Vyhradené Slová SQL

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky slová, ktoré sú vyhradené pre databázový stroj programu Microsoft Access na použitie v príkazoch SQL. Slová v zozname, ktoré nie sú celé veľkým písmom, sú tiež vyhradené pre iné aplikácie. V dôsledku toho jednotlivé témy Pomocníka pre tieto slová poskytujú všeobecné popisy, ktoré sa nezameriavajú na používanie SQL.

Poznámka: Slová, za ktorými nasleduje hviezdička (*), sú vyhradené, ale momentálne nemajú žiaden význam v rámci SQL príkazov programu Microsoft Access (napríklad Level a TableID). Slová, ktoré nie sú podčiarknuté, nemajú súvisiace vysvetlenia.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alfanumerický – pozri TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT – pozri COUNTER

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN – pozri BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER – pozri TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DATE – pozri DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

Klauzula FROM

EXISTS

GENERAL – pozri LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8 – pozri DOUBLE

HOUR

FLOAT4 – pozri SINGLE


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE – pozri DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE – pozri SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4 – pozri LONG

Imp

INTEGER1 – pozri BYTE

In

INTEGER2 – pozri SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO – pozri LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1 – pozri BIT

Mod

LONG

MONEY – pozri CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER – pozri DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC – pozri DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT – pozri LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC


Q-S

REAL – pozri SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT – pozri SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING – pozri TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME – pozri DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY – pozri BINARY

TOP

VARCHAR – pozri TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO – pozri BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYRozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×