Vyhľadanie záznamov, ktoré obsahujú najviac alebo najnovších dátumov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok vysvetľuje, ako používať najvyššie hodnoty dotazy a dotazy súčtov na vyhľadanie najnovšieho alebo najstaršieho dátumy v skupine záznamov. To môže pomôcť nájsť odpovede na rôzne business otázkach kedy zákazník naposledy objednávky, alebo ktoré piatich štvrťrokov boli najlepšie predaja podľa mesta.

Obsah tohto článku

Prehľad

Príprava vzorových údajov sledovať spolu s príkladmi

Vyhľadanie naposledy alebo najmenej posledných dátumu

Vyhľadanie väčšina alebo najnovších dátumov pre skupiny záznamov

Prehľad

Môžete poradie údajov a revízia najvyšším položiek pomocou dotazu na najvyššie hodnoty. Dotaz na najvyššie hodnoty je výberový dotaz, ktorý vráti zadaný počet alebo percent hodnôt v hornej časti výsledkov, napríklad päť najobľúbenejších stránok na webovej lokalite. Môžete použiť dotaz na najvyššie hodnoty proti akejkoľvek hodnoty – nemajú byť čísla.

Ak chcete do skupiny alebo na Zhrnutie údajov pred jeho patríte, nemusíte použiť dotaz na najvyššie hodnoty. Predpokladajme, že potrebujete vyhľadať údaje o predaji pre daný dátum pre jednotlivé mestá, v ktorých pracuje vaša spoločnosť. V tomto prípade sa mestá stanú kategóriami (potrebujete nájsť údaje za každé mesto), takže používať súhrnného dotazu.

Ak chcete použiť dotaz na najvyššie hodnoty na vyhľadanie záznamov, ktoré obsahujú najnovšie alebo najstaršie dátumy v tabuľke alebo skupiny záznamov, môžete odpovedať širokú škálu obchodných otázok, napríklad takto:

 • Kto čo bolo najviac predajov v poslednej dobe?

 • Kedy zákazník naposledy zadať objednávku?

 • Keď sa najbližšie tri narodeniny členov tímu?

Ak chcete, aby dotaz na najvyššie hodnoty, Začnite vytvorením výberového dotazu. Potom zoradiť údaje podľa svoju otázku –, či ste hľadali hornej alebo dolnej časti. Ak chcete zoskupiť alebo Sumarizácia údajov, zmeniť výberový dotaz súhrnného dotazu. Potom môžete použiť agregačnú funkciu, napríklad Max alebo Min vráti najvyššie alebo najnižšie hodnoty, alebo prvého alebo posledného na vrátenie najstaršieho alebo najnovšieho dátumu.

V tomto článku sa predpokladá, že dátumové hodnoty, ktoré používate mať údajov Date/Time typu. Ak váš dátumové hodnoty v textovom poli.

Zvážte použitie filtra namiesto dotaz na najvyššie hodnoty

Filter je zvyčajne lepšie, ak máte na mysli konkrétny dátum. Ak chcete zistiť, či by mali vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty alebo použiť filter, zvážte nasledovné:

 • Ak chcete vrátiť všetky záznamy, kde zhoduje s dátumom, je skorší alebo neskorší než konkrétny dátum, použite filter. Napríklad, ak chcete zobraziť dátumy transakcií predaja za mesiace apríl až júl, použite filter.

 • Ak chcete vrátiť určitý počet záznamov s najnovšími alebo najnovšie dátumy v poli, a nepoznáte presné hodnoty dátumov alebo nich nezáleží, môžete vytvoriť dotaz na najvyššie hodnoty. Napríklad na zobrazenie piatich najlepšie predaja štvrťrokov, použite dotaz na najvyššie hodnoty.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní filtrov nájdete v článku Použitie filtra na zobrazenie výber záznamov v databáze programu Access.

Na začiatok stránky

Príprava vzorových údajov sledovať spolu s príkladmi

Kroky v tomto článku použite v nasledujúcich tabuľkách vzorové údaje.

Tabuľka zamestnanci   

LastName

Prvý Názov

Adresa

Mesto

CountryOrR Egion

Narodenia Dátum

Nábor Dátum

Kollár

Ľuboš

Hlavná 1

Trebičany

Slovensko

05-február 1968

10-jún-1994

Kollár

Luboš

Pekná 12

Trnov

Slovensko

22-Máj 1957

22-November-1996

Klčo

Klčo

3122 75th Ave. S.W.

Žiadar

Slovensko

11-November-1960

11-marec-2000

Pečivo

Peter

Višňová 14

Benkovce

UK

22-marec-1964

22 – jún 1998

Cena

Marián

Stromová 2

Trebačov

Mexiko

05 – jún 1972

05-Jan-2002

Jankechová

Miroslava

3122 75th sv S.

Ždiar

Slovensko

23 január 1970

23-Apríl 1999

Rybárik

Ján

Osiková 12

Tichá Lomnica

Slovensko

14 – apríl 1964

14-Oct-2004

Šúňová

Marianna

Noskovičova 2

Liptovský Podzámok

Slovensko

29-Oct-1959

29-marec-1997

Typ udalosti tabuľky    

Identifikácia typu

Udalosti Typ

1

Uvedenie produktu

2

Firemné funkcie

3

Súkromná (funkcia)

4

Dobročinná

5

Výstavy

6

Prednášky

7

Koncert

8

Prejaviť

9

Ulica veľtrh

Tabuľka Zákazníci    

ID zákazníka

Spoločnosť

Kontakt

1

Contoso, Ltd. Grafika

Jonathan Haas

2

Drevené hračky

Ellen Adams

3

Fabrikam

Jonáš príbeh

4

Druh hračky

Lucio Iallo

5

A. Nulového bodu

Mandar Samant

6

Adventure Works

Briana

7

Štúdio

Jaka postele

8

Škola umeleckých

Milena Duomanova

Tabuľka podujatia    

EventID

Udalosti Typ

Zákazník

Udalosti Dátum

Cena

1

Uvedenie produktu

Contoso, Ltd.

4/14/2011

10 000 EUR

2

Firemné funkcie

Drevené hračky

4/21/2011

8 000 EUR

3

Výstavy

Drevené hračky

5/1/2011

$ 25 000

4

Prejaviť

Grafické štúdio

5/13/2011

4 500 €

5

Výstavy

Contoso, Ltd.

5/14/2011

55.000 dolárov

6

Koncert

Škola umeleckých

5/23/2011

12 000 EUR

7

Uvedenie produktu

A. Nulového bodu

6/1/2011

15 000 EUR

8

Uvedenie produktu

Druh hračky

6/18/2011

21 000 EUR

9

Dobročinná

Adventure Works

6/22/2011

$ 1 300

10

Prednášky

Grafické štúdio

6/25/2011

$2,450

11

Prednášky

Contoso, Ltd.

7/4/2011

$ 3 800

12

Ulica veľtrh

Grafické štúdio

7/4/2011

5 500 EUR

Poznámka: Kroky v tejto časti sa predpokladá, že zákazníkov a typ udalosti tabuľky sú umiestnené na strane "one" one-to-many vzťahy s tabuľkou udalosti. V tomto prípade tabuľka Podujatia zdieľa polia Identifikácia zákazníka a Identifikácia typu. Súčty dotazov je popísané v ďalších častiach nefunguje bez týchto vzťahov.

Vloženie vzorových údajov do hárka programu Excel

 1. Spustite program Excel. Otvorí sa prázdny zošit.

 2. Stlačte kláves SHIFT + F11 sa vloží hárok (budete potrebovať štyri).

 3. Skopírujte údaje zo vzorových tabuliek do prázdneho hárka. Zahrnúť záhlavia stĺpcov (prvý riadok).

Vytvorenie databázových tabuliek z hárkov

 1. Vyberte údaje z prvého hárka vrátane hlavičiek stĺpcov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknite na položku Prilepiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Áno potvrďte, že prvý riadok obsahuje hlavičky stĺpcov.

 4. Zopakujte kroky 1 až 3 pre všetky zostávajúce hárky.

Vyhľadanie naposledy alebo najmenej posledných dátumu

Kroky v tejto časti použiť vzorové údaje znázorňuje proces vytvárania dotaz na najvyššie hodnoty.

Vytvorenie dotazu základné najvyššie hodnoty

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

  Zobrazí sa dialógové okno Zobrazenie tabuľky .

 2. Dvakrát kliknite na položku Tabuľka zamestnanci a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak chcete použiť vzorové údaje, pridajte do dotazu tabuľky zamestnanci.

 3. Pridajte polia, ktoré chcete použiť v dotaze do mriežky návrhu. Dvakrát kliknite na každé pole, presuňte alebo prázdnu bunku v riadku pole presunúť každé pole.

  Ak používate vzorovú tabuľku, pridajte polia meno, priezvisko a dátum narodenia.

 4. V poli, ktoré obsahuje najvyššie alebo najnižšie hodnoty (pole Dátum narodenia, ak používate vzorovú tabuľku), kliknite na riadok Zoradiť a vyberte položku vzostupne alebo zostupne.

  Zostupné zoradenie vráti najnovší dátum a vzostupné zoradenie vráti najstarší dátum.

  Dôležité: V riadku Zoradiť iba pre polia, ktoré obsahujú dátumy, musíte nastaviť hodnotu. Ak zadáte poradie zoradenia pre iné pole, dotaz nevráti požadované výsledky.

 5. Na karte návrh v skupine Nástroje kliknite na šípku nadol vedľa položky všetko (zoznam Najvyššie hodnoty ), a to buď zadajte počet záznamov, ktoré chcete zobraziť, alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

 6. Kliknite na položku Spustiť Obrázok tlačidla spustiť dotaz a zobraziť výsledky v údajovom zobrazení.

 7. Uložte dotaz ako NextBirthDays.

Chcete zistiť, či tento typ dotazu na najvyššie hodnoty môžete odpovedať na základné otázky, ako napríklad, kto je najstarší alebo najmenších osobu v spoločnosti. Ďalšie kroky objasňujú spôsob používania výrazov a iných kritérií do dotazu pridať výkon a flexibilitu. Kritériá zobrazené v ďalšom kroku vrátia najbližšie tri narodeniny zamestnancov.

Pridanie kritérií do dotazu

Tento postup použite dotaz vytvorený v predchádzajúcom postupe. Môžete použiť spolu s dotaz na rôzne najvyššie hodnoty ako obsahuje skutočných údajov Date/Time, nie textové hodnoty.

Tip:  Ak chcete lepšie pochopiť, ako funguje tento dotaz, prepínanie medzi návrhového zobrazenia a údajovom zobrazení pri každom kroku. Ak chcete zobraziť kód skutočné dotaz, prepnite na zobrazenie SQL. Prepínanie medzi zobrazeniami, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu v hornej časti dotaz a potom kliknite na požadované zobrazenie.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz NextBirthDays a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V mriežke návrhu dotazu do stĺpca napravo od dátum narodenia, zadajte tento reťazec:
  MonthBorn: DatePart("m",[BirthDate]).
  Tento výraz vyberie mesiac z DátumNarodenia pomocou funkcie DatePart .

 3. Do ďalšieho stĺpca mriežky návrhu dotazu, zadajte tento reťazec:
  DayOfMonthBorn: DatePart("d",[DátumNarodenia])
  tohto výrazu vyberie deň v mesiaci z DátumNarodenia pomocou funkcie DatePart .

 4. Pre každú z dvoch výrazov, ktoré ste práve zadali, zrušte začiarknutie políčok v riadku Zobraziť .

 5. Kliknite na riadok Zoradiť pre každý výraz, a potom vyberte možnosť vzostupne.

 6. Do riadka kritériá stĺpca Dátum narodenia zadajte nasledujúci výraz:
  > Month ([dátum narodenia]) alebo Month([Birth Date]) Month(Date()) = Month(Date()) a Day ([narodenia Date])>Day(Date())
  to výraz sa vykonajú nasledujúce činnosti:

  • Mesiaca ( [dátum narodenia]) > Month(Date()) určuje, že dátum narodenia každého zamestnanca spadá do ďalšieho mesiaca.

  • Mesiaca ( [dátum narodenia]) = Month(Date()) a Day([Birth Date])>Day(Date()) specifies that if the birth date occurs in the current month, the birthday falls on or after the current day.

   Jednoducho povedané, tento výraz vylúči všetky záznamy, kde narodeniny sa vyskytuje medzi 1 a aktuálny dátum.

   Tip:  Ďalšie príklady kritérií dotazu výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 7. Na karte návrh v skupine Nastavenie dotazu zadajte číslo 3 v poli vrátiť .

 8. Na karte Návrh kliknite v skupine Výsledky na položku Spustiť Obrázok tlačidla .

Poznámka:  Vlastný dotaz pomocou vlastných údajov, sa môže niekedy Zobraziť viac záznamov, ako ste zadali. Ak vaše údaje obsahujú viacero záznamov, ktoré zdieľajú hodnotu, ktorá patrí medzi najvyššie hodnoty, dotaz vráti všetky tieto záznamy aj v prípade, že to znamená vrátenie viac záznamov, ako ste chceli.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie väčšina alebo najnovších dátumov pre skupiny záznamov

Používate súhrnného dotazu na vyhľadanie najstarších alebo najnovších dátumov pre záznamy, ktoré spadajú do skupiny, napríklad udalosti zoskupené podľa mesta. Súhrnného dotazu je výberový dotaz, ktorý používa agregačné funkcie (napríklad Zoskupiť podľa, Mv, Max, Count, prvýa posledný) na výpočet hodnôt pre každé pole výstup.

Zahrnúť pole, ktoré chcete použiť pre kategórie – zoskupiť podľa – a pole s hodnotami, ktoré chcete zhrnúť. Ak zahrniete ďalšie výstupné polia – povedať, mená zákazníkov, keď sú zoskupené podľa typu udalosti – dotaz použije aj tieto polia aby skupiny, zmeny výsledky tak, že nemajú odpoveď na svoju otázku pôvodnej. Ak chcete riadky pomocou iných polí, vytvorte ďalšie dotaz, ktorý používa súhrnného dotazu ako zdroja a pridať ďalšie polia na tento dotaz.

Tip:  Vytváranie dotazov v krokoch je veľmi efektívna stratégia pre odpovede na otázky rozšírenejšie. Ak máte problémy s nastavením zložitý dotaz do práce, zvážte, či ste ho mohli rozdelíte na sériu jednoduchšie dotazov.

Vytvorenie súhrnného dotazu

Tento postup používa udalosti vzorové tabuľky a Typ udalosti vzorovej tabuľky na odpoveď na túto otázku:

Kedy bol naposledy udalosti pre každý typ udalosti Okrem koncertov?

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na typ udalosti a udalosti tabuľky.
  Každá tabuľka sa zobrazí v hornej časti návrhára dotazu.

 3. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Dvakrát kliknite na typ udalosti typ udalosti tabuľky a poľa EventDate v rámci tabuľky Events pridať polia do mriežky návrhu dotazu.

 5. V mriežke návrhu dotazu do riadka kritériá poľa Typ udalosti , zadajte <>Concert.

  Tip:  Ďalšie príklady kritérií výrazov nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

 6. Na karte návrh v skupine Zobraziť alebo skryť na položku súčty.

 7. V mriežke návrhu dotazu kliknite na položku riadok celkom poľa EventDate a potom kliknite na položku maximum.

 8. Na karte Návrh v skupine Výsledky kliknite na položku Zobraziť a potom na položku Zobrazenie SQL.

 9. V okne SQL na konci klauzuly SELECT, hneď po kľúčové slovo AS MaxOfEventDate nahradiť MostRecent.

 10. Uložte dotaz ako MostRecentEventByType.

Vytvorenie druhého dotazu na pridanie ďalších údajov

Tento postup používa MostRecentEventByType dotaz z predchádzajúceho postupu na odpoveď na túto otázku:

Kto bol zákazníkom na poslednej vykonanej akcie pre každý typ udalosti?

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na kartu dotazy , dvakrát kliknite na položku MostRecentEventByType dotazu.

 3. Na karte tabuľky dialógové okno, dvakrát kliknite na tabuľky Events a tabuľku Zákazníci.

 4. V návrhárovi dotazu dvakrát kliknite na tieto polia:

  1. V rámci tabuľky Events dvakrát kliknite na typ udalosti.

  2. Na stránke MostRecentEventByType dotaz, dvakrát kliknite na položku MostRecent.

  3. V tabuľke Zákazníci dvakrát kliknite na položku spoločnosť.

 5. V mriežke návrhu dotazu v riadku Zoradenie stĺpca Typ udalosti , vyberte možnosť vzostupne.

 6. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×