Vyhľadávanie záznamov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S narastajúcim databázy Vyhľadanie konkrétnych záznamov bude vyžadovať viac ako rýchlu orientáciu v údajovom hárku. V tomto článku, ďalšie štyri spôsoby vyhľadania konkrétnych záznamov v závislosti od vašich potrieb.

Čo vás zaujíma?

Prezrite si všetky záznamy

Prechod na konkrétny záznam

Vyhľadajte konkrétny záznam

Filter na zobrazenie obmedzený počet záznamov

Vytvorenie dotazu na vyhľadanie záznamov

Prezrite si všetky záznamy

Záznamy môžete prechádzať pomocou klávesu TAB, ak chcete prechádzať jeden záznam samostatne, v poradí, vyhľadajte konkrétny záznam. Môžete tiež prechádzať záznamy v tabuľke v údajové zobrazenie pomocou záznamu navigačné tlačidlá. Záznam navigačné tlačidlá sú k dispozícii v dolnej časti tabuľky alebo formulára.

Navigačné tlačidlá

1. Prejsť na prvý záznam

2. Prejsť na predchádzajúci záznam

3. poľa aktuálneho záznamu

4. Prejdite na ďalší záznam

5. Prejsť na posledný záznam

6. Otvorte nový záznam (prázdne)

7. indikátor filtra

8. vyhľadávacie pole

Poznámky: 

 • Po kliknutí do poľa Aktuálneho záznamu , môžete zadajte číslo záznamu a potom stlačením klávesu ENTER prejdite do daného záznamu. Číslo záznamu sa počíta postupne, od začiatku formulára alebo údajového hárka. Nezodpovedá žiadnej hodnote poľa.

 • Ak chcete vedieť, keď bol filter použitý, v téme tlačidlo indikátora filtra. Ak nie je použitý žiadny filter alebo všetky filtre sú odstránené, sa zobrazí Bez filtra. Keď sa zobrazí filtrované, môžete kliknutím na toto tlačidlo odstráňte filter. Podobne, keď sa zobrazí nefiltrované, môžete kliknutím na toto tlačidlo použiť poslednú filter, ktorý ste použili, ak existuje.

 • Po zadaní textu do vyhľadávacieho poľa, prvá hodnota je zvýraznená v reálnom čase pri zadávaní každého znaku. Túto funkciu môžete rýchlo vyhľadať záznam s zodpovedajúcu hodnotu.

Na začiatok stránky

Prechod na konkrétny záznam

Môžete prejsť na konkrétny záznam v programe Access, keď budete vedieť, ktorý záznam, ktorý chcete vyhľadať. Prejdite do poľa vám umožní vybrať si konkrétny záznam z rozbaľovacieho zoznamu a je zvyčajne do formulárov.

Prejdite do poľa

 • Ak chcete prejsť na konkrétny záznam, kliknite na šípku napravo od poľa Prejsť na a potom vyberte záznam z rozbaľovacieho zoznamu.

  Poznámka: Ak poznáte niekoľko prvých znakov záznam, do ktorého chcete prejsť, môžete zadať tieto znaky prejdite do poľa a pomáha vám rýchlo nájsť daný záznam.

Do poľa Prejsť na zobrazuje dostatok údajov jednoznačne identifikovať každý záznam. Keď vyberiete záznam zo zoznamu, program Access zobrazí zvyšok údajov záznamu na oblasť hlavného formulára.

Na začiatok stránky

Vyhľadajte konkrétny záznam

Chcete vyhľadať konkrétny záznam v tabuľke alebo formulára pomocou karty hľadanie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie . Toto je efektívne vybrať na vyhľadanie konkrétnych záznamov, keď záznam, ktorý chcete vyhľadať spĺňa konkrétnych kritérií, napríklad hľadaných výrazov a operátory porovnávania, napríklad "rovná sa" alebo "obsahuje".

Poznámka: Môžete použiť len dialógové okno Hľadanie a nahradenie , ak tabuľky alebo formulára v súčasnosti zobrazuje údaje. Toto platí aj vtedy, ak nie sú žiadne záznamy viditeľné, pretože bol filter použitý.

 1. Otvorte tabuľku alebo formulár a potom kliknite na pole, ktoré sa majú prehľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Hľadať na položku Hľadať alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + F.

  Zobrazí sa dialógové okno Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou nájsť .

 3. Do poľa Hľadať zadajte požadovanú hodnotu, pre ktorú sa majú prehľadať.

 4. Ak chcete zmeniť na pole, ktoré chcete hľadať alebo Hľadať celú tabuľku, kliknite na príslušnú možnosť v zozname Kde hľadať .

  Tip: Zoznam Porovnať predstavuje operátor porovnania (napríklad "rovná sa" alebo "obsahuje"). Ak chcete rozšíriť vaše vyhľadávanie v zozname Porovnať kliknite na položku Ľubovoľná časť poľa.

 5. V zozname Hľadať vyberte položku všetkoa potom kliknite na položku Hľadať ďalej.

 6. Keď je zvýraznená položka, pre ktorú hľadáte, kliknite na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie zavrite dialógové okno. Záznamy, ktoré spĺňajú vaše sú zvýraznené

Ďalšie informácie o tom, ako použiť dialógové okno Hľadanie a nahradenie nájdete v článku, použite dialógové okno Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov.

Na začiatok stránky

Filter na zobrazenie obmedzený počet záznamov

Filtrovať možno získať obmedzený počet záznamov, keď chcete zobraziť len tie záznamy, ktoré spĺňajú určité kritériá a relačných operátorov. Napríklad rýchlo obmedziť záznamy, ktoré sú zobrazené, kliknite pravým tlačidlom myši pole, ktorého hodnotu chcete podľa a potom vyberte položku rovná sa, Nerovná, obsahujealebo Neobsahuje v spodnej časti kontextovej ponuky. Filter môžete zapnúť alebo vypnúť, ktorá umožňuje jednoduché prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením rovnaké údaje. Na rozdiel od vyhľadávania, filter iba obmedzuje, ktoré záznamy sú zobrazené.

 1. Ak chcete použiť filter, ktorý je založený na výber, otvorte tabuľku alebo formulár.

 2. Uistite sa, že tabuľky alebo formulára už nefiltruje, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter kliknite na položku Rozšírenéa potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre, ak tento príkaz je k dispozícii.

 3. Prejdite do záznamu, ktorý obsahuje hodnotu, ktorá sa má použiť ako súčasť filter, a potom kliknite do stĺpca (v údajovom zobrazení) a ovládacích prvkov (vo formulári, zostave alebo rozloženie zobrazeniach). Ak chcete filtrovať podľa konkrétneho výberu, vyberte iba znaky, ktoré chcete.

 4. Na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Výbera potom kliknite na tlačidlo filter, ktorý chcete použiť.

 5. Ak chcete filtrovať ďalšie polia na základe výberu, zopakujte kroky 3 a 4.

Ďalšie informácie o tom, ako použiť filter, nájdete v článku Použitie filtra na zobrazenie výber záznamov v databáze programu Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dotazu na vyhľadanie záznamov

Techník, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie a filtrovať záznamy sú veľmi užitočné na vyhľadanie konkrétnych záznamov pre daný prípad. Však možno budete chcieť vykonať tú istú operáciu vyhľadávania alebo filtrovania pravidelne. Namiesto reprodukovať súbor vyhľadávania a filtrovania krokov zakaždým, môžete vytvoriť dotaz. Dotaz je výkonný a flexibilný spôsob vyhľadania konkrétnych záznamov, pretože umožňuje prispôsobené vyhľadávanie, použiť prispôsobený filter a zoradenie záznamov. Môžete vytvoriť vlastné dotazy, aby sa zamerať na určité záznamy a odpovedať na konkrétne otázky. Po vytvorení dotazu môžete uložiť a opätovne použiť, a tiež možno použiť pri vytváraní formulárov a zostáv.

Ak chcete použiť dotaz na vyhľadávanie alebo filter, použijete kritériá na základe typu údajov, ktoré hľadáte. Rôzne druhy informácií uložených ako rôzne typy údajov. Napríklad narodeniny sú uložené ako údajov dátum a čas, zatiaľ čo mená sú uložené ako text údaje.

Niekedy nemôžete nájsť konkrétny záznam, viete, že neexistuje. Toto sa môže vyskytnúť pri zobrazovaní záznamov vo formulári alebo dotaz, ktorý nezobrazuje určité záznamy z dôvodu užitočnosti konkrétnej oblasti. Nasledujúci príklad ukazuje, ako používať dotazu na vyhľadanie záznamov.

Predpokladajme, že používate databázy vytvorené pomocou šablóny problémy s prístupom na sledovanie problémov. Tabuľka problémy obsahuje pole s názvom stav, ktorá označuje, či je konkrétny problém aktívny, vyriešený alebo uzavretý. Môžete vytvoriť dotaz, ktorý zobrazuje problémy so stavom je zatvorený, postupujte takto:

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky dvakrát kliknite na položku problémya potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 3. V návrhárovi dotazu dvakrát kliknite na hviezdičku (*) v tabuľke problémy . Takto zabezpečíte, že dotaz zobrazí všetky polia zo záznamov vráti.

  Položka problémy.* sa zobrazuje v prvom stĺpci mriežky návrhu v riadku pole . Znamená to, že by sa mala vrátiť všetky polia z tabuľky problémy.

 4. V návrhárovi dotazu dvakrát kliknite na položku stav v tabuľke problémy .

  Stav sa zobrazí v druhom stĺpci mriežky návrhu v riadku pole .

 5. V druhom stĺpci mriežky návrhu, zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť . Takto zabezpečíte, že dotaz nezobrazí pole stav.

  Ak nie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v stĺpci stav, pole stav sa zobrazí dvakrát vo výsledkoch dotazu.

 6. V druhom stĺpci mriežky návrhu v riadku kritériá zadajte = "Zavretý". Toto je vaše kritériá vyhľadávania. Toto je, ako zabezpečiť, aby dotaz vráti len tie záznamy, kde hodnota stavu "zatvorený."

  Poznámka: V tomto príklade sa používa iba jedno vyhľadávacie kritérium. Viac kritérií vyhľadávania môžete použiť pre danú vyhľadávania pridaním kritérií k viacerým poliam a použitím riadka alebo a ďalších riadkov pod alebo.

  Dotaz je pripravený na spustenie a vyzerá približne takto:

  Do mriežky návrhu dotazu

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Poznámka: Ak ste už začali sledovanie problémov a preto potrebujete údaje v tabuľke problémy – a ste nastavili stav aspoň jeden problém na "Uzavreté" – dotaz nevráti žiadne výsledky. Môžete však uložte dotaz a použiť kedykoľvek v budúcnosti.

 8. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte dotaz.

 9. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov dotazu do poľa Názov dotazu , napríklad Uzavreté problémy, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Teraz máte dotaz, ktorý zobrazuje problémy so stavom je uzavretý.

Ďalšie informácie o vytváraní dotazov na vyhľadávanie záznamov nájdete v článku Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu.

Ďalšie informácie o kritériách vyhľadávania a filtrovania, nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×