Vyhľadanie záznamov s najvyššími alebo najnižšími hodnotami v skupine alebo poli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok vysvetľuje, ako používať dotaz na najvyššie hodnoty v programe Access na vyhľadanie najvyššími alebo najnižšími hodnotami v skupine záznamov. Najvyššie hodnoty dotazy sa používajú na prijatie rôznych pracovných otázok, ako sú produkty, ktoré predávajú dobre a ktoré nie.

Čo vás zaujíma?

Porozumieť dotazy s najvyššími hodnotami

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie alebo najnižšie hodnoty

Vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyšších a najnižších hodnôt

Porozumieť dotazy s najvyššími hodnotami

Použijete dotaz na najvyššie hodnoty, keď potrebujete nájsť záznamy, ktoré obsahujú najvyššie alebo najnižšie hodnoty v poli tabuľky. Ak chcete odpovedať na tieto typy otázok, môžete použiť dotaz na najvyššie hodnoty.

 • Čo je najviac alebo najmenej drahý produkt?

 • Ktorí zamestnanci tri majú ďalší narodeniny?

 • Ktoré divízie dosiahli najvyšší alebo najnižší predaj v aktuálnom roku?

 • Ktoré produkty nachádzajú najvyšších a najnižších päť percent z predaja?

 • Ktoré produkty v každej z kategórií produktov nachádzajú najvyšších a najnižších päť percent z predaja?

Jednoducho povedané, najvyššie hodnoty dotazu Zoradí a potom filtruje údaje na vrátenie prvých alebo posledných hodnôt v poli. Môžete použiť najvyššie hodnoty dotazov na vyhľadávanie číselných (vrátane meny) a dátumových hodnôt.

Vytvorenie dotazu na najvyššie hodnoty skladá z týchto všeobecných krokov:

 • Vytvorenie výberového dotazu alebo dotazu súčtov.

  Výberový dotaz sa používa na vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt v tabuľke. Použijete súhrnného dotazu na vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt v v jednej alebo viacerých kategórií. Napríklad, ak chcete odpovedať na otázku, napríklad "je čo najviac alebo najmenej drahý produkt", Začnite vytvorením výberového dotazu. Odpovede, ako napríklad "ktoré produkty v každej kategórie produktov nachádzajú najvyšších a najnižších päť percent z predaja," pomocou dotazu súčtov. Tiež môžete použiť buď typ dotazu na vyhľadanie najvyšších a najnižších hodnôt v skupine záznamov alebo záznamov, ktoré spadajú do kategórie.

 • K dotazu priraďte spôsob zoradenia.

 • Použitie iných kritérií dotazu.

 • Udáva počet záznamov, ktoré sa má dotaz vrátiť. Môžete zadať percento, napríklad najvyšších 5 percent hodnôt v poli, alebo môžete zadať konštantné číslo, napríklad 10 najvyšších hodnôt v poli.

Výber medzi dotaz na najvyššie hodnoty a filtrom

Ak chcete zistiť, či by mali vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty alebo použiť filter, zvážte nasledovné:

 • Ak chcete vrátiť záznamy, ktoré obsahujú najvyššie alebo najnižšie hodnoty v poli, a nepoznáte presné najvyššie alebo najnižšie hodnoty poľa (alebo nich nezáleží), môžete vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty.

 • Ak chcete na vrátenie všetkých záznamov, kde hodnota v poli zhoduje, prípadne je menšia alebo väčšia než hodnota, v ktorom máte záujem, môžete použiť filter. Napríklad, ak chcete Zobraziť produkty s cenami od 50 do 100 USD, môžete použiť filter. Tento obrázok znázorňuje jednoduchý filter v zobrazení návrhu dotazu a výsledky, ktoré môže vytvárať tento filter:

  Produkty v cene od 50 do 100 USD

  Ďalšie informácie o vytváraní a používaní filtrov nájdete v článku Použitie filtra na zobrazenie výber záznamov v databáze programu Access.

Pravidlá vytvárania a používania dotazov na najvyššie hodnoty

Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že, bez ohľadu na typ dotazu (výberový dotaz alebo dotaz na súčty), musíte použiť polia, ktoré obsahujú popisné údaje, napríklad zamestnanec alebo názvy produktov a pole, ktoré obsahuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty, ktoré chcete vyhľadať, napríklad cenu alebo da pole te. Môžete použiť viac ako jedno údajové pole, a ak používate súhrnného dotazu, údajových polí zvyčajne by mali obsahovať kategória informácií, napríklad pole mesto alebo krajinu alebo oblasť. Kategória údajov môžete vynechať iba pri vytváraní súhrnného dotazu sa spustí proti všetkých záznamov, napríklad "Zobraziť najvyšších päť percent najväčší objednávok." Tiež môžete použiť výberový dotaz alebo súhrnného dotazu na vyhľadanie najvyšších a najnižších hodnôt v skupine záznamov alebo záznamov, ktoré spadajú do kategórie. Ďalšie informácie o tom, nájdete v časti Vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách, ďalej v tomto článku.

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyššie alebo najnižšie hodnoty

Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie dotazu na základné najvyššie hodnoty a rozšíreného dotazu. Prvé kroky ukazujú základné časti dotaz na najvyššie hodnoty, zatiaľ čo druhý časť vysvetľuje, ako nájsť najbližšie narodeniny zamestnancov. Postup využíva nasledujúcu vzorovú tabuľku:

Last Name

First Name

Adresa

Mesto

Krajina alebo oblasť

Dátum narodenia

Dátum nástupu

Kollár

Ľuboš

Hlavná 1

Trebičany

Slovensko

05-február 1968

10-jún-1994

Kollár

Luboš

Pekná 12

Trnov

Slovensko

22-Máj 1957

22-November-1996

Klčo

Klčo

3122 75th Ave. S.W.

Žiadar

Slovensko

11-November-1960

11-marec-2000

Pečivo

Peter

Višňová 14

Benkovce

UK

22-marec-1964

22 – jún 1998

Cena

Marián

Stromová 2

Trebačov

Mexiko

05 – jún 1972

05-Jan-2002

Jankechová

Miroslava

3122 75th sv S.

Ždiar

Slovensko

23 január 1970

23-Apríl 1999

Rybárik

Ján

Osiková 12

Tichá Lomnica

Slovensko

14 – apríl 1964

14-Oct-2004

Šúňová

Marianna

Noskovičova 2

Liptovský Podzámok

Slovensko

29-Oct-1959

29-marec-1997

Pečivo

Peter

Višňová 14

Benkovce

UK

22-marec-1964

20 – jún 1998

Ak chcete, môžete zadať údaje do vzorovej tabuľky manuálne, alebo môžete túto tabuľku skopírovať do tabuľkového programu, napríklad Microsoft Excel, a potom importovať výsledný pracovný hárok do tabuľky v Access.

Poznámka: Ak nemáte k dispozícii tabuľkovým hárkom, vzorové údaje môžete skopírovať do textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku. Ďalšie informácie o importe textových údajov nájdete v článku Import údajov alebo prepojenie s údajmi v textovom súbore.

Vytvorenie dotazu základné najvyššie hodnoty

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na tabuľku, ktorý chcete použiť v dotaze, kliknutím na položku Pridať miesto v tabuľke v mriežke návrhu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
  - iná možnosť -
  dvakrát kliknite na tabuľku.
  Ak chcete použiť vzorové údaje, pridajte do dotazu tabuľky zamestnanci.

 3. Pridajte polia, ktoré chcete použiť v dotaze do mriežky návrhu. Dvakrát kliknite na každé pole, presuňte alebo prázdnu bunku v riadku pole presunúť každé pole.
  Ak používate vzorovú tabuľku, pridajte polia meno, priezvisko a dátum narodenia.

 4. V poli, ktoré obsahuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty (pole Dátum narodenia, ak používate vzorovú tabuľku), kliknite na riadok Zoradiť a vyberte položku vzostupne alebo zostupne.
  Ak pole s hodnotami obsahuje čísla, napríklad ceny alebo hodnoty predaja, vzostupné zoradenie vráti najnižšie hodnoty a zostupné zoradenie vráti najvyššie hodnoty. Ak pole s hodnotami obsahuje dátumy, zostupné zoradenie vráti najnovší dátum, zatiaľ čo vzostupné zoradenie vráti najstarší dátum.

  Dôležité: Riadok Zoradiťvzostupne alebo zostupne potrebné nastaviť iba pre polia, ktoré obsahujú najvyššie alebo najnižšie hodnoty. Ak zadáte poradie zoradenia pre pole iné než pole obsahujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty – napríklad NázovProduktu namiesto cena – dotaz nevráti požadované výsledky.

 5. Na karte návrh v skupine Nastavenie dotazu kliknite na šípku nadol vedľa vrátiť (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte číslo alebo percento záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť spustite dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

 7. Uložte dotaz a ponechajte ho otvorený na použitie na ďalšie kroky.

Chcete zistiť, či tento typ dotazu na najvyššie hodnoty môžete odpovedať na základné otázky, ako napríklad, kto je najstarší alebo najmenších osobu v spoločnosti. Ďalšie kroky objasňujú spôsob používania výrazov a iných kritérií do dotazu pridať výkon a flexibilitu. Kritériá zobrazené v ďalšom kroku vrátia najbližšie tri narodeniny zamestnancov.

Pridanie kritérií do dotazu

Poznámka: Tieto kroky Predpokladajme, že používate bude dotazov opísaný v predchádzajúcej časti.

 1. Otvorte v návrhovom zobrazení dotazu, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.

 2. V mriežke návrhu dotazu do stĺpca napravo od stĺpca dátum narodenia skopírujte a prilepte alebo zadajte výraz Expr1: DatePart("m", [dátum narodenia]). Funkcia DatePart extrahuje mesiac z hodnoty v poli Dátum narodenia.

 3. Napravo od stĺpca, ktorý obsahuje výraz, skopírujte a prilepte alebo zadajte výraz Expr2: DatePart("d", [dátum narodenia]). V tomto prípade funkcia DatePart extrahuje dátumovú časť hodnoty v poli Dátum narodenia.

 4. Zrušte začiarknutie políčok v riadku Zobraziť pre každý výraz, a potom kliknite na bunku Zoradiť pre každý výraz a vyberte možnosť vzostupne.

 5. Voliteľne môžete zadať kritériá na obmedzenie rozsahu dotazu. Keď zadáte kritériá, dotaz bude zoraďovať iba záznamy, ktoré spĺňajú kritériá a identifikuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty poľa v rámci zoradeného zoznamu.
  Ak chcete pokračovať so vzorovými údajmi, do riadka kritériá poľa Dátum narodenia zadajte alebo skopírujte a prilepte tento výraz:

  Month ([dátum narodenia]) > Month(Date()) alebo Month ([dátum narodenia]) = Month(Date()) a Day ([narodenia Date])>Day(Date())

  Tento výraz je nasledovná: mesiaca ([DátumNarodenia]) > Month(Date()) časť overí dátum narodenia každého zamestnanca zobrazíte, ak spadá do ďalšieho mesiaca, a ak je splnená podmienka, zahŕňa tieto záznamy v dotaze. Mesiaca ([DátumNarodenia]) = Month(Date()) a Day ([DátumNarodenia]) >Day(Date()) časť výrazu skontroluje dátumy narodenia v aktuálnom mesiaci zobrazíte, ak dátum narodenia patrí alebo po aktuálny dátum. Ak je splnená podmienka, funkcia zahrnie tieto záznamy vo výsledkoch dotazu. Súhrn, tento výraz ignoruje všetky záznamy, kde dátum narodenia patrí medzi 1 a dátum, na ktorom spustíte dotaz.

  Ďalšie príklady kritérií dotazu výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 6. Na karte návrh v skupine Nastavenie dotazu kliknite na šípku nadol vedľa vrátiť (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte číslo alebo percento záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť spustite dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

Ak dotaz vráti viac záznamov, ako ste očakávali?

Ak vaše údaje obsahujú záznamy, ktoré zdieľajú hodnoty dátumu, dotazu na najvyššie hodnoty môže vrátiť viac údajov, ako ste očakávali. Napríklad, môžete navrhnúť dotaz na najvyššie hodnoty na načítanie záznamov troch zamestnancov, ale naozaj vidíte štyri pretože "Wilson" a "Edwards" zdieľajú narodeniny. Tento typ dotazu vráti všetky najvyššie hodnoty bez ohľadu na to, koľko záznamov majú tieto hodnoty. Ak chcete vylúčiť duplicitné hodnoty, môžete nastaviť vlastnosť s názvom Jedinečných hodnôtÁno. Informácie o používaní tejto vlastnosti, nájdete v časti zobrazenie duplicitných záznamov, ďalej v tomto článku.

LastName

Dátum narodenia

Formátovania

9/26/1968

Kollárová

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Ak dotaz vráti menej záznamov, ako ste očakávali

Predpokladajme, že vytvoríte dotaz na vrátenie prvých alebo posledných piatich záznamov v poli, ale zobrazia sa len tri záznamy. Spravidla vyriešiť tento typ problému otvorením dotaz v návrhovom zobrazení a prezerať riadka kritériá v mriežke návrhu kritériá, ktoré sú prísnejšie, ako ste určené. Ďalšie informácie o kritériách nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

Ak sa zobrazí duplicitných záznamov

Ak je dotaz na najvyššie hodnoty vráti duplicitné záznamy, podkladové tabuľky obsahujú duplicitné záznamy alebo záznamy sa zdá byť duplicitný, pretože dotaz nezahŕňa polia, ktoré môžete záznamy odlíšiť. Napríklad, tu je dotaz, ktorý zobrazuje päť objednávky, ktoré boli naposledy odoslaných spolu s menom predajcu, ktorí spracovania transakcie.

DátumDodania

Predajca

11/12/2004

Mena Sýkora

11/12/2004

Moreno

10/12/2004

Osada

10/12/2004

Osada

10/12/2004

Mena Sýkora

Tretí a štvrtý záznam sa zdá byť duplicitný, ale pravdepodobne preto, že predajca Osada spracovania dva rôzne objednávky s ten istý deň.

V závislosti od vašich požiadaviek, môžete vykonať niektorý z týchto dvoch možností na zabránenie vrátenia duplicitných záznamov. Môžete zmeniť návrh dotazu a pridať polia, ktoré vám pomôžu odlíšiť záznamy, ako sú napríklad polia Identifikácia objednávky a Identifikácia zákazníka. Alebo ak je dostatočná na zobrazenie iba jedného z duplicitných záznamov, môžete zobraziť len rôzne záznamy nastavením vlastnosti dotazu Jedinečné hodnoty na možnosť Áno. Ak chcete nastaviť vlastnosť, v návrhovom zobrazení dotazu, stlačením klávesu F4 zobrazte hárok vlastností pre dotaz, vyhľadajte vlastnosť Jedinečné hodnoty a nastavte ju na Áno.

Ďalšie informácie o spracovaní duplicitných záznamov nájdete v článku Vyhľadanie duplicitných záznamov pomocou dotazu.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Najvyššie alebo najnižšie hodnoty Vyhľadanie záznamov, ktoré spadajú do skupín vytvorením súhrnného dotazu. Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že v predvolenom nastavení, súhrnného dotazu môžete zahrnúť iba pole alebo polia, ktoré obsahujú skupinu údajov, napríklad pole "kategórie" a pole s najvyššími alebo najnižšími hodnotami, ako je napríklad pole "cena". Dotazy súčtov nemôžu obsahovať polia, ktoré popisujú položky v kategórii. Môžete však vytvoriť druhý dotaz, ktorý obsahuje polia z dotazu na súčty, plus polia z iných tabuliek, ktoré obsahujú popisné údaje.

Predpokladajme, že máte tabuľku produktov a každý produkt priradíte do určitej kategórie, napríklad kocky, hádanky, a tak ďalej. Ak vytvárate súhrnného dotazu na identifikáciu najviac drahý produkt v každej kategórii, dotaz môže obsahovať pole alebo polia, ktoré obsahujú údaje kategórie a pole obsahujúce údaje o cenách. V tomto príklade predpokladá, že pole s názvom názov kategórie a pole s názvom cena. Keď spustíte tento typ dotazu, program Access pripojí "slovo Max-" alebo "Min-" (v závislosti od vybratej funkcie) na začiatok poľa Cena, napríklad takto:

Názov kategórie

Max-cena

Kocky

$55,00

Hádanky

$43.90

Počítačových hier

$263.50

Bábiky

$81.00

...

...

Súčty dotazu nemôžu obsahovať polia, ktoré by vám pomôcť Popis produktu (a tým údaje zrozumiteľnejší), napríklad názvy produktov alebo mená dodávateľov, napríklad takto:

Názov kategórie

Max-cena

Názov produktu

Meno dodávateľa

Kocky

$55.000

Zábavy s C ++

Spoločnosti proseware, Inc.

Hádanky

$43.90

Diagram relačnej databázy

Publikovanie Lucerne

Počítačových hier

$263.50

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

Obklady a dlaždice

Bábiky

$81.00

Programovateľná

Contoso, Ltd.

...

...

...

...

Ak chcete zobraziť popisné údaje, môžete vytvoriť druhý výberový dotaz, ktorý spája polia z dotazu súčtov s poľami dodatočné údaje.

Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie súhrnného dotazu a výberový dotaz potrebné na identifikáciu najväčší produkty v každej množine kategórií. Postup predpokladá, že použiť nasledujúce vzorové tabuľky:

Kategórie tabuľka

IDkategórie

Názov kategórie

Popis

1

Kocky

Všetky veku a úrovní

2

Hádanky

Skladačky, slovné hádanky hračky

3

Počítačových hier

Všetky konzoly a úrovní

4

Bábiky

Akcia obrázky, spôsobom bábiky

5

Športových potrieb

Lopty, šatstvo, sietí

6

Modely/Hobby

Lietadla, autá, vlaky

Tabuľka dodávateľov

Identifikácia dodávateľa

Meno dodávateľa

1

Fabrikam

2

Drevené hračky

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

Publikovanie Lucerne

6

Spoločnosti proseware, Inc.

7

Contoso, Ltd.

8

Svete dovozcov

9

Druh hračky

10

Svete dovozcov

11

Obklady a dlaždice

12

Southridge Video

Tabuľka produkty

Názov produktu

Identifikácia dodávateľa

IDkategórie

Cena

Programovateľná

7

4

12,95 dolárov

Zábavy s C ++

6

1

$15,85

Diagram relačnej databázy

5

2

$22,50

Magické obvodu počítača

3

2

$32.65

Prístup! Hra!

1

1

22,95 dolárov

Počítačoví kúzelníci a bájne zvieratá

11

3

$78.50

Cvičenie pre počítačových mágov! DVD!

4

5

$14,88

Skutočná lietajúca Pizza

2

5

$36.75

Riadenie externých 5,25 palec diskete (v rozsahu 1/4)

8

6

65,00 dolárov

Správca-akcie obrázok

9

4

$78.88

Čierne

12

3

$53.33

Vytvorenie vlastného klávesnice

1

6

$77.95

Poznámka: Postup predpokladá, že aj one-to-many vzťahu medzi tabuľkami kategórie a produkty, a to isté medzi tabuľkami Dodávatelia a produkty. V tomto prípade tabuľky zdieľajú polia Identifikácia dodávateľa a identifikácia kategórie. Dotaz na súčty popísaný v ďalších častiach nefunguje bez vzťahov.

Vytvorenie súhrnného dotazu

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky vyberte tabuľky, ktoré chcete pracovať s, kliknite na položku Pridaťa potom kliknite na tlačidlo Zavrieť po dokončení pridávania tabuliek.
  - iná možnosť -
  dvakrát kliknite na tabuľky, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Každá tabuľka sa zobrazí v mriežke návrhu. Ak používate vyššie uvedené vzorové tabuľky, pridajte tabuľky kategórií a produktov.

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze.
  V tomto bode, skontrolujte, či pridať iba polia skupiny a pole hodnoty na dotaz. Ak chcete použiť vzorové údaje uvedené v tabuľke vyššie, pridajte pole Názov kategórie z tabuľky kategórií a pole cena z tabuľky Products.

 4. Voliteľne môžete zadať kritérium obmedziť rozsah dotazu.
  Zoradia sa iba záznamy, ktoré spĺňajú kritériá a najvyšších a najnižších hodnôt polí, sa určia v rámci zoradeného zoznamu. Napríklad vylúčiť produkty v kategórii športové, pridáte tento výraz do riadka kritériá poľa názov kategórie: <> "Športové".
  Ďalšie príklady kritérií dotazu výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 5. Skonvertujte dotaz na dotaz na súčty.

  1. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

   V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom .

 6. Skontrolujte, či je bunka celkom každého poľa skupiny je nastavená na možnosť Zoskupiť podľa, a potom nastavte bunku celkom poľa hodnota (pole obsahujúce najvyššie alebo najnižšie hodnoty) s cieľom Max alebo Min.
  Výber Max vráti najväčšiu hodnotu číselného poľa a naposledy dátumu alebo času, hodnota v poli Dátum a čas. Výber Min Vráti najmenšiu hodnotu číselného poľa a najskorší možný dátum alebo čas, hodnota v poli Dátum a čas. Ak chcete použiť vzorové údaje, nastavte bunku celkom poľa názov kategórie na Zoskupiť podľaa bunku celkom poľa Cena Max alebo Min.

 7. Na karte návrh v skupine Nástroje na uistite sa, či vráti zoznam je nastavený na všetkya potom kliknite na tlačidlo Spustiť spustite dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

  Poznámka: V závislosti od funkcie, ktoré ste vybrali v kroku 7, program Access zmení názov hodnoty poľa v dotaze MaxOfNázovPoľa alebo MinOfNázovPoľa. Ak používate vzorové tabuľky, program Access zmení názov poľa Max-cena alebo min-cena.

 8. Uložte dotaz a prejdite na ďalšie kroky.

Dotaz nevráti názvy produktov alebo iné informácie o produktoch. Ak chcete zobraziť tieto údaje, potrebných na vytvorenie druhého dotazu, ktorý zahŕňa dotaz, ktorý ste práve vytvorili. Ďalšie kroky je vysvetlené vytvorenie ďalšieho dotazu.

Vytvorenie druhého dotazu na zobrazenie ďalších údajov

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu dotazy a potom dvakrát kliknite na položku súčty dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti.

 3. Kliknite na kartu tabuľky a pridajte tabuľky, ktoré ste použili v dotaze Súčty spolu s tabuľkami, ktoré obsahujú súvisiace údaje, ktoré chcete zobraziť.
  Ak používate vyššie uvedené vzorové tabuľky, pridajte tabuľky kategórií, produktov a dodávateľov do nového dotazu.

 4. Prepojte polia v dotaze s príslušnými poľami v nadradených tabuľkách. Urobíte to tak, presuňte každé pole v dotaze na súčty do príslušného poľa v tabuľke.

  Ak chcete použiť vzorové údaje, presuňte pole Názov kategórie v dotaze na celkovú hodnotu do poľa názov kategórie v tabuľke kategórie. Potom presuniete pole Max-cena z dotazu na súčty do poľa Cena v tabuľke produkty. Vzorový povoliť nový výberový dotaz spojiť údaje v dotaze na súčty a údaje v iných tabuľkách.

 5. V okne dotazu súčtov, dvakrát kliknite na hviezdičku na pridanie celého dotazu do mriežky návrhu a potom presuňte ďalšie polia z iných tabuliek v dotaze.

  Ak používate vzorové tabuľky, dvakrát kliknite na položku súčty dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti, a potom pridajte polia názov produktu a dodávatelia z tabuľky Products a dodávateľov v tomto poradí.

 6. Voliteľne môžete zadať spôsob zoradenia podľa jedného alebo viacerých stĺpcov.
  Napríklad chcete zoradiť kategórie v abecednom poradí, nastavte bunku Zoradiť stĺpca názov kategórie na vzostupne.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Tým sa spustí dotaz a zobrazí výsledky v údajovom zobrazení.

Tip: Ak nechcete, aby na záhlavie stĺpca cena zobrazovať ako Max-cena alebo min-cena, otvorte dotaz v návrhovom zobrazení a v stĺpci cena v mriežke zadajte cena: max-cena alebo cena: min-cena. Týmto spôsobom sa reťazec cena zobrazí ako nadpis stĺpca v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie záznamov obsahujúcich najvyšších a najnižších hodnôt

Dotazy, ktoré ste vytvorili v tomto článku sa môžete vrátiť hornej alebo dolnej časti hodnoty, ale nie obe. Ak chcete zobraziť obe množiny hodnôt v jednom zobrazení, je potrebné vytvoriť dva dotazy – jeden, ktorý načíta najvyššie hodnoty, a druhý, ktorý načíta najnižšie hodnoty – a potom zlúčiť a uložiť výsledky do jednej tabuľky.

Proces vyhľadania najvyšších a najnižších hodnôt a zobrazenie týchto údajov v tabuľke sa skladá z týchto všeobecných krokov:

 • Vytvorte dotaz s najvyššími hodnotami a dotaz s najnižšími hodnotami, alebo ak potrebujete zoskupiť údaje, vytvorte súčty dotazy, ktoré používajú funkcie minimum a maximum .

 • Skryté s najvyššími hodnotami dotaz (alebo dotazu súčtov Max) do vytvárajúceho vytvárací dotaz a spustiť tento dotaz na vytvorenie novej tabuľky.

 • Konvertovanie dotaz s najnižšími hodnotami (alebo dotaz na minimálnu hodnotu) na pripájací dotaz a spustite dotaz na pripojenie záznamov do tabuľky s najvyššími hodnotami.

  V nasledujúcich častiach je vysvetlený spôsob vytvorenia dotazu.

  Poznámka: Ak nie je digitálne podpísaný databázy alebo je umiestnená v dôveryhodnom umiestnení, prístup zabraňuje spusteniu akčné dotazy popísané tu. Postupujte podľa prvú skupinu krokov na povolenie blokovaného obsahu pred pokusom o vytvorenie tabuľky a pripájací dotaz postupu uvedeného nižšie.

  Povolenie obsahu v databáze

  • Na paneli hlásení kliknite na položku Povoliť obsah.

  • Dotaz znovu spustite.

 • Vytvorenie dotazov hodnoty nad sebou.

  Kroky potrebné na vytvorenie prvých alebo posledných hodnôt dotazu, nájdete v časti Vyhľadanie záznamov s najvyššími alebo najnižšími hodnotami, v tomto článku. Ak potrebujete zoskupiť záznamy podľa kategórie, nájdete v časti Vyhľadanie prvých alebo posledných hodnôt pre záznamy v kategóriách alebo skupinách, v tomto článku.

 • Uložte každý dotaz a ponechajte otvoreného na použitie na ďalšie kroky.

Vytvorenie vytváracieho dotazu

 1. Najvyššie hodnoty otvorte dotaz v návrhovom zobrazení:

  Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Vytvárajúci.
  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky .

 2. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre tabuľku, ktorá bude obsahovať najvyššie a najnižšie hodnoty. Napríklad, zadajte hornej a dolnej záznamya potom kliknite na tlačidlo OK.
  Pri každom spustení dotazu namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení, dotaz vytvorí tabuľku a najvyššie hodnoty sa nahradí aktuálne údaje.

 3. Uložte a zatvorte dotaz.

Vytvorenie pripájacieho dotazu

 1. Otvorte dotaz s najnižšou hodnotou v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na tlačidlo Pripájací.

 3. V dialógovom okne pripojenie zadajte rovnaký názov, ktorý ste zadali v dialógovom okne Vytvorenie tabuľky .
  Napríklad, zadajte hornej a dolnej záznamy a potom kliknite na tlačidlo OK. Pri každom spustení dotazu namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení, dotaz pripojí záznamy do hornej a dolnej záznamy tabuľky.

 4. Uložte a zatvorte dotaz.

Spustenie dotazov

Teraz ste pripravení spustiť dva dotazy.

 • Na navigačnej table dvakrát kliknite na položku dotaz na najvyššiu hodnotu a kliknite na tlačidlo Áno v správach.

 • Dvakrát kliknite na dotaz s najnižšou hodnotou a v zozname správy kliknite na tlačidlo Áno .

 • Otvorte hornej a dolnej záznamy tabuľku v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×