Vyhľadanie záznamov s najnovšími alebo najstaršími dátumami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako použiť dotaz na najvyššie hodnoty na vyhľadanie najnovšieho alebo najstaršieho dátumov v skupine záznamov. Môžete použiť informácie, ktoré vráti tento typ dotazu odpovedať širokú škálu business otázkach, kedy zákazník naposledy objednávku.

Čo vás zaujíma?

Spracovanie dátumov dotazmi na najvyššie hodnoty

Vyhľadanie najnovšieho alebo najstaršieho dátumu

Vyhľadanie najstarších alebo najnovších dátumov pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Vyhľadanie najnovších a najstarších dátumov

Spracovanie dátumov dotazmi na najvyššie hodnoty

Použijete dotaz na najvyššie hodnoty, keď potrebujete nájsť záznamy, ktoré obsahujú najnovšie alebo najstaršie dátumy v tabuľke alebo v skupine záznamov. Ak chcete odpovedať na niekoľko typov pracovných otázok, ako môžete použiť údaje:

 • Kedy zamestnanec naposledy niečo predal? Odpoveď môžete určiť väčšina produktívni alebo najmenší produktívni zamestnanca.

 • Kedy zákazník naposledy zadať objednávku? Ak zákazník nie objednávky pre dané časové obdobie, chcete presunúť zákazníkovi neaktívny zoznam.

 • Kto má najbližšie narodeniny alebo ďalší n narodeniny?

Pravidlá vytvárania a používania dotazov na najvyššie hodnoty

Môžete vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty vytvorením prvý výberový dotaz. V závislosti od požadovaný výsledok dotazu použijete spôsob zoradenia alebo konvertujete dotaz do súhrnného dotazu. Ak konvertujete dotaz, potom použite agregačnú funkciu, napríklad Max alebo Min vráti najvyššie alebo najnižšie hodnoty, alebo prvého alebo posledného na vrátenie najstaršieho alebo najnovšieho dátumu. Môžete použiť dotazy na celkovú hodnotu a agregačné funkcie iba vtedy, keď potrebujete nájsť údaje, ktoré spadajú do množiny skupín alebo kategórií. Predpokladajme, že potrebujete vyhľadať údaje o predaji pre daný dátum pre jednotlivé mestá, v ktorých pracuje vaša spoločnosť. V tomto prípade sa mestá stanú kategóriami (potrebujete nájsť údaje za každé mesto), takže používať súhrnného dotazu.

Pri ďalšom postupe Pamätajte si, že bez ohľadu na typ dotazu, dotazov, musí používať polia, ktoré obsahujú popisné údaje, ako sú napríklad mená zákazníkov a tiež pole, ktoré obsahuje hodnoty dátumu, ktoré chcete vyhľadať. Okrem toho hodnoty dátumov musia nachádzať v poli nastavená na hodnotu dátum a čas typ údajov. Dotazy, ktoré v tomto článku sa popisuje fungovať, ak sa pokúsite použiť na dátumové hodnoty v textovom poli. Okrem toho, ak chcete použiť dotaz súčtov, údajových polí musí obsahovať kategória informácií, napríklad pole mesto alebo krajinu alebo oblasť.

Výber medzi dotaz na najvyššie hodnoty a filtrom

Ak chcete zistiť, či by mali vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty alebo použiť filter, vyberte jednu z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete vrátiť záznamov s najnovšími alebo najnovšie dátumy v poli, a nepoznáte presné hodnoty dátumov alebo nich nezáleží, môžete vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty.

 • Ak chcete vrátiť všetky záznamy, kde dátum sa zhoduje, je skorší alebo neskorší ako určitý dátum, použite filter. Napríklad, ak chcete zobraziť dátumy transakcií predaja za mesiace apríl až júl, použite filter. Podrobné informácie o filtre je mimo tejto témy.

  Ďalšie informácie o vytváraní a používaní filtrov nájdete v článku Filter: obmedzenie počtu zobrazených záznamov.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie najnovšieho alebo najstaršieho dátumu

Kroky v tejto časti je vysvetlené vytvorenie základného najvyššie hodnoty dotazu, ktorý používa poradie zoradenia, ako aj pokročilejšie dotaz, ktorý používa výrazov a iných kritérií. Prvá sekcia ukazuje základné kroky pri vytváraní dotazu na najvyššie hodnoty, a v druhej časti sa vysvetľuje, ako nájsť najbližšie narodeniny zamestnancov pomocou pridania kritérií. Postup využíva údaje v tejto tabuľke vzorky.

Priezvisko

Meno

Adresa

Mesto

Krajina alebo oblasť

Dátum narodenia

Dátum nástupu

Barnhill

Josh

1 Main St.

Trebičany

Slovensko

05.02.1968

10.06.1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Trnov

Slovensko

22.05.1957

22.11.1996

Andrej

Koklič

Trnavská 345

Žiadar

Slovensko

11.11.1960

11.03.2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

Benkovce

UK

22.03.1964

22.06.1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Trebačov

Mexiko

05.06.1972

05.01.2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

Slovensko

23.01.1970

23.04.1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tichá Lomnica

Slovensko

14.04.1964

14.10.2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

Slovensko

29.10.1959

29.03.1997

Ak chcete, môžete zadať tieto vzorové údaje do novej tabuľky manuálne, alebo môžete túto vzorovú tabuľku skopírovať do tabuľkového programu, ako je napríklad Microsoft Office Excel 2007, a potom pomocou programu Access importovať výsledný pracovný hárok do tabuľky.

Zobraziť postup

Manuálne zadanie vzorových údajov

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Access pridá do databázy novú prázdnu tabuľku.

  Poznámka: Ak otvárate novú, prázdnu databázu, nie je potrebné vykonať tento krok. Ak však potrebujete pridať tabuľku do databázy, bude potrebné vykonať tento krok.

 2. Dvakrát kliknite na prvú bunku v riadku hlavičky a zadajte názov poľa vo vzorovej tabuľke.

  Access predvolene vkladá do prázdnych polí v riadku hlavičky text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Pomocou klávesov so šípkami sa premiestnite do ďalšej prázdnej bunky hlavičky a potom zadajte názov druhého poľa (môžete stlačiť aj kláves TAB alebo dvakrát kliknúť do novej bunky). Opakujte tento krok, kým nezadáte názvy všetkých polí.

 4. Zadajte údaje do vzorovej tabuľky.

  Počas zadávania údajov, Access prevezme typ údajov pre každé pole. Ak ešte len začínate používať relačné databázy, by mali nastaviť špecifický typ údajov, napríklad číslo, Text alebo dátumu a času pre všetky polia v tabuľke. Nastavenie typov údajov pomáha zabezpečiť presné údaje a pomáha zabrániť chybám, akou je napríklad použitie telefónneho čísla vo výpočte. Pre tieto vzorové tabuľky, mali by ste nechať priradiť typ údajov programu Access.

 5. Po dokončení zadávania údajov kliknite na tlačidlo Uložiť

  Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

  Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 6. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov vzorovej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Používajte názvy vzorových tabuliek, pretože tieto názvy sa používajú aj v dotazoch v častiach s postupmi.

 7. Postup opakujte, kým nevytvoríte všetky vzorové tabuľky uvedené na začiatku tejto časti.

Kopírovanie tabuľky do tabuľkového programu

 1. Spustite tabuľkový program a vytvorte nový, prázdny súbor. Ak použijete Excel, predvolene sa vytvorí nový prázdny zošit.

 2. Skopírujte vzorovú tabuľku uvedenú v predchádzajúcej časti a prilepte ju do prvého hárka, so začiatkom od prvej bunky.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu hárka, kliknite na položku premenovať a zadajte názov hárka zamestnancov.

 4. Uloženie súboru tabuľkového hárka na vhodné miesto a prejdite na ďalšie kroky.

Import tabuľky do programu Access

 1. V novej alebo existujúcej databáze:

  Na karte Externé údaje kliknite v skupine Importovať na položku Excel.

  - alebo -

  Kliknite na položku Ďalšie a potom v zozname vyberte tabuľkový program.

  Zobrazí sa dialógové okno Získať externé údaje – Hárok programu Názov programu.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, otvorte súbor hárka, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa Sprievodca importovaním z hárka.

 3. V predvolenom nastavení sprievodca vyberie prvý pracovný hárok v zošite (zamestnanci, ak ste postupovali podľa krokov v predchádzajúcej časti) a údaje z pracovného hárka sa zobrazia v dolnej časti obrazovky. Kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Kliknite na položku Prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Môžete tiež použiť textové polia a zoznamy v časti Možnosti poľa na zmenu názvov polí a typov údajov alebo vynechanie polí z procesu importovania. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo ďalej.

  Ak používate vyššie uvedenú vzorovú tabuľku, nie je potrebné vykonať zmeny v tomto bode.

 6. Nechajte vybratú možnosť umožniť prístup pridať hlavný kľúč, a kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Access predvolene použije na novú tabuľku názov hárka. Prijmite tento názov alebo zadajte iný názov a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka: Ak nemáte k dispozícii tabuľkovým hárkom, vzorové údaje môžete skopírovať do textovom editore, napríklad v poznámkovom bloku. Ďalšie informácie o importe textových údajov nájdete v článku Import údajov alebo prepojenie s údajmi v textovom súbore.

Vytvorenie dotazu základné najvyššie hodnoty

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. V dialógovom okne kliknite na tabuľku, ktorý chcete použiť v dotaze, kliknutím na položku Pridať miesto v tabuľke v hornej časti návrhára a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  - alebo -

  Dvakrát kliknite na tabuľku a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak chcete použiť vzorové údaje, pridajte do dotazu tabuľky zamestnanci.

 3. Pridajte polia, ktoré chcete použiť v dotaze do mriežky návrhu. Dvakrát kliknite na každé pole, presuňte alebo prázdnu bunku v riadku pole presunúť každé pole.

  Ak používate vzorovú tabuľku, pridajte polia meno, priezvisko a dátum narodenia.

 4. V poli, ktoré obsahuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty (pole Dátum narodenia, ak používate vzorovú tabuľku), kliknite na riadok Zoradiť a vyberte položku vzostupne alebo zostupne.

  Zostupné zoradenie vráti najnovší dátum a vzostupné zoradenie vráti najstarší dátum.

  Dôležité: V riadku Zoradiť iba pre polia, ktoré obsahujú dátumy, musíte nastaviť hodnotu. Ak zadáte poradie zoradenia pre iné pole, dotaz nevráti požadované výsledky.

 5. Na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na šípku nadol vedľa položky všetko (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte počet záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

 6. Kliknite na položku Spustiť Obrázok tlačidla spustiť dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

 7. Uložte dotaz a ponechajte ho otvorený na použitie na ďalšie kroky.

Chcete zistiť, či tento typ dotazu na najvyššie hodnoty môžete odpovedať na základné otázky, ako napríklad, kto je najstarší alebo najmenších osobu v spoločnosti. Ďalšie kroky objasňujú spôsob používania výrazov a iných kritérií do dotazu pridať výkon a flexibilitu. Kritériá zobrazené v ďalšom kroku vrátia najbližšie tri narodeniny zamestnancov.

Pridanie kritérií do dotazu

Poznámka: Tieto kroky Predpokladajme, že používate bude dotazov opísaný v predchádzajúcej časti.

 1. Prepnite dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch do návrhového zobrazenia.

 2. V mriežke návrhu dotazu do stĺpca napravo od stĺpca dátum narodenia skopírujte a prilepte alebo zadajte tento výraz: Expr1: DatePart ("m", [dátum narodenia]). Potom kliknite na položku Spustiť.

  Funkcia DatePart extrahuje časť mesiaca poľa Dátum narodenia.

 3. Prejdite do návrhového zobrazenia.

 4. Napravo od prvého výrazu prilepte alebo zadajte tento výraz: Expr2: DatePart ("d", [dátum narodenia]). Potom kliknite na položku Spustiť.

  V tomto prípade funkcia DatePart extrahuje časť dátumu poľa Dátum narodenia.

 5. Prejdite do návrhového zobrazenia.

 6. Zrušte začiarknutie políčka začiarknite políčka v riadku Zobraziť pre každú z dvoch výrazov, ktoré ste práve zadali, kliknite na riadok Zoradiť pre každý výraz, a potom vyberte možnosť vzostupne.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

 8. Voliteľne môžete zadať kritériá na obmedzenie rozsahu dotazu. Keď zadáte kritériá, dotaz bude zoraďovať iba záznamy, ktoré spĺňajú kritériá a identifikuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty poľa v rámci zoradeného zoznamu.

  Ak chcete pokračovať so vzorovými údajmi, prejdite do návrhového zobrazenia. Do riadka kritériá stĺpca Dátum narodenia zadajte nasledujúci výraz:

  Month ([dátum narodenia]) > Month(Date()) alebo Month ([dátum narodenia]) = Month(Date()) a Day ([dátum narodenia]) > Day(dátum())

  Tento výraz je nasledovná: Month ([dátum narodenia]) > Month(Date()) overí dátum narodenia každého zamestnanca zobrazíte, ak spadá do ďalšieho mesiaca, a ak je splnená podmienka, zahŕňa tieto záznamy v dotaze. Month ([dátum narodenia]) = Month(Date()) a Day([Birth Date]) > Day(dátum()) časť výrazu skontroluje dátumy narodenia v aktuálnom mesiaci zistiť, či narodeniny pripadajú na alebo súčasti. Ak je splnená podmienka, funkcia zahrnie tieto záznamy v dotaze. Súhrn: Tento výraz ignoruje všetky záznamy, kde narodeniny pripadajú medzi 1 a dátum, na ktorom spustíte dotaz.

  Ďalšie príklady kritérií dotazu výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 9. Na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na šípku nadol vedľa položky všetko (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte počet záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

  Ak chcete zobraziť ďalšie tri narodeniny, zadajte číslo 3.

 10. Kliknite na položku Spustiť Obrázok tlačidla spustiť dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

Ak sa zobrazí viac záznamov než zadaného

Ak vaše údaje obsahujú viacero záznamov, ktoré zdieľajú dátumovú hodnotu, dotaz najvyššie hodnoty môže vrátiť viac údajov, než zadané kritériá. Napríklad, môžete vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty na načítanie záznamov troch zamestnancov, ale dotaz vráti štyri záznamy pretože "Wilson" a "Edwards" podiel na narodenín, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Priezvisko

Dátum narodenia

Berka

9/26/1968

Jackson

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Jakub

10/15/1969

Ak sa zobrazí menej záznamov, ako sú zadané kritériá

Predpokladajme, že vytvoríte dotaz na vrátenie prvých alebo posledných piatich záznamov v poli, ale dotaz vráti iba tri záznamy. Spravidla vyriešiť tento typ problému otvorením dotazu v návrhovom zobrazení a prezerať riadka kritériá stĺpcov v mriežke návrhu.

Ďalšie informácie o kritériách nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

Ak sa zobrazí duplicitných záznamov

Ak je dotaz na najvyššie hodnoty vráti duplicitné záznamy, podkladové tabuľky obsahujú duplicitné záznamy alebo záznamy sa zdá byť duplicitný, pretože dotaz nezahŕňa polia, ktoré môžete záznamy odlíšiť. Napríklad Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky dotazu, ktorý vráti päť objednávky, ktoré boli naposledy odoslaných spolu s menom predajcu, ktorý spracovania transakcie.

DátumOdoslania

Predajca

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

Položky Cajhen

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

Tretí a štvrtý záznam sa zdá byť duplicitný, ale je možné predajca Delgado spracovania dve odlišné objednávky na ten istý deň.

V závislosti od vašich požiadaviek, môžete vykonať niektorý z týchto dvoch možností na zabránenie vrátenia duplicitných záznamov. Môžete zmeniť návrh dotazu a pridať polia, ktoré vám pomôžu odlíšiť záznamy, ako sú napríklad polia Identifikácia objednávky a Identifikácia zákazníka. Alebo ak je dostatočná na zobrazenie iba jedného z duplicitných záznamov, môžete zobraziť len rôzne záznamy nastavením vlastnosti dotazu Jedinečné hodnoty na možnosť Áno. Ak chcete nastaviť túto vlastnosť, v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť v hornej polovici návrhára dotazu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti. V hárku vlastností dotazu vyhľadajte vlastnosť Jedinečné hodnoty a nastavte ju na Áno.

Ďalšie informácie o spracovaní duplicitných záznamov nájdete v článku Vyhľadanie, skrytie, alebo Eliminácia duplicitných údajov.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie najstarších alebo najnovších dátumov pre záznamy v kategóriách alebo skupinách

Použijete súhrnného dotazu na vyhľadanie najstarších alebo najnovších dátumov pre záznamy, ktoré spadajú do skupín alebo kategórií. Súhrnného dotazu je výberový dotaz, ktorý používa agregačné funkcie, ako sú napríklad funkcie Min, Max, Sum, menoa priezvisko na výpočet hodnôt pre dané pole.

Kroky v tejto časti Predpokladajme, že spustíte podujatí business – sa postarať o pracovnej, osvetlenie, stravovanie a ďalšie aspekty veľkých funkcií. Okrem toho udalosti, ktoré spravujete spadajú do rôznych kategórií, ako je napríklad prototypy, ulice výstavy a koncerty. Kroky v tejto časti je vysvetlené odpovedať na bežné otázky: keď je nastavený na nasledujúcu udalosť podľa kategórie? Inými slovami, keď je ďalší uvedenie produktu, ďalší koncert a podobne.

Pri ďalšom postupe, nezabúdajte na nasledovné skutočnosti: na základe predvoleného nastavenia typu súhrnného dotazu, ktorý vytvoríte tu môže obsahovať iba pole obsahujúce údaje skupiny alebo kategórie a pole obsahujúce dátumy. Nemôžu obsahovať polia, ktoré popisujú položky v kategórii, ako je napríklad meno zákazníka alebo dodávateľa. Môžete však vytvoriť druhý dotaz, ktorý spája dotazu súčtov s poľami, ktoré obsahujú popisné údaje. Kroky v tejto časti je vysvetlené na vykonanie tejto úlohy.

Postup v tejto časti predpokladá, že použitie nasledujúce tri tabuľky:

Typ udalosti tabuľky   

Identifikácia typu

Typ udalosti

1

Uvedenie produktu

2

Firemné funkcie

3

Súkromná (funkcia)

4

Dobročinná

5

Výstavy

6

Prednášky

7

Koncert

8

Prejaviť

9

Ulica veľtrh

Tabuľka Zákazníci   

CustomerID

Company (Spoločnosť)

Kontakt

1

Grafický prvok spoločnosti Contoso, Ltd.

Jonathan Haas

2

Drevené hračky

Ellen Adams

3

Fabrikam

Jonáš príbeh

4

Druh hračky

Lucio Iallo

5

A. nulového bodu

Mandar Samant

6

Adventure Works

Briana

7

Štúdio

Jaka postele

8

Škola umeleckých

Milena Duomanova

Tabuľka podujatia   

EventID

Typ udalosti

Zákazník

Dátum udalosti

Cena

1

Uvedenie produktu

Contoso, Ltd.

4/14/2003

10 000 EUR

2

Firemné funkcie

Drevené hračky

4/21/2003

8 000 EUR

3

Výstavy

Drevené hračky

5/1/2003

$ 25 000

4

Prejaviť

Grafické štúdio

5/13/2003

4 500 €

5

Výstavy

Contoso, Ltd.

5/14/2003

55.000 dolárov

6

Koncert

Škola umeleckých

5/23/2003

12 000 EUR

7

Uvedenie produktu

A. nulového bodu

6/1/2003

15 000 EUR

8

Uvedenie produktu

Druh hračky

6/18/2003

21 000 EUR

9

Dobročinná

Adventure Works

6/22/2003

$ 1 300

10

Prednášky

Grafické štúdio

6/25/2003

$2,450

11

Prednášky

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$ 3 800

12

Ulica veľtrh

Grafické štúdio

7/4/2003

5 500 EUR

Poznámka: Kroky v tejto časti sa predpokladá, že zákazníkov a typ udalosti tabuľky sú umiestnené na strane "one" one-to-many vzťahy s tabuľkou udalosti. V tomto prípade tabuľka Podujatia zdieľa polia Identifikácia zákazníka a Identifikácia typu. Súčty dotazov je popísané v ďalších častiach nefunguje bez týchto vzťahov.

Ako môžem pridať tieto údaje do databázy?

Ak chcete pridať tieto vzorové tabuľky do databázy, môžete postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti Vyhľadanie záznamov s najvyššími alebo najnižšími hodnotami, ale s niekoľkými výnimkami:

 • Pri kopírovaní tabuľky typy podujatí a zákazníci do programu Excel, skopírovať stĺpce Identifikácia typu a Identifikácia zákazníka. Program Access pridá hodnoty hlavného kľúča sa pri importovaní hárkov; čo vám ušetrí nejaký čas.

 • Po dokončení importu tabuliek, musíte otvoriť tabuľku podujatia v návrhovom zobrazení a skonvertovať stĺpce Typ podujatia a zákazník na vyhľadávacie polia. Áno, kliknite na stĺpec Typ údajov pre každé pole, a potom kliknite na položku Sprievodca vyhľadávaním.

  V rámci vytvárania vyhľadávacích polí, Access nahradí textové hodnoty v stĺpcoch Typ podujatia a zákazník číselné hodnoty zo zdrojových tabuliek.

  Ďalšie informácie o vytváraní a používaní vyhľadávacích polí nájdete v článkoch Použitie zoznamu, viacerými hodnotami a Sprievodca poľami s viacerými hodnotami. V oboch článkoch je vysvetlené vytvorenie typu vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje vybrať viaceré hodnoty pre dané pole a súčasne obsahuje informácie o vytváraní vyhľadávacích zoznamov.

Vytvorenie súhrnného dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

  Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 2. V dialógovom okne vyberte tabuľky, ktoré chcete pracovať s, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť po dokončení pridávania tabuliek.

  - alebo -

  Dvakrát kliknite na tabuľky, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť. Každá tabuľka sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu.

  Ak používate vyššie uvedené vzorové tabuľky, pridajte tabuľky podujatia a typy podujatí.

 3. Dvakrát kliknite na polia tabuľky, ktoré chcete použiť v dotaze. Uistite sa, že pridať iba polia skupiny alebo kategórie a pole hodnoty dotaz na tomto mieste.

  Ak chcete použiť vzorové údaje uvedené v troch predchádzajúcich tabuľkách, pridajte pole typ udalosti z tabuľky Typ podujatia alebo pole Dátum podujatia v rámci tabuľky Events.

 4. Voliteľne môžete zadať kritériá, ktorá obmedzuje rozsah dotazu. Len záznamy, ktoré spĺňajú kritériá sú zoradené a najvyšších a najnižších hodnôt polí sú označené v rámci zoradeného zoznamu.

  Napríklad, ak chcete, aby sa vrátili podujatia v kategórii súkromná akcia, zadajte tento výraz do riadka kritériá v stĺpci Typ udalosti: <> "Súkromná akcia".

  Ďalšie príklady kritérií dotazu výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 5. Konvertovanie dotazu na súhrnného dotazu vykonaním nasledujúcich krokov:

  Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

  V mriežke návrhu sa zobrazí riadok celkom.

 6. Zabezpečiť, aby riadok celkom každého poľa skupiny alebo kategórie je nastavená na možnosť Zoskupiť podľa a potom nastavte riadok celkom poľa hodnota (pole s najvyššími alebo najnižšími hodnotami) s cieľom Max alebo Min.

  Funkcia Max vráti najväčšiu hodnotu číselného poľa a naposledy dátumu alebo času, hodnota v poli Dátum a čas. Min Vráti najmenšiu hodnotu číselného poľa a najskorší možný dátum alebo čas, hodnota v poli Dátum a čas.

 7. Na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na šípku nadol vedľa položky všetko (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte počet záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

  V tomto prípade vyberte všetky a potom kliknite na položku Spustiť zobrazíte výsledky v údajovom zobrazení.

  Poznámka: V závislosti od funkcie, ktoré ste vybrali v kroku 6, program Access zmení názov hodnoty poľa v dotaze MaxOfNázovPoľa alebo MinOfNázovPoľa. Ak používate vzorové tabuľky, Access sa pole premenuje Max- Dátum alebo podujatia Dátum.

 8. Uložte dotaz a prejdite na ďalšie kroky.

Výsledky dotazu sa nezobrazujú názvy produktov alebo iné informácie o produktoch. Ak chcete zobraziť tieto údaje, potrebných na vytvorenie druhého dotazu, ktorý zahŕňa dotaz, ktorý ste práve vytvorili. Ďalšie kroky vysvetliť, ako na to.

Vytvorenie druhého dotazu na pridanie ďalších údajov

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť a v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu dotazy a potom dvakrát kliknite na položku súčty dotaz, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti.

 3. Kliknite na kartu tabuľky a pridajte tabuľky, ktoré ste použili v dotaze Súčty a pridajte všetky tabuľky, ktoré obsahujú ďalšie súvisiace údaje. Ak používate predchádzajúce tri vzorové tabuľky, pridajte do nového dotazu tabuľky typ udalosti, udalosti a zákazníci.

 4. Prepojte polia v dotaze s príslušnými poľami v nadradených tabuľkách. Urobíte to tak, presuňte každé pole v dotaze na súčty do príslušného poľa v tabuľke.

  Ak chcete použiť vzorové údaje z troch tabuliek, myšou presuňte stĺpec Typ podujatia v dotaze do poľa Typ podujatia v tabuľke typ udalosti. Potom potiahnite Max-dátum stĺpca v dotaze do poľa Dátum udalosti v rámci tabuľky Events. Tieto prepojenia umožňujú nový výberový dotaz spojiť údaje v dotaze na súčty a údaje v iných tabuľkách.

 5. Pridajte ďalšie popisné polia z iných tabuliek v dotaze.

  Ak chcete použiť vzorové údaje z troch tabuliek, môžete pridať polia spoločnosť a kontakt z tabuľky Zákazníci.

 6. Voliteľne môžete zadať spôsob zoradenia podľa jedného alebo viacerých stĺpcov. Napríklad chcete zoradiť kategórie v abecednom poradí, nastavte riadok Zoradiť stĺpca Typ udalostivzostupne.

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Výsledky dotazu sa zobrazia v údajovom zobrazení.

Tip.    Ak nechcete, aby na záhlavie stĺpca cena zobrazovať ako Max-cena alebo min-cena, otvorte dotaz v návrhovom zobrazení a v stĺpci cena v mriežke zadajte cena: max-cena alebo cena: min-cena. Cena sa zobrazí ako nadpis stĺpca v údajovom zobrazení.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie najnovších a najstarších dátumov

Dotazy, ktoré ste vytvorili v tomto článku sa môžete vrátiť hornej alebo dolnej časti hodnoty, ale nie obe. Ak chcete zobraziť obe množiny hodnôt v jednom zobrazení, je potrebné vytvoriť dva dotazy – jeden, ktorý načíta najvyššie hodnoty, a druhý, ktorý načíta najnižšie hodnoty – a potom zlúčiť a uložiť výsledky do jednej tabuľky.

Proces vyhľadania najvyšších a najnižších hodnôt a zobrazenie týchto údajov v tabuľke sa skladá z týchto všeobecných krokov:

 • Vytvorenie najvyššie hodnoty a najnižšie hodnoty dotaz, alebo ak potrebujete zoskupiť údaje, vytvorte súčty dotazy, ktoré používajú funkcie Min a Max .

 • Skryté s najvyššími hodnotami dotaz (alebo dotazu súčtov Max) do vytvárajúceho vytvárací dotaz a vytvorte novú tabuľku.

 • Konvertovanie dotaz s najnižšími hodnotami (alebo dotaz na minimálnu hodnotu) na pripájací dotaz a pripojte záznamy do tabuľky s najvyššími hodnotami.

  Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako na to.

  Vytvorenie dotazov

  1. Vytvorenie dotazov hodnoty nad sebou.

   Krokov potrebných na vytvorenie prvých alebo posledných hodnôt dotazu, pozrite si tému Vyhľadanie najnovšieho alebo najskorší možný dátum, vyššie v tomto článku. Ak potrebujete zoskupiť záznamy podľa kategórie, pozrite si tému Vyhľadanie najnovšieho alebo najstaršieho dátumu pre záznamy v kategóriách alebo skupinách, vyššie v tomto článku.

   Ak používate vzorové tabuľky z poslednej časti, použite iba údaje v tabuľke podujatia. Použite polia typ udalosti, zákazníkov a dátum udalosti v rámci tabuľky Events v oboch dotazoch.

  2. Zmysluplný názov, napríklad hornej a dolnej hodnotou, uložte každý dotaz a ponechajte ich otvorené na použitie v krokoch.

Vytvorenie vytváracieho dotazu

 1. Najvyššie hodnoty otvorte dotaz v návrhovom zobrazení:

  Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na položku Vytvárajúci.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie tabuľky.

 2. Do poľa Názov tabuľky zadajte názov pre tabuľku, ktorá bude obsahovať najvyššie a najnižšie hodnoty. Napríklad, zadajte hornej a dolnej záznamya potom kliknite na tlačidlo OK.

  Pri každom spustení dotazu namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení, dotaz vytvorí tabuľku a najvyššie hodnoty sa nahradí aktuálne údaje.

 3. Uložte dotaz a zavrite ho.

Vytvorenie pripájacieho dotazu

 1. S dotaz s najnižšou hodnotou v návrhovom zobrazení:

  Na karte Návrh kliknite v skupine Typ dotazu na tlačidlo Pripájací.

 2. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie.

 3. Zadajte rovnaký názov, ktorý ste zadali v dialógovom okne Vytvorenie tabuľky.

  Napríklad, zadajte hornej a dolnej záznamya potom kliknite na tlačidlo OK. Pri každom spustení dotazu namiesto zobrazenia výsledkov v údajovom zobrazení, dotaz pripojí záznamy do hornej a dolnej záznamy tabuľky.

 4. Uložte dotaz a zavrite ho.

Spustenie dotazov

 • Teraz ste pripravení spustiť dva dotazy. Na navigačnej table dvakrát kliknite na položku dotaz na najvyššiu hodnotu a po zobrazení výzvy programu Access kliknite na tlačidlo Áno. Potom dvakrát kliknite na dotaz s najnižšou hodnotou a po zobrazení výzvy programu Access kliknite na tlačidlo Áno.

 • Otvorte tabuľku hornej a dolnej záznamy v údajovom zobrazení.

Dôležité: Ak sa pokúšate spustiť vytvárací alebo pripájací dotaz a zdá sa nevykoná žiadna akcia, skontrolujte stavový riadok programu Access Toto hlásenie:

Akcia alebo udalosť boli blokované režimom vypnutia.

Ak sa zobrazí toto hlásenie, vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak sa ešte nezobrazuje, zobrazte panel hlásení. Ak chcete urobiť, na karte Databázové nástroje v skupine Zobraziť alebo skryť kliknite na položku Panel hlásení.

 • Na paneli hlásení kliknite na položku Možnosti.

  Otvorí sa dialógové okno Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office.

 • Vyberte možnosť Povoliť tento obsah a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Dotaz znovu spustite.

Ďalšie informácie o režime vypnutia a zabezpečení programu Access nájdete v článku zabezpečeného databázy programu Access 2007.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×