Vyhľadávanie lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vyhľadávanie lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad čítačka JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na vyhľadávanie podlokalít súvisiacich s vašimi projektami na lokalite SharePoint vo vašej organizácii. Pomocou funkcie vyhľadávania môžete priamo z vašej domovskej stránky rýchlo nájsť lokality, ktoré potrebujete.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Vyhľadávanie online lokalít

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie a spustite SharePoint.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Leaving menus, Region Search box.“ (Opúšťam ponuky. Oblasť vyhľadávacieho poľa). Vo funkcii Moderátor „Search box, Press Enter to submit.“ (Vyhľadávacie pole. Odoslať stlačením klávesu Enter).

 3. Ak chcete nájsť lokalitu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Prehľadávať zoznam často navštevovaných lokalít:

  1. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a úplný názov prvej lokality. V Moderátorovi sa ozve názov prvej dlaždice, úplný názov prvej lokality a „One of x“ (Jedna z x).

  2. Zoznam preskúmate pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol.

  3. Na lokalitu prejdete stlačením klávesu Enter.

  Vyhľadanie lokality, ktorej názov poznáte:

  1. Zadajte názov lokality a stlačte kláves so šípkou nadol.

  2. Keď sa ozve „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a názov požadovanej lokality, stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve názov dlaždice tejto lokality, úplný názov lokality a „One of x“ (Jedna z x).

  Vyhľadanie lokality pomocou kľúčového slova:

  1. Do názvu lokality zadajte kľúčové slovo a stlačte kláves so šípkou nadol. Ak zadáte napríklad slovo marketing a stlačíte kláves Enter, zoznam výsledkov vyhľadávania môže zahŕňať marketingové dokumenty, marketingové kampane a predaj a marketing.

  2. Keď sa ozve „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a názov prvej lokality, presúvajte sa v zozname pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor. V Moderátorovi sa ozve názov dlaždice prvej lokality, úplný názov prvej lokality a „One of x“ (Jedna z x).

   Tip: V prípade niektorých vyhľadávaní sa na konci zoznamu výsledkov vyhľadávania objaví prepojenie Zobraziť ďalšie výsledky. Ak chcete otvoriť rozbalený zoznam výsledkov, dvakrát stlačte kláves Enter, keď sa ozve „See more results link“ (Prepojenie zobraziť ďalšie výsledky). V Moderátorovi stlačte kláves Enter raz. Otvorí sa nová tabla s rozbaleným zoznamom lokalít a ozve sa „Site results“ (Lokalita – výsledky). Zoznam preskúmate pomocou klávesov so šípkou nadol a šípkou nahor. Ak chcete zobraziť viac lokalít, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „See all sites that match your search link“ (Zobraziť všetky lokality, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu).

  3. Keď sa ozve názov požadovanej lokality, stlačte kláves Enter.

Poznámky: Lokalitu môžete nájsť aj prehľadávaním zoznamov Často navštevované lokality a Navrhované lokality na vašej domovskej stránke.

 • V aplikácii JAWS:

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Frequent table, Column one, Row one“ (Tabuľa často navštevované, stĺpec jeden, riadok jeden).

  2. Prehľadávanie dlaždíc lokalít:

   • Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve „Follow site“ (Políčko sledovať lokalitu), názov prvej lokality, „Check box checked“ (je začiarknuté) alebo „Follow site“ (Políčko sledovať lokalitu) názov prvej lokality, „Check box not checked“ (nie je začiarknuté).

   • Dvakrát stlačte medzerník. Tým aktivujete kláves so šípkou doprava, čo vám umožní prehľadávať ostatné lokality.

   • Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu lokalitu, stlačte kláves so šípkou doprava.

  3. Ak chcete začať alebo ukončiť sledovanie lokality, stlačte kláves so šípkou nahor, keď sa ozve názov tejto lokality. Ozve sa „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté” alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, nie je začiarknuté.” Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník.

  4. Ak si chcete vypočuť podrobnosti o lokalite, napríklad kto lokalitu upravil, stlačte kláves so šípkou nadol.

 • V aplikácii Moderátor:

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „No item in view.“ (Žiadne položky na zobrazenie)

  2. Dlaždice lokalít môžete prehľadávať klávesom so šípkou doprava.

  3. Ak chcete po zaznení „No item in view“ (Žiadne položky na zobrazenie) počuť názov lokality, ktorej sledovanie chcete začať alebo ukončiť, stlačte kláves so šípkou nahor. Ozve sa „Checked Follow site, Check box“ (Políčko sledovať lokalitu je začiarknuté) alebo „Unchecked Follow site, Check box“ (Políčko sledovať lokalitu nie je začiarknuté) a názov lokality. Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník.

  4. Ak si chcete vypočuť podrobnosti o lokalite, napríklad kto lokalitu upravil, stlačte kláves so šípkou nadol.

Pozrite tiež

Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×