Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadanie a nahradenie údajov v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používanie programu Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel. Použiť znakov vrátane zástupných znakov, hárky, riadky, stĺpce alebo celé zošity.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v hárku.

 2. V dialógovom okne Hľadanie a nahradenie otvorte príslušnú kartu.

  • Ak chcete na vyhľadanie textu alebo čísel použiť kartu Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

  • Ak chcete na nahradenie textu alebo čísel použiť kartu Nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + E, E. Ak je dialógové okno Hľadanie a nahradenie už otvorené, stlačením kombinácie klávesov Alt + P otvorte kartu Nahradiť.

 3. Do poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať. Máte niekoľko možností.

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad vyhľadávanie typu s*d vráti výsledok „sad“ a „started“.

   • Použite otáznik na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad vyhľadávanie typu s?t vráti hodnoty „sat“ a „set“.

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

 4. Ak chcete vyhľadávanie spresniť, prejdite na tlačidlo Možnosti a stlačte kláves Enter. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Alt + T.

  • Ak chcete vyhľadať údaje v hárku alebo celom zošite, prejdite na rozbaľovacie pole Kde (Alt + H), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Hárok alebo Zošit. Stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať údaje v riadkoch alebo stĺpcoch, prejdite na rozbaľovacie pole Vyhľadávanie (Alt + S), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Po riadkoch alebo Po stĺpcoch. Stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať údaje s konkrétnymi podrobnosťami, prejdite na rozbaľovacie pole Kde hľadať (Alt + L), stlačte kláves so šípkou nadol a potom vyberte položku Vzorce, Hodnoty alebo Komentáre. Stlačte kláves Enter.

   Tip: Možnosti Vzorce, Hodnoty a Komentáre sú k dispozícii iba na karte Hľadať. Na karte Nahradiť je k dispozícii iba možnosť Vzorce.

  • Ak chcete vyhľadávať údaje s prihliadnutím na malé alebo veľké písmená, začiarknite políčko Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená (Alt + C) a stlačte medzerník.

  • Ak chcete vyhľadávať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať, začiarknite políčko Hľadať zhodné bunky (Alt + O) a stlačte medzerník.

 5. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla so špecifickým formátovaním, prejdite na tlačidlo Formát a stlačte kláves Enter (Alt + M). V otvorenom dialógovom okne Hľadať formát prejdite stlačením medzerníka na príslušnú kartu (Číslo, Zarovnanie, Písmo, Orámovanie alebo Výplň). Potom vyberte formátovanie, ktoré chcete zahrnúť do vyhľadávania. Prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete nájsť bunky, ktoré zodpovedajú iba určitému formátu, v poli Hľadať môžete odstrániť všetky textové alebo číselné kritériá a potom vybrať bunku, ktorá obsahuje dané formátovanie. Prejdite na tlačidlo Formát a stlačte kláves so šípkou nadol. Znova stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nevyberiete položku Vybrať formát bunky, a stlačte kláves Enter. Bunku s formátovaním, ktoré chcete vyhľadať, vyberiete v hárku pomocou klávesov so šípkami. Formátovanie vybratej bunky pridáte do kritérií vyhľadávania v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie stlačením klávesu Enter.

 6. Po zadaní kritérií spustite vyhľadávanie.

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla, prejdite na tlačidlo Hľadať ďalej (Alt + F) alebo Hľadať všetko (Alt + I).

   Tip: Ak vyberiete tlačidlo Hľadať všetko, v dialógovom okne sa zobrazí každý výskyt, ktorý spĺňa kritériá vyhľadávania, a výber sa bude nachádzať na zozname. Ak chcete vybrať niektorý z výskytov v zozname, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Ak chcete prejsť z dialógového okna do hárka, stlačte kombináciu klávesov Alt + Tab. Vykonajte v bunke požadované zmeny. Ak sa chcete vrátiť do dialógového okna Hľadanie a nahradenie, stláčajte kombináciu klávesov Alt + Tab, kým je to potrebné.

  • Ak chcete nahradiť text alebo čísla, zadajte náhradné znaky do poľa Nahradiť čím (ak nechcete nahrádzať znaky žiadnym znakom, nechajte toto pole prázdne) a prejdite na tlačidlo Hľadať (Alt + F) alebo Hľadať všetko (Alt + I). Ak chcete vyhľadať ďalší výskyt v hárku a rozhodnúť sa, či ho chcete nahradiť, stlačte tlačidlo Hľadať. Ak chcete vyhľadať všetky výskyty, stlačte tlačidlo Hľadať všetko. Ak chcete nahradiť zvýraznené výskyty alebo všetky výskyty nájdených znakov, prejdite na tlačidlo Nahradiť (Alt + R) alebo Nahradiť všetko (Alt + A).

   Tip: Ak pole Nahradiť nie je k dispozícii, na kartu Nahradiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie prejdete stlačením kombinácie klávesov Alt + P.

   Prebiehajúce hľadanie v prípade potreby zrušíte stlačením klávesu ESC. Dialógové okno Hľadanie a nahradenie sa zatvorí.

  Poznámka: Keď do kritérií vyhľadávania zahrniete aj možnosti formátovania, uloží sa to v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Ak budete znova hľadať v hárku údaje a nepodarí sa vám nájsť znaky, ktoré tam určite sú, možno bude potrebné odstrániť z predchádzajúceho vyhľadávania možnosti formátovania. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F otvorte kartu Hľadať v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Ak tlačidlo Formát nie je k dispozícii, prejdite na tlačidlo Možnosti (Alt + T) a stlačte kláves Enter. Prejdite na tlačidlo Formát a viacnásobným stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte príkaz pole pre hľadanie formátu. Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Program Excel for Mac pomocou klávesnice a čítačku obrazovky, ako sú napríklad funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, na vyhľadanie a nahradenie textu a čísel. Použiť znakov vrátane zástupných znakov, hárky, riadky, stĺpce alebo celé zošity.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačte kláves Command + F sa dostanete do poľa Hľadať hárok. Budete počuť "Vyhľadávania hárka, vyhľadávanie textové pole prázdne."

 3. Zadajte text alebo číslo, ktoré chcete nájsť.

  Tip: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky, ako napríklad otáznik (?), hviezdičku (*) alebo vlnovku (~). Použite otáznik (?) na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad vyhľadávanie typu s?t vráti hodnoty „sat“ a „set“. Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad vyhľadávanie typu s*d vráti výsledok „sad“ a „smäd“. Ak chcete nájsť otázniky, hviezdičky alebo iné znaky s vlnovkou, použite znak vlnovky (~), za ktorým nasleduje otáznik (?). Napríklad vyhľadávanie typu „fy91~?“ vráti hodnoty „fy91?“.

 4. Stlačte kláves ENTER. Excel 2016 pre Mac nájde a zvýrazní na prvú bunku v oblasti výberu, ktorých obsah zodpovedá textu.

 5. Ak chcete nájsť ďalší výskyt položky, ktoré hľadáte, znova stlačte kláves Return.

Tip: Ak chcete zrušiť prebiehajúce hľadanie, stlačte kláves Esc.

Ďalšie možnosti hľadania:

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadávanie hárka alebo celého zošita

Do textového poľa Hľadať hárok stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Vyhľadávania v list" alebo "Vyhľadávania v zošite", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vyhľadávanie podľa riadkov alebo stĺpcov

Do textového poľa Hľadať hárok stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Rozšíreného vyhľadávania, tri bodky," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa okno nájsť.

Stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol počuť "Hľadať" a stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava. Stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník, a potom stlačte kláves šípky nadol dovtedy, kým budete počuť "Po riadkoch" alebo "Podľa stĺpcov." Stlačením klávesu ovládacieho prvku + možnosť + MEDZERNÍK vyberte požadovanú možnosť. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Vyhľadá nasledujúci výskyt, predvolené, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vyhľadávanie konkrétnych typov informácií

Do textového poľa Hľadať hárok stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka vyhľadávania. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Rozšíreného vyhľadávania, tri bodky," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa okno nájsť.

Stláčajte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol, až kým počuť "V", a potom stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol. Budete počuť: "Hodnoty, vyhľadávanie, tlačidlo kontextovej ponuky." Stlačením klávesu šípka nadol nájsť požadovanú možnosť, vzorce, hodnoty alebo komentáre. Keď budete počuť možnosť chcete, vyberte ho tlače ovládacieho prvku + možnosť + medzerník. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Vyhľadá nasledujúci výskyt, predvolené, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vyhľadávanie obsahu s rozlišovaním malých a veľkých písmen

V okne hľadanie stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým sa "Rozlišovať malé a veľké, začiarknuté, začiarkavacie políčko," a potom vyberte stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Vyhľadá nasledujúci výskyt, predvolené, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vyhľadávanie iba presnej zhody

V okne hľadanie stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým sa "Nájsť celý buniek len, začiarknuté, začiarkavacie políčko", a vyberte ju stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Vyhľadá nasledujúci výskyt, predvolené, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačte kláves Command + F sa dostanete do poľa Hľadať hárok. Budete počuť "Vyhľadávania hárka, vyhľadávanie textové pole prázdne."

 3. Zadajte text alebo číslo, ktoré chcete nájsť.

  Tip: V kritériách vyhľadávania môžete použiť zástupné znaky, ako napríklad otáznik (?), hviezdičku (*) alebo vlnovku (~). Použite otáznik (?) na vyhľadanie akéhokoľvek samostatného znaku. Napríklad vyhľadávanie typu s?t vráti hodnoty „sat“ a „set“. Použite hviezdičku (*) na vyhľadanie akéhokoľvek reťazca znakov. Napríklad vyhľadávanie typu s*d vráti výsledok „sad“ a „smäd“. Ak chcete nájsť otázniky, hviezdičky alebo iné znaky s vlnovkou, použite znak vlnovky (~), za ktorým nasleduje otáznik (?). Napríklad vyhľadávanie typu „fy91~?“ vráti hodnoty „fy91?“.

 4. Otvorte ponuku vyhľadávania, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Nahradiť..." a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa okno nahradiť.

 6. Do poľa nahradiť textom stlačením kombinácie klávesov kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol, kým sa "Nahradiť, upraviť text."

 7. Ak chcete nahradiť znaky v poli Hľadať nič, ponechajte pole nahradiť s prázdne. V opačnom prípade zadajte text, ktorý sa má zobrazovať namiesto toho.

 8. Stlačte kláves ovládacieho prvku + možnosť + pravý kláves so šípkou na presun k tlačidlám a vyberte tú, ktorú chcete stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník:

  • Nahradenie Ak chcete nahradiť len ďalšieho výskytu našli.

  • Nahradiť všetky Ak chcete nahradiť všetky výskyty v texte, ktoré ste hľadali.

  • Zavrieť Ak chcete zrušiť hľadanie a nahradenie operáciu.

  • Vyhľadať ďalšie Ak chcete nájsť a nahradiť ďalšieho výskytu a ponechajte otvorené okno nahradiť.

   Tip: Prebiehajúce vyhľadávanie môžete zrušiť stlačením klávesu Esc.

Nahradenie ďalšie možnosti:

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadanie a nahradenie hárka alebo celého zošita

V okne nahradiť stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou sa počuť "do kontextového tlačidla", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť "List" alebo "Zošit" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Vyhľadanie a nahradenie riadky alebo stĺpce

V okne nahradiť stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou sa počuť "Tlačidlo kontextovej ponuky Hľadať", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť "Po riadkoch" alebo "Po stĺpcoch" a potom vyberte možnosť, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Hľadanie a nahradenie obsahu malé a veľké písmená

V okne nahradiť stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým sa "Rozlišovať malé a veľké, začiarknuté, začiarkavacie políčko," a potom vyberte stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník.

Vyhľadávanie iba presnej zhody

V okne nahradiť stlačte ovládací prvok + možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým sa "Nájsť celý buniek len, začiarknuté, začiarkavacie políčko", a vyberte ju stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník.

Pozrite tiež

Tlač excelového zošita pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh v Exceli 2016 pre Mac pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, hľadanie a nahrádzanie textu alebo čísel v hárku.

Poznámky: 

Vyhľadanie textu alebo čísel

Ak hárok obsahuje viac než niekoľko riadkov a stĺpcov, použite tlačidlo Hľadať rýchlo prepínať zameranie do pravej bunky.

 1. V hárku, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Vyhľadávania, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste sa predtým hľadali niečo, VoiceOver číta hľadaný výraz ste použili naposledy.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže byť text alebo čísla. Budete počuť číslo zodpovedajúce výsledky, keď ukončíte písať.

 3. Potiahnutie prstom okolo pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa počuť "Hľadať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod na prvú bunku, ktorá zodpovedá hľadaný výraz a VoiceOver číta obsah bunky.

 4. Ak chcete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu zhody, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky sa počuť "Ďalší výsledok hľadania" alebo "Predchádzajúci výsledok hľadania, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. V hárku, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Vyhľadávania, tlačidlo," potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava raz. Budete počuť: "možnosti vyhľadávania, tlačidlo." Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvoríte ponuku možností.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nájsť a nahradiť" alebo "Nájsť a nahradiť všetky," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Možnosť momentálne aktívne predchádza "Vybraté."

 4. Potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Hotovo, tlačidlo" a dvojitým ťuknutím na obrazovku zatvorte dialógové okno Možnosti.

 5. Potiahnutie prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým sa počuť "Vyhľadávanie, do textového poľa" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže byť text alebo čísla. Budete počuť číslo zodpovedajúce výsledky, keď ukončíte písať.

 7. Potiahnutie prstom okolo v hornej časti obrazovky, kým budete počuť "Nahradiť, textové pole" alebo "Nahraďte všetky textové pole," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Toto pole je priamo pod vyhľadávacím poľom.

 8. Zadajte text alebo čísla, ktorý sa má nahradiť hľadaný výraz s.

 9. Potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Nahraďte, tlačidlo" alebo "nahradiť všetko, tlačidlo," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku nahradí aktuálne vybratého zhoda alebo všetky zhody s nový text alebo čísla.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou Excel pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, hľadanie a nahrádzanie textu alebo čísel v hárku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

Ak hárok obsahuje viac než niekoľko riadkov a stĺpcov, použite tlačidlo Hľadať rýchlo prepínať zameranie do pravej bunky.

 1. V hárku, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým sa "Nájsť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste sa predtým hľadali niečo, TalkBack číta hľadaný výraz ste použili naposledy.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže byť text alebo čísla.

 3. Potiahnutie prstom okolo pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa počuť "Hľadať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke klávesnice sa zatvorí a vykoná sa prechod na prvú bunku, ktorá zodpovedá hľadaný výraz, ak existujú.

  • Ak chcete zistiť, koľko zhodu tam sú, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom potiahnite prstom doprava ešte raz a počuť číslo zodpovedajúce výsledky. Ak neexistujú žiadne výsledky, budete počuť: "Nula."

  • Ak chcete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu zhody, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nájsť tlačidlo ďalej" alebo "Nájsť tlačidlo Predchádzajúca" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Zatvorte panel hľadania, keď sa na obrazovke klávesnice je zatvorený, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Nájsť tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tipy: TalkBack nedokáže prečítať obsah bunky, keď pomocou tlačidla Hľadať na Excel pre Android, preto ak existujú niekoľko zhodu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Skúste iný hľadaný výraz. Napríklad, ak hľadáte jablká a hárok obsahuje "Červené jablká" a "Zelené jablká", napísať celý jeho text od bunky, ktorý chcete vyhľadať.

 • Po zatvorení klávesnice na obrazovke potiahnite prstom doprava a potom ešte počuť TalkBack čítať obsah bunky a oznámiť jeho umiestnenia v hárku.

Nahradenie textu alebo čísel

 1. V hárku, potiahnutie prstom okolo pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Nájsť tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava raz. Budete počuť: "Tlačidlo Ďalšie možnosti." Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie dialógového okna Nastavenie nájsť.

 3. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, nájsť a nahradiť všetky prepínač" alebo "nie je začiarknuté, hľadanie a nahradenie prepínač," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a dvakrát ťuknite na obrazovku, zavrite dialógové okno Hľadanie nastavenia.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz. Môže byť text alebo čísla.

 6. Ak chcete zistiť, koľko zhodu tam sú, potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom potiahnite prstom doprava ešte raz a počuť číslo zodpovedajúce výsledky. Ak neexistujú žiadne výsledky, budete počuť: "Nula."

 7. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nahradiť... upraviť položku" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Zadajte text alebo čísla, ktorý sa má nahradiť hľadaný výraz s.

 9. Potiahnutie prstom okolo pravom dolnom rohu obrazovky, kým sa počuť "Hotovo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke zavrie.

 10. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Nájsť tlačidlo ďalej" alebo "Nájsť predchádzajúce tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 11. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Nahradiť tlačidlo" alebo "všetky," v závislosti od toho, čo chcete urobiť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku nahradiť aktuálne vybratý podľa alebo všetky zodpovedajúce výsledky s nový text alebo čísla.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

V Excel Online, môžete použiť klávesové skratky čítačky obrazovky, napríklad Moderátor vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vyhľadať a nahradiť text, vrátane špeciálnych znakov (ako je napríklad otáznik, vlnovky a Hviezdičky) alebo čísla. Môžete vyhľadávať v rámci výberu, hárkov alebo celého zošita.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Vyhľadanie textu alebo čísel

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F otvorte dialógové okno hľadanie. Vykoná sa prechod textového poľa Hľadať a budete počuť: "Dialógového okna nájsť, zamerané na vyhľadanie čo."

 3. Do textového poľa Hľadať zadajte text alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať. Máte niekoľko možností:

  • Zadajte text alebo čísla, ktoré chcete nájsť.

  • V kritériách vyhľadávania použite zástupný znak, napríklad hviezdičku (*) alebo otáznik (?):

   • Použiť hviezdičku nájsť ľubovoľný reťazec znakov. Napríklad s * d vyhľadá "sad" a "Začíname."

   • Pomocou otáznika môžete vyhľadať ľubovoľný jednotlivý znak. Napríklad s?t nájde "so" a "nastaviť".

   Tip: Aj keď ide o zástupné symboly, hviezdičky, otázniky a vlnovky (~) môžete vyhľadať v údajoch hárka tak, že pred ne v poli Hľadať vložíte vlnovku. Ak chcete napríklad hľadať údaje obsahujúce otáznik, použite ako kritérium vyhľadávania ~?.

   Poznámka: Hľadanie dve medzery nie je možné v Excel Online.

 4. Ak chcete vyhľadať text alebo čísla v hárku alebo v celom zošite, stlačením klávesu Tab prejdete na rozbaľovacie pole v rámci. Budete počuť aktuálne vybratú možnosť Vyhľadávanie ("Výber", "List" alebo "Zošit"). Stlačením klávesu medzerník, a potom nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým sa na požadovanú možnosť. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete hľadať údaje malé a veľké písmená, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Nezačiarknuté prípadu začiarkavacie políčko zhody," a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 6. Ak chcete vyhľadať bunky obsahujúce iba znaky, ktoré ste zadali do poľa Hľadať, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Nezačiarknuté políčko obsah zhody celú bunku," a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

  Tipy: 

  • Ak chcete vyhľadať text alebo čísla so špecifickým formátovaním, musíte použiť počítačovú aplikáciu Excel. Otvorte aplikáciu v režime zobrazenia, presun zamerania z hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, až budete počuť názov svojho konta. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Upraviť zošit", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Upraviť v programe Excel", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ďalšie informácie o hľadaní určitého formátu v aplikácii Excel, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na vyhľadanie a nahradenie údajov v programe Excel.

 7. Ak chcete zmeniť vyhľadávanie smerom nahor, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Vybraný prepínač nadol" a potom stlačte kláves so šípkou nahor. Budete počuť: "nie je vybratá prepínač tlačidlo hore." Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 8. Spustite vyhľadávanie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Nájsť tlačidlo ďalej", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Excel nájde zodpovedajúce prvého výskytu v oblasti vyhľadávania. Čítačka obrazovky prečíta text v bunke a jeho umiestnenie.

 9. Ak chcete nájsť ďalší výskyt, stlačte medzerník. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie alebo zavrite dialógové okno, stlačte kláves Esc.

Hľadanie a nahradenie textu alebo čísel

Na vyhľadanie a nahradenie textu alebo čísel v Excel Online, skontrolujte, či ste v režime úprav. Môžete zistiť, či ste v režime úprav na základe možnosti v ponuke súbor.

Poznámka: Prepnutie do režimu úprav presun zamerania z hárku stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, až budete počuť názov svojho konta stlačením klávesu Tab, kým nebudete počuť "Upraviť zošit", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Upraviť v prehliadači", a potom stlačte medzerník.

 1. Vyberte rozsah buniek, v ktorom chcete hľadať. Ak chcete hľadať v celom hárku, vyberte ľubovoľnú bunku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F otvorte dialógové okno hľadanie. Vykoná sa prechod textového poľa Hľadať a budete počuť: "Dialógového okna nájsť, zamerané na vyhľadanie čo."

 3. Do textového poľa Hľadať zadajte text alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať a nahradiť.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Nahraďte tlačidlo", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Textové pole Hľadať bude k dispozícii v dialógovom okne hľadanie.

 5. Ak chcete prejsť do textového poľa Hľadať, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Nahraďte, úpravy." Do textového poľa nahradiť zadajte nový text alebo čísla.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Ďalšie tlačidlo Hľadať". Stlačením klávesu medzerník Nájdite prvý výskyt textu alebo čísla, ktoré ste zadali. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nahradiť všetky výskyty jednotlivo, stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť: "Nahradiť tlačidlo". Potom stlačte medzerník prvý výskyt a vyhľadať ďalšiu. Po výmene, vykoná sa prechod na ďalší výskyt.

  • Ak chcete nájsť a nahradiť všetky výskyty, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Nahradiť všetky tlačidlo", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 7. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie alebo zavrite dialógové okno, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×