Vyhľadávanie typov citlivých informácií v SharePoint Serveri 2016

Ochrana pred únikom údajov (DLP) v programe SharePoint Server 2016 obsahuje desať typov citlivých informácií, ktoré sú pripravené na použitie v rámci politík DLP. Táto téma obsahuje zoznam všetkých týchto typov citlivých informácií a objasňuje, čo sa hľadá v rámci politiky DLP v prípade každého zaznamenania typu citlivých informácií. Typ citlivej informácie je definovaný vzorcom, ktorý možno identifikovať pomocou výrazu alebo funkcie. Okrem toho sa môžu na identifikáciu citlivých informácií použiť podporné dôkazy, ako sú napríklad kľúčové slová a kontrolné súčty. V procese vyhodnotenia sa používa aj úroveň spoľahlivosti a vzdialenosť.

Formátovanie

9 číslic, ktoré môžu byť vo formátovanom alebo neformátovanom vzore

Vzor

Formátovaný:

 • Štyri číslice začínajúce na 0, 1, 2, 3, 6, 7 alebo 8

 • Spojovník

 • Štyri číslice

 • Spojovník

 • Číslica

Neformátovaný:

 • 9 po sebe idúcich číslic začínajúcich na 0, 1, 2, 3, 6, 7 alebo 8

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_aba_routing nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_ABA_Routing.

<!-- ABA Routing Number -->
<Entity id="cb353f78-2b72-4c3c-8827-92ebe4f69fdf" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_aba_routing" />
    <Match idRef="Keyword_ABA_Routing" />
   </Pattern>
 </Entity>

Kľúčové slová

Keyword_ABA_Routing

aba

aba #

aba routing #

aba routing number

aba#

abarouting#

aba number

abaroutingnumber

american bank association routing #

american bank association routing number

americanbankassociationrouting#

americanbankassociationroutingnumber

bank routing number

bankrouting#

bankroutingnumber

routing transit number

RTN

Formátovanie

16 číslic, ktoré môžu byť formátované alebo neformátované (dddddddddddddddd) a musia prejsť cez Luhnov test.

Vzor

Veľmi zložitý a robustný vzor, ktorý zistí karty všetkých hlavných svetových značiek vrátane Visa, MasterCard, Discover Card, JCB, American Express, darčekových poukazov a GALIBA stravovacích kariet.

Kontrolný súčet

Áno, Luhnov kontrolný súčet

Definícia

Politika DLP si je na 85% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_credit_card nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_cc_verification.

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_cc_name.

  • Funkcia Func_expiration_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

 • Kontrolný súčet prejde testom.

Politika DLP si je na 65% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_credit_card nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Kontrolný súčet prejde testom.

<!-- Credit Card Number -->
<Entity id="50842eb7-edc8-4019-85dd-5a5c1f2bb085" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_cc_verification" />
     <Match idRef="Keyword_cc_name" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
    </Any>
 </Pattern>
 <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_credit_card" />
 </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_cc_verification

Keyword_cc_name

card verification

card identification number

cvn

cid

cvc2

cvv2

pin block

security code

security number

security no

issue number

issue no

cryptogramme

numéro de sécurité

numero de securite

kreditkartenprüfnummer

kreditkartenprufnummer

prüfziffer

prufziffer

sicherheits Kode

sicherheitscode

sicherheitsnummer

verfalldatum

codice di verifica

cod. sicurezza

cod sicurezza

n autorizzazione

código

codigo

cod. seg

cod seg

código de segurança

codigo de seguranca

codigo de segurança

código de seguranca

cód. segurança

cod. seguranca cod. segurança

cód. seguranca

cód segurança

cod seguranca cod segurança

cód seguranca

número de verificação

numero de verificacao

ablauf

gültig bis

gültigkeitsdatum

gultig bis

gultigkeitsdatum

scadenza

data scad

fecha de expiracion

fecha de venc

vencimiento

válido hasta

valido hasta

vto

data de expiração

data de expiracao

data em que expira

validade

valor

vencimento

Venc

amex

american express

americanexpress

Visa

mastercard

master card

mc

mastercards

master cards

diner's Club

diners club

dinersclub

discover card

discovercard

discover cards

JCB

japanese card bureau

carte blanche

carteblanche

credit card

cc#

cc#:

expiration date

exp date

expiry date

date d’expiration

date d'exp

date expiration

bank card

bankcard

card number

card num

cardnumber

cardnumbers

card numbers

creditcard

credit cards

creditcards

ccn

card holder

cardholder

card holders

cardholders

check card

checkcard

check cards

checkcards

debit card

debitcard

debit cards

debitcards

atm card

atmcard

atm cards

atmcards

enroute

en route

card type

carte bancaire

carte de crédit

carte de credit

numéro de carte

numero de carte

nº de la carte

nº de carte

kreditkarte

karte

karteninhaber

karteninhabers

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartentyp

eigentümername

kartennr

kartennummer

kreditkartennummer

kreditkarten-nummer

carta di credito

carta credito

n. carta

n carta

nr. carta

nr carta

numero carta

numero della carta

numero di carta

tarjeta credito

tarjeta de credito

tarjeta crédito

tarjeta de crédito

tarjeta de atm

tarjeta atm

tarjeta debito

tarjeta de debito

tarjeta débito

tarjeta de débito

nº de tarjeta

no. de tarjeta

no de tarjeta

numero de tarjeta

número de tarjeta

tarjeta no

tarjetahabiente

cartão de crédito

cartão de credito

cartao de crédito

cartao de credito

cartão de débito

cartao de débito

cartão de debito

cartao de debito

débito automático

debito automatico

número do cartão

numero do cartão

número do cartao

numero do cartao

número de cartão

numero de cartão

número de cartao

numero de cartao

nº do cartão

nº do cartao

nº. do cartão

no do cartão

no do cartao

no. do cartão

no. do cartao

Formátovanie

16 číslic

Vzor

Veľmi zložitý a robustný vzor

Kontrolný súčet

Áno

Definícia

Politika DLP si je na 85% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_eu_debit_card nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_eu_debit_card.

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_card_terms_dict.

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_card_security_terms_dict.

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_card_expiration_terms_dict.

  • Funkcia Func_eu_date1 nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_eu_date2 nájde dátum v správnom formáte dátumu.

 • Kontrolný súčet prejde testom.

<!-- EU Debit Card Number -->
<Entity id="0e9b3178-9678-47dd-a509-37222ca96b42" patternsProximity="300" recommendedConfidence="85">
 <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_eu_debit_card" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_eu_debit_card" />
     <Match idRef="Keyword_card_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_security_terms_dict" />
     <Match idRef="Keyword_card_expiration_terms_dict" />
     <Match idRef="Func_expiration_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date" />
     <Match idRef="Func_eu_date1" />
     <Match idRef="Func_eu_date2" />
    </Any>
 </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_eu_debit_card

Keyword_card_terms_dict

Keyword_card_security_terms_dict

Keyword_card_expiration_terms_dict

account number

card number

card no.

security number

cc#

acct nbr

acct num

acct no

american express

americanexpress

americano espresso

amex

atm card

atm cards

atm kaart

atmcard

atmcards

atmkaart

atmkaarten

bancontact

bank card

bankkaart

card holder

card holders

card num

card number

card numbers

card type

cardano numerico

cardholder

cardholders

cardnumber

cardnumbers

carta bianca

carta credito

carta di credito

cartao de credito

cartao de crédito

cartao de debito

cartao de débito

carte bancaire

carte blanche

carte bleue

carte de credit

carte de crédit

carte di credito

carteblanche

cartão de credito

cartão de crédito

cartão de debito

cartão de débito

cb

ccn

check card

check cards

checkcard

checkcards

chequekaart

cirrus

cirrus-edc-maestro

controlekaart

controlekaarten

credit card

credit cards

creditcard

creditcards

debetkaart

debetkaarten

debit card

debit cards

debitcard

debitcards

debito automatico

diners club

dinersclub

discover

discover card

discover cards

discovercard

discovercards

débito automático

edc

eigentümername

european debit card

hoofdkaart

hoofdkaarten

in viaggio

japanese card bureau

japanse kaartdienst

jcb

kaart

kaart num

kaartaantal

kaartaantallen

kaarthouder

kaarthouders

karte

karteninhaber

karteninhabers

kartennr

kartennummer

kreditkarte

kreditkarten-nummer

kreditkarteninhaber

kreditkarteninstitut

kreditkartennummer

kreditkartentyp

maestro

master card

master cards

mastercard

mastercards

mc

mister cash

n carta

n. carta

no de tarjeta

no do cartao

no do cartão

no. de tarjeta

no. do cartao

no. do cartão

nr carta

nr. carta

numeri di scheda

numero carta

numero de cartao

numero de carte

numero de cartão

numero de tarjeta

numero della carta

numero di carta

numero di scheda

numero do cartao

numero do cartão

numéro de carte

nº carta

nº de carte

nº de la carte

nº de tarjeta

nº do cartao

nº do cartão

nº. do cartão

número de cartao

número de cartão

número de tarjeta

número do cartao

scheda dell'assegno

scheda dell'atmosfera

scheda dell'atmosfera

scheda della banca

scheda di controllo

scheda di debito

scheda matrice

schede dell'atmosfera

schede di controllo

schede di debito

schede matrici

scoprono la scheda

scoprono le schede

solo

supporti di scheda

supporto di scheda

switch

tarjeta atm

tarjeta credito

tarjeta de atm

tarjeta de credito

tarjeta de debito

tarjeta debito

tarjeta no

tarjetahabiente

tipo della scheda

ufficio giapponese della

scheda

v pay

v-pay

visa

visa plus

visa electron

visto

visum

vpay

card identification number

card verification

cardi la verifica

cid

cod seg

cod seguranca

cod segurança

cod sicurezza

cod. seg

cod. seguranca

cod. segurança

cod. sicurezza

codice di sicurezza

codice di verifica

codigo

codigo de seguranca

codigo de segurança

crittogramma

cryptogram

cryptogramme

cv2

cvc

cvc2

cvn

cvv

cvv2

cód seguranca

cód segurança

cód. seguranca

cód. segurança

código

código de seguranca

código de segurança

de kaart controle

geeft nr uit

issue no

issue number

kaartidentificatienummer

kreditkartenprufnummer

kreditkartenprüfnummer

kwestieaantal

no. dell'edizione

no. di sicurezza

numero de securite

numero de verificacao

numero dell'edizione

numero di identificazione della

scheda

numero di sicurezza

numero van veiligheid

numéro de sécurité

nº autorizzazione

número de verificação

perno il blocco

pin block

prufziffer

prüfziffer

security code

security no

security number

sicherheits kode

sicherheitscode

sicherheitsnummer

speldblok

veiligheid nr

veiligheidsaantal

veiligheidscode

veiligheidsnummer

verfalldatum

ablauf

data de expiracao

data de expiração

data del exp

data di exp

data di scadenza

data em que expira

data scad

data scadenza

date de validité

datum afloop

datum van exp

de afloop

espira

espira

exp date

exp datum

expiration

expire

expires

expiry

fecha de expiracion

fecha de venc

gultig bis

gultigkeitsdatum

gültig bis

gültigkeitsdatum

la scadenza

scadenza

valable

validade

valido hasta

valor

venc

vencimento

vencimiento

verloopt

vervaldag

vervaldatum

vto

válido hasta

Formátovanie

Štyri písmená, za ktorými nasleduje 5 – 31 písmen alebo číslic

Vzor

Štyri písmená, za ktorými nasleduje 5 – 31 písmen alebo číslic:

 • Kód banky na štyri písmená (nerozlišujú sa malé a veľké písmená)

 • Voliteľná medzera

 • 4 – 28 písmen alebo číslic (základné číslo bankového účtu (BBAN))

 • Voliteľná medzera

 • 1 – 3 písmená alebo číslice (zvyšok BBAN)

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Výraz Regex_swift nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_swift.

<Entity id="cb2ab58c-9cb8-4c81-baf8-a4e106791df4" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
<Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_swift" />
    <Match idRef="Keyword_swift" />
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_swift

international organization for standardization 9362

iso 9362

iso9362

swift#

swiftcode

swiftnumber

swiftroutingnumber

swift code

swift number #

swift routing number

bic number

bic code

bic #

bic#

bank identifier code

標準化9362

迅速#

SWIFTコード

SWIFT番号

迅速なルーティング番号

BIC番号

BICコード

銀行識別コードのための国際組織

Organisation internationale de normalisation 9362

rapide #

code SWIFT

le numéro de swift

swift numéro d'acheminement

le numéro BIC

# BIC

code identificateur de banque

Formátovanie

7 znakov alebo 9 znakov oddelených medzerami alebo pomlčkami

Vzor

Dva možné vzory:

 • Dve písmená (platné kódy NINO používajú v predpone iba určité znaky, ktoré sa overia pomocou tohto vzoru; nerozlišujú sa veľké a malé písmená)

 • Šesť číslic

 • Buď A, B, C alebo D (podobne ako pri predpone, v prípone sú tiež povolené iba niektoré znaky; nerozlišujú sa malé a veľké písmená)

ALEBO

 • Dve písmená

 • Medzera alebo pomlčka

 • Dve číslice

 • Medzera alebo pomlčka

 • Dve číslice

 • Medzera alebo pomlčka

 • Dve číslice

 • Medzera alebo pomlčka

 • Buď A, B, C alebo D

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 85% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_uk_nino nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_uk_nino.

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_uk_nino nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nenájde sa kľúčové slovo z Keyword_uk_nino.

<!-- U.K. NINO -->
<Entity id="16c07343-c26f-49d2-a987-3daf717e94cc" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>  
   <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_uk_nino" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_uk_nino" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_uk_nino

national insurance number

national insurance contributions

protection act

insurance

social security number

insurance application

medical application

social insurance

medical attention

social security

great britain

insurance

Formátovanie

Deväť číslic

Vzor

Deväť po sebe idúcich číslic

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_usa_uk_passport nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_passport.

<Entity id="178ec42a-18b4-47cc-85c7-d62c92fd67f8" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_usa_uk_passport" />
    <Match idRef="Keyword_passport" />
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_passport

- číslo pasu

Passport No

Passport #

Passport#

PassportID

Passportno

passportnumber

パスポート

パスポート番号

パスポートのNum

パスポート#

Numéro de passeport

Passeport n °

Passeport Non

Passeport #

Passeport#

PasseportNon

Passeportn °

Formátovanie

4 – 17 číslic

Vzor

4 – 17 po sebe idúcich číslic

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Výraz Regex_usa_bank_account_number nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_usa_Bank_Account.

<!-- U.S. Bank Account Number -->
<Entity id="a2ce32a8-f935-4bb6-8e96-2a5157672e2c" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Regex_usa_bank_account_number" />
    <Match idRef="Keyword_usa_Bank_Account" />
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_usa_Bank_Account

Checking Account Number

Checking Account

Checking Account #

Checking Acct Number

Checking Acct #

Checking Acct No.

Checking Account No.

- číslo bankového účtu vedeného v USA

Bank Account #

Bank Acct Number

Bank Acct #

Bank Acct No.

Bank Account No.

Savings Account Number

Savings Account.

Savings Account #

Savings Acct Number

Savings Acct #

Savings Acct No.

Savings Account No.

Debit Account Number

Debit Account

Debit Account #

Debit Acct Number

Debit Acct #

Debit Acct No.

Debit Account No.

Formátovanie

Závisí od štátu

Vzor

Závisí od štátu -- napríklad štát New York:

 • Zhodovať sa bude deväť číslic formátovaných nasledujúcim spôsobom: ddd ddd ddd.

 • Deväť číslic, formátovaných ako ddddddddd sa nebude zhodovať.

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_new_york_drivers_license_number nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_[state_name]_drivers_license_name.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_us_drivers_license.

Politika DLP si je na 65% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_new_york_drivers_license_number nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_[state_name]_drivers_license_name.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_us_drivers_license_abbreviations.

 • Nenájde sa kľúčové slovo z Keyword_us_drivers_license.

  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_new_york_drivers_license_number" />
    <Match idRef="Keyword_new_york_drivers_license_name" />
    <Match idRef="Keyword_us_drivers_license_abbreviations" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Keyword_us_drivers_license" />
    </Any>
  </Pattern>

Kľúčové slová

Keyword_us_drivers_license_abbreviations

Keyword_us_drivers_license

Keyword_[state_name]_drivers_license_name

DL

DLS

CDL

CDLS

ID

IDs

DL#

DLS#

CDL#

CDLS#

ID#

IDs#

ID number

ID numbers

LIC

LIC#

DriverLic

DriverLics

DriverLicense

DriverLicenses

Driver Lic

Driver Lics

Driver License

Driver Licenses

DriversLic

DriversLics

DriversLicense

DriversLicenses

Drivers Lic

Drivers Lics

Drivers License

Drivers Licenses

Driver'Lic

Driver'Lics

Driver'License

Driver'Licenses

Driver' Lic

Driver' Lics

Driver' License

Driver' Licenses

Driver'sLic

Driver'sLics

Driver'sLicense

Driver'sLicenses

Driver's Lic

Driver's Lics

Driver's License

Driver's Licenses

identification number

identification numbers

identification #

id card

id cards

identification card

identification cards

DriverLic#

DriverLics#

DriverLicense#

DriverLicenses#

Driver Lic#

Driver Lics#

Driver License#

Driver Licenses#

DriversLic#

DriversLics#

DriversLicense#

DriversLicenses#

Drivers Lic#

Drivers Lics#

Drivers License#

Drivers Licenses#

Driver'Lic#

Driver'Lics#

Driver'License#

Driver'Licenses#

Driver' Lic#

Driver' Lics#

Driver' License#

Driver' Licenses#

Driver'sLic#

Driver'sLics#

Driver'sLicense#

Driver'sLicenses#

Driver's Lic#

Driver's Lics#

Driver's License#

Driver's Licenses#

id card#

id cards#

identification card#

identification cards#

Skratka štátu (napríklad „NY“)

Názov štátu (napríklad „New York“)

Formátovanie

Deväť číslic, ktoré sa začínajú na číslo 9 a obsahujú číslo 7 alebo 8 ako štvrtú číslicu, prípadne môžu byť formátované s medzerami alebo pomlčkami

Vzor

Formátovaný:

 • Číslica 9

 • Dve číslice

 • Medzera alebo pomlčka

 • 7 alebo 8

 • Číslica

 • Medzera alebo pomlčka

 • Štyri číslice

Neformátovaný:

 • Číslica 9

 • Dve číslice

 • 7 alebo 8

 • Päť číslic

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 85% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_formatted_itin nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_itin.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_itin_collaborative.

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_unformatted_itin nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_itin_collaborative.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

<!-- U.S. Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) -->
<Entity id="e55e2a32-f92d-4985-a35d-a0b269eb687b" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_formatted_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_itin" />
    <Match idRef="Keyword_itin" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_itin_collaborative" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_itin

Keyword_itin_collaborative

taxpayer

tax id

tax identification

itin

ssn

tin

social security

tax payer

itins

taxid

individual taxpayer

License

DL

DOB

Birthdate

Birthday

Date of Birth

Formátovanie

9 číslic, ktoré môžu byť vo formátovanom alebo neformátovanom vzore

Poznámka: Ak bolo vydané pred rokom 2011, číslo SSN má silné formátovanie, kde niektoré časti čísla musia spadať do určitého rozsahu ako dané číslo bolo platné (nie je tu však žiaden kontrolný súčet).

Vzor

Štyri funkcie vyhľadávajú čísla SSN v štyroch rôznych vzoroch:

 • Func_ssn nájde čísla SSN so silným formátovaním pred rokom 2011, ktoré sú formátované pomocou pomlčiek alebo medzier (ddd-dd-dddd ALEBO ddd dd dddd)

 • Func_unformatted_ssn nájde čísla SSN so silným formátovaním pred rokom 2011, ktoré nie sú naformátované a sú v tvare deväť po sebe idúcich číslic (ddddddddd)

 • Func_randomized_formatted_ssn nájde čísla SSN po roku 2011, ktoré sú formátované pomocou pomlčiek alebo medzier (ddd-dd-dddd ALEBO ddd dd dddd)

 • Func_randomized_unformatted_ssn nájde čísla SSN po roku 2011, ktoré nie sú naformátované a sú v tvare deväť po sebe idúcich číslic (ddddddddd)

Kontrolný súčet

Nie

Definícia

Politika DLP si je na 85% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_ssn nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_ssn.

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

Politika DLP si je na 75% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_unformatted_ssn nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_ssn.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

Politika DLP si je na 65% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_randomized_formatted_ssn nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Funkcia Func_ssn nenájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_ssn.

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

Politika DLP si je na 55% istá, že sa zistil tento typ citlivej informácie, ak v blízkosti 300 znakov:

 • Funkcia Func_randomized_unformatted_ssn nájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Nájde sa kľúčové slovo z Keyword_ssn.

 • Funkcia Func_unformatted_ssn nenájde obsah, ktorý zodpovedá vzoru.

 • Aspoň jedna z nasledujúcich situácií je pravdivá:

  • Funkcia Func_us_date nájde dátum v správnom formáte dátumu.

  • Funkcia Func_us_address nájde adresu v správnom formáte dátumu.

<!-- U.S. Social Security Number (SSN) -->
<Entity id="a44669fe-0d48-453d-a9b1-2cc83f2cba77" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
  <Pattern confidenceLevel="85">
    <IdMatch idRef="Func_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="75">
    <IdMatch idRef="Func_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="65">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_formatted_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Keyword_ssn" />
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
  <Pattern confidenceLevel="55">
    <IdMatch idRef="Func_randomized_unformatted_ssn" />
    <Match idRef="Keyword_ssn" />
    <Any minMatches="0" maxMatches="0">
     <Match idRef="Func_unformatted_ssn" />
    </Any>
    <Any minMatches="1">
     <Match idRef="Func_us_date" />
     <Match idRef="Func_us_address" />
    </Any>
  </Pattern>
</Entity>

Kľúčové slová

Keyword_ssn

Social Security

Social Security#

Soc Sec

SSN

SSNS

SSN#

SS#

SSID

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×