Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Microsoft Office for Mac 2011

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: september 2010

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zároveň poskytovať softvér, vďaka ktorému máte k dispozícii výkon, silu a komfort požadované pri používaní počítača. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené viaceré postupy balíka Microsoft Office pre Mac 2011 („Office 2011“). Dôraz sa kladie na funkcie, ktoré komunikujú s internetom. Vyhlásenie sa nevzťahuje na iné lokality, produkty ani online alebo offline služby spoločnosti Microsoft.

Balík Office 2011 je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle zostavenie, zobrazenie a zdieľanie údajov s inými používateľmi. Pokiaľ v tomto vyhlásení nie je uvedené inak, informácie, ktoré uložíte v Outlooku 2011, sa neodosielajú spoločnosti Microsoft. Informácie odoslané spoločnosti Microsoft sa bez vášho povolenia nedistribuujú mimo spoločnosti Microsoft a ňou kontrolovaných dcérskych spoločností a pobočiek.

Zhromažďovanie a používanie vašich informácií

Zhromaždené informácie použije spoločnosť Microsoft a ňou kontrolované pobočky a pridružené spoločnosti na aktiváciu funkcií, ktoré používate, ako aj na poskytovanie služieb alebo uskutočňovanie transakcií, ktoré ste požadovali alebo povolili. Môžu sa tiež použiť na analýzu a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Tieto informácie môžeme tiež použiť na vyžiadanie ďalších informácií o poskytnutých pripomienkach týkajúcich sa produktov alebo služieb, ktoré používate, na poskytnutie dôležitých oznámení týkajúcich sa softvéru, na včasné oznámenie konania udalostí alebo na poskytnutie informácií o vydaniach produktov.

Niektoré vami zadané osobné informácie sa môžu vo forme metaúdajov nachádzať v dokumentoch balíka Office 2011. V programoch balíka Office 2011 sa tieto metaúdaje používajú na zjednodušenie spolupráce s ostatnými používateľmi na dokumentoch. Ak sa napríklad na pevnom disku alebo serveri rozhodnete vytvoriť prepojenie na obrázok, súbor, zdroj údajov alebo na iný dokument, do dokumentu sa uloží cesta k danému súboru. V niektorých prípadoch môže prepojenie obsahovať vaše meno používateľa alebo informácie o serveroch vo vašej sieti. V prípade údajového pripojenia môžete meno používateľa alebo heslo uložiť v rámci prepojenia na údajové pripojenie. Podobne pri aplikovaní schémy XML na dokument sa cesta k vami vytvorenej schéme XML uloží do dokumentu. V niektorých prípadoch môže cesta obsahovať údaj o vašom mene používateľa. Informácie, akými sú napríklad meno používateľa, môžete pri výskyte konfliktov zdieľať s používateľmi vo vašej sieti – napríklad keď ste zdieľaný súbor uzamkli na úpravu a iný používateľ sa ho pokúsi otvoriť.

Po odinštalovaní balíka Office 2011 sa niektoré priradené informácie v rámci odinštalovania balíka Office 2011 neodstránia, pretože ich môže používať iný program. Napríklad dokumenty, ktoré ste vytvorili pomocou balíka Office 2011, sa z počítača neodstránia. Aj informácie uložené v certifikačných kľúčenkách a vo vašej identite v Office zostanú po odinštalovaní balíka Office 2011 v počítači.

Ak nie je v tomto vyhlásení uvedené inak, bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Na poskytovanie obmedzených služieb v našom zastúpení, ako napríklad balenie, odoslanie a doručenie nákupov a inej korešpondencie, odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách, spracovanie registrácie udalosti alebo uskutočnenie štatistickej analýzy našich služieb, príležitostne angažujeme iné spoločnosti. Týmto spoločnostiam budú poskytnuté len osobné údaje potrebné na dodanie danej služby, pričom tieto údaje nesmú byť použité na žiadny iný účel.

Microsoft môže získať prístup k osobným informáciám a/alebo ich zverejniť v prípade, že to vyžadujú právne predpisy, alebo v dobrej viere, že takéto kroky treba vykonať s cieľom: (a) dodržiavať právne predpisy alebo právne procesy zo strany spoločnosti Microsoft; (b) ochraňovať a obhajovať práva alebo majetok spoločnosti Microsoft; alebo (c) v naliehavých prípadoch zabezpečiť ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov produktov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Informácie zhromaždené spoločnosťou Microsoft alebo informácie, ktoré jej budú odoslané, môžu byť uložené a spracované v Spojených štátoch amerických alebo v ľubovoľnej inej krajine, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej sesterských spoločností, pobočiek alebo poskytovateľov služieb. Používaním programu súhlasíte s každým takýmto prenosom informácií mimo vašej krajiny. Spoločnosť Microsoft dodržuje rámec dohody medzi USA a EÚ o ochrane osobných údajov týkajúci sa zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a zo Švajčiarska, ktorý stanovilo Ministerstvo obchodu USA.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

Ak používate softvér s funkciami podporujúcimi pripojenie na internet, navštevovaným webovým lokalitám a používaným službám online sa odosielajú informácie o vašom počítači (ďalej „štandardné informácie o počítači“). Spoločnosť Microsoft používa štandardné informácie o počítači na poskytovanie internetových služieb, na pomoc pri zlepšovaní svojich produktov a služieb a na štatistickú analýzu. Medzi štandardné informácie o počítači zvyčajne patria IP adresa, verzia operačného systému, verzia prehliadača a miestne a jazykové nastavenia. V niektorých prípadoch môžu štandardné informácie o počítači zahŕňať aj identifikáciu hardvéru, ktorá udáva výrobcu, názov a verziu zariadenia. Ak sa v rámci určitej funkcie alebo služby odošlú spoločnosti Microsoft nejaké informácie, spolu s nimi sa odošlú aj štandardné informácie o počítači.

V podrobných informáciách o ochrane osobných údajov v každej funkcii, softvéri alebo službe balíka Office 2011 uvedenej v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa popisuje, aké ďalšie informácie sa zhromažďujú a ako sa používajú.

Zabezpečenie informácií

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje pomáhať pri ochrane zabezpečenia vašich údajov. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté osobné údaje napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme príležitostne aktualizovať, aby sa v ňom odrážali nielen zmeny produktov a služieb, ale aj pripomienky zákazníkov. Po zverejnení zmien upravíme dátum „poslednej aktualizácie“ na začiatku tohto vyhlásenia. Ak v tomto vyhlásení nastanú podstatné zmeny alebo sa zmení spôsob, akým bude spoločnosť Microsoft používať vaše osobné informácie, ešte pred vykonaním zmien o nich budeme zreteľne informovať alebo vám priamo pošleme oznámenie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o tom, ako spoločnosť Microsoft chráni vaše informácie.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft víta pripomienky týkajúce sa prehlásení o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo domnievate, že sme ho nedodržali, kontaktujte nás pomocou našej (webový formulár) kontaktujte nás: odozva ochrany osobných údajov.

Môžete nás tiež kontaktovať poštou na tejto adrese:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Ak potrebujete nájsť pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti, pozrite si stránku https://www.microsoft.com/worldwide/.

Špecifické funkcie

V zostávajúcej časti dokumentu sa hovorí o špecifických funkciách v aplikáciách, akými sú napríklad:

 • Microsoft Excel for Mac 2011 (ďalej len „Excel“)

 • Microsoft Word for Mac 2011 (ďalej len „Word“)

 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011 (ďalej len „PowerPoint“)

 • Microsoft Outlook for Mac 2011 (ďalej len „Outlook“)

Vysielanie prezentácie

Popis tejto funkcie   :  Pomocou tejto funkcie môžu používatelia zdieľať powerpointové prezentácie s používateľmi, ktorí ju potom sledujú naživo vo svojom webovom prehliadači.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Pri vysielaní prezentácie sa spolu s informáciami o konte, ktoré používate na pripojenie k serveru, z Microsoft PowerPointu for Mac 2011 odošle kópia celej prezentácie na vami vybratý server. PowerPoint 2011 vám poskytne URL adresu, prostredníctvom ktorej môžu ostatní používatelia zobraziť prezentáciu. Hoci sa pri použití funkcie vysielania zobrazuje iba prezentovaná prezentácia, každý používateľ, ktorému ste odoslali URL adresu, má prístup k celému obsahu prezentácie, a to vrátane skrytých snímok. Pri vysielaní prezentácie sa v PowerPointe 2011 ukladá používaný server vrátane informácií, akými sú napríklad jeho názov, URL alebo iné adresy a popis. Použitím takýchto informácií máte neskôr ľahší prístup k serverom, ktoré ste už použili.

Spoluautorstvo

Popis tejto funkcie   :  Spoluautorstvo umožňuje viacerým autorom pracovať v rovnakom čase na rovnakom dokumente.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Táto funkcia zaznamenáva meno, heslo, e-mailovú adresu a názov počítača. Tieto informácie sú uložené vo vyrovnávacej pamäti dokumentov Office a kľúčenke operačného systému Mac OS. S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k osobným informáciám sú metaúdaje uložené v aplikácii šifrované. Iní používatelia k nim teda nemajú prístup.

Použitie informácií   :  Pomocou týchto informácií sa určia tie časti dokumentu alebo prezentácie, ktoré upravujú ostatní autori. V PowerPointe sa použitím týchto informácií identifikujú upravované snímky a vo Worde sa použitím týchto informácií identifikujú upravované odseky. Informácie sa prostredníctvom ovládacích prvkov na stavovom riadku, tably miniatúr v PowerPointe a uzamknutia sekcií vo Worde zobrazia spoluautorom. Každý používateľ pozná všetkých účastníkov, ktorí pracujú na súbore, a vie, ktoré sekcie, odseky a snímky títo používatelia v súbore upravujú. Uľahčuje sa tým komunikácia a spolupráca a zabráni sa vzájomným konfliktom.

Výber a ovládanie   :  Údaje zhromaždené počas spolutvorby sú po začiarknutí políčka Uložiť heslo do mojej kľúčenky v systéme Mac OS dostupné len pre kľúčenku v systéme Mac OS. Vaše poverenia sa po uložení do kľúčenky v systéme Mac OS zašifrujú. V prípadoch, keď súbory čakajú na nahratie, sa poverenia zašifrujú a ukladajú do vyrovnávacej pamäte dokumentov Office. Po úspešnom nahratí súborov sa vymažú.

Spoluautorstvo možno zapnúť v programoch Microsoft SharePoint Server 2010 a Windows Live OneDrive. Podniky môžu spoluautorstvo povoliť alebo zakázať na svojich serveroch SharePoint. Cez proxy servery môžu prípadne obmedziť prístup k OneDrive.

Komentáre

Popis tejto funkcie   :  Táto funkcia umožňuje pridať komentár k dokumentu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  V predvolenom nastavení sa v Exceli, Worde a PowerPointe pri uložení komentárov do súboru každý komentár označí vaším menom. Tieto informácie sú potom k dispozícii každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Výber a ovládanie   :  Vykonaním nasledujúcich krokov môžete odstrániť svoje meno z komentárov v Exceli a Worde:

 1. V ponuke Word alebo Excel kliknite na položku Predvoľby a potom kliknite na položku Zabezpečenie.

 2. V časti Možnosti ochrany osobných údajov začiarknite políčko Pri ukladaní z tohto súboru odstrániť osobné informácie.

 3. Dokument uložte.

  Poznámka: Pri použití tohto nastavenia sa osobné informácie zo zdieľaného zošita Excelu neodstránia.

Ak chcete komentáre odstrániť v PowerPointe, na karte Revízia kliknite v časti Komentáre na položku Odstrániť a potom vyberte položku Odstrániť komentár, Odstrániť všetky komentáre na snímke alebo Odstrániť všetky komentáre v prezentácii. Uložte prezentáciu.

Dôležité informácie:      Dokumenty môžu obsahovať skryté poznámky. Pred zdieľaním dokumentu by ste mali odstrániť všetky komentáre – či už viditeľné alebo skryté – ktoré nechcete zdieľať. V niektorých prípadoch môžu dokumenty pochádzajúce z iných programov obsahovať komentáre, ktoré sa zobrazujú len v týchto programoch. V Office 2011 ich teda nemôžete zobraziť ani zmeniť.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Čo táto funkcia ponúka   : Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP – Customer Experience Improvement Program) zhromaždí základné informácie o vašej hardvérovej konfigurácii a spôsobe používania nášho softvéru a služieb s cieľom identifikácie trendov a spôsobov používania. Program CEIP zhromažďuje aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Neuložíme vaše meno, adresu ani iné kontaktné informácie.

Informácie zhromažďované, spracované alebo prenesené informácie:     Ďalšie informácie o informácie, ktoré je zozbierané, spracované alebo prenesené informácie o programe CEIP nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Využitie informácií   : Tieto údaje použijeme na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie   :  Program CEIP je predvolene vypnutý. Počas inštalácie vám môžeme ponúknuť možnosť zúčastniť sa programu CEIP. Prechodom na ponuku Word, Excel, PowerPoint alebo Outlook môžete kedykoľvek zobraziť alebo zmeniť nastavenia. V ponuke kliknite na položku Predvoľby a potom na položku Pripomienky.

Digitálne certifikáty

Popis tejto funkcie   : Office 2011 používa digitálne certifikáty. Pomocou týchto digitálnych certifikátov sa potvrdzuje identita používateľov internetu, ktorí odosielajú štandardné šifrované informácie X.509. Digitálne certifikáty môžete použiť aj na digitálne podpisovanie e-mailových správ s cieľom overiť integritu a pôvod obsahu e-mailu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Softvér načíta certifikáty a aktualizuje zoznamy zrušených certifikátov pomocou internetového pripojenia, ak je k dispozícii.

Výber a ovládanie   :  E-mail s digitálnym certifikátom nemusíte digitálne podpísať. V niektorých prípadoch môžete zoznamy zrušených certifikátov skontrolovať manuálne. Takúto možnosť môžete tiež zrušiť. Digitálne certifikáty môžete takisto usporiadať a spravovať pomocou kľúčeniek Microsoft a predvolených kľúčeniek, ktoré sú súčasťou funkcie Kľúčenka v operačnom systéme Mac.

Vlastnosti dokumentu

Popis tejto funkcie   :  Každý súbor uložený v programe Word, PowerPoint alebo Excel môže predvolene obsahovať vlastnosti súboru, akými sú napríklad Autor, Správca, Spoločnosť, Naposledy uložil/-a a Mená recenzentov dokumentu. Po uložení súborov do knižníc dokumentov SharePointu možno pridať metaúdaje.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Tieto informácie sú potom k dispozícii každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Použitie informácií   :  V programoch balíka Office 2011 sa tieto informácie používajú na sledovanie vlastností dokumentu a zjednodušenie spolupráce s ostatnými používateľmi na dokumentoch.

Výber a ovládanie   :  Prechodom na ponuku Súbor a kliknutím na položku Vlastnosti môžete manuálne odstrániť vaše meno z väčšiny vlastností. Vo Worde a Exceli môžete takéto vlastnosti odstrániť aj takto:

 1. V ponuke Word alebo Excel kliknite na položku Predvoľby a potom kliknite na položku Zabezpečenie.

 2. V časti Možnosti ochrany osobných údajov začiarknite políčko Pri ukladaní z tohto súboru odstrániť osobné informácie.

 3. Dokument uložte.

  Poznámka: Pri použití tohto nastavenia sa osobné informácie zo zdieľaného zošita Excelu neodstránia.

V PowerPointe môžete vlastnosti dokumentu odstrániť takto:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti tabuľky a potom kliknite na kartu Súhrn.

 2. Zrušte začiarknutie polí, ktoré nechcete zdieľať.

 3. Dokument uložte.

Ak chcete odstrániť svoje meno z dokumentov programu PowerPoint postupujte takto:

 1. V ponuke PowerPoint kliknite na položku Predvoľby a potom na položku Rozšírené.

 2. V časti Informácie o používateľovi zrušte začiarknutie políčka Meno.

 3. Dokument uložte.

Grafy programu Excel

Popis tejto funkcie   :  Táto funkcia umožňuje vytváranie grafov a diagramov na základe informácií v zošitoch programu Excel.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Po vytvorení grafu v Exceli môžete vybraté údaje grafu filtrovať tak, že sa zobrazí iba časť údajov. Vybraté údaje sú však uložené s grafom.

Výber a ovládanie   :  Keď do aplikácie od spoločnosti Microsoft kopírujete graf, vložte ho ako obrázok. Ostatným používateľom tak zabránite meniť údaje, ktoré sa používajú na jeho vytvorenie. Napríklad v PowerPointe kliknite v ponuke Upraviť na položku Prilepiť špeciálne a potom v časti Prilepiť ako: kliknite na položku Obrázok. Dokument môžete tiež zabezpečiť heslom a zabrániť tak iným používateľom meniť údaje, ktoré sa používajú na vytvorenie grafu.

Podpora formátu súborov

Popis tejto funkcie:    Office 2011 používa formáty súborov založené na jazyku XML. Formáty súborov XML sú rozšíriteľné, čo znamená, že používatelia môžu do súborov zadať ďalšie schémy alebo značky. Kód tretej strany môže takisto k týmto formátom súborov XML priložiť doplnkovú informáciu vo forme metaúdajov, ktoré v aplikáciách balíka Office 2011 nie je možné zobraziť.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Súbory môžu obsahovať schémy a značky definované používateľom alebo ďalšie zobrazené či skryté metaúdaje, ktoré nechcete zdieľať.

Výber a ovládanie:    Metaúdaje, ktoré boli priradené k súboru XML, môžete overiť zobrazením súboru v textovom zobrazovači.

Správa prístupových práv k informáciám

Popis tejto funkcie   :  Správa prístupových práv k informáciám (IRM) vám umožňuje šifrovať obsah voči serveru služieb Rights Management Services (RMS). Túto funkciu môžu používať iba používatelia s prístupom k serveru služieb RMS a jej dostupnosť je obmedzená multilicenciou SKU.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  IRM šifruje a ukladá tieto informácie: informácie o mene a hesle na sieťových serveroch, e-mailové adresy, informácie o povoleniach súvisiace s týmito e-mailovými adresami a informácie o počítači (napríklad sériové číslo pevného disku).

Použitie informácií   :  Šifrované informácie sa používajú na dosiahnutie obmedzení obsahu, ktorý chcete chrániť pomocou IRM.

Výber a ovládanie   :  Po otvorení zabezpečeného dokumentu sa zobrazí upozornenie s požiadavkou, aby sa na overenie poverenia používateľ pripojil k serveru služieb RMS. Toto dialógové okno obsahuje voliteľné políčko, ktoré používateľ môže začiarknuť a uložiť tak svoje meno a heslo v kľúčenke systému Mac OS. Z kľúčenky systému Mac OS môžu používatelia odstrániť uložené identity. Správcovia serverov služieb RMS môžu vypnúť technickú podporu pre zákazníkov balíka Office pre Mac IRM.

Dôležité informácie:     Všetky osobné informácie sa zašifrujú a uložia v kľúčenkách systému Mac OS, licenciách alebo v rámci dokumentu s ochranou IRM.

Microsoft AutoUpdate pre Mac

Popis tejto funkcie   : Microsoft AutoUpdate pre Mac (ďalej len „AutoUpdate“) zhromažďuje základné informácie z vášho počítača týkajúce sa nainštalovaných aplikácií od spoločnosti Microsoft s cieľom identifikovať aktualizácie, ktoré sú k dispozícii, a vylepšiť služby aktualizácií.

Informácie zhromažďované, spracované alebo prenesené informácie:     Podrobné informácie o tom, aké informácie sa zhromažďujú a ako sa používa nájdete v téme Automatická aktualizácia Microsoft pre Mac prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Hlásenie chýb

Popis tejto funkcie   : Prostredníctvom služby Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft môžete spoločnosti Microsoft hlásiť svoje problémy pri používaní balíka Office 2011 a prijímať informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri predchádzaní alebo riešení takýchto problémov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   : Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft zhromažďuje IP adresy, ktoré sa nepoužívajú na identifikáciu používateľov. Zámerne nezhromažďuje také informácie, akými sú napríklad meno, adresa, e-mailová adresa a názov počítača, alebo informácie, pomocou ktorých by sa vás dalo identifikovať alebo kontaktovať. Je možné, že tieto informácie sú zaznamenané v pamäti alebo v údajoch zhromaždených z otvorených súborov. Spoločnosť Microsoft ich však nepoužíva na identifikovanie ani na kontaktovanie.

Vo vzácnych prípadoch, ako sú napríklad problémy, ktoré sú mimoriadne zložité vyriešiť, Microsoft môže požadovať dodatočné údaje vrátane aspoň jeden súbor zo svojho počítača. Aktuálne dokumenty tiež možno zahrnúť. Ďalšie podrobnosti o tom, aké informácie sa zhromažďujú a ako sa používa v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre službe hlásenia chýb spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií   : Spoločnosť Microsoft používa údaje z hlásenia chýb na riešenie problémov zákazníkov, ako aj na zlepšenie softvéru a služieb.

Výber a ovládanie:     Keď sa vyskytne problém so softvérom a správu o chybe sa vytvorí, hlásenie chýb spoločnosti Microsoft vyzve, či chcete odoslať do spoločnosti Microsoft. Keď Microsoft potrebuje dodatočné údaje na analýzu problém, zobrazí sa výzva na prezeranie údajov a vyberte, či chcete odoslať alebo nie. Ak sa nechcete poslať správu o chybe spoločnosti Microsoft sa neodošlú zostáv. Ďalšie informácie o nástroji spoločnosti Microsoft hlásenie chýb vrátane úplnú verziu prehlásenia, pozrite si tému o ochrane osobných údajov v službe hlásenia chýb spoločnosti Microsoft .

Pripojenie dokumentu Microsoft pre Mac

Popis tejto funkcie   :  Vďaka pripojeniu dokumentu Microsoft pre Mac máte prístup k dokumentom v na lokalitách Microsoft Windows SharePoint Services a Windows Live OneDrive. Na týchto lokalitách môžete dokumenty sťahovať, upravovať a nahrávať. Lokality SharePoint and Windows Live OneDrive, ako aj dokumenty na týchto lokalitách, môžete pridať zo zoznamu obľúbených položiek. Na prístup k týmto lokalitám bude treba zadať meno používateľa a heslo, ktoré potom môžete uložiť v kľúčenke systému Mac OS.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie     Ak sa meno používateľa a heslo rozhodnete uložiť do svojej kľúčenky v systéme Mac OS, do počítača sa informácie uložia v predvolenej kľúčenke systému Mac OS vo forme položky hesla, ktorej názov je rovnaký ako názov URL lokality.

Použitie informácií   :  Tieto informácie sa použijú iba na prístup k priradenej lokalite SharePoint alebo Windows Live OneDrive.

Výber a ovládanie   :  Pri prístupe k lokalite SharePoint alebo Windows Live OneDrive môžete meno používateľa a heslo uložiť do kľúčenky v systéme Mac OS. Informácie o odstránení položky hesla z predvolenej kľúčenky nájdete v Pomocníkovi pre Mac.

Centrum ukladania na servery Microsoft Office

Popis tejto funkcie   : Centrum ukladania na servery umožňuje zobrazenie stavu súborov nahrávaných na webový server. Znamená to, že môžete uložiť zmeny a pokračovať v práci, aj keď ste v režime offline alebo sa nemôže pripojiť k sieti. Centrum ukladania na servery vám pomáha sledovať priebeh nahrávania a oznámi vám, či máte na nejaký súbor upriamiť pozornosť.

Aplikácie balíka Microsoft Office for Mac 2011, akými sú napríklad Word, Excel a PowerPoint, automaticky vytvoria lokálnu kópiu vzdialených dokumentov. Táto lokálna kópia vám umožní prístup ku kópii súboru, keď nie ste online, a pomáha zvyšovať výkon, keď ste online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Okrem obsahu dokumentu môže Office 2011 ukladať aj určité metaúdaje o dokumentoch z vyrovnávacej pamäte dokumentov Office, akými sú napríklad názvy, prihlasovacie ID na servery a e-mailové adresy používateľov, ktorí s vami upravovali dokument.

Použitie informácií   :  Keď nahráte súbor na serveri, najprv sa v počítači uloží do vyrovnávacej pamäte dokumentov Office, teda do vyrovnávacej pamäte na strane klienta pre dokumenty, ktoré sú uložené na webových serveroch. Dokumenty sa potom bez problémov skopírujú z tejto lokálnej vyrovnávacej pamäte a podľa potreby nahrajú na servery, vďaka čomu je prístup k súborom rýchlejší a výkonnejší.

Výber a ovládanie   :  Môžete vymazať vyrovnávaciu pamäť dokumentov Office súborov, ktoré boli nahraté v ľubovoľnom čase.

 1. Vo Finderi operačného systému Mac OS X otvorte priečinok /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Microsoft Upload Center.

 2. V ponuke Centrum ukladania kliknite na položku Predvoľby.

 3. V časti Vyrovnávacia pamäť dokumentov Office kliknite na položku Odstrániť súbory.

Dôležité informácie:     Súbory, ktoré čakajú na nahrávanie, a súbory s chybami sa po vymazaní vyrovnávacej pamäte neodstránia. Tieto súbory možno odstrániť kliknutím na položku Zahodiť v paneli s nástrojmi.

Identita v Office

Popis tejto funkcie   :  Počas inštalácie budete musieť zadať niektoré osobné informácie, napríklad meno, spoločnosť, telefónne číslo domov a e-mailovú adresu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Tieto informácie sú uložené vo vašom počítači a spoločnosti Microsoft sa neodošlú.

Použitie informácií   :  Do vášho outlookového adresára sa pridá identita v Office 2011, na základe ktorej sa v dokumentoch balíka Office 2011 budú používať predvolené položky pre vlastnosti, akými sú Autor alebo Naposledy uložil/-a. Tieto informácie sa využijú aj na identifikáciu zmien a komentárov pri použití komentárov a sledovania zmien v dokumentoch balíka Office 2011.

Výber a ovládanie   :  Môžete si vybrať osobné údaje, ktoré poskytnete počas inštalácie, no zadané meno musí obsahovať aspoň dva znaky.

Dôležité informácie:     Ak ste si verziu balíka Office 2011 už predtým nainštalovali, identitu z predchádzajúcej verzie môžete preniesť. Identita sa tak skopíruje do novej kópie balíka Office 2011. Prenesené identita bude aj naďalej k dispozícii v staršej verzii balíka Office 2011, pričom identity môžete upravovať nezávisle od seba.

Automatická konfigurácia konta Outlook

Popis tejto funkcie   : Outlook vám poskytne možnosť automatickej konfigurácie poštovej schránky s niektorými poskytovateľmi e-mailových služieb na odosielanie e-mailových správ na ich servery a na prijímanie e-mailové správy z ich serverov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Na automatickú konfiguráciu konta Exchange je v dialógovom okne Asistent nastavenia konta potrebné zadať vašu e-mailovú adresu. Bude sa požadovať meno používateľa a heslo, ktoré sa cez internet odošlú na server. Outlook sa najprv pokúsi použiť zabezpečené pripojenie (SSL) na konfiguráciu konta Exchange. Ak však váš poskytovateľ e-mailových služieb nezabezpečuje podporu protokolu SSL, informácie z Outlooku sa odošlú nezašifrované. Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb nepodporujú automatickú konfiguráciu konta, takže e-mailové nastavenie budete musieť nakonfigurovať manuálne. E-mailové kontá ISP sú namiesto osobných informácií nakonfigurované pomocou miestneho súboru mapovania.

Použitie informácií   :  Odoslané informácie sa používajú na konfiguráciu vášho e-mailového konta Exchange. Ak využívate služby nezávislého poskytovateľa e-mailových služieb, použitie informácií treťou stranou spoločnosť Microsoft nekontroluje.

Výber a ovládanie   :  Ak chcete Outlook používať na odosielanie a prijímanie e-mailov, musíte nakonfigurovať konto. Ak nechcete použiť automatickú konfiguráciu konta, nastavenia e-mailového servera môžete nakonfigurovať manuálne. Stačí, ak zrušíte začiarknutie políčka Konfigurovať automaticky v dialógovom okne Kontá.

Zapisovanie do denníka Outlooku

Popis tejto funkcie   :  Zapisovanie do denníka je diagnostický nástroj používaný predovšetkým pracovníkmi technickej podpory pri riešení problémov s Outlookom. Po zapnutí sa pomocou zapisovania do denníka Outlooku vytvorí údajový súbor, ktorý sa následne na pracovnej ploche uloží vo formáte textu. Údajový súbor sa môže poskytnúť na podporu profesionálov. Neskôr sa môže použiť na diagnostikovanie a riešenie vyskytnutých problémov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie:     Po zapnutí zapisovania do denníka sa v súboroch denníka vytvorených v Outlooku nachádzajú informácie, ktoré možno použiť pri riešení problémov v Outlooku, napríklad:

 • Problémy pri odosielaní alebo prijímaní e-mailových správ, položiek kalendára, poznámok, úloh a žiadostí o schôdzu

 • Typ alebo závažnosť chyby, ak sú známe

Údajový súbor môže obsahovať informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať a kontaktovať, alebo ktoré sa môžu považovať za citlivé alebo dôverné. Bez vášho súhlasu takéto informácie na kontaktovanie nepoužívame. Keď je zapnuté zapisovanie do denníka, údajový súbor zhromažďuje napríklad všetky údaje, ktoré Outlook synchronizuje so serverom Exchange vrátane vášho mena, IP adresy, e-mailovej adresy odosielateľa a príjemcu a obsahu e-mailových správ, poznámok, úloh, kalendára a kontaktov. Spoločnosť Microsoft takéto informácie na kontaktovanie nepoužíva.

Použitie informácií   :  Informácie, ktoré zadáte v údajovom súbore, slúžia na diagnostiku a vývoj riešení problémov softvéru a na všeobecné zlepšovanie softvéru.

Výber a ovládanie   : Zapisovanie do denníka v Outlooku je predvolene vypnuté V pokynoch Pomocníka pre Outlook sa dozviete, ako zapnúť zapisovanie do denníka. Môžete tiež skontrolovať obsah údajových súborov. Ak sa obávate, že údajový súbor obsahuje citlivé alebo dôverné informácie, informácie z dátového súboru môžete odstrániť pred jeho odoslaním pracovníkom technickej podpory. Do spoločnosti Microsoft sa odošlú iba tie údajové súbory, ktoré vyberiete.

Vyhľadávanie v Outlooku

Popis tejto funkcie   : Vyhľadávanie programu Outlook poskytuje možnosť rýchleho vyhľadávania medzi položkami v poštovej schránke.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Podľa predvoleného nastavenia sa vo funkcii vyhľadávania používa technológia Spotlight operačného systému Mac. Outlook vytvorí vyrovnávaciu pamäť obsahujúcu podmnožinu údajov programu Outlook, napríklad e-mail, priečinky alebo kontakty v adresári. Technológia Spotlight tento súbor vyrovnávacej pamäte indexuje na vyhľadávanie.

Použitie informácií   :  Vďaka informáciám zhromaždeným z vyhľadávania programu Outlook môžete vo vašej poštovej schránke rýchlejšie nájsť položky.

Výber a ovládanie   :  Vyhľadávanie programu Outlook nemusíte používať. Ak vyhľadávanie programu Outlook nechcete používať, technológia Spotlight nebude indexovať informácie programu Outlook.

Dôležité informácie:     Ak používate vyhľadávanie programu Outlook a neskôr odstránite e-mail alebo iné informácie programu Outlook, odstránia sa aj zo súboru indexu technológie Spotlight, a to po časovom období, ktoré určí operačný systém Mac. Informácie o vymazaných informáciách programu Outlook budete môcť nájsť vo výsledkoch vyhľadávania programu Outlook až dovtedy, kým sa tieto informácie neodstránia zo súboru indexu technológie Spotlight. Okrem toho pri odinštalovaní Outlooku alebo odstránení databázy programu Outlook sa príslušný súbor vyrovnávacej pamäte z počítača neodstráni.

Možnosti zdieľania Outlooku

Popis tejto funkcie   :  Outlook, ako správca osobných informácií, ukladá e-maily, udalosti, kontakty a položky adresára, úlohy, poznámky a projekty.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie    Informácie programu Outlook sa predvolene ukladajú vo vašom počítači a sú prístupné iba vám. Tieto informácie však môžete zdieľať s inými používateľmi, a to takto:

 • Môžete odoslať e-mailovú správu alebo žiadosť o schôdzu.

 • Kontakt môžete odoslať. Ak niekomu odošlete kontakt, s danou osobou zdieľate všetky informácie uložené v danom kontakte.

 • Informácie môžete s inými používateľmi zdieľať v ktoromkoľvek z priečinkov Exchange (pošta, úlohy, poznámky, kalendár a kontakty).

 • Môžete odoslať zašifrovanú e-mailovú správu s digitálnym podpisom. Ak správu digitálne podpíšete, podpis sa uloží do správy. Digitálny podpis obsahuje digitálny certifikát, ktorý môže obsahovať e-mailovú adresu. Ak používate Exchange Server od spoločnosti Microsoft, môžete na príslušnom serveri Exchange publikovať verejné kľúče.

Mediálny zväzok PowerPointu

Popis tejto funkcie   : Pomocou PowerPointu 2011 môžete filmy a zvukové súbory vložiť do súborov PowerPointu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Všetky osobné informácie, ktoré sa nachádzajú v metaúdajoch médií, sú dostupné v súbore PowerPointu.

Výber a ovládanie   :  Namiesto vloženia média naň môžete vytvoriť prepojenie. Prípadne môžete otvoriť pôvodný súbor médií a odstrániť všetky osobné údaje zo súboru pred tým, než ho vložíte do súboru PowerPointu.

Aktivácia produktu

Popis tejto funkcie    Aktivácia pomáha obmedziť falšovanie softvéru, čo pomáha zabezpečiť očakávanú kvalitu softvéru spoločnosti Microsoft pre zákazníkov. Aktivácia znamená priradenie konkrétneho kódu Product Key k hardvéru, na ktorom je nainštalovaný. Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft pre balík Office 2011 určujú, koľkokrát možno použiť kód Product Key na aktiváciu. Ak bol dosiahnutý stanovený počet použití kódu Product Key na tom istom alebo inom počítači, nemožno ho viac použiť na aktiváciu na ďalších počítačoch. Aktivácia je povinná v prípade skúšobnej verzie balíka Office 2011 a v prípade vydaných verzií balíka Office 2011.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Na aktiváciu skúšobnej verzie balíka Office 2011 treba zadať e-mailovú adresu. Po uplynutí doby odkladu pre skúšobnú verziu balíka Office 2011 je pre ďalšie používanie nutné softvér aktivovať.

Počas aktivácie balíka Office 2011 sa spoločnosti Microsoft odosielajú údaje týkajúce sa kódu Product Key. Aktivácia produktu zhromažďuje tieto informácie: Váš kód Product Key, identifikáciu hardvéru a či ste prešli zo skúšobnej verzie na vydanú verziu produktu.

Aktivácia odosiela spoločnosti Microsoft aj číslo generované z hardvérovej konfigurácie počítača. Toto číslo nepredstavuje žiadne osobné údaje ani informácie o softvéri. Nemôže sa použiť na určenie značky alebo modelu počítača a nemožno z neho výpočtom určiť ani žiadne ďalšie informácie o počítači. Okrem štandardných informácií o počítači sa zhromažďujú niektoré ďalšie jazykové nastavenia.

Ak ste licenciu pre balík Office získali na základe prihlásenia na odber alebo ste si balík Office zakúpili na lokalite Office.com, počas úvodnej aktivácie sa zobrazí výzva na zadanie identifikácie používateľa, ktorá je priradená k vášmu prihláseniu na odber, t. j. na zadanie konta Microsoft alebo inej identifikácie používateľa, ktorú používate na prístup k balíku Microsoft Office 365 cez internet. Spoločnosť Microsoft následne cez internet do vášho počítača odošle kód Product Key, ktorý vám umožní dokončiť aktiváciu. Po úvodnej aktivácii bude balík Office spoločnosti Microsoft príležitostne automaticky odosielať informácie o aktivácii s cieľom overiť, či sa balík Office používa v súlade s príslušnou licenciou, tak ako sa uvádza v licenčnej zmluve k balíku Office.

Kópia balíka Office 2011 dokáže zistiť a akceptovať zmeny v konfigurácii vášho počítača. Malé inovácie nevyžadujú opätovnú aktiváciu. Ak však odinštalujete balík Office 2011, váš produkt bude možno potrebné aktivovať znova. Niektoré zmeny súčastí počítača alebo softvéru môžu vyžadovať opätovnú aktiváciu softvéru.

Pri aktivácia počas inovovania skúšobnej verzie balíka Office 2011 bude aktivácia zbierať informácie z počítača týkajúce sa skúšobnej verzie, z ktorej vykonávate inováciu.

Ak nemôžete dokončiť aktiváciu, môže sa zobraziť hlásenie s prepojením na webovú lokalitu, kde sa môžete dozvedieť viac o príčinách, prečo bola aktivácia neúspešná. Ak použijete dané prepojenie, informácie o príčinách sa odošlú spoločnosti Microsoft. Spolu s nimi sa môžu odoslať informácie, ktoré sa bežne odosielajú počas aktivácie.

Ak kópiu balíka Office 2011 neaktivujete alebo nereaktivujete, nebudete ju môcť používať. Pri spustení aplikácie sa zobrazí sa dialógové okno so žiadosťou o aktiváciu produktu.

Žiadne poskytnuté informácie ani informácie zhromaždené počas aktivácie alebo reaktivácie sa nepoužijú na vašu identifikáciu. V určitých prípadoch, napríklad keď sa aktivácia vykonáva pomocou kódu Product Key, sa spoločnosti Microsoft neodosielajú žiadne informácie súvisiace s aktiváciou.

Referenčné nástroje

Popis tejto funkcie   :  Vďaka referenčným nástrojom môžete vyžiadať informácie o konkrétnom výraze alebo slovnom spojení od viacerých poskytovateľov obsahu, a to vrátane tretích strán.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie   :  Po zadaní požiadavky na poskytnutie informácií o slove alebo výraze vám referenčné nástroje cez internet odošlú žiadosť adresovanú poskytovateľom obsahu. Poskytovateľ vráti informácie o slove alebo výraze, o ktoré ste požiadali. Súčasťou referenčné nástrojov je možnosť prekladu. Ak sa rozhodnete pre možnosť „Preklad celého dokumentu“, text dokumentu sa odošle tretej strane alebo prekladateľskej službe spoločnosti Microsoft. Referenčné nástroje odosielajú informácie, vrátane dokumentov na preklad, v nezašifrovanom formáte. Je možné, že dokument vidia aj iní používatelia – k takejto situácii môže dôjsť pri odoslaní akejkoľvek nezašifrovanej informácie cez internet.

Použitie informácií   :  Poskytovateľ obsahu používa odoslané informácie na vrátenie informácií, o ktoré ste požiadali. Spoločnosť Microsoft nekontroluje zásady ochrany osobných údajov alebo postupy nezávislých poskytovateľov obsahu.

Výber a ovládanie   :  Podľa predstaveného nastavenia sú referenčné nástroje v režime offline. Na odosielanie informácií cez internet musíte najskôr povoliť vyhľadávanie odkazov online. Po povolení referenčných nástrojov online môžete prístup online vypnúť vykonaním týchto krokov:

 1. V okne Referenčné nástroje kliknite na symbol Tlačidlo Nastavenie nástrojov v pravom hornom rohu.

 2. Na okne Nastavenia nástrojov zrušte začiarknutie políčka Povoliť prístup online.

Dôležité informácie:    Informácie, ktoré dostanete, často obsahujú prepojenie na ďalšie informácie na webovej lokalite nezávislých poskytovateľov. Ak na toto prepojenie kliknete, poskytovateľ služby môže do vášho systému pridať súbor „cookie“, čím sa umožní vaša identifikácia pri budúcich transakciách. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za to, akým spôsobom nezávislé webové lokality chránia osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nedostáva ani neuchováva žiadne z týchto informácií okrem prípadu, keď zasielate dotaz službe vlastnenej spoločnosťou Microsoft.

Sledovanie zmien

Popis tejto funkcie   :  Vďaka tejto funkcii môžu na dokumente spolupracovať viacerí používatelia. Zmeny, ktoré každý používateľ vykonal, sa zobrazia v inej farbe. Sledované odstránenia sa zo záverečného dokumenty neodstránia, kým sa nepríjmu.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie:    Keď v súbore balíka Office 2011 vykonáte zmeny a máte zapnutú funkciu Sledovať zmeny, vaše meno používateľa sa predvolene uloží v dokumente a priradia sa k vykonaným zmenám. Tieto informácie sú spolu s pôvodným a revidovaným textom dostupné každému, kto má prístup k vášmu súboru.

Výber a ovládanie   :  Po prijatí alebo odmietnutí sledovaných zmien sa vaše meno zo zmien odstráni. Vo Worde a Exceli môžete odstrániť osobné informácie z týchto zmien aj takto:

 1. V ponuke Word alebo Excel kliknite na položku Predvoľby a potom kliknite na položku Zabezpečenie.

 2. V časti Možnosti ochrany osobných údajov začiarknite políčko Pri ukladaní z tohto súboru odstrániť osobné informácie.

 3. Dokument uložte.

  Poznámka: Pri použití tohto nastavenia sa osobné informácie zo zdieľaného zošita Excelu neodstránia.

Dôležité informácie:     V Exceli sa pri odstránení osobných informácií odstránia sledované zmeny a meno priradené ku každému komentáru. Komentáre sa neodstránia. Vo Worde sa pri odstránení osobných informácií odstráni meno priradené k sledovaným zmenám a komentárom. Sledované zmeny a komentáre sa neodstránia.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×