Office
Prihlásenie
Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte klávesnicu a čítačku obrazovky JAWS na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre Windows určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

Správu, kontakt alebo súbor vyhľadáte rýchlo a úplne jednoducho. Výsledky vyhľadávania (ak sú k dispozícii) sa zobrazujú na samostatných hlavných kartách a vedľajších kartách:

 • Správy

  • Všetky

  • Tento tím

  • Tento kanál

 • Ľudia

 • Súbory

  • Všetky

  • Tento tím

 1. Ak chcete prejsť na pole Hľadať, stlačte klávesy Alt + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter. Ozve sa počet zhôd a názov vybratej karty alebo vedľajšej karty s výsledkami.

  • Ak chcete prechádzať kartami a vedľajšími kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete vybrať kartu alebo vedľajšiu kartu, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete prejsť na hlavnú kartu z vedľajšej karty alebo zoznamu výsledkov, stlačte klávesy Shift + Tab.

 3. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 4. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. JAWS oznámi podrobnosti o správe, osobe alebo súbore.

 5. Ak chcete výsledok hľadania preskúmať podrobnejšie, postupujte nasledovne:

  • Na karte Správy prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí postupnosť správ, v ktorej sa nachádza výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. Súbor sa v závislosti od svojho typu vždy otvára inak. Napríklad súbor balíka Office sa otvorí v zobrazovači súborov aplikácie Microsoft Teams a súbor PNG s grafikou sa zobrazí v predvolenom prehliadači.

Tip: Ak chcete filtrovať výsledky hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Filter button, not checked“ (Tlačidlo Filtrovať, nezačiarknuté). Potom stlačte kláves Enter. Na navigáciu v dialógovom okne Filter použite kláves Tab alebo klávesy Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Požadovanú položku vyberiete stlačením klávesu Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Filter button“ (Tlačidlo Filtrovať).

Pozrite tiež

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky s programom Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Mac OS, na vyhľadávanie správ, osôb a súborov v aplikácii Microsoft Teams v Macu navrhnutej na podporu spolupráce. Výsledky hľadania sa v príslušných prípadoch zobrazia na kartách Správy, ĽudiaSúbory.

Poznámky: 

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Ak chcete prejsť na pole Hľadať, stlačte klávesy Option + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

  Ozve sa počet zhôd a názov aktuálne vybratej karty alebo vedľajšej karty.

 3. Ak chcete prechádzať kartami a vedľajšími kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať kartu, stlačte kláves Enter.

  Ak chcete prejsť späť na hlavnú kartu z vedľajšej karty, stlačte klávesy Shift + Tab.

 4. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 5. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. VoiceOver oznámi podrobnosti o správe, osobe alebo súbore, keď naň prejdete.

  Tip: Ak chcete filtrovať výsledky hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Filter, button“ (Filtrovať, tlačidlo) a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete prechádzať polia v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, stláčajte kláves Tab alebo klávesy Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam vybrať niektorú možnosť, stlačte medzerník. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, stlačte kláves Enter. Keď skončíte, stláčajte kláves Tab, kým VoiceOver neoznámi „Tlačidlo Filtrovať“. Stlačte klávesy Control + Option + medzerník na výber tlačidla a použitie kritérií filtrovania.

 6. Podrobnejšie preskúmanie výsledku hľadania:

  • Na karte Správy stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí konverzácia obsahujúca výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory otvorte súbor stlačením klávesu Enter. V závislosti od typu sa súbor môže otvoriť napríklad v zobrazovači súborov aplikácie Microsoft Teams alebo v predvolenom prehliadači.

Pozrite tiež

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky s programom Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre iOS určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre iOS môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search filed, editing“ (Vyhľadávacie pole, úpravy).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Hľadať.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 4. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 5. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ktorá je zobrazená v hornej časti, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. VoiceOver prečíta obsah a podrobnosti správy. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 6. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Ľudia, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nezaznie „People, unselected“ (Ľudia, nevybraté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „People, selected“ (Ľudia, vybraté). Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok.

  VoiceOver prečíta meno, stav dostupnosti a e-mailovú adresu kontaktu. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používajte TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Android, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre Android určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre Android môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Search open, enter your query“ (Vyhľadávanie otvorené, zadajte dotaz).

 2. Hľadané slovo napíšte na klávesnici na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 3. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 4. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 5. Ak chcete skontrolovať výsledky vyhľadávania na karte Ľudia, po zadaní hľadaného slova ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „People tab, 2 of 2, not selected“ (Karta Ľudia, 2 z 2, nevybraté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zaznie: „People tab, 2 of 2, selected“ (Karta Ľudia, 2 z 2, nevybraté).

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zatvoriť vyhľadávanie a vrátiť sa do zobrazenia, v ktorom ste boli, dvakrát potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pozrite tiež

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou Microsoft Teams s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, môžete vyhľadávať konverzácie alebo ľudí.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Môžete rýchlo vyhľadávať správy alebo kontaktu. Výsledky vyhľadávania (ak sa nachádzajú) sa zobrazia v samostatných kariet:

 • Správy

 • Ľudia

 • Súbory

Poznámka: Karty výsledkov hľadania niekedy ďalej sú usporiadané do subtabs. Patria všetkyTento tím a tohto kanála.

 1. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nadol vyberte možnosti vyhľadávania." Vykoná sa prechod do vyhľadávacieho poľa.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter. Budete počuť "Výsledky aktualizovaný," číslo správy aj ľudí, ktorá sa zhoduje s vyhľadávania.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým budete počuť "Vybraté kartu ľudia nenašiel" alebo "Vybratý, nájdené správy kartu," v závislosti od toho, aké výsledky vyhľadávania. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na pohyb medzi správ, ľudia a súbory karty a vyberte tú, ktorú chcete spolu s klávesom Enter.

 4. Ak chcete prehľadávať zoznamu výsledkov vyhľadávania, stláčaním klávesu Tab, kým sa na prvý výsledok hľadania. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a vyhľadajte v zozname.

 5. Ak chcete výsledok hľadania preskúmať podrobnejšie, postupujte nasledovne:

  • Na karte Správy prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí postupnosť správ, v ktorej sa nachádza výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí stránka danej osoby.

  • Na karte súbory výsledok vyhľadávania, stlačte kláves Enter. Ako sa súbor otvorí závisí od typu súboru. Napríklad súboru balíka Office otvára v Zobrazovač súborov Microsoft tímov a PNG grafického súboru sa otvorí v predvolenom prehliadači.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky súkromne správy alebo konverzácie v Microsoft Teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky s Microsoft Teams

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Používajte klávesnicu a aplikáciu Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams na webe pre Windows určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams na webe môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Microsoft Teams na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

Správu, kontakt alebo súbor vyhľadáte rýchlo a úplne jednoducho. Výsledky vyhľadávania (ak sú k dispozícii) sa zobrazujú na samostatných kartách:

 • Správy

 • Ľudia

 • Súbory

Poznámka: Karty s výsledkami hľadania bývajú niekedy ďalej usporiadané použitím vedľajším kariet. Patria medzi ne karty Všetko, Tento tímTento kanál.

 1. Ak chcete prejsť na pole Hľadať, stlačte klávesy Alt + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter. Moderátor vám povie, aké výsledky sa našli, resp. oznámi, že sa nenašli žiadne výsledky. Ak sa našli nejaké výsledky, zameranie sa presunie na prvú kartu alebo vedľajšiu kartu s výsledkami.

  • Ak chcete prechádzať kartami a vedľajšími kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava.

  • Ak chcete vybrať kartu alebo vedľajšiu kartu, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete prejsť na hlavnú kartu z vedľajšej karty alebo zoznamu výsledkov, stlačte klávesy Shift + Tab.

 3. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 4. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Moderátor oznámi podrobnosti o správe, osobe alebo súbore.

 5. Ak chcete výsledok hľadania preskúmať podrobnejšie, postupujte nasledovne:

  • Na karte Správy prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí postupnosť správ, v ktorej sa nachádza výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V závislosti od typu sa súbor otvorí rôznym spôsobom.

Tip: Ak chcete filtrovať výsledky hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Filter button“ (Tlačidlo Filtrovať). Potom stlačte kláves Enter. Na navigáciu v dialógovom okne Filter použite kláves Tab alebo klávesy Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Požadovanú položku vyberiete stlačením klávesu Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa nezaznie „Filter button“ (Tlačidlo Filtrovať).

Zobraziť viac

Odoslanie súkromnej správy alebo chatu v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Hľadanie upozornení a odpovedanie na ne v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Teams

Informácie o navigácii v aplikácii Microsoft Teams pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×