Vyhľadanie poznámok vo OneNote

Jednou z hlavných výhod používania OneNotu namiesto tradičných poznámkových blokov je schopnosť rýchlo prehľadať všetky informácie, ktoré ste zhromaždili, a načítať dôležité poznámky na základe zadaných kritérií. Namiesto otáčania a prezerania strán papiera môžete rýchlo načítať všetko, čo ste si poznamenali. OneNote tiež umožňuje jednoducho prehľadávať najnovšie poznámky a vyhľadávať hovorené slová v zaznamenaných zvukových poznámkach.

Vyhľadanie textu

Ak chcete vyhľadať kľúčové slovo alebo frázu vo všetkých svojich poznámkach, aj vo viacerých poznámkových blokoch, postupujte takto:

 1. Vo vyhľadávacom poli úplne vpravo od kariet sekcií vyberte šípku napravo od ikony lupy a v zobrazenom zozname vyberte položku Všetky poznámkové bloky.

  Poznámka: Ak radšej používate klávesové skratky, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E rozšírite vyhľadávanie na všetky zošity.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo alebo frázu.

  Použite vyhľadávanie na nájdenie poznámok kdekoľvek vo OneNote.

 3. Počas písania začne OneNote zobrazovať výsledky strán obsahujúcich hľadané slovo alebo frázu. Výberom výsledku hľadania môžete zodpovedajúcu poznámku načítať.

 4. Po dokončení vyhľadávania stlačte kláves Esc.

Poznámky: 

 • Ak chcete zúžiť rozsah vyhľadávania, vyberte šípku napravo od ikony lupy a v zobrazenom zozname vyberte, ako sa má vyhľadávanie obmedziť: Nájsť na tejto strane, Táto časť, Táto skupina častí, Tento poznámkový blok, Všetky poznámkové bloky.

 • Ak sa chcete jednoduchšie presúvať medzi mnohými výsledkami vyhľadávania, môžete upraviť rozsah vyhľadávania, zoradiť vyhľadávanie, pripnúť tablu výsledkov vyhľadávania. Stačí stlačiť kombináciu klávesov Alt + O.

Vyhľadávanie slov v zvukových klipoch a videoklipoch

OneNote rozpoznáva hovorené slová v zvukových nahrávkach a videonahrávkach vtedy, keď je zapnutá funkcia vyhľadávania zvuku. Táto možnosť je podľa predvoleného nastavenia vypnutá, pretože spomaľuje vyhľadávanie.

Ak chcete vyhľadávanie zvuku zapnúť:

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zvuk a video.

 2. V sekcii Vyhľadávanie zvuku začiarknite políčko Zapnúť vyhľadávanie slov v zvukových nahrávkach a videonahrávkach a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vyhľadávacie funkcie vo Office OneNote 2007 možno výrazne vylepšiť nainštalovaním súčasti Windows Desktop Search (WDS). Po nainštalovaní súčasti WDS vyhľadáte poznámky vo OneNote takmer okamžite. Dokonca môžete vyhľadávať informácie v zaznamenaných zvukových poznámkach. WDS môžete stiahnuť a nainštalovať, keď OneNote zobrazí výzvu, alebo výberom v možnostiach OneNotu. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Ďalšie a potom kliknite na položku Inštalovať okamžité vyhľadávanie.

Čo vás zaujíma?

Vyhľadávanie poznámok

Vyhľadanie naposledy zapísaných poznámok

Prehľadávanie naposledy použitých poznámok

Tipy na vyhľadávanie poznámok

Vyhľadávanie poznámok

Poznámka: Ak poznámkový blok obsahuje sekcie chránené heslom a chcete vyhľadať poznámky v takých sekciách, pred spustením vyhľadávania musíte zadať heslo týchto sekcií.

 1. Do poľa hľadania zadajte text, ktorý chcete nájsť.

 2. Kliknite na šípku Zmeniť rozsah hľadania vedľa symbolu hľadania a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vyhľadať zadaný text v iba v aktuálnej sekcii, kliknite na položku Táto sekcia.

  • Ak chcete vyhľadať zadaný text vo všetkých otvorených sekciách, kliknite na položku Táto skupina sekcií.

  • Ak chcete vyhľadať zadaný text vo všetkých sekciách a stranách aktuálneho poznámkového bloku, kliknite na položku Tento poznámkový blok.

  • Ak chcete vyhľadať zadaný text vo všetkých sekciách a stranách všetkých poznámkových blokov, kliknite na položku Všetky poznámkové bloky.

 3. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  Ak sa nájde viac ako jeden výskyt textu, v oblasti panela s nástrojmi sa zobrazí celkový počet strán.

 4. Ak chcete prejsť z jedného výskytu textu na ďalší, kliknite na šípku Predchádzajúci výskyt alebo Ďalší výskyt.

 5. Ak chcete skontrolovať zoznam stránok, ktoré obsahujú text, kliknite na položku Zobraziť zoznam a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov v pracovnej table Zoznam strán:

  • Ak chcete otvoriť konkrétnu stranu s príslušným textom, kliknite na názov strany.

  • Ak chcete zoznam strán, zoradiť inak, kliknite na požadovanú možnosť v zozname Zoradiť zoznam podľa.

  • Ak chcete zmeniť rozsah vyhľadávania, kliknite na požadovanú možnosť vo vyhľadávacom zozname.

   Poznámka: Aby boli výsledky hľadania v pracovnej table Zoznam strán prehľadné, OneNote zobrazí iba jeden výskyt na stranu. V zozname Výsledky prehľadávania poznámok kliknite na ľubovoľnú stranu a zobrazia sa ďalšie výskyty, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke.

 6. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, kliknite na červené tlačidlo Ukončiť vyhľadávanie a zrušiť zvýrazňovanie výskytov.

Poznámky: 

 • Po výbere rozsahu vyhľadávania sa tento rozsah automaticky použije na všetky ďalšie vyhľadávania poznámok. Ak vyberiete napríklad položku Táto sekcia a spustíte vyhľadávanie v poznámkach, ale neskôr budete chcieť vyhľadať text vo všetkých poznámkach, musíte rozsah zmeniť (napríklad na možnosť Všetky poznámkové bloky) a až potom spustiť ďalšie vyhľadávanie.

 • Pri hľadaní textu v poznámkach môžete do vyhľadávania zahrnúť aj príslušný hovorený text v ľubovoľných zvukových súboroch a videosúboroch (.wma a .wmv), ktoré máte vo OneNote. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a v zozname Kategórie kliknite na položku Zvuk a video. Začiarknite políčko Zapnúť vyhľadávanie slov v zvukových nahrávkach a videonahrávkach a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie naposledy zapísaných poznámok

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Strany zoradené podľa dátumu.

 2. Na pracovnej table Zoznam strán vyberte položku Dátum v zozname Zoradiť zoznam podľa.

 3. Vo vyhľadávacom zozname kliknite na položku Všetky poznámkové bloky.

 4. Ak chcete otvoriť konkrétnu stranu, kliknite na názov strany v zozname výsledkov.

Na začiatok stránky

Prehľadávanie naposledy použitých poznámok

Na paneli s nástrojmi Štandardné vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete otvoriť poslednú stranu, ktorú ste zobrazili, kliknite na tlačidlo Naspäť Obrázok tlačidla .

 • Ak chcete otvoriť stranu, ktorú ste zobrazili pred kliknutím na tlačidlo Naspäť Obrázok tlačidla , kliknite na tlačidlo Dopredu Obrázok tlačidla .

 • Ak chcete otvoriť niektorú z posledných niekoľkých strán, ktoré ste zobrazili, kliknite na šípku vedľa tlačidla Naspäť Obrázok tlačidla alebo Dopredu Obrázok tlačidla a potom kliknite na názov požadovanej strany.

Na začiatok stránky

Tipy na vyhľadávanie poznámok

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky vyhľadávania poznámok, pozrite nasledujúce tipy:

 • Vyhľadanie presného výrazu pomocou úvodzoviek    Ak chcete vyhľadať presný výraz alebo text, zadajte ho do úvodzoviek. Ak zadáte napríklad text Jakub Varga a v poznámkach máte mená ako Jakub Blaho, Martin Varga a Jakub Varga, OneNote nájde iba poznámky, ktoré obsahujú presný text Jakub Varga.

 • Vyhľadanie strán, ktoré obsahujú ľubovoľné slovo, pomocou funkcie OR    Ak chcete vyhľadať poznámky, ktoré obsahujú niektoré z viacerých slov, zadajte výraz OR medzi každé slovo. Ak zadáte napríklad text Jakub OR Varga OR Martin, OneNote vyhľadá poznámky, ktoré obsahujú niektoré z týchto troch slov.

 • Zameniteľné použitie malých a veľkých písmen    S výnimkou funkcií AND, OR a NEAR vyhľadávanie nerozlišuje veľké a malé písmená. Ak zadáte napríklad výraz Pondelok, OneNote vyhľadá poznámky, ktoré obsahujú výraz Pondelok, ale aj pondelok.

 • Vyhľadanie zvukových poznámok alebo videopoznámok pomocou funkcie Nahrávanie zvuku začalo alebo Nahrávanie videa začalo    Pri nahrávaní zvukových poznámok alebo videopoznámok OneNote automaticky vloží text Nahrávanie zvuku začalo alebo Nahrávanie videa začalo podľa typu záznamu. Ak chcete vyhľadať zvukové poznámky, zadajte text Nahrávanie zvuku začalo. Ak chcete vyhľadať videopoznámky, zadajte text Nahrávanie videa začalo.

 • Rozbalenie výsledkov hľadania pomocou iba niekoľkých prvých písmen slova    Ak zadáte niekoľko prvých písmen slova, OneNote vyhľadá slová, ktoré obsahujú takú časť slova. Ak zadáte napríklad text Čas a máte poznámky, ktoré obsahujú slovo časy, OneNote vyhľadá poznámky, ktoré obsahujú výraz Čas, ale aj časy. Ak sa tomu chcete vyhnúť, vyhľadávajte presné slová alebo slovné spojenia pomocou úvodzoviek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×