Vyhľadanie a riešenie problémov s doručením e-mailov v pozícii správcu služieb Office 365 for business

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď používatelia nahlásia, že im neprichádzajú e-maily, môže byť ťažké zistiť, v čom je problém. V hlave sa vám môže premietnuť niekoľko scenárov riešenia problémov. Vyskytla sa chyba v programe Outlook? Nefungujú služby Office 365? Vyskytol sa problém s nastaveniami toku pošty alebo filtra nevyžiadanej pošty? Alebo problém spôsobilo niečo, čo nemôžete ovplyvniť, napríklad keď sa odosielateľ nachádza na globálnom zozname blokovaných odosielateľov? Služby Office 365 našťastie poskytujú výkonné automatické nástroje, ktoré vám pomôžu nájsť a opraviť rôzne problémy.

Najskôr to najdôležitejšie – skontrolujte, či sa vyskytol problém s programom Outlook alebo inou e-mailovou aplikáciou

Ak problémy s prijímaním e-mailov hlási iba jeden používateľ, mohol sa vyskytnúť problém s jeho e-mailovým kontom alebo e-mailovou aplikáciou. skôr ako prejdete na úlohy správcu, požiadajte daného používateľa, aby vyskúšal nasledujúce riešenia.

Ak používateľovi prichádzajú e-maily do poštovej schránky v službe Outlook na webe, ale nie v e-mailovej aplikácii, ktorú má nainštalovanú v počítači, môže to naznačovať problém s počítačom alebo e-mailovou aplikáciou používateľa. Požiadajte používateľa, ktorý má tento problém, aby sa prihlásil do služby Outlook na webe a skontroloval, či jeho e-mailové konto v Office 365 funguje správne.

Pokyny: Prihlásenie do Outlooku na webe pre podniky

Ak má vo vašej organizácii problém s prijímaním e-mailov jeden používateľ, môže to spôsobovať problém s licenciou, problém s profilom, nesprávna verzia programu Outlook alebo rôzne iné problémy. Support and Recovery Assistant dokáže nájsť a odstrániť väčšinu problémov s programom Outlook alebo službami Office 365. Ako prvý krok na riešenie problémov s doručovaním e-mailov v Office 365 for business odporúčame do príslušného počítača stiahnuť a spustiť Support and Recovery Assistant. Pamätajte, že ak sa vyskytli problémy s Outlookom for Mac alebo s mobilným prístupom, môžete pomocou aplikácie skontrolovať nastavenia svojho konta, ale musíte ju nainštalovať do počítača. Po prihlásení do príslušného konta aplikácia skontroluje výskyt problémov. Používatelia si zvyčajne môžu stiahnuť a spustiť Support and Recovery Assistant bez pomoci správcu služieb Office 365.

Začíname

Dovoľte nám vyriešiť váš problém
Stiahnuť Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Support and Recovery Assistant nájdete v tomto videu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak sa vám pomocou aplikácie Support and Recovery Assistant nepodarilo vyriešiť problém s doručovaním e-mailov, skúste použiť tieto nástroje správcu

Ako správca služieb Office 365 for business máte prístup k niekoľkým nástrojom, ktoré vám pomôžu zistiť, prečo používateľom neprichádzajú e-maily. V nasledujúcom videu nájdete stručný prehľad nástrojov, ktoré máte k dispozícii.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tieto nástroje sú zoradené od najrýchlejších možností po tie najpodrobnejšie.

Na stránke stavu služby je uvedený stav služieb Office 365 a informácie o tom, či sa nedávno vyskytli nejaké servisné incidenty. Skontrolujte stav služby pomocou nasledujúcich krokov.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií a vyberte položku Správca.

  Tip: Správca sa zobrazí len pre správcov Office 365.

  Nedarí sa vám nájsť aplikáciu, ktorú hľadáte? Ak chcete zobraziť abecedný zoznam aplikácií služieb Office 365, ktoré máte k dispozícii, v spúšťači aplikácií vyberte položku Všetky aplikácie. Potom môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu.

 3. V časti Stav služby prejdite na položku Zobraziť stav služby.

  Snímka obrazovky zobrazujúca vybratú možnosť Zobraziť stav služby v Centre spravovania služieb Office 365

Ak sa ukazuje, že ExchangeOnline má zníženú kvalitu, doručovanie e-mailov v organizácii môže byť oneskorené a technickí pracovníci spoločnosti CompanyName na obnovení služby už pracujú. Skontrolujte aktualizácie priebehu na stránke stavu služby. V tomto prípade nie je potrebné otvoriť žiadosť o službu, pretože spoločnosť CompanyName už na vyriešení problému pracuje.

Poradca pri riešení problémov s tokom pošty je zjednodušenou verziou sledovania správy, ktorá tiež vyhľadáva problémy s nastaveniami domény organizácie. Pomocou tohto nástroja môžete vyhľadať správy, ktoré boli v predchádzajúcom týždni odoslané do organizácie alebo z organizácie.

 1. Prejsť na Poradcu pri riešení problémov s tokom pošty.

 2. Prihláste sa pomocou globálneho konta správcu svojej organizácie.

 3. Vyberte položku Ďalej.

  Snímka obrazovky so začiatkom poradcu pri riešení problémov s tokom pošty s vybratým tlačidlom Ďalej.
 4. Vyberte zo zoznamu jeden z príznakov.

 5. Pridajte e-mailové adresy odosielateľa a príjemcu chýbajúcej správy. Ak poznáte časť predmetu alebo celý riadok predmetu, môžete ho tiež pridať, ale nie je to nevyhnutné.

 6. Vyberte dátum odoslania správy.

  Snímka obrazovky s oblasťou na zadávanie Poradcu pri riešení problémov s tokom pošty. Správca musí pred stlačením tlačidla Ďalej na spustenie poradcu pri riešení problémov vybrať príznak a pridať e-mailovú adresu odosielateľa a príjemcu.
 7. Vyberte položku Ďalej.

 8. Poradca pri riešení problémov s tokom pošty spustí niekoľko testov a zobrazí výsledok. Ak poradca pri riešení problémov nájde chýbajúce správy, na stránke s výsledkami sa zobrazí vysvetlenie problému a spôsob jeho riešenia.

  Snímka obrazovky zobrazujúca príklad výsledkov poradcu pri riešení problémov s tokom pošty.

Ak sa Poradcovi pri riešení problémov s tokom pošty nepodarí nájsť chýbajúce správy, použite sledovanie správ, ktoré poskytuje výkonnejšie možnosti vyhľadávania.

Použitie sledovania správ na podrobné riešenie problémov s doručovaním e-mailov – 15 minút

Niekedy sa môže stať, že sa e-mailová správa pri prenose stratí alebo jej doručenie trvá neobvykle dlho, a vaši používatelia nechápu, čo sa stalo. Funkcia sledovania správ umožňuje sledovať prechod správ v službe Exchange Online. Získanie podrobných informácií o konkrétnej správe vám umožní odpovedať na otázky svojich používateľov, efektívne vyriešiť problémy s tokom pošty, rozhodnúť o prípadných zmenách v politike a znížiť potrebu kontaktovania oddelenia technickej podpory.

Ak ste správca služieb Office 365 Midsize Business, Office 365 Business alebo Office 365 Enterprise, nástroj na sledovanie správ otvoríte a spustíte pomocou lokality Centrum spravovania pre Exchange. Dostanete sa tam nasledujúcim spôsobom:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

 2. V ľavom hornom rohu vyberte ikonu spúšťača aplikácií a vyberte položku Správca.

  Tip: Správca sa zobrazí len pre správcov Office 365.

  Nedarí sa vám nájsť aplikáciu, ktorú hľadáte? Ak chcete zobraziť abecedný zoznam aplikácií služieb Office 365, ktoré máte k dispozícii, v spúšťači aplikácií vyberte položku Všetky aplikácie. Potom môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu.

 3. Prejdite na položku Exchange.

  Snímka obrazovky s Centrom spravovania služieb Office 365 s vybratým Exchangeom.
 4. V toku pošty prejdite na sledovanie správy.

Ak ste správca služieb Office 365 Small Business, vyhľadajte sledovanie správ pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Prejdite na položky Správca > Nastavenie služieb > E-mail, kalendár a kontakty.

 2. V časti Riešenie problémov s e-mailom kliknite na položku Riešenie problémov s doručovaním správ.

Podľa predvoleného nastavenia je sledovanie správ nastavené na vyhľadávanie všetkých správ odoslaných alebo prijatých vo vašej organizácii za posledných 48 hodín. Túto zostavu môžete vytvoriť pomocou položky Hľadať v dolnej časti stránky. Z tejto zostavy získate všeobecnú predstavu o tom, čo sa deje s tokom pošty vo vašej organizácii. Pri riešení problémov s doručovaním pošty konkrétneho používateľa je ale vhodné upraviť rozsah výsledkov sledovania správy podľa poštovej schránky daného používateľa a časového rámca, v ktorom sa očakávalo doručenie správy.

Snímka obrazovky zobrazujúca dostupné možnosti v sledovaní správ
 1. V ponuke Rozsah dátumov vyberte rozsah dátumov, ktorý sa najviac približuje času, v ktorom bola chýbajúca správa odoslaná.

 2. Pomocou možnosti Pridať odosielateľa a Pridať príjemcu pridajte odosielateľov a príjemcov.

 3. Kliknutím na tlačidlo Hľadať spustite sledovanie správy.

 4. Na stránke výsledkov sledovania správy sa zobrazia všetky správy, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Typické správy sú v stavovom stĺpci označené ako Doručené.

  Snímka obrazovky zobrazujúca príklad výsledkov sledovania správ.
 5. Ak chcete zobraziť podrobnosti o správe, vyberte správu a vyberte možnosť ikonu ceruzky (Podrobnosti).

 6. Zobrazia sa podrobnosti s vysvetlením, čo sa so správou stalo. Na vyriešenie problému postupujte podľa pokynov v časti Riešenie problému.

  Snímka obrazovky so stránkou podrobností o sledovaní správ zobrazujúca príklad, ako môžu podrobnosti o sledovaní správ vyzerať.

Ak chcete hľadať inú správu, môžete kliknúť na tlačidlo Vymazať na stránke sledovania správy a potom zadať nové kritériá hľadania.

Sledovania správ, ktoré sú staršie ako 7 dní, je dostupné iba ako súbor .CSV na stiahnutie. Keďže údaje o starších správach sú uložené v inej databáze, sledovanie starších správ môže trvať až hodinu. Ak chcete stiahnuť súbor .CSV, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite na prepojenie v e-mailovom oznámení, ktoré sa odošle po dokončení sledovania.

 • Ak chcete zobraziť zoznam sledovaní, ktoré boli spustené pre položky staršie ako 7 dní, kliknite na možnosť Zobraziť čakajúce alebo dokončené sledovania v nástroji na sledovanie správ.

  Snímka obrazovky nástroja na sledovanie správ s kurzorom umiestneným na prepojení Zobraziť čakajúce alebo dokončené sledovania.

  Vo výslednom používateľskom rozhraní je zoznam sledovaní zoradený podľa dátumu a času ich odoslania, pričom najnovšie odoslané položky sa zobrazia ako prvé.

  Pri výbere konkrétneho sledovania správy sa na pravej table zobrazia ďalšie informácie. V závislosti od zadaných kritérií vyhľadávania tu môžu byť uvedené podrobnosti ako rozsah dátumov, pre ktorý bolo sledovanie spustené, odosielateľ a určení príjemcovia hlásenia.

Poznámka:  Sledovania správy obsahujúce údaje staršie ako 7 dní sa automaticky odstránia. Nemožno ich odstrániť manuálne.

Ako dlho po odoslaní správy sa spustí sledovanie správy?

Údaje o sledovaní správy sa zobrazia približne 10 minút po odoslaní správy, môže to však trvať až hodinu.

Prečo sa po spustení sledovania správy zobrazuje chyba časového limitu?

Vyhľadávanie trvá pravdepodobne príliš dlho. Skúste zjednodušiť kritériá vyhľadávania.

Prečo správe tak dlho trvá, kým dorazí do cieľového umiestnenia?

K možným príčinám patria:

 • Určené cieľové umiestnenie neodpovedá. Toto je najpravdepodobnejšie.

 • Veľká správa sa dlho spracúva.

 • Oneskorenia spôsobuje oneskorená služba.

 • Správu zablokovala služba filtrovania.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie technickej podpory

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť problémy s doručovaním e-mailov pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii v Office 365 for business, požiadajte oddelenie technickej podpory o podrobnejšie riešenie problémov.

Pokyny: Kontakt na oddelenie podpory služieb Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×