Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Excel 2016 môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavanú čítačka obrazovky vo Windowse, na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel. Na vyhľadávanie v hárkoch, riadkoch, stĺpcoch alebo v celých zošitoch použite znaky vrátane zástupných znakov.

Poznámky: 

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v hárku.

 2. V dialógovom okne Hľadanie a nahradenie otvorte príslušnú kartu.

  • Ak chcete na vyhľadanie textu alebo čísel použiť kartu Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

  • Ak chcete na nahradenie textu alebo čísel použiť kartu Nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + E, E. Ak je dialógové okno Hľadanie a nahradenie už otvorené, stlačením kombinácie klávesov Alt + P otvorte kartu Nahradiť.

 3. Do poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať. Máte niekoľko možností.

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad vyhľadávanie typu s*d vráti výsledok „sad“ a „started“.

   • Použite otáznik na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad vyhľadávanie typu s?t vráti hodnoty „sat“ a „set“.

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

 4. Ak chcete vyhľadávanie spresniť, prejdite na tlačidlo Možnosti a stlačte kláves Enter. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Alt + T.

  • Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, prejdite na rozbaľovacie pole Kde (Alt + H), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Hárok alebo Zošit. Stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať údaje v riadkoch alebo stĺpcoch, prejdite na rozbaľovacie pole Vyhľadávanie (Alt + S), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Po riadkoch alebo Po stĺpcoch. Stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi podrobnosťami, prejdite na rozbaľovacie pole Kde hľadať (Alt + L), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Vzorce, Hodnoty alebo Komentáre. Stlačte kláves Enter.

   Tip: Možnosti Vzorce, Hodnoty a Komentáre sú k dispozícii iba na karte Hľadať. Na karte Nahradiť je k dispozícii iba možnosť Vzorce.

  • Ak chcete vyhľadávať údaje s prihliadnutím na malé alebo veľké písmená, začiarknite políčko Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená (Alt + C) a stlačte medzerník.

  • Ak chcete vyhľadávať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať, začiarknite políčko Hľadať zhodné bunky (Alt + O) a stlačte medzerník.

 5. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla so špecifickým formátovaním, prejdite na tlačidlo Formát a stlačte kláves Enter (Alt + M). V otvorenom dialógovom okne Hľadať formát prejdite stlačením medzerníka na príslušnú kartu (Číslo, Zarovnanie, Písmo, Orámovanie alebo Výplň). Potom vyberte formátovanie, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete nájsť bunky, ktoré zodpovedajú iba určitému formátu, v poli Hľadať môžete odstrániť všetky textové alebo číselné kritériá a potom vybrať bunku, ktorá obsahuje dané formátovanie. Prejdite na tlačidlo Formát a stlačte kláves so šípkou nadol. Znova stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nevyberiete položku Vybrať formát bunky, a stlačte kláves Enter. Bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať, vyberiete v hárku pomocou klávesov so šípkami. Formátovanie vybratej bunky pridáte do kritérií vyhľadávania v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie stlačením klávesu Enter.

 6. Po zadaní kritérií spustite vyhľadávanie.

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla, prejdite na tlačidlo Hľadať ďalej (Alt + F) alebo Hľadať všetko (Alt + I).

   Tip: Ak vyberiete tlačidlo Hľadať všetko, v dialógovom okne sa zobrazí každý výskyt, ktorý spĺňa kritériá vyhľadávania, a výber sa bude nachádzať na zozname. Ak chcete vybrať niektorý z výskytov v zozname, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ak chcete prejsť z dialógového okna do hárka, stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab. Vykonajte v bunke požadované zmeny. Ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Hľadanie a nahradenie, stláčajte kombináciu klávesov Alt + Tab, kým je to potrebné.

  • Ak chcete nahradiť text alebo čísla, zadajte náhradné znaky do poľa Nahradiť čím (ak nechcete nahrádzať znaky žiadnym znakom, nechajte toto pole prázdne) a prejdite na tlačidlo Hľadať (Alt + F) alebo Hľadať všetko (Alt + I). Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt v hárku a rozhodnúť sa, či ho chcete nahradiť, stlačte tlačidlo Hľadať. Ak chcete vyhľadať všetky výskyty, stlačte tlačidlo Hľadať všetko. Ak chcete nahradiť zvýraznené výskyty alebo všetky výskyty nájdených znakov, prejdite na tlačidlo Nahradiť (Alt + R) alebo Nahradiť všetko (Alt + A).

   Tip: Ak pole Nahradiť nie je k dispozícii, na kartu Nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie prejdete stlačením kombinácie klávesov Alt + P.

   Prebiehajúce hľadanie v prípade potreby zrušíte stlačením klávesu ESC. Dialógové okno Hľadanie a nahradenie sa zatvorí.

  Poznámka: Keď do kritérií vyhľadávania zahrniete aj možnosti formátovania, uloží sa to v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Ak budete znova hľadať v hárku údaje a nepodarí sa vám nájsť znaky, ktoré tam určite sú, možno bude potrebné odstrániť z predchádzajúceho vyhľadávania možnosti formátovania. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F otvorte kartu Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Ak tlačidlo Formát nie je k dispozícii, prejdite na tlačidlo Možnosti (Alt + T) a stlačte kláves Enter. Prejdite na tlačidlo Formát a viacnásobným stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte príkaz pole pre hľadanie formátu. Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie zošita v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×