Vyhľadávanie záznamov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

S narastajúcim databázy Vyhľadanie konkrétnych záznamov bude vyžadovať viac ako rýchlu orientáciu v údajovom hárku. V tomto článku, ďalšie štyri spôsoby vyhľadania konkrétnych záznamov v závislosti od vašich potrieb.

Čo vás zaujíma?

Prezrite si všetky záznamy

Prechod na konkrétny záznam

Vyhľadajte konkrétny záznam

Filter na zobrazenie obmedzený počet záznamov

Vytvorenie dotazu na vyhľadanie záznamov

Prehľadávanie všetkých záznamov

Záznamy môžete prechádzať pomocou klávesu TAB, ak chcete prechádzať jeden záznam samostatne, v poradí, vyhľadajte konkrétny záznam. Môžete tiež prechádzať záznamy v tabuľke v údajové zobrazenie pomocou záznamu navigačné tlačidlá. Záznam navigačné tlačidlá sú k dispozícii v dolnej časti tabuľky alebo formulára.

Navigačné tlačidlá

1. Prejsť na prvý záznam

2. Prejsť na predchádzajúci záznam

3. poľa aktuálneho záznamu

4. Prejsť na ďalší záznam

5. Prejsť na posledný záznam

6. Otvoriť nový (prázdny) záznam

7. Indikátor filtra

8. Pole Vyhľadať

Poznámky: 

 • Po kliknutí do poľa Aktuálneho záznamu, môžete zadajte číslo záznamu a potom stlačením klávesu ENTER prejdite do daného záznamu. Číslo záznamu sa počíta postupne, od začiatku formulára alebo údajového hárka. Nezodpovedá žiadnej hodnote poľa.

 • Ak chcete vedieť, keď bol filter použitý, v téme tlačidlo indikátora filtra. Ak nie je použitý žiadny filter alebo všetky filtre sú odstránené, sa zobrazí Bez filtra. Keď sa zobrazí filtrované, môžete kliknutím na toto tlačidlo odstráňte filter. Podobne, keď sa zobrazí nefiltrované, môžete kliknutím na toto tlačidlo použiť poslednú filter, ktorý ste použili, ak existuje.

 • Ak zadáte text do poľa Vyhľadať, zvýrazní sa prvá zhodná hodnota v reálnom čase pri zadaní každého znaku. Táto funkcia sa používa na rýchle vyhľadanie záznamu v porovnávanej hodnote.

Na začiatok stránky

Prejdenie na konkrétny záznam

Môžete prejsť na konkrétny záznam v programe Access, keď budete vedieť, ktorý záznam, ktorý chcete vyhľadať. Prejdite do poľa vám umožní vybrať si konkrétny záznam z rozbaľovacieho zoznamu a je zvyčajne do formulárov.

Pole prejsť na

 • Ak chcete prejsť na konkrétny záznam, kliknite na šípku napravo od poľa Prejsť na a potom vyberte záznam z rozbaľovacieho zoznamu.

  Poznámka: Ak poznáte niekoľko prvých znakov záznamu, na ktorý chcete prejsť, môžete ich zadať do poľa Prejsť na, čo vám pomôže rýchlo záznam vyhľadať.

Pole Prejsť na zobrazuje dostatok údajov na jedinečnú identifikáciu každého záznamu. Keď vyberiete záznam zo zoznamu, program Access zobrazí zvyšok údajov záznamu v hlavnej oblasti formulára.

Na začiatok stránky

Vyhľadajte konkrétny záznam

Chcete vyhľadať konkrétny záznam v tabuľke alebo formulára pomocou karty hľadanie v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie. Toto je efektívne vybrať na vyhľadanie konkrétnych záznamov, keď záznam, ktorý chcete vyhľadať spĺňa konkrétnych kritérií, napríklad hľadaných výrazov a operátory porovnávania, napríklad "rovná sa" alebo "obsahuje".

Poznámka: Ak tabuľka alebo formulár práva zobrazuje údaje, môžete použiť iba dialógové okno Hľadanie a nahradenie. Platí to aj v prípade, ak neexistujú žiadne viditeľné záznamy, pretože bol použitý filter.

 1. Otvorte tabuľku alebo formulár a potom kliknite na pole, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Hľadať na položku Hľadať alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + F.

  Zobrazí sa dialógové okno Hľadanie a nahradenie s vybranou kartou Hľadať.

 3. Do poľa Čo hľadať zadajte hodnotu, ktorú chcete vyhľadať.

 4. Ak chcete zmeniť na pole, ktoré chcete vyhľadávať, alebo prehľadávať celú podkladovú tabuľku, kliknite na príslušnú možnosť v zozname Kde hľadať.

  Tip: Zoznam Porovnať predstavuje operátor porovnania (napríklad "rovná sa" alebo "obsahuje"). Ak chcete rozšíriť vyhľadávanie, v zozname Porovnať kliknite na položku Ľubovoľná časť poľa.

 5. V zozname Hľadať vyberte položku Všetky a potom kliknite na položku Hľadať ďalej.

 6. Keď je zvýraznená položka, ktorú hľadáte, kliknutím na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie zatvorte dialógové okno. Záznamy, ktoré spĺňajú podmienky, sú zvýraznené

Ďalšie informácie o tom, ako použiť dialógové okno Hľadanie a nahradenie nájdete v článku, použite dialógové okno Hľadanie a nahradenie na zmenu údajov.

Na začiatok stránky

Filter na zobrazenie obmedzený počet záznamov

Pomocou filtrovania môžete zobraziť obmedzený počet záznamov, ak chcete zobraziť iba záznamy, ktoré spĺňajú konkrétne kritériá a operátory porovnania. Ak napríklad chcete rýchlo obmedziť zobrazené záznamy, pravým tlačidlom myši kliknite na pole, ktorého hodnotu chcete porovnať, a potom v dolnej časti kontextovej ponuky vyberte položku Rovná sa, Nerovná sa, Obsahuje alebo Neobsahuje . Filter môžete zapnúť alebo vypnúť, čo umožňuje jednoduché prepínanie medzi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením rovnakých údajov. Na rozdiel od vyhľadávania, filter iba obmedzuje záznamy, ktoré sú zobrazené.

 1. Ak chcete použiť filter na základe výberu, otvorte tabuľku alebo formulár.

 2. Aby ste sa uistili, že tabuľka alebo formulár už nie sú filtrované, na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Rozšírené a potom kliknite na položku Vymazať všetky filtre, ak je tento príkaz k dispozícii.

 3. Prejdite na záznamu obsahujúci hodnotu, ktorú chcete použiť ako súčasť filtra, a potom kliknite do stĺpca (v údajovom zobrazení) alebo ovládacieho prvku (v zobrazení formulára, zostavy alebo rozloženia). Ak chcete filtrovať na základe čiastočného výberu, vyberte iba požadované znaky.

 4. Na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Výber a potom kliknite na filter, ktorý chcete použiť.

 5. Ak chcete filtrovať ďalšie polia na základe výberu, zopakujte kroky 3 a 4.

Ďalšie informácie o tom, ako použiť filter, nájdete v článku Filter: obmedzenie počtu zobrazených záznamov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dotazu na vyhľadanie záznamov

Techník, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie a filtrovať záznamy sú veľmi užitočné na vyhľadanie konkrétnych záznamov pre daný prípad. Však možno budete chcieť vykonať tú istú operáciu vyhľadávania alebo filtrovania pravidelne. Namiesto reprodukovať súbor vyhľadávania a filtrovania krokov zakaždým, môžete vytvoriť dotaz. Dotaz je výkonný a flexibilný spôsob vyhľadania konkrétnych záznamov, pretože umožňuje prispôsobené vyhľadávanie, použiť prispôsobený filter a zoradenie záznamov. Môžete vytvoriť vlastné dotazy, aby sa zamerať na určité záznamy a odpovedať na konkrétne otázky. Po vytvorení dotazu môžete uložiť a opätovne použiť, a tiež možno použiť pri vytváraní formulárov a zostáv.

Ak chcete použiť dotaz na vyhľadávanie alebo filter, použijete kritériá na základe typu údajov, ktoré hľadáte. Rôzne druhy informácií uložených ako rôzne typy údajov. Napríklad narodeniny sú uložené ako údajov dátum a čas, zatiaľ čo mená sú uložené ako text údaje.

Niekedy nemôžete nájsť konkrétny záznam, viete, že neexistuje. Toto sa môže vyskytnúť pri zobrazovaní záznamov vo formulári alebo dotaz, ktorý nezobrazuje určité záznamy z dôvodu užitočnosti konkrétnej oblasti. Nasledujúci príklad ukazuje, ako používať dotazu na vyhľadanie záznamov.

Predpokladajme, že používate databázy vytvorené v programe Microsoft Office Access 2007 problémy šablóna na sledovanie problémov. Tabuľka problémy obsahuje pole s názvom stav, ktorá označuje, či je konkrétny problém aktívny, vyriešený alebo uzavretý. Môžete vytvoriť dotaz, ktorý zobrazuje problémy so stavom je zatvorený, postupujte takto:

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na tlačidlo Problémy a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 3. V návrhárovi dotazu dvakrát kliknite na hviezdičku (*) v tabuľke problémy. Takto zabezpečíte, že dotaz zobrazí všetky polia zo záznamov vráti.

  Položka problémy.* sa zobrazuje v prvom stĺpci mriežky návrhu v riadku pole. Znamená to, že by sa mala vrátiť všetky polia z tabuľky problémy.

 4. V návrhárovi dotazu dvakrát kliknite na položku Stav v tabuľke Problémy.

  Položka Stav sa zobrazuje v druhom stĺpci mriežky návrhu v riadku Pole.

 5. V druhom stĺpci mriežky návrhu, zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť. Takto zabezpečíte, že dotaz nezobrazí pole stav.

  Ak nie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v stĺpci stav, pole stav sa zobrazí dvakrát vo výsledkoch dotazu.

 6. V druhom stĺpci mriežky návrhu v riadku kritériá zadajte = "Zavretý". Toto je vaše kritériá vyhľadávania. Toto je, ako zabezpečiť, aby dotaz vráti len tie záznamy, kde hodnota stavu "zatvorený."

  Poznámka: V tomto príklade je použité iba jedno vyhľadávacie kritérium. V ľubovoľnom vyhľadávaní môžete použiť viac kritérií vyhľadávania pridaním kritérií k viacerým poliam a použitím riadka alebo a ďalších riadkov pod riadkom alebo.

  Dotaz je pripravený na spustenie a vyzerá približne takto:

  Mriežka návrhu dotazu

 7. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

  Poznámka: Ak ste už začali sledovanie problémov a preto potrebujete údaje v tabuľke problémy – a ste nastavili stav aspoň jeden problém na "Uzavreté" – dotaz nevráti žiadne výsledky. Môžete však uložte dotaz a použiť kedykoľvek v budúcnosti.

 8. Stlačením klávesov CTRL+S uložte dotaz.

 9. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov dotazu do poľa Názov dotazu, napríklad Uzavreté problémy, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Získali ste dotaz, ktorý zobrazuje položky, ktorých stav je uzavretý.

Ďalšie informácie o vytváraní dotazov na vyhľadávanie záznamov nájdete v článku Vytvorenie jednoduchého výberového dotazu.

Ďalšie informácie o kritériách vyhľadávania a filtrovania, nájdete v článku príklady kritérií dotazu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×