorého chcete obrázok pridať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Vo vybratom umiestnení prejdite na požadovaný obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Obrázok sa pridá na snímku.

Podrobnejšie pokyny o tom, ako pridať obrázky, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na vloženie a úpravu obrázkov a tabuliek v programe PowerPoint.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V dolnej časti obrazovky sa otvorí tabla Poznámky.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Poznámok k snímkam", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zobrazujúce <keyboard language> klávesnice."

 3. Podľa pokynov v časti Pridanie textu zadajte text poznámok. Znaky alebo slová sa budú pridávať na table Poznámky.

 4. Keď ste Hotovo písať, potiahnite prstom doľava, kým budete počuť "tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti na snímku.

Prezentovanie snímok pred publikom

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, spustite túto prezentáciu.

 1. V zobrazení na úpravy na prvej snímke prezentácie otvoriť, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo prezentovania" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vybratý, posuňte jeden." Zobrazenie prezentácie sa otvorí so zameraním na prvú snímku na table miniatúr.

 2. Ak chcete zobraziť na ďalšiu snímku, potiahnite prstom doľava s dvoma prstami. Ak chcete vrátiť späť a Zobraziť predchádzajúcu snímku, potiahnite prstom doprava, dvomi prstami.

 3. Ak chcete prezentovanie zastaviť, v zobrazení prezentácie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „End show button“ (Tlačidlo Skončiť prezentáciu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť, čítať, a upravovať prezentácie. PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu a prihlásenie

 1. Na domovskej obrazovke zariadenia, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "PowerPoint" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Úvodná stránka, tlačidlo Nová."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Poďme sa prihlásili."

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa neprihlásite na všetky ostatné Office aplikácie v zariadení alebo chcete pridať nové konto, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť typ konta, ktoré chcete použiť na prihlásenie a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

  • Ak ste už prihlásení do iného Office aplikácie v zariadení a chcete použiť rovnaké konto, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť názov tohto konta a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pokračovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste použili nové konto, budete počuť: "Tlačidlo Zrušiť." Ak ste použili existujúce konto, môžete použiť PowerPoint Mobile.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "e-mailovú adresu, upravovať text."

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu.

 7. Posunutím prsta v hornej polovici obrazovky, kým sa počuť "Tlačidloďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Heslo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 9. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 10. Posunutím prsta na obrazovke, kým nebudete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Konto, ktoré ste pridali do tejto aplikácie."

 11. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Úvodná stránka, tlačidlo Nová."

Otvorenie prezentácie

Úvodná stránka obsahuje zoznam nedávno otvorených prezentácií.

 1. Na PowerPoint Úvodná stránka, potiahnite prstom doprava, kým sa názov prezentácie, za ktorou nasleduje umiestnenie súboru. Ak prvej prezentácie v zozname nie je správne, ťahajte prstom doprava, kým nenájdete ten, ktorý chcete.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aktuálne vybratú prezentáciu. Ozve sa „PowerPoint window, slide“ (Okno PowerPointu, snímka) a potom nadpis prvej snímky. Nachádzate sa v zobrazení výberu snímky.

Prechádzanie snímkami

 1. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doprava alebo doľava na navigáciu medzi snímkami. Moderátor prečíta názov a číslo strany všetkých snímok.

 2. Keď nájdete snímku, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy a ozve sa: „Slide, pane“ (Snímka, tabla).

 4. Ak chcete obnoviť zobrazenie miniatúr, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "vypnuté, posunúť dozadu, tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie obsahu snímok

 1. V zobrazení úprav, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť číslo aktuálnej snímky a obsahu prvý prvok na snímke, za ktorou nasleduje typu prvku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým ste cyklické cez všetky prvky na snímke.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Otvorte PowerPoint Mobile. Dostanete sa na zobrazenie Naposledy otvorené, ktoré obsahuje naposledy otvorené prezentácií.

  Tip: Ak sa chcete presunúť zo zobrazenia miniatúr do ponuky Súbor, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Backstage view“ (Zobrazenie Backstage).

  Tip: Na presun z zobrazení na úpravy ponuka súbor, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a vypnúť tlačidlo späť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Backstage stránku".

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New, Blank presentation“ (Nové, prázdna prezentácia).

 3. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa otvorí v zobrazení miniatúr so zameraním na novej snímke.

 4. Ak chcete začať upravovať novú snímku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Context menu“ (Kontextová ponuka). Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. Pri úprave snímky, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Zoznam kariet selektor," nasleduje aktuálne vybratej karte, napríklad "Domov, tlačidlo Zbaliť."

 2. Otvorte ponuku karty, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Návrh", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Themes button“ (Tlačidlo Motívy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve motív, ktorý chcete použiť, napríklad „Gallery“ (Galéria) alebo „Celestial“ (Nebeské), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Applying theme“ (Používa sa motív).

  Poznámka: Ak sa do zariadenia musia stiahnuť chýbajúce písma, aby bolo možné použiť vybratý motív, Moderátor to oznámi.

 6. Zavrite ponuku návrh, posuňte prstom okolo okrajov dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo rozšíriť," a potom dvojitým ťuknutím obrazovky.

Vloženie novej snímky

PowerPoint pridá všetky novej snímky za snímky, ktoré ste naposledy otvorili, a vy pred pridaním novej snímky, musíte prejsť na správnom mieste, ako je popísané v prechádzať cez snímky.

 1. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Nová snímka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uložte kópiu prezentácie

 1. V zobrazení miniatúr, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy, panel s nástrojmi, tlačidlo súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Uložiť.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť kópiu tohto súboru tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť informáciu o umiestnení, kde chcete súbor uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť priečinok chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next, app bar button“ (Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Súbor názov, upravovať text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 8. Použitie klávesnice na obrazovke odstráňte starý názov a potom zadajte nový názov súboru.

 9. Ak chcete uložiť kópiu súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa "Uložiť kópiu, tlačidlo na paneli aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Uložiť sa zatvorí a vykoná sa vráti do výberu zobrazenia snímky.

PowerPoint automaticky uloží všetky zmeny do prezentácie použiť názov, ktorý ste zadali.

Pridanie textu

 1. Počas upravovania snímky v PowerPoint potiahnutím prstom doprava, kým nenájdete text poľa, ktoré chcete pridať text, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie textového poľa na úpravy.

 2. Na písanie textu používajte klávesnicu na obrazovke.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve: „Back, button collapsed“ (Naspäť, zbalené tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie zoznamu do textového poľa

V ľubovoľnom textovom poli v prezentácii môžete pridať zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam. Text bude vďaka zoznamom prehľadnejší.

 1. Počas upravovania snímky v PowerPoint potiahnutím prstom doprava, kým nenájdete text poľa, ktoré chcete pridať odrážky alebo číslovanie, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie textového poľa na úpravy.

 2. Ak chcete pridať odrážky alebo číslovanie:

  • Ak chcete pridať položku zoznamu s odrážkami, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť odrážky"" vypnúť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať položky v číslovanom zozname, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Vypnuté, číslovanie," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na zadanie položky zoznamu použite klávesnicu na obrazovke.

 4. Pridajte ďalšiu položku zoznamu, posuňte prstom okolo pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť: "Enter". Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte novú položku zoznamu a skúste použiť klávesnicu na obrazovke na zadávanie.

 5. Ak chcete ukončiť zoznam, posuňte prst okolo dolným okrajom obrazovky až budete počuť: "Späť, tlačidlo Zbaliť." Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite klávesnica na obrazovke.

  Zameranie zostane na tlačidle Späť. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie výberu snímky.

Pridanie obrázkov

V prezentácii môžete použiť ľubovoľný obrázok uložený v zariadení.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "fotografie tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Fotografie okno." Sa zameriava na najnovšie fotografiu a moderátor oznamuje názov súboru.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté) a potom názov súboru obrázka.

 3. Prechádzajte prstom po dolnom okraji obrazovky, kým sa neozve „Insert app bar button“ (Tlačidlo Vložiť panel aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Aplikácia Fotografie sa zavrie a obrázok sa vloží na snímku.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať ďalšie informácie alebo komentáre, ktoré nechcete zahrnúť do samotnej prezentácie.

 1. Počas upravovania snímky v PowerPoint potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť ", poznámky, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Poznámok k snímkam", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Svoju poznámku napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Prechádzajte prstom po pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku klávesnicu zavrite.

 5. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrite tablu Poznámky.

Prezentovanie snímok pred publikom

 1. Otvorte na prvej snímke prezentácie, ktorým chcete poskytnúť v PowerPoint.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Landscape mode“ (Režim zobrazenia na šírku). Otočte zariadenie o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, inak budú smery ťahania prstom uvedené na tomto mieste fungovať inak.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidloďalej snímky", a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prejsť na ďalšiu snímku.

 4. Ak sa chcete v prezentácii posunúť dopredu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď dosiahnete poslednú snímku, ozve sa „End of slide show“ (Koniec prezentácie). Ak chcete ukončiť zobrazenie prezentácie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otočte zariadenie späť na orientáciu na výšku.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Pomocou PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vytvárať, čítať, a upraviť prezentáciu. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

PowerPoint prezentácie je prezentácie. Každá snímka je plátno pre obrázky, slová, a tvary, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Otvorenie PowerPointu Online

Prihláste sa do služby PowerPoint Online a svoje prezentácie budete mať neustále poruke.

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu Office.com. Otvorí sa stránka prihlásenia.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Prihláste sa do svojho konta", a potom stlačte kláves Enter. V ponuke vyberte konto, ktoré sa otvorí.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť existujúce konto na prihlásenie, stláčaním klávesu Tab, kým sa konto, a potom stlačte kláves Enter. Poverenia pripojené ku kontu môžete použiť na prihlásenie.

  • Ak chcete pridať nové konto, stlačte kláves karte Kľúčové až budete počuť "Pomocou iného konta, tlačidlo" a stlačte kláves Enter. Zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresa Skype, a potom stlačte kláves Enter. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "PowerPoint, prepojenie" a stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa PowerPoint Online. Budete počuť "Microsoft PowerPoint Online" alebo "Víta vás program PowerPoint." Sa zameriava na novú prázdnu prezentáciu možnosť.

Otvorenie prezentácie

V službe PowerPoint Online môžete rýchlo otvoriť prezentáciu, na ktorej ste pracovali nedávno, alebo môžete súbor vyhľadať v priečinkoch vo OneDrive.

 1. Otvorte PowerPoint Online a prihláste sa.

 2. Stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým sa počuť alebo názov poslednú prezentáciu, ktorá má pracovať na iné umiestnenie súboru a potom stlačte kláves Enter.

  Ak ste vybrali iný umiestnenie súboru, stlačte kláves Tab a klávesov so šípkami a vyhľadajte súbor a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak už pracujete, na snímke, a chcete otvoriť inej prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F a O. Stláčajte kláves Tab na presun k súboru alebo miesto uloženia v ponuke Otvoriť a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie prezentácie v plnej verzie programu PowerPoint

Ak máte nainštalovanú úplnú počítačovú verziu PowerPoint, ponúkne vám oveľa viac možností pri práci so súbormi. Je jednoduché otvorenie úplnej verzie z PowerPoint Online.

 1. V zobrazení na úpravy , stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves O. Prezentácia sa otvorí v počítačovej verzii.

 2. Prejdite späť na PowerPoint Online, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + W zavrieť prehliadača.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení na úpravy

Pri práci na prezentácii v zobrazení na úpravy môžete skontrolovať obsah snímok.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Panel so snímkami", a potom stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznamuje prvý prvok na snímke a číta jej obsah.

 2. Ak chcete presunúť na ďalší prvok a čítať, stláčaním klávesu Tab.

Čítanie obsahu snímok v zobrazení prezentácie

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves W a potom B. Na prvej snímke prezentácie sa otvorí v zobrazení prezentácie.

 2. Čítačka obrazovky sa automaticky spustí čítať obsah snímky. Ak chcete zastaviť čítačku obrazovky, stlačte kláves Ctrl.

Prechádzanie snímkami

K dispozícii je možnosť skontrolovať, či majú snímky správne poradie a či nechýba žiaden obsah.

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa číslo aktuálnej snímky. Sa zameriava na table miniatúr.

 2. Ak chcete tablou miniatúr prechádzať, stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol. Čítačka obrazovky oznámi číslo a nadpis snímky, ako aj to, či snímka obsahuje poznámky alebo komentáre.

 3. Na table miniatúr na snímku, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, kým sa "Panel so snímkami", a potom stláčaním klávesu Tab.

 4. Prechádzanie na snímku, stláčajte kláves Tab, až kým ste prešli všetky prvky na snímke.

Vytvorenie novej prázdnej prezentácie

Ak chcete rýchlo začať, vytvorte novú prázdnu prezentáciu. Môžete pridať preddefinované motív neskôr, aby prezentácia uhladený vzhľad.

Prípadne môžete vytvoriť prezentáciu zo šablóny. Pokyny nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie prezentácie zo šablóny v programe PowerPoint.

 1. Otvorenie PowerPoint Online. Sa dostanete na stránku, ktorá zobrazuje posledných prezentácií, vyhľadávacieho poľa, šablón a motívov. Sa zameriava na šablóne Prázdna prezentácia.

  Tip: Ak už upravujete prezentáciu, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F, N, otvorte ponuku nový.

 2. Ak chcete vytvoriť prázdnu prezentáciu, stlačte kláves Enter.

 3. Prezentácia sa otvorí so zameraním na prvej snímke. Stlačte kláves Tab a presuňte sa do textového poľa nadpisu.

Pridanie alebo Zmena motívu v prezentácii

Motív je kolekcia koordinovaného farebné schémy, pozadia, štýly písma a umiestnenie zástupných symbolov. Použiť preddefinované motívy rýchlo zmeniť celkový vzhľad prezentácie.

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows klávesa + G a potom H. Budete počuť: "Motív balíka Office."

 2. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť motív má, a potom stlačte kláves Enter.

Vloženie novej snímky

Do prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok.

 1. Kláves s logom Alt + Windows H + kláves, potom. Budete počuť: "Dialógové okno, Nová snímka."

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť rozloženie snímky, ktoré chcete vložiť, a potom stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + Enter.

Tip: Ak chcete rýchlo pridať novú prázdnu snímku, na základe rozloženia predchádzajúcu snímku v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 až budete počuť číslo aktuálnej snímky. Sa zameriava na table miniatúr. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť snímku, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

Uložiť lokálnu kópiu prezentácie

PowerPoint Online ukladá prezentáciu automaticky vo OneDrive priamo pri práci. Ak chcete uložiť kópiu prezentácie do zariadenia, s čítačkou obrazovky a klávesovými skratkami je to hračka. Prezentáciu môžete stiahnuť ako PPTX súbor programu PowerPoint alebo PDF či ODP súbor.

Poznámka: Zmeny, ktoré vykonáte v lokálnej kópii, sa v pôvodnom súbore vo OneDrive neuložia automaticky.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves F, potom W, C. Budete počuť: "Dialógové okno, program Microsoft PowerPoint Online." Zamerať sa na tlačidlo Stiahnuť.

 2. Ak chcete stiahnuť prezentáciu, stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Oznámenie o novej."

 3. Na oznámenie stlačením kombinácie klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N. Budete počuť: "Tlačidla Otvoriť." Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter. Pridanie obrázka do albumu na stiahnutie priečinok vo vašom zariadení.

Pridanie textu

Pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek môžete na snímky jednoducho pridať text a vyslať tak svoje posolstvo do sveta.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Ak chcete prejsť prvý zástupný symbol na snímke, stláčaním klávesu Tab. Typ zástupného symbolu oznámené v tvare. Ak je to zástupný symbol textu, stlačte kláves Enter a potom zadajte obsah.

 3. Po dokončení stlačte kláves F2.

 4. Ak chcete presunúť na ďalší zástupný symbol, stlačte kláves Tab. Úprava zástupného symbolu, stlačte kláves Enter. Ak chcete ukončiť, stlačte kláves F2. Zopakujte pre všetky zástupné objekty na snímke.

Formátovanie textu

Ak chcete zjednodušiť ovládanie prezentácie pre rôzne cieľové skupiny, môžete napríklad zväčšiť veľkosť písma alebo použiť tučné písmo, aby bol text ľahšie čitateľný.

 1. Ak chcete presunúť zameranie na oblasť na snímke, ktorá sa dá upravovať, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Ak chcete premiestniť do oblasti prvý upravovať na snímke, stláčaním klávesu Tab.

 3. Ak chcete oblasť s možnosťou úprav vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete vybrať všetok text v oblasti, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A. Ak chcete vybrať časť textu v oblasti, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve daný text, a potom stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + klávesy so šípkami vyberte požadovanú časť textu.

 5. Pomocou klávesových skratiek nižšie môžete na vybratý text použiť najbežnejšie možnosti formátovania:

  • Tučné: Ctrl + B

  • Kurzíva: Ctrl + I

  • Podčiarknutie: Ctrl + U

  • Zväčšenie veľkosti písma: Ctlr +] (pravá hranatá zátvorka)

  • Zmenšiť veľkosť písma: Ctrl + Alt + [(ľavá hranatá zátvorka)

 6. Zobrazíte ďalšie možnosti formátovania, vyberte text, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves H a potom stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť formátovania možnosť potrebovať, napríklad "Tlačidlo odrážky." Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte medzerník. Ak chcete rozbaliť polia so zoznamom, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka.

Pridanie obrázkov

Niekedy obrázok povie viac ako tisíc slov. Ak teda pridáte obrázok, prezentácia bude zaujímavejšia. V službe PowerPoint Online môžete pridávať obrázky z vlastného odkladacieho priestoru alebo použiť obrázky priamo z internetu.

Tip: Ak chcete pridať obrázky v práve miesto a presnú veľkosť, použiť snímky na základe rozloženia snímky určené pre obrázky, napríklad obrázok s popisom. Ďalšie podrobnosti, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na vloženie a úpravu obrázkov a tabuliek v programe PowerPoint.

Pridanie obrázkov zo zariadenia

 1. Na snímku, na ktorú chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N a nakoniec P. Windows Otvoriť dialógové okno sa otvorí, vykoná sa v poli názov súboru.

 2. Stláčajte kláves Tab a klávesov so šípkami budete počuť súbor obrázka, ktorý chcete, a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie obrázkov z internetu

 1. Na snímku, na ktorú chcete pridať obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, potom F, F. Otvorí sa dialógové okno Hľadať obrázky z Bingu, sa zameriava na vyhľadávacie pole.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

 3. Kláves SR klávesu doľava alebo doprava šípku, kým sa obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom stlačte kláves Enter na výber obrázka. Budete počuť: "Checked".

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Vložiť" a potom stlačte kláves SR + kláves Enter.

Pridanie poznámok lektora

Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho.

 1. Na snímke, kde chcete pridať poznámky lektora, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "PowerPoint Online, poznámok k snímkam."

  Ak nepočujete "PowerPoint Web App, poznámok k snímkam", stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows klávesa + W a potom PN Ak chcete zobraziť tablu poznámky snímky.

 2. Vykoná sa prechod na tablu s poznámkami snímky. Zadajte poznámky lektora v prezentácii.

Prezentovanie snímok pred publikom

Ak je všetko pripravené na zdieľanie prezentácie s cieľovou skupinou, pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky túto prezentáciu spustite.

 1. V zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves W a potom B. Prezentácia sa spustí z prvej snímky v prezentácii.

  Tip: Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 2. V prezentácii, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť názov prezentácie. Vykoná sa prechod do prezentácie.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentovanie zastaviť, stlačte kláves Esc. Zameranie sa vráti na zobrazenie na úpravy.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky prezentácie v PowerPointe.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×