Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo NVDA, môžete vyhľadávať konverzácie, osôb a súborov v aplikácii Microsoft Teams tímovú spoluprácu pre Windows. V Microsoft Teams celého tímu môžu spolupracovať v reálnom čase pomocou tímu kanálov pre konverzácie a zdieľanie súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Klávesové skratky aplikácie Microsoft Teams.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách NVDA. Ďalšie informácie o NVDA získate po prechode na položky Prístup NV | Získať pomoc.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

Môžete rýchlo vyhľadávať správy, kontaktu alebo súbor. Výsledky vyhľadávania (ak je k dispozícii) sa zobrazia v samostatných kariet: správy, ľudia a súbory.

 1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod na table výsledkov vyhľadávania, a budete počuť výsledky kartu, ktorá je vybratá.

 3. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava prejdite na kartu výsledky majú, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete prejsť do zoznamu výsledkov vyhľadávania, stláčaním klávesu Tab, kým sa prvý výsledok.

 5. Ak chcete presunúť v zozname výsledkov vyhľadávania, nahor a nadol klávesy so šípkami. Čítačky obrazovky oznamuje správy, osobu alebo Podrobnosti o súbore, ako sa dostanete na každý výsledok vyhľadávania.

 6. Ak chcete výsledok hľadania preskúmať podrobnejšie, postupujte nasledovne:

  • Na karte Správy prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí postupnosť správ, v ktorej sa nachádza výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. V hlavnom zobrazení sa zobrazí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory prejdite klávesom Tab na výsledok hľadania a stlačte kláves Enter. Súbor sa v závislosti od svojho typu vždy otvára inak. Napríklad súbor balíka Office sa otvorí v zobrazovači súborov aplikácie Microsoft Teams a súbor PNG s grafikou sa zobrazí v predvolenom prehliadači.

Tip: Ak chcete filtrovať výsledky hľadania, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Filter", a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete prejsť dialógové okno Filter, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Nahor a nadol klávesy so šípkami a presuňte na požadovanú možnosť má, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete použiť filter, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Filter" a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Používajte klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Mac OS, na vyhľadávanie správ, osôb a súborov v aplikácii Microsoft Teams v Macu navrhnutej na podporu spolupráce. Výsledky hľadania sa v príslušných prípadoch zobrazia na kartách Správy, ĽudiaSúbory.

Poznámky: 

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Ak chcete prejsť na pole Hľadať, stlačte klávesy Option + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

  Ozve sa počet zhôd a názov aktuálne vybratej karty alebo vedľajšej karty.

 3. Ak chcete prechádzať kartami a vedľajšími kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať kartu, stlačte kláves Enter.

  Ak chcete prejsť späť na hlavnú kartu z vedľajšej karty, stlačte klávesy Shift + Tab.

 4. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 5. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. VoiceOver oznámi podrobnosti o správe, osobe alebo súbore, keď naň prejdete.

  Tip: Na filtrovanie výsledkov vyhľadávania, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Filter" a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete prejsť na polia v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam na výber možností, stlačte medzerník. Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte kláves Enter. Keď ste hotoví, stlačte kláves Tab, až kým funkcia VoiceOver oznamuje: "Filter". Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte tlačidlo a použitie kritérií filtrovania.

 6. Podrobnejšie preskúmanie výsledku hľadania:

  • Na karte Správy stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí konverzácia obsahujúca výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory otvorte súbor stlačením klávesu Enter. V závislosti od typu sa súbor môže otvoriť napríklad v zobrazovači súborov aplikácie Microsoft Teams alebo v predvolenom prehliadači.

Pozrite tiež

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Používajte VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre iOS určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre iOS môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Hľadať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyhľadávacieho poľa."

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Hľadať.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 4. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 5. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ktorá je zobrazená v hornej časti, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. VoiceOver prečíta obsah a podrobnosti správy. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 6. Kontrola vyhľadávanie výsledky sa počuť "Ľudia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku na kartu ľudia, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť prvý výsledok.

  VoiceOver prečíta meno, stav dostupnosti a e-mailovú adresu kontaktu. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Používajte TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Android, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre Android určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre Android môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hľadať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyhľadávanie otvoriť."

 2. Hľadané slovo napíšte na klávesnici na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 3. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 4. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 5. Kontrola výsledkov vyhľadávania na karte ľudia po zadaní hľadaného slova, potiahnite prstom doprava, kým vy počuť "Ľudia kartu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zatvoriť vyhľadávanie a vrátiť sa do zobrazenia, v ktorom ste boli, dvakrát potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pozrite tiež

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, môžete vyhľadávať konverzácie, osôb a súborov v aplikácii Microsoft Teams na webe tímovú spoluprácu pre Windows. V Microsoft Teams na webe celého tímu môžu spolupracovať v reálnom čase pomocou tímu kanálov pre konverzácie a zdieľanie súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe Online, ako webový prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora. Keďže sa Microsoft Teams na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

  Ak používate webový prehliadač Chrome alebo Firefox, odporúčame ako čítačku obrazovky používať JAWS alebo NVDA.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

 1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať konverzáciu alebo kontaktu, zadajte hľadané slová. Výsledky vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

  • Ak chcete vyhľadať súbor, zadajte /file a stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam súborov. Ak chcete zúžiť počet výsledkov, začnite písať názov súboru.

 3. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 4. Ak chcete presunúť v zozname výsledkov vyhľadávania, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nahor alebo šípka nadol. Čítačka obrazovky oznamuje Podrobnosti výsledkov vyhľadávania.

 5. Ak chcete vybrať výsledok hľadania, stlačením klávesu Enter.

Tip: Na filtrovanie výsledkov vyhľadávania, stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Filter", a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete prejsť dialógové okno Filter, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Filter".

Zobraziť viac

Konverzácia v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Skontrolujte nedávne aktivity v Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Teams spoločnosti Microsoft

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Teams spoločnosti Microsoft

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×