Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru v aplikácii Microsoft Teams pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete vyhľadávať konverzácie, osoby a súbory, použite Microsoft Teams s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Testovali sme ju s ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

Správu, kontakt alebo súbor vyhľadáte rýchlo a úplne jednoducho.

 1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať konverzáciu alebo kontakt, zadajte hľadané slová. Zoznam výsledkov hľadania sa počas písania aktualizuje.

  • Ak chcete vyhľadať súbor, zadajte /File a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam súborov. Ak chcete zúžiť počet výsledkov, začnite zadávať názov súboru.

 3. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Čítačka obrazovky oznamuje Podrobnosti o výsledkoch vyhľadávania.

 4. Ak chcete vybrať výsledok hľadania, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Používajte klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Mac OS, na vyhľadávanie správ, osôb a súborov v aplikácii Microsoft Teams v Macu navrhnutej na podporu spolupráce. Výsledky hľadania sa v príslušných prípadoch zobrazia na kartách Správy, ĽudiaSúbory.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Ak chcete prejsť na pole Hľadať, stlačte klávesy Option + E.

 2. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter.

  Ozve sa počet zhôd a názov aktuálne vybratej karty alebo vedľajšej karty.

 3. Ak chcete prechádzať kartami a vedľajšími kartami, stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať kartu, stlačte kláves Enter.

  Ak chcete prejsť späť na hlavnú kartu z vedľajšej karty, stlačte klávesy Shift + Tab.

 4. Ak chcete prejsť na zoznam výsledkov hľadania, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť prvý výsledok.

 5. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava. VoiceOver oznámi podrobnosti o správe, osobe alebo súbore, keď naň prejdete.

  Tip: Ak chcete filtrovať výsledky hľadania, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "filter" (filter), a potom stlačte kláves ENTER. Ak chcete prechádzať polia v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, stláčajte kláves Tab alebo klávesy Shift + Tab. Ak chcete rozbaliť zoznam vybrať niektorú možnosť, stlačte medzerník. Ak chcete niektorú možnosť vybrať, stlačte kláves Enter. Keď skončíte, stláčajte kláves TAB, kým funkcia VoiceOver neoznámi: "filter". Stlačte klávesy Control + Option + medzerník na výber tlačidla a použitie kritérií filtrovania.

 6. Podrobnejšie preskúmanie výsledku hľadania:

  • Na karte Správy stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí konverzácia obsahujúca výsledok hľadania.

  • Na karte Ľudia stlačte kláves Enter na výsledku hľadania a v hlavnom zobrazení sa otvorí stránka danej osoby.

  • Na karte Súbory otvorte súbor stlačením klávesu Enter. V závislosti od typu sa súbor môže otvoriť napríklad v zobrazovači súborov aplikácie Microsoft Teams alebo v predvolenom prehliadači.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Používajte VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre iOS určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre iOS môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru pomocou čítačky obrazovky

 1. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Search" (Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "vyhľadávacie pole".

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý znak na klávesnici na obrazovke.

 3. Ak chcete zadať hľadané slová, ťahajte jedným prstom po klávesnici, kým nezaznie požadovaný znak, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Znak sa pridá do poľa Hľadať.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 4. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 5. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ktorá je zobrazená v hornej časti, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. VoiceOver prečíta obsah a podrobnosti správy. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 6. Ak chcete skontrolovať výsledky vyhľadávania na karte ľudia , ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "People" (ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok.

  VoiceOver prečíta meno, stav dostupnosti a e-mailovú adresu kontaktu. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Používajte TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky v systéme Android, na vyhľadávanie konverzácií, ľudí a súborov v aplikácii Microsoft Teams pre Android určenú na podporu tímovej spolupráce. V aplikácii Microsoft Teams pre Android môže celý tím spolupracovať v reálnom čase pomocou tímových kanálov pre konverzácie, zdieľanie súborov atď.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Search" (Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Počujete: "Hľadať otvorené".

 2. Hľadané slovo napíšte na klávesnici na obrazovke.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadávať súbory, do poľa Hľadať zadajte slovo „súbor“.

 3. Vyhľadávanie sa spustí automaticky, keď začnete písať. Výsledky hľadania sa zobrazujú na dvoch kartách: SprávyĽudia.

 4. Ak chcete skontrolovať výsledky hľadania na karte Správy, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete otvoriť celú konverzáciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Na karte Správy sú zobrazené aj výsledky vyhľadávania súborov.

 5. Ak chcete skontrolovať výsledky vyhľadávania na karte ľudia po zadaní hľadaného slova, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "People Tab" (karta ľudia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým nezaznie prvý výsledok. Ak prvý výsledok nie je ten, ktorý hľadáte, pokračujte v ťahaní prstom doprava. Ak chcete prejsť na kontaktné údaje, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zatvoriť vyhľadávanie a vrátiť sa do zobrazenia, v ktorom ste boli, dvakrát potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pozrite tiež

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Ak chcete vyhľadávať konverzácie, osoby a súbory, použite Microsoft Teams na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Microsoft Teams na webe Online, ako webový prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora. Keďže sa Microsoft Teams na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Microsoft Teams na webe.

  Ak používate webový prehliadač Chrome alebo Firefox, odporúčame ako čítačku obrazovky používať JAWS alebo NVDA.

Vyhľadanie konverzácie, osoby alebo súboru

 1. Ak chcete prejsť do vyhľadávacieho poľa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + E.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať konverzáciu alebo kontakt, zadajte hľadané slová. Zoznam výsledkov hľadania sa počas písania aktualizuje.

  • Ak chcete vyhľadať súbor, zadajte /File a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa zoznam súborov. Ak chcete zúžiť počet výsledkov, začnite zadávať názov súboru.

 3. Ak chcete prechádzať zoznam výsledkov hľadania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Čítačka obrazovky oznamuje Podrobnosti o výsledkoch vyhľadávania.

 4. Ak chcete vybrať výsledok hľadania, stlačte kláves ENTER.

Zobraziť viac

Konverzácia v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Kontrola poslednej aktivity v aplikácii Microsoft teams pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft teams

Klávesové skratky pre Microsoft Teams

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii Microsoft teams

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×