Vyhľadávanie v centrách Pošta a Ľudia v službe Outlook.com

Hľadať správy a ľudí v aplikácii Outlook.com pomocou poľa Hľadať v centrách Pošta a Ľudia v hornej časti stránky.

Vyhľadanie e-mailu alebo kontaktu

 1. Zadajte hľadané kľúčové slovo v poli Hľadať v centrách Pošta a Ľudia.

  Poznámka : Ak používate beta verziu služby Outlook.com, zadajte kľúčové slovo do poľa Vyhľadávanie v hornej časti stránky.

  Snímka obrazovky poľa Hľadať v centrách Pošta a Ľudia

 2. Presné zhody sa zobrazia v časti Najlepšie výsledky, ostatné návrhy sa zobrazia v časti Všetky výsledky. Vyberte jednu z navrhovaných správ alebo jeden z kontaktov.

  Tipy : 

  • Ak hľadáte kontakt, vyberte prepojenie Vyhľadávať ľudí v spodnej časti zoznamu návrhov, čím obmedzíte vyhľadávanie na kontakty a adresár organizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie v položke Ľudia.

  • Ak chcete zistiť, v ktorom priečinku sa správa nachádza, kliknite na správu, potom na tablu na čítanie a pozerajte sa tesne nad telo správy.

  Po zadaní kľúčového slova môžete spresniť vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo iba správy v určitom priečinku, od určitého odosielateľa, správy s prílohami alebo v určitom rozsahu dátumov. Ďalšie informácie nájdete v časti Spresnenie vyhľadávania nižšie.

 3. Výsledky vyhľadávania vymažete výberom položky Ukončiť vyhľadávanie.

Spresnenie vyhľadávania

Po zadaní kľúčového slova môžete použiť navigačnú tablu na ľavej strane na spresnenie výsledkov vyhľadávania:

 • V priečinkoch: Vyhľadávať iba správy v konkrétnom priečinku, napríklad Doručená pošta, Odoslaná pošta a Archív.

 • Od: Vyhľadávať iba správy od konkrétneho odosielateľa.

 • Možnosti: Ak chcete vyhľadávať len správy s prílohami, kliknite na položku Obsahuje prílohy.

 • Dátum: Vyhľadávať správy iba v určitom rozsahu dátumov.

Poznámka : Ak používate beta verziu služby Outlook.com, navigačná tabla výsledkov hľadania sa nemusí zobrazovať. Ak chcete presnejšie možnosti vyhľadávania, prepnite sa do klasickej služby Outlook.com kliknutím na prepínač Vyskúšať beta verziu v pravom hornom rohu obrazovky.

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov na spresnenie výsledkov

Vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov (Advanced Query Search, AQS) sa používa na spresnenie výsledkov hľadania. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slovo AQS z nasledujúcej tabuľky, za ním dvojbodku a výraz, ktorý chcete vyhľadať. Ak napríklad chcete nájsť správy, ktoré majú v predmete slovo „zostava“, zadajte reťazec predmet:zostava do poľa Hľadať v centrách Pošta a Ľudia.

Kľúčové slovo AQS

Popis

From

Vyhľadáva sa v poli Od.

Od:JerriFrye

To

Vyhľadáva sa v poli Komu.

Komu:JerriFrye

Cc

Vyhľadáva sa v poli Kópia.

Kópia:JerriFrye

Bcc

Vyhľadáva sa v poli Skrytá.

Skrytá:JerriFrye

Participants

Vyhľadáva sa v poliach Komu, Kópia a Skrytá.

Účastníci:JerriFrye

Subject

Vyhľadáva sa v predmete.

Predmet:zostava

Body or Content

Vyhľadáva sa v texte správy.

Text správy:zostava

Sent

Vyhľadáva sa v dátume odoslania. Môžete vyhľadať konkrétny dátum alebo rozsah dátumov oddelených dvomi bodkami (..). Môžete vyhľadávať aj relatívne dátumy: dnes, zajtra, včera, tento týždeň, budúci mesiac, minulý týždeň, minulý mesiac. Môžete vyhľadať deň v týždni alebo mesiac v roku.

Dôležité : Vyhľadávanie dátumov je potrebné zadať vo formáte mesiac/deň/rok: MM/DD/RRRR.

Odoslané:01.01.2017

Received

Vyhľadáva sa dátum prijatia. Môžete použiť rovnaké vyhľadávacie výrazy ako v prípade položky Odoslané.

Prijaté:01.01.2017

Category

Vyhľadáva sa v poli Kategória.

Kategória:zostavy

HasAttachment:yes

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:yes vráti len e-maily s prílohami.

Ak chcete ešte podrobnejšie určiť e-maily, ktoré sa majú prehľadať, použite spolu s hľadaným kľúčovým slovom aj slová alebo mená z pošty. Výraz modrá obsahujeprílohy:áno vráti napríklad len e-maily obsahujúce slovo modrá, ktoré obsahujú prílohy.

zostava obsahujeprílohy: Áno

HasAttachment:no

Vyhľadávanie s nastavením HasAttachment:no vráti len e-maily bez príloh.

zostava obsahujeprílohy:nie

IsFlagged:yes

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:yes vráti len označené e-maily.

zostava jeoznačená:Áno

IsFlagged:no

Vyhľadávanie s nastavením IsFlagged:no vráti len neoznačené e-maily.

zostava jeoznačená:nie

Ak používate vyhľadávanie pomocou rozšírených dotazov, môžete vyhľadávať viacero hľadaných výrazov v ľubovoľnom slovnom spojení, vo všetkých slovných spojeniach alebo iba v konkrétnom slovnom spojení.

 • Po zadaní reťazca Subject:produktový plán sa vyhľadajú všetky správy so slovom „produktový“ alebo „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:(produktový plán) sa vyhľadajú všetky správy so slovami „produktový“ a „plán“ v predmete.

 • Po zadaní reťazca Subject:“produktový plán” sa vyhľadajú všetky správy s výrazom „produktový plán“ v predmete.

Na vyhľadávanie viacerých výrazov môžete použiť aj operátory AND alebo OR. Napríklad môžete vyhľadať správy od Jerri, ktoré majú v predmete výraz „zostava“ – do poľa hľadania zadajte Od: Jerri AND Predmet: zostava.

Tipy a triky pre vyhľadávanie

Ak chcete definovať podmienky vyhľadávania presnejšie, použite tieto tipy a triky.

 • Vyhľadávanie podľa kľúčových slov nerozlišuje veľké a malé písmená. Výraz mačkaMAČKA vráti napríklad rovnaké výsledky.

 • Pri vyhľadávaní vo výraze typu vlastnosť:hodnota nezadávajte medzeru za dvojbodkou. Ak zadáte medzeru, vami určená hodnota bude predmetom celotextového hľadania. Napríklad to: JerriFrye vyhľadáva správy s použitím JerriFrye ako kľúčového slova a nie správy, ktoré boli odoslané osobe JerriFrye. Ak chcete vyhľadať správy odoslané na osobe JerriFrye, zadajte o:JerriFrye.

 • Medzera medzi dvomi kľúčovými slovami alebo dvomi výrazmi typu vlastnosť:hodnota má rovnaký účinok ako použitie logickej spojky AND. Napríklad výraz Od:„Jerri Frye“predmet:reorganizácia vráti všetky správy odoslané od Jerri Frye, ktoré obsahujú v predmete slovo reorganizácia.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností príjemcov, ako napríklad Komu, Od, Kópia alebo Príjemcovia, môžete na označenie príjemcu používať SMTP adresu, alias alebo zobrazované meno. Môžete použiť napríklad JerriFrye@contoso.com, JerriFrye, alebo „JerriFrye“.

 • Môžete použiť len zástupné vyhľadávanie s príponou – napríklad kat* alebo nas*. Zástupné vyhľadávanie s predponou (*kat) alebo zástupné vyhľadávanie s podreťazcom (*kat*) nie je podporované.

 • Pri vyhľadávaní podľa vlastností použite dvojité úvodzovky („ “), ak sa hľadaná hodnota skladá z viacerých slov. Výraz subject:rozpočet Q1 vráti napríklad správy, ktoré obsahujú rozpočet v riadku predmetu a Q1 kdekoľvek v správe alebo vo vlastnostiach správy. Použitie výrazu subject:„rozpočet Q1“ vráti všetky správy, ktoré obsahujú rozpočet Q1 kdekoľvek v riadku predmetu.

 • Ak chcete vylúčiť obsah označený určitou hodnotou vlastnosti z výsledkov vyhľadávania, umiestnite znamienko mínus (-) pred názov vlastnosti. Výraz -from:„Jerry Frye“ vylúči napríklad všetky správy odoslané od Jerri Frye.

Vyhľadávanie v aplikácii Ľudia

Ak zadáte meno v poli Hľadať v centrách Pošta a Ľudia v aplikácii Pošta, zobrazí sa možnosť Vyhľadávať ľudí. Výber tejto možnosti umožňuje vyhľadávanie v aplikácii Ľudia, kde sa výsledky hľadania obmedzia na vaše kontakty a adresár organizácie.

Vyhľadávať v aplikácii Ľudia môžete takto:

 1. Do poľa Hľadať v centrách Pošta a Ľudia zadajte meno osoby, skupiny alebo zdroja, ktorý chcete vyhľadať, a stlačte kláves Enter.

 2. V dolnej časti výsledkov vyhľadávania vyberte položku Vyhľadávať ľudí.

 3. Spresnite vyhľadávanie jeho obmedzením iba na Kontakty alebo Adresár.

 4. Výsledky vyhľadávania vymažete výberom položky Ukončiť vyhľadávanie.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci so službou Outlook.com:

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Máte požiadavku na funkciu?

Žiarovka – nápad

Radi si prečítame vaše návrhy na nové funkcie a pripomienky týkajúce sa používania našich produktov. Zdieľajte svoje nápady na lokalite Outlook.com UserVoice. Váš názor nás zaujíma.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×