Vyhľadanie a použitie zdieľaných dotazov (Power Query)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016.

V doplnku Power Query, po boli zdieľané dotazy správcov údajov alebo iných podnikových používateľov pomocou služby Power BI for Office 365, tieto zdieľané dotazy sú dostupné v Power BI odkladací priestor metaúdajov. Používatelia v organizácii môžete nájsť a používať tieto zdieľané dotazy (ak sa zdieľa ich) pomocou možnosť vyhľadávanie online v doplnku Power Query použiť základné údaje v dotazoch na ich analýzu údajov a vytváranie zostáv.

Dôležité:  Môže trvať až päť minút, kým budú zdieľané dotazy po zdieľaní dostupné cez vyhľadávanie online v Power Query. Dôvodom sú aktualizácie indexu vyhľadávania, ktorých dokončenie môže trvať až päť minút.

Hľadanie a použitie zdieľaných dotazov pomocou Power Query:

 1. Prihláste sa do Power BI z Power Query, ak ešte nie ste prihlásení. V Exceli kliknite na karte POWER QUERY na položku Prihlásiť sa. V dialógovom okne Prihlásenie kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte informácie o konte pridelenom vašou organizáciou, ktoré sa použilo na registráciu do Power BI.

  Dôležité: Prihlásenie do služby Power BI pomocou konta prideleného vašou organizáciou vám umožňuje hľadať a použiť dotazy, ktoré sú zdieľané pre používateľov v rámci organizácie. Dotazy zdieľané v rámci organizácie v Power Query nemôžete vyhľadať, ak nie ste prihlásení do Power BI.

 2. Na karte POWER QUERY kliknite na položku Vyhľadávanie online.

 3. Pri kliknutí na Vyhľadávanie Online, Zobraziť pás s nástrojmi Hľadať a tabla Vyhľadávanie Online, vďaka ktorým môžete rozsah a filtrovať hľadanie dotazov.

  Poznámka:  Nastavenie rozsahu a filtrovanie hľadania dotazov sú nepovinné a slúžia len na zúženie hľadania a získanie rýchlych výsledkov. Ak nechcete použiť žiadne parametre nastavenia rozsahu alebo filtrovania, môžete priamo zadať hľadané kľúčové slovo bez parametrov spresnenia do poľa na table Vyhľadávanie online a stlačiť kláves ENTER alebo kliknúť na položku Ikona Hľadať .

  1. Vyberte rozsah hľadania dotazov v oblasti Rozsah pása s nástrojmi Hľadať alebo z rozbaľovacieho zoznamu na table Vyhľadávanie online. K dispozícii sú tieto možnosti:

   • Všetko: vyhľadávanie všetkých zdrojov vrátane dotazy, ktoré zdieľate a dotazy zdieľané inými používateľmi v rámci podniku. Toto je predvolený výber.

   • Moje zdieľané: Hľadať len dotazy, ktoré zdieľate vy.

   • Organizácia: Hľadať len dotazy, ktoré sú zdieľané v rámci organizácie pomocou doplnku Power Query.

  2. Spresnite hľadanie dotazov na základe týchto parametrov v oblasti Spresniť pása s nástrojmi Hľadať:

   • Názov: Spresniť hľadanie na základe názvu dotazu.

   • Popis: Spresniť hľadanie na základe popisu dotazu.

   • Od: Spresniť hľadanie tak, aby sa vrátili len výsledky z dotazov zdieľaných zadaným aliasom alebo používateľským kontom.

   • Zdroj údajov: Spresniť hľadanie tak, aby sa vrátili len výsledky zo zadaného názvu základného zdroja údajov.

   • Naposledy upravené: Spresniť hľadanie na základe dátumu poslednej úpravy dotazu. V rozbaľovacom zozname môžete vybrať vopred určený časový interval v rozsahu od Dnes do Minulý rok.

   • Názvy stĺpcov: Spresniť hľadanie tak, aby sa vrátili len výsledky zo zadaných názvov stĺpca.

   • Certifikované: Spresniť hľadanie tak, aby sa vrátili certifikované dotazy.

    Keď kliknete na spresnenie parameter, na páse s nástrojmi Hľadať vloží ho parametra kľúčové slovo do poľa na table Vyhľadávanie Online. Môžete tiež manuálne zadajte kľúčové slovo Spresnenie do vyhľadávacieho poľa a zadajte požadované hodnoty pre dané kľúčové slovo do poľa na table Vyhľadávanie Online.

    Ak chcete vyhľadať zdieľané dotazy v rámci organizácie, ktoré majú vo svojom názve slovo "Vzorky", napríklad kliknite organizácie v oblasti rozsahu a kliknite na názov v oblasti Spresnenie na páse s nástrojmi Hľadať. Toto nastaví rozsah a vloží ho kľúčového slova name:(name) na filtrovanie výsledkov podľa názvu do vyhľadávacieho poľa na table Vyhľadávanie Online.

    Ďalej zadajte názov kľúčových slov ako name:(Sample)"Vzorky" a potom stlačte kláves ENTER alebo kliknite na položku Ikona Hľadať vyhľadať zdieľané dotazy. Keď prebieha vyhľadávanie, ak chcete zastaviť vyhľadávanie môžete kliknúť x do vyhľadávacieho poľa.

    Výsledky hľadania sa zobrazia na table Vyhľadávanie online.

    Tabla Vyhľadávanie online v Power Query

 4. V Power Query je uložená história hľadaní dotazov, ktoré ste vykonali. Kliknutím na položku Nedávne hľadania na páse s nástrojmi Hľadať môžete rýchlo zobraziť a vybrať niektoré z minulých hľadaní dotazov.

 5. Pri ukázaní myšou alebo kliknutí na názov dotazu vo výsledkoch hľadania sa na ľavej table zobrazí ukážka zdieľaného dotazu.

  Ukážka zdieľaného dotazu

  Na rozbaľovacej obrazovke ukážky sa zobrazuje snímka údajov, na ktoré dotaz odkazuje, stĺpce v množine údajov, časová pečiatka poslednej úpravy, používateľ, ktorý zdieľal dotaz, a prepojenie na dokumentáciu, ak bola pre dotaz poskytnutá. Kliknutím na názov stĺpca v dialógovom okne ukážky môžete prejsť na príslušný stĺpec údajov v ukážke.

  Poznámka: Pre dotazy zdieľané v rámci organizácie, údaje snímok sa zobrazí v rozbaľovacej obrazovke ukážky iba v prípade, že používateľ vybral možnosť ukážky zahrnúť počas zdieľania pôvodne dotaz. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie dotazov.

  Na rozbaľovacej obrazovke ukážky sa okrem toho zvýraznia zadané hodnoty kľúčových slov. Zvýraznené je napríklad slovo vzorový. Zvýraznenie kľúčových slov je k dispozícii pre metaúdaje zdieľaných dotazov (napríklad názov a popis) a tiež pre základné údaje, na ktoré zdieľaný dotaz odkazuje.

 6. Kliknutím na položku PRIDAŤ DO HÁRKA môžete importovať údaje, na ktoré zdieľaný dotaz odkazuje, do zošita ako nový hárok. Môžete tiež kliknúť na položku FILTER A TVAR a odkazované údaje pred ich importovaním do hárka ďalej vylepšiť.

  • Ak nemáte prístup k základné zdrojom údajov, ktoré odkazujú zdieľaného dotazu, zobrazí dialógové okno, ktoré umožňuje požiadať o prístup k zdrojom údajov. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na prepojenie Požiadať o prístup. V závislosti od toho, ako žiadosti o prístup informácie nastaviť pre zdroj údajov, zobrazí sa výzva buď odoslať e-mail alias alebo žiadosti o prístup pomocou URL adresy. Ďalšie informácie o vyžiadaní prístupu k zdroju údajov nájdete v téme Vyžiadanie prístupu k interným zdrojom údajov. Informácie o nastavení žiadosti o prístup informácie pre zdroj údajov nájdete v téme čo je Power BI správa?.

  • Ak sú základné údaje v zdieľanom dotaze kombinované (zlúčené alebo pripojené) s použitím viacerých zdrojov údajov, pred použitím základných kombinovaných údajov v zdieľanom dotaze bude potrebné určiť úrovne ochrany osobných údajov. Informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

Súvisiace témy

Zdieľanie dotazov

Zobrazenie a aktualizácia zdieľaných dotazov

Zobrazenie zdieľaných dotazov pomocou portálu správy údajov

Filtrovanie, tvarovanie a transformácia importovaných údajov

Informácie o úlohe správcov údajov pri správe údajov

Pomocník doplnku Microsoft Power Query for Excel

Pomocník správy údajov v službe Power BI for Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×