Vyhľadanie a prenos údajových súborov programu Outlook z jedného počítača do druhého

Vyhľadanie a prenos údajových súborov programu Outlook z jedného počítača do druhého

Outlook ukladá informácie o zálohovaní v rôznych umiestneniach. Podľa toho, aký typ konta používate, môžete zálohovať e-maily, osobný adresár, nastavenia navigačnej tably, podpisy, šablóny a ďalšie možnosti.

Ak používate konto Microsoft Exchange, Office 365 alebo Outlook.com, vaše e-mailové správy sa zálohujú na e-mailovom serveri. Vo väčšine prípadov nebudete mať v prípade týchto typov kont súbor osobných priečinkov (. pst).

Ak chcete zobraziť niektoré záložné súbory v Outlooku, budete musieť odkryť systémové priečinky a prípony názvov súborov. Informácie o tom, ako vykonať túto úlohu, nájdete v téme odkrytie priečinkov a prípon názvov súborov.

Informácie o zálohovaní pre kontá Office 365, Exchange alebo Outlook.com

Pre Office 365 kontá, kontá Exchange alebo Outlook.com, Hotmail.com alebo Live.com kontá, ktoré nie sú prístupné prostredníctvom protokolu POP alebo IMAP, nebudete mať súbor osobných priečinkov (. pst). Možno máte súbor priečinkov offline (. ost), ale tento súbor sa automaticky znova vytvorí v Outlooku, keď pridáte nové e-mailové konto. Tento súbor nie je možné premiestniť z jedného počítača do druhého.

Pre Office 365 kontá, kontá Exchange alebo Outlook.com, Hotmail.com alebo Live.com kontá, ktoré nie sú prístupné prostredníctvom protokolu POP alebo IMAP, môžu byť tieto informácie prenesené z jedného počítača do druhého.

Tieto nastavenia môžete nájsť v niektorom z týchto umiestnení:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \appdata\roaming\microsoft\outlook\profile Name. XML

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Outlook \ Name. XML

Súbor Outlprnt môžete nájsť v niektorom z týchto umiestnení:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \appdata\roaming\microsoft\outlook\outlprnt

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Data\Microsoft\Outlook\Outlprnt

Rôzne súbory, ktoré tvoria podpisy Outlooku, nájdete v niektorom z týchto umiestnení:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \appdata\roaming\microsoft\podpisy

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Data\Microsoft\Signatures

Grafické efekty možno uložiť na dvoch rôznych miestach v závislosti od toho, či máte nainštalovanú 32 bitovú alebo 64 bitovú verziu Outlooku. Rôzne súbory, ktoré tvoria grafický efekt v Outlooku, nájdete v niektorom z týchto umiestnení:

 • Všetky verzie disku Windows    : \ Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

 • Všetky verzie disku Windows    : \ Program Files (x86) \Common Files \ Microsoft Shared\Stationery

Rôzne súbory, ktoré tvoria vlastné formuláre programu Outlook, nájdete v niektorom z týchto umiestnení:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> AppData

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Vaše vlastné slovníkové súbory sú uložené na jednom z dvoch miest:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \appdata\roaming\microsoft\uproof

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Data\Microsoft\UProof

Všetky šablóny programu Outlook, ktoré ste vytvorili, sú uložené na jednom z dvoch miest. Šablóny budú mať príponu. oft.

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> AppData

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Data\Microsoft\Templates

Nastavenia odosielania a prijímania zahŕňajú, ktoré kontá sa kontrolujú v akej frekvencii. Súbor nastavení odosielania a prijímania nájdete v niektorom z nasledujúcich umiestnení. Súbor bude mať príponu. SRS.

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \appdata\roaming\microsoft\outlook

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Application Data\Microsoft\Outlook

Informácie o e-maile, kalendári, kontakte a úlohe pre kontá POP a IMAP

Ak máte konto POP alebo IMAP, všetky vaše informácie sú už uložené v súbore osobných priečinkov (. pst). Tento súbor môžete premiestniť do nového počítača a uchovať si informácie. Premiestnenie súboru. pst z jedného počítača do druhého neprenáša nastavenia e-mailového konta. Ak potrebujete nastaviť Outlook v novom počítači, skopírujte súbor. pst zo starého počítača a potom nastavte svoje e-mailové konto v novom počítači. Potom môžete otvoriť súbor. pst z nového počítača.

Umiestnenie súboru. pst závisí od vašej verzie Outlooku, vašej verzie Windowsu a od spôsobu nastavenia konta alebo vytvorenia súboru. pst. Súbor. pst môžete nájsť v niektorom z týchto umiestnení:

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \AppData\Local\Microsoft\Outlook

 • Jednotka Windowsu 10    : \ používatelia \ <meno používateľa> \roaming\local\microsoft\outlook

 • Staršie verzie Windowsu    Drive: \ Documents and Settings \ <username> \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Ak sa vaša Údajový súbor Outlooku (.pst) zmení na veľké, môže sa stať, že sa vaša synchronizácia OneDrive spomalí a môže sa Zobraziť "spracovanie zmien" alebo "súbor sa používa". Získajte informácie o odstránení údajového súboru. pst Outlooku z OneDrivu.

Poznámka: Vaša konfigurácia nemusí zahŕňať všetky tieto súbory, keďže niektoré sa vytvoria len vtedy, keď prispôsobíte funkcie Outlooku.

Nedarí sa vám nájsť priečinky?

Niektoré priečinky môžu byť skryté. Ak chcete zobraziť skryté priečinky vo Windowse, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

 2. Otvorte položku Možnosti priečinka.

  Ak chcete vyhľadať položku Možnosti priečinka, do poľa hľadania v hornej časti okna zadajte text Možnosti priečinka. V ovládacom paneli Windowsu XP, zadajte text Možnosti priečinka do poľa Adresa.

 3. Na karte Zobraziť vyberte nastavenia v časti Rozšírené v položke Súbory a priečinky a v položke Skryté súbory a priečinky možnosť Zobraziť skryté súbory a priečinky.

Údajový súbor programu Outlook (.pst)

Údajové súbory Outlooku (.pst) obsahujú e-mailové správy, kalendár, kontakty, úlohy a poznámky. Na prácu s položkami v súbore .pst je potrebné použiť Outlook.

Pri archivácii outlookových informácií sa položky uložia do súboru .pst.

Poznámky: 

 • Kontá na serveri Microsoft Exchange Server ukladajú informácie na poštovom serveri. Ak chcete použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou alebo pracovať v režime offline, kópie položiek sa uložia do Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime. Ďalšie informácie nájdete v časti údajové súbory programu Outlook (. ost). Niektoré organizácie tiež umožňujú exportovať alebo archivovať položky do súboru. pst.

 • Premiestnenie súboru. pst do zdieľaného sieťového umiestnenia nie je podporované. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku
  :297019súbory osobných priečinkov nie sú podporované cez LAN alebo WAN prepojenie

Identifikácia názvu a umiestnenia súboru osobných priečinkov

Microsoft Outlook 2010

 1. V Outlooku 2010 kliknite na kartu súbor na páse s nástrojmi a potom kliknite na kartu informácie v ponuke.

 2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

 3. Kliknite na položku údajovésúbory.

 4. Všimnite si cestu a názov súboru. pst. C:\Exchange\Mailbox.pst označuje napríklad súbor. pst s názvom Mailbox. pst a nachádza sa v priečinku Exchange na jednotke C.

Údajové súbory Outlooku (.pst) vytvorené v Outlooku 2010 sa v počítači ukladajú do priečinka Dokumenty\Súbory programu Outlook. Ak používate Windows XP, tieto súbory sa vytvoria v umiestnení Moje dokumenty\Súbory programu Outlook.

Tip: Ak sa vaša Údajový súbor Outlooku (.pst) zmení na veľké, môže sa stať, že sa vaša synchronizácia OneDrive spomalí a môže sa Zobraziť "spracovanie zmien" alebo "súbor sa používa". Získajte informácie o odstránení údajového súboru. pst Outlooku z OneDrivu.

Po inovácii na Outlook 2010 v počítači, ktorý už obsahoval údajové súbory vytvorené v predchádzajúcej verzii Outlooku, sa tieto súbory uložia do iného umiestnenia v skrytom priečinku.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip: Informácie o skrytých priečinkoch vo Windowse nájdete v Pomoci a technickej podpore pre Windows.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Spustite Outlook.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 3. Na karte Nastavenie pošty kliknite na tlačidlo údajové súbory .

 4. Všimnite si cestu a názov súboru. pst. C:\Exchange\Mailbox.pst označuje napríklad súbor. pst s názvom Mailbox. pst, ktorý sa nachádza v priečinku Exchange na jednotke C.

5. kliknite na položku Zavrieť, kliknite na tlačidlo OKa potom v ponuke súbor kliknite na položku Skončiť a odhlásiť sa a ukončite Outlook.

Kopírovanie súboru osobných priečinkov

 1. V ponuke Štart ukážte na položku programy a potom kliknite na položku Windows Prieskumník.

 2. Prehľadávajte súbory na umiestnenie súboru. pst.

 3. Skopírujte súbor. pst do požadovaného umiestnenia.

Ďalšie informácie o kopírovaní súboru alebo priečinka získate podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Pomocník.

 2. Kliknite na kartu Hľadať a potom zadajte príkaz Kopírovať.

 3. V poli vybrať tému na zobrazenie kliknite na položku Kopírovať alebo premiestniť súbor alebo priečinok.

Ako nasmerovať Outlook do nového súboru osobných priečinkov

Microsoft Outlook 2010

 1. Otvorte Outlook 2010.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu súbor a potom kliknite na kartu informácie v ponuke.

 3. Kliknite na kartu Nastavenie kont a potom znova kliknite na položku Nastavenie kont .

 4. Na karte Údajové súbory kliknite na položku Pridať.

 5. V časti Uložiť vo formátevyberte položku údajový súbor programu Outlook (*. pst).

 6. Vyhľadajte nové umiestnenie súboru. pst a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Vyberte súbor. pst a potom kliknite na položku nastaviť ako predvolené.

 8. Ak je toto predvolené umiestnenie na doručovanie e-mailov, zobrazí sa toto hlásenie:

Zmenili ste predvolené umiestnenie doručovania e-mailov. Tým sa zmení umiestnenie priečinka Doručená pošta, kalendára a ďalších priečinkov. Tieto zmeny sa prejavia pri ďalšom spustení Outlooku. 

9. kliknite na tlačidlo OK.

10. kliknite na súbor. pst, ktorý bol identifikovaný v časti identifikácia názvu a umiestnenia súboru osobného priečinka, a potom kliknutím na položku odstrániť odstráňte lokálny súbor. pst z profilu. 

11. kliknite na položku Áno, kliknite na položku zatvoreniea potom kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky dialógové okná. 

12. v ponuke súbor kliknite na položku skončiť

13. Reštartujte Outlook. 

Váš profil teraz odkazuje na súbor. pst v novom umiestnení. Outlook otvorí nový súbor. pst a teraz môžete odstrániť súbor. pst zo starého umiestnenia. 

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Otvorte Outlook.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 3. Na karte Nastavenie pošty kliknite na tlačidlo e-mailové kontá , dokonca aj v prípade, že nemáte zadanú e-mailové konto.

 4. Na karte Údajové súbory kliknite na položku Pridať.

 5. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na položku OK.

 6. Vyhľadajte nové umiestnenie súboru. pst a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK .

 7. Kliknite na položku nastaviť ako predvolené.

 8. Ak je toto predvolené umiestnenie na doručovanie e-mailov, zobrazí sa toto hlásenie:

Zmenili ste predvolené umiestnenie doručovania e-mailov. Tým sa zmení umiestnenie priečinka Doručená pošta, kalendára a ďalších priečinkov. Tieto zmeny sa prejavia pri ďalšom spustení Outlooku.

9. kliknite na tlačidlo OK.

10. kliknite na súbor. pst, ktorý bol identifikovaný v časti identifikácia názvu a umiestnenia súboru osobného priečinka, a potom kliknutím na položku odstrániť odstráňte lokálny súbor. pst z profilu.

11. kliknite na položku Áno, kliknite na položku zatvoreniea potom kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky dialógové okná.

12. v ponuke súbor kliknite na položku skončiť.

13. Reštartujte Outlook.

Ak je. pst predvoleným umiestnením na doručovanie, zobrazí sa toto hlásenie:

Umiestnenie, do ktorého sa správy doručujú, sa zmenilo pre tento používateľský profil. Na vykonanie tejto operácie možno budete musieť skopírovať obsah starších priečinkov programu Outlook do nových priečinkov programu Outlook. Informácie o tom, ako vykonať zmenu umiestnenia na doručovanie pošty, nájdete v Pomocníkovi pre Microsoft Outlook. Niektoré skratky na paneli Outlooku už nemusia fungovať. Chcete, aby Outlook opätovne vytvoril odkazy? Všetky odkazy, ktoré ste vytvorili, sa odstránia.  

Kliknite na položku Áno , ak chcete, aby Outlook aktualizoval klávesové skratky v Outlooku tak, aby odkazovali na nové umiestnenie súboru. pst, alebo kliknite na položku nie, ak chcete ponechať skratky pôvodného lokálneho súboru. pst. 

Váš profil teraz odkazuje na súbor. pst v novom umiestnení. Outlook otvorí nový súbor. pst a teraz môžete odstrániť súbor. pst zo starého umiestnenia. 

Súbor (. ost)

Súbor .ost sa synchronizuje s položkami na serveri s programom Exchange. Keďže údaje zostávajú na serveri Exchange, súbor .ost možno v novom počítači znova vytvoriť bez toho, aby bolo súbor .ost potrebné zálohovať.

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Osobný adresár (.pab)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka: Osobné adresáre (. pab) nie sú podporované v Outlook 2010. Pri inovácii na Outlook 2010 sa zobrazí výzva na importovanie ľubovoľného súboru. pab do priečinka Kontakty. Ak sa pri prvom spustení Outlook 2010 rozhodnete neimportovať súbor. pab, môžete ho neskôr importovať pomocou príkazu importovať v Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Adresár offline (.oab)

Adresár offline (.oab) používajú kontá Microsoft Exchange Server. Adresár obsahuje informácie, ako sú napríklad mená, e-mailové adresy, funkcie a sídla kancelárií, pochádzajúce z globálneho zoznamu adries na serveri s programom Exchange.

Tento súbor nie je potrebné zálohovať alebo obnovovať. Vytvorí a aktualizuje sa automaticky.

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nastavenie navigačnej tably (.xml)

Tento súbor obsahuje informácie o obsahu navigačnej tably.

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Outlook\názov profilu.xml

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook\názov profilu.xml

Registrované rozšírenia programu Microsoft Exchange (.dat)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Zoznam funkcie Automatické dokončovanie v Kontaktoch programu Outlook

Zoznam automatického dokončovania je funkciou, ktorá zobrazuje návrhy mien a e-mailových adries od začiatku ich zadávania. Tieto návrhy sú možnými zhodami s položkami zo zoznamu mien a e-mailových adries, ktoré sa nachádzajú vo vami odoslaných e-mailových správach.

V Outlooku 2007 je súbor so zoznamom funkcie Automatické dokončovanie (.nk2) uložený v týchto umiestneniach:

Windows Vista    jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

V Outlooku 2010 bolo používanie súboru so zoznamom funkcie Automatické dokončovanie (.nk2) ukončené. Položky zoznamu automatického dokončovania sa pre vaše konto odteraz ukladajú v poštovej schránke na Microsoft Exchange Serveri alebo v údajovom súbore Outlooku (.pst).

Kontá na Exchange Serveri

Ak používate kontá na Exchange Serveri, zoznam funkcie Automatické dokončovanie je uložený vo vašej poštovej schránke na serveri s programom Exchange. Na základe toho možno zoznam funkcie Automatické dokončovanie používať z ľubovoľného počítača používajúceho Outlook s vaším kontom Exchange.

Ako zistím, či používam konto Microsoft Exchange Servera?

Kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont. Zoznam kont na karte E-mail označuje typ každého konta.

Príklad konta programu Exchange v dialógovom okne Konto – nastavenie

Kontá POP3

Zoznam automatického dokončovania je uložený v údajovom súbore Outlooku (.pst). Informácie o polohe nájdete v časti Vyhľadanie a prenos údajových súborov programu Outlook z jedného počítača do druhého .

Kontá IMAP a Outlook.com

Zoznam automatického dokončovania je uložený v údajovom súbore Outlooku (.pst). Údajové súbory Outlooku (.pst) pre tieto typy kont sa líšia od údajových súborov Outlooku (.pst) v Outlooku. Tieto súbory sa používajú ako kópie informácií o vašom konte poštového servera a nie sú určené na premiestňovanie ani obnovu. Údajový súbor Outlooku (.pst) sa vytvorí po nakonfigurovaní konta IMAP alebo Outlook.com (predtým Hotmail) v inom outlookovom profile alebo inom počítači. Zoznam automatického dokončovania je preto jedinečný pre počítač a profil, kde je konto nastavené, a položky sa nezobrazia v inom profile alebo počítači, ktorý používate.

Pravidlá (.rwz)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka: Ak ste inovovali na Outlook 2010 zo staršej verzie Outlooku, napríklad Microsoft Outlooku 2002, možno máte v pevnom disku počítača uložený súbor .rwz. Súbor .rwz už nie je potrebný a informácie o pravidlách sú teraz uložené na serveri s programom Microsoft Exchange a v údajovom súbore Outlooku (.pst) pre e-mailové kontá POP3 a IMAP. Súbor môžete odstrániť.

Ak používate funkciu importu a exportu pravidiel, predvoleným umiestnením súborov .rwz je váš priečinok Dokumenty.

Štýly tlače (súbor Outlprnt bez prípony)

Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Podpisy (.rtf, .txt, .htm)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Signatures

Súprava šablón (.htm)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 a Windows Vista 64-bitová verzia s Outlook 2010 32-bitová verzia     jednotka: \ Program Files (x86) \Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Vlastné formuláre

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Slovník (.dic)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\UProof

Šablóny (.oft)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Templates

Nastavenie odosielania a prijímania (.srs)

Operačné systémy Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\Application Data\Microsoft\Outlook

Správa (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 a Windows Vista     jednotka:\Používatelia\používateľ\Dokumenty

Windows XP     jednotka:\Documents and Settings\používateľ\My Documents

Postup odkrytia priečinkov a prípon názvov súborov

Niektoré priečinky mohli byť skryté a Windows mohol vypnúť zobrazovanie prípon názvov súborov (napríklad .pst, .ost, .pab). Ak chcete skryté priečinky a prípony názvov súborov zobraziť, urobte toto:

 1. Otvorte ovládací panel.

  • Vo Windowse 10 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  • Vo Windows 8 stlačte kláves s logom Windows + X a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  • Vo Windowse 7 kliknite na položky Štart > Ovládací panel.

 2. V zozname Zobraziť podľa vyberte buď položku Veľké ikony, alebo Malé ikony, aby sa zobrazili všetky ikony v ovládacom paneli.

 3. Kliknite na položku Možnosti priečinka.

 4. Kliknite na kartu Zobraziť.

 5. V poli Rozšírené nastavenia:

  1. V časti Súbory a priečinky zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov.

  2. V časti Skryté súbory a priečinky kliknite na tlačidlo Zobraziť skryté súbory, priečinky a jednotky.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×