Vyhľadávanie a výber buniek, ktoré spĺňajú špecifické podmienky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príkaz Prejsť na môžete použiť na rýchle vyhľadanie a výber všetkých buniek, ktoré obsahujú špecifický typ údajov (napríklad vzorce), alebo iba tých buniek, ktoré spĺňajú špecifické kritériá (napríklad posledná bunka v hárok, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie).

 1. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete v celom hárku vyhľadávať špecifické bunky, kliknite na ľubovoľnú bunku.

  • Ak chcete vyhľadať špecifické bunky v rámci definovanej oblasti, vyberte požadovaný rozsah, riadky alebo stĺpce.

   Výber rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

   Ak chcete vybrať

   Vykonajte nasledovné

   Jednu bunku

   Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

   Rozsah buniek

   Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

   Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

   Veľký rozsah buniek

   Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

   Všetky bunky v hárku

   Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

   Tlačidlo Vybrať všetko

   Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

   Poznámka : Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

   Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

   Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

   Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

   Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

   Celý riadok alebo stĺpec

   Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

   Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

   1. Nadpis riadka

   2. Záhlavie stĺpca

   Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

   Poznámka : Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

   Susedné riadky alebo stĺpce

   Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

   Nesusedné riadky alebo stĺpce

   Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

   Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

   Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

   Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

   Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME.

   Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + END.

   Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

   Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

   Bunky na začiatku hárka

   Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

   Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

   Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

   Tip : Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Na karte domov v skupine úpravy kliknite na položku nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na. Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + G.

 3. Kliknite na položku Špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prejsť na špeciálne kliknite na niektorú z nasledujúcich možností.

Kliknite na položku

Ak chcete vybrať

Komentáre

Bunky, ktoré obsahujú komentáre.

Konštanty

Bunky, ktoré obsahujú konštanty.

Vzorce

Bunky, ktoré obsahujú vzorce.

Poznámka : Pomocou začiarkavacích políčok pod časťou Vzorce sa definujú typy vzorca, ktorý chcete vybrať.

Prázdne bunky

Prázdne bunky.

Aktuálna oblasť

aktuálna oblasť, ako je napríklad celý zoznam.

Aktuálne pole

Celé pole, ak je aktívna bunka obsiahnutá v poli.

Objekty

Grafické objekty vrátane grafov a tlačidiel v hárku a v textových poliach.

Rozdiely v riadkoch

Všetky bunky líšiace sa od aktívnej bunky vo vybratom riadku. Vo výbere je vždy jedna aktívna bunka (bez ohľadu na to, či ide o rozsah, riadok alebo stĺpec). Stlačením klávesu ENTER alebo TAB môžete zmeniť umiestnenie aktívnej bunky (predvolene je to prvá bunka v riadku).

Ak je vybratý viac než jeden riadok, porovnanie sa vykonáva pre každý riadok jednotlivých tento výber a bunku, ktorá sa používa na porovnanie pre každý ďalší riadok sa nachádza v tom istom stĺpci ako aktívna bunka.

Rozdiely v stĺpcoch

Všetky bunky líšiace sa od aktívnej bunky vo vybratom stĺpci. Vo výbere je vždy jedna aktívna bunka (bez ohľadu na to, či ide o rozsah, riadok alebo stĺpec). Stlačením klávesu ENTER alebo TAB môžete zmeniť umiestnenie aktívnej bunky (predvolene je to prvá bunka v stĺpci).

Ak je vybratý viac než jeden stĺpec, porovnanie sa vykonáva pre každý jednotlivé stĺpec tento výber a bunku, ktorá sa používa na porovnanie pre každý ďalší stĺpec sa nachádza v tom istom riadku ako aktívna bunka.

Predchodcovia

Bunky, na ktoré sa odkazuje vo vzorci v aktívnej bunke. V časti Následníci vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Kliknite na položku Iba priami, ak chcete vyhľadať iba bunky, na ktoré priamo odkazujú vzorce.

Kliknutím na položku Všetky úrovne vyhľadáte všetky bunky, na ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú bunky vo výbere.

Následníci

Bunky so vzorcami, ktoré odkazujú na aktívnu bunku.

Kliknutím na položku Iba priami vyhľadáte iba bunky so vzorcami, ktoré priamo odkazujú na aktívnu bunku.

Kliknutím na položku Všetky úrovne vyhľadáte všetky bunky, ktoré priamo alebo nepriamo odkazujú na aktívnu bunku.

Posledná bunka

Posledná bunka v hárku, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie.

Iba viditeľné bunky

Len bunky, ktoré sú viditeľné v rozsahu, ktorý obsahuje skryté riadky a stĺpce.

Podmienené formáty

Len bunky, na ktoré sa použil podmienený formát. V časti Overenie údajov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Kliknite na položku Všetky, ak chcete nájsť všetky bunky s použitým podmieneným formátom.

Kliknite na položku Rovnaké, ak chcete nájsť bunky, ktoré majú rovnaký podmienený formát ako aktuálne vybratá bunka.

Overenie údajov

Len bunky, v ktorých sú použité pravidlá overenia údajov.

Kliknite na položku Všetky, ak chcete nájsť všetky bunky s použitým overovaním údajov.

Kliknite na položku Rovnaké, ak chcete nájsť bunky, ktoré majú rovnaké overovanie údajov ako aktuálne vybratá bunka.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×