Office
Prihlásenie

Vyhľadanie stratených poznámok

Ak nemôžete nájsť niektoré z poznámok vo OneNote, neznamená to, že sú odstránené. Poznámky mohli skončiť na jednom z viacerých miest. Tu je niekoľko tipov, ako poznámky nájsť.

Poznámky: 

 • Ak používate počítač s Windowsom 10, pravdepodobne viete, že ponúka dve verzie OneNotu: počítačovú aplikáciu OneNote 2016 a verziu, ktorá je plne integrovaná s Windowsom 10 a má jednoduchý názov – OneNote. Ešte pred použitím nižšie uvedených krokov spustite OneNote 2016 a overte, či sú v ňom k dispozícii vaše poznámky.

 • Podľa potreby môžete predvolenú verziu OneNotu zmeniť.

Krok 1: Použite funkciu vyhľadávania

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vo OneNote niečo znova nájsť, je vyhľadať to. OneNote dokáže nájsť slová v bežnom texte, rukou písanom texte, na obrázkoch a dokonca aj vo zvukovom zázname a videozázname.

 1. Vo vyhľadávacom poli v pravom hornom rohu vyberte šípku napravo od ikony lupy a v zobrazenom zozname vyberte položku Všetky poznámkové bloky.

  Poznámka: Ak radšej používate klávesové skratky, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E rozšírite vyhľadávanie na všetky zošity.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo alebo frázu.

  Použite vyhľadávanie na nájdenie poznámok kdekoľvek vo OneNote.

 3. Počas písania začne OneNote zobrazovať výsledky strán obsahujúcich hľadané slovo alebo frázu. Výberom výsledku hľadania môžete zodpovedajúcu poznámku načítať.

 4. Po dokončení vyhľadávania stlačte kláves Esc.

Vyhľadávanie slov v zvukových klipoch a videoklipoch

OneNote rozpoznáva hovorené slová v zvukových nahrávkach a videonahrávkach vtedy, keď je zapnutá funkcia vyhľadávania zvuku. Táto možnosť je podľa predvoleného nastavenia vypnutá, pretože spomaľuje vyhľadávanie.

Ak chcete vyhľadávanie zvuku zapnúť:

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zvuk a video.

 2. V sekcii Vyhľadávanie zvuku začiarknite políčko Zapnúť vyhľadávanie slov v zvukových nahrávkach a videonahrávkach a kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Znova otvorte zavreté poznámkové bloky

Ak sú poznámky uložené v poznámkovom bloku, ktorý ste predtým zavreli, bude ho potrebné znova otvoriť, aby sa poznámky zahrnuli do vyhľadávaní.

 1. Vyberte položky Súbor > Otvoriť.

 2. V časti Naposledy použité poznámkové bloky vyberte poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť.

 3. Prezrite si sekcie a strany znovu otvorených poznámkových blokov alebo v nich uskutočnite ďalšie vyhľadávanie.

Krok 3: Prezrite si sekciu Rýchle poznámky

Ak ste inovovali na OneNote 2016 z predchádzajúcej verzie, niektoré poznámky sa mohli zhromaždiť do špeciálnej sekcie s názvom Rýchle poznámky. Vo verziách starších ako OneNote 2013 sa táto sekcia nazývala Nezaradené poznámky. V každom prípade skontrolujte, či takáto sekcia vo vašom predvolenom poznámkovom bloku existuje.

 1. Kliknutím na názov aktuálneho poznámkového bloku otvorte tablu Poznámkový blok, ktorá sa zobrazuje na ľavej strane pod pásom s nástrojmi. (Ak máte tablu Poznámkový blok ukotvenú na obrazovke, tento krok preskočte.)

 2. V dolnej časti tably Poznámkový blok vyberte položku Rýchle poznámky.

 3. V sekcii Rýchle poznámky vyberte karty sekcií v hornej časti alebo karty strán napravo a prehľadajte poznámky, ktoré tu OneNote mohol zhromaždiť.

Poznámka: Náhodné poznámky uložené v sekcii Rýchle poznámky sú zvyčajne zahrnuté do vyhľadávania vo všetkých poznámkových blokoch. Ak ste však túto sekciu premiestnili do iného poznámkového bloku, ktorý ste medzičasom zavreli, nebude zahrnutá vo výsledkoch hľadania.

Krok 4: Manuálne synchronizujte zdieľané poznámkové bloky

Ak pracujete v jednom alebo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch uložených vo OneDrive, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Ak chcete zistiť, či dochádza k problémom, pomôže vám manuálna synchronizácia poznámkových blokov.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, v ktorom sa podľa vás chýbajúce poznámky mali nachádzať.

 2. Kliknite na položky Súbor > Zobraziť stav synchronizácie.

 3. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov skontrolujte, či máte vybratú možnosť Automaticky synchronizovať v prípade zmien.

 4. Vyberte položku Synchronizovať všetko.

Ak sa v prípade ktoréhokoľvek zdieľaného poznámkového bloku v zozname zobrazuje chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Získať pomoc vedľa každého z nich a vyriešte daný problém. Kým nevyriešite všetky chyby pri synchronizácii, nezobrazia sa vám poznámky, ktoré do zdieľaného poznámkového bloku pridali ostatní, ani poznámky, ktoré ste sem pridali z iných počítačov alebo zariadení.

Krok 5: Skontrolujte priečinky služby OneDrive

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú vo OneDrive a hľadanie vo OneNote nepomohlo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia OneNotu.

 1. Na domovskej stránke služby OneDrive alebo pomocou aplikácie OneDrive pre Windows 10 sa prihláste do konta OneDrive.

 2. Prehľadajte priečinky dokumentov, otvorte poznámky, dokumenty alebo iné súbory a vyhľadajte požadované informácie. Skontrolujte aj iné dokumenty a súbory. Je možné, že vaše poznámky sa nachádzajú v nich a nie vo OneNote.

Krok 6: Skontrolujte Kôš poznámkového bloku

Ak ste vyskúšali všetky kroky uvedené vyššie, no svoje poznámky ste stále nenašli, možno ste ich vy alebo niekto s prístupom k vašim poznámkovým blokom odstránili. OneNote našťastie na obmedzený čas automaticky ukladá poznámky odstránené zo zdieľaných poznámkových blokov, aby ste sa ich mohli pokúsiť obnoviť.

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, kde sa podľa vás stratené poznámky mali nachádzať.

 2. Vyberte položky História > Kôš poznámkového bloku > Kôš poznámkového bloku.

Ak tu nájdete svoje poznámkové bloky, môžete ich obnoviť tak, že strany premiestnite späť do požadovaného umiestnenia:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, ktorú chcete obnoviť, a potom vyberte položku Premiestniť alebo kopírovať.

 2. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie strán vyberte sekciu poznámkového bloku, do ktorej chcete stranu premiestniť, a potom vyberte položku Premiestniť. Ak chcete stranu premiestniť do sekcie iného poznámkového bloku, najskôr kliknite na znak + (plus) vedľa tohto poznámkového bloku v zozname, potom vyberte jeho sekciu.

 3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre všetky strany, ktoré chcete premiestniť z Koša poznámkového bloku.

Ďalšia pomoc

Ak vám návrhy v tomto článku nepomohli obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému vo fóre OneNotu na lokalite Microsoft Answers. Iný zákazník už mohol mať rovnaký problém alebo vám bude možno vedieť pomôcť člen produktového tímu OneNotu.

Poznámka: Ak používate počítač s Windowsom 8, pravdepodobne viete, že ponúka dve verzie OneNotu: počítačovú aplikáciu OneNote 2013 a verziu, ktorá je plne integrovaná s Windowsom 8 a má jednoduchý názov – OneNote. Ešte pred použitím nižšie uvedených krokov spustite OneNote 2013 a overte, poznámky nie sú v ňom.

Krok 1: Použite funkciu vyhľadávania

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako vo OneNote niečo znova nájsť, je vyhľadať to. OneNote dokáže nájsť vyhľadávané kľúčové slová v texte, rukou písanom texte, obrázkoch a dokonca aj v zvukovom zázname a videozázname.

Postupujte takto:

 1. Na klávesnici stlačte a podržte kláves Ctrl a potom stlačte kláves E.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu, ktorú chcete vo OneNote hľadať. Čím menej špecifický text zadáte, tým väčšia šanca na nájdenie správnej strany.

 3. Pomocou myši kliknite v zozname výsledkov na ikonu strany alebo sekcie a prejdite na umiestnenie, v ktorom by sa mohli nachádzať hľadané poznámky. Ak chcete zoznam výsledkov pripnúť na bočnú stranu okna OneNotu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. 

Tip:  Ak sa nenájdu žiadne výsledky, skontrolujte, či je rozsah hľadania nastavený na možnosť Vyhľadávať vo všetkých poznámkových blokoch a či sú hľadané kľúčové slová správne napísané. 

Krok 2: Znova otvorte zavreté poznámkové bloky

Možno ste zavreli poznámkové bloky, ktoré ste predtým používali. Ak si myslíte, že by hľadané poznámky mohli byť uložené v takomto poznámkovom bloku, znovu otvorte ktorýkoľvek z predtým používaných poznámkových blokov.

Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. V časti Naposledy použité poznámkové bloky kliknite na ľubovoľný poznámkový blok v zozname a otvorte ho.

 3. Prezrite si sekcie a strany znovu otvorených poznámkových blokov alebo v nich uskutočnite ďalšie vyhľadávanie.

Krok 3: Prezrite si sekciu Rýchle poznámky

Ak ste vykonali inováciu na OneNote 2013 z predchádzajúcej verzie, niektoré poznámky sa mohli zhromaždiť do špeciálnej sekcie s názvom Rýchle poznámky. Pred verziou OneNote 2013 sa táto sekcia nazývala Nezaradené poznámky. V každom prípade skontrolujte, či takáto sekcia vo vašom predvolenom poznámkovom bloku existuje.

 1. Kliknutím na názov aktuálneho poznámkového bloku otvorte tablu Poznámkový blok, ktorá sa zobrazuje na ľavej strane pod pásom s nástrojmi. (Ak máte tablu Poznámkový blok ukotvenú na obrazovke, tento krok preskočte.)

 2. V dolnej časti tably Poznámkový blok kliknite na položku Rýchle poznámky.

 3. V sekcii Rýchle poznámky kliknite na karty sekcií v hornej časti alebo na karty strán vpravo a prehľadajte poznámky, ktoré tu OneNote mohol zhromaždiť.
   

Náhodné poznámky uložené v sekcii Rýchle poznámky sú zväčša zahrnuté do prehľadávania všetkých poznámkových blokov (pozri krok 1 tohto článku). Na toto miesto však upozorňujeme preto, aby ste zvážili jeho prehľadanie v prípade, že ste predtým túto sekciu premiestnili do iného poznámkového bloku, ktorý ste medzičasom zavreli. 

Krok 4: Manuálne synchronizujte zdieľané poznámkové bloky

Ak pracujete v jednom alebo viacerých zdieľaných poznámkových blokoch, ktoré sú uložené v cloude, napríklad v službe OneDrive, OneNote nemusí správne vykonať synchronizáciu s týmito zdieľanými umiestneniami. Manuálnou synchronizáciou zdieľaných poznámkových blokov zistíte, či je so sťahovaním takýchto poznámok problém.
 

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, v ktorom sa mali nachádzať stratené poznámky.

 2. Kliknite na položky Súbor > Zobraziť stav synchronizácie.

 3. V dialógovom okne Synchronizácia zdieľaných poznámkových blokov skontrolujte, či máte vybratú možnosť Automaticky synchronizovať v prípade zmien.

 4. Kliknite na tlačidlo Synchronizovať všetko.

Ak sa v prípade ktoréhokoľvek zdieľaného poznámkového bloku v zozname zobrazuje chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Získanie pomoci vedľa každého z nich a vyriešte daný problém. Kým nevyriešite všetky chyby pri synchronizácii, nezobrazia sa vám poznámky, ktoré do zdieľaného poznámkového bloku pridali ostatní, ani poznámky, ktoré ste sem pridali z iných počítačov alebo zariadení.
 

Krok 5: Skontrolujte priečinky služby OneDrive

Ak si myslíte, že sa vaše poznámky nachádzajú v službe OneDrive a hľadanie vo OneNote nefungovalo, skúste ich vyhľadať priamo v priečinkoch služby OneDrive bez použitia rozhrania OneNotu.

Postupujte takto:

 1. Na domovskej stránke služby OneDrive alebo pomocou aplikácie OneDrive pre Windows 8 sa prihláste do kontaOneDrive.

 2. Prehľadajte priečinky dokumentov, otvorené poznámky, dokumenty alebo iné súbory a vyhľadajte požadované informácie. Stratené poznámky sa možno uložili do dokumentu alebo iného typu súboru. 

Krok 6: Skontrolujte Kôš poznámkového bloku

Ak ste počas hľadania nenašli poznámky, ktoré ste podľa vás stratili, je možné, že ste vy alebo niekto iný s prístupom k poznámkovým blokom stratené informácie odstránili. Dobrou správou je, že OneNote na obmedzené časové obdobie automaticky uloží poznámky, ktoré boli zo zdieľaného poznámkového bloku odstránené.

Kontrola, či existujú odstránené poznámky, ktoré je možné obnoviť:

 1. Otvorte zdieľaný poznámkový blok, kde by sa podľa vás stratené poznámky mali nachádzať.

 2. Kliknite na položky História > Kôš poznámkového bloku > Kôš poznámkového bloku.

  Ak ste tu odstránené poznámky našli, môžete ich obnoviť tak, že strany premiestnite späť do požadovaného umiestnenia:

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu strany, ktorú chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať.

 4. V dialógovom okne Premiestnenie alebo kopírovanie strán kliknite na sekciu poznámkového bloku, do ktorej chcete premiestniť vybratú stranu, a potom kliknite na položku Premiestniť. Ak chcete stranu premiestniť do sekcie iného poznámkového bloku, najskôr kliknite na znak + (plus) vedľa tohto poznámkového bloku v zozname, a potom kliknutím vyberte jeho sekciu.

 5. Zopakujte kroky 1 a 2 pre všetky strany, ktoré chcete premiestniť z Koša poznámkového bloku.

Ďalšia pomoc

Ak žiaden z návrhov v tomto článku nepomohol obnoviť poznámky, ktoré ste podľa vás určite stratili, zvážte nahlásenie tohto problému na fóre OneNote na lokalite Microsoft Answers. Iný zákazník mohol mať rovnaký problém a člen produktového tímu OneNotu mu možno pomohol. 

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×