Vyhľadávanie hodnôt pomocou funkcií VLOOKUP, INDEX a MATCH

Na nájdenie hodnoty vo veľkom zozname môžete použiť funkciu vyhľadávania. Funkcia VLOOKUP sa používa často, dobré využitie má však aj funkcia HLOOKUP a spoločné použitie funkcií INDEX a MATCH.

Tu je prehľad funkcie VLOOKUP a argumentov, ktoré používa:

=VLOOKUP(<hľadaná hodnota>;<rozsah vyhľadávania>;<stĺpec>;<Približná zhoda>)

Napríklad: =VLOOKUP(21500;C2:E7;3;FALSE)

  • Prvý argument – údaj, ktorý funkcia potrebuje na fungovanie – je hodnota, ktorú chcete nájsť. Môže to byť odkaz na bunku, napríklad B2, alebo hodnota, napríklad Kováč alebo 21500.

  • Druhý argument je rozsah buniek, ktorý podľa vás obsahuje hľadanú hodnotu.

    Dôležité: Pri použití funkcie VLOOKUP musí byť stĺpec obsahujúci hľadanú hodnotu alebo odkaz na bunku stĺpcom úplne vľavo v rozsahu.

  • Tretí argument je stĺpec v rozsahu vyhľadávania buniek, ktorý obsahuje požadovanú hodnotu.

Hoci je štvrtý argument voliteľný, väčšina ľudí preň zadáva hodnotu FALSE (alebo 0). Prečo? Pretože to funkciu prinúti pri vyhľadávaní nájsť presnú zhodu. Nemusíte zadať žiadny argument alebo môžete zadať hodnotu TRUE, ak sa však nenájde presná zhoda, funkcia vráti najbližšiupribližnú zhodu – a väčšina ľudí zvyčajne nechce približnú zhodu.

Ukážme si, ako môže približná zhoda znamenať vážny problém. Povedzme, že hľadáte cenu súčiastky s ID 2345768, no zameníte dve číslice a číslo do vzorca zadáte nesprávne, napríklad takto: =VLOOKUP(2345678;A1:E7;5). Vzorec vráti cenu nesprávnej súčiastky, pretože funkcia VLOOKUP našla najbližšie číslo menšie alebo rovnaké ako zadané číslo (2345678). V dôsledku tejto chyby by ste zákazníkovi mohli vyfakturovať nesprávnu cenu.

Ak pre argument Približná zhoda zadáte hodnotu FALSE alebo 0 a nenájde sa žiadna presná zhoda, vzorec namiesto nesprávnej hodnoty vráti v bunke hodnotu #NEDOSTUPNÝ, čo je omnoho lepší scenár. V tomto prípade hodnota #NEDOSTUPNÝ neznamená, že ste vzorec zadali nesprávne (okrem nesprávne zadaného čísla), ale znamená, že číslo 2345678 sa nenašlo, pričom vy ste chceli číslo 2345768.

Tento príklad znázorňuje, ako funkcia funguje. Keď zadáte hodnotu do bunky B2 (prvý argument), funkcia VLOOKUP prehľadá bunky C2:E7 (druhý argument) a vráti najbližšiu približnú zhodu z tretieho stĺpca v rozsahu, stĺpca E (tretí argument).

Typické použitie funkcie VLOOKUP

V tomto príklade je štvrtý argument prázdny a funkcia preto vráti približnú zhodu.

Použitie funkcie HLOOKUP

Po osvojení funkcie VLOOKUP už nebude ťažké používať ani funkciu HLOOKUP. Zadávajú sa pri nej rovnaké argumenty, no funkcia HLOOKUP namiesto v stĺpcoch vyhľadáva hodnoty v riadkoch.

Spoločné použitie funkcií INDEX a MATCH

Keď nechcete byť obmedzení na vyhľadávanie v stĺpci úplne vľavo, môžete použiť kombináciu funkcií INDEX a MATCH. Vzorec používajúci tieto funkcie spoločne je trocha zložitejší ako vzorec s funkciou VLOOKUP, no môže byť účinnejší, a existuje veľa ľudí, ktorí uprednostňujú kombináciu INDEX/MATCH pred funkciou VLOOKUP.

V tomto príklade je malý zoznam, v ktorom hľadaná hodnota – Chicago – nie je v stĺpci úplne vľavo. Nemôžeme preto použiť funkciu VLOOKUP. Namiesto toho použijeme funkciu MATCH na nájdenie hodnoty Chicago v rozsahu B1:B11. Hodnota sa nájde v riadku 4. Funkcia INDEX potom túto hodnotu použije ako argument vyhľadávania a nájde populáciu pre Chicago vo 4. stĺpci (stĺpec D). Použitý vzorec je zobrazený v bunke A14.

Použitie funkcií INDEX a MATCH na vyhľadávanie hodnoty

Ďalšie informácie o vyhľadávacích funkciách

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×