Vyžiadanie potvrdení o prečítaní a potvrdení o doručení v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vyžiadanie potvrdení o prečítaní a potvrdení o doručení v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre používateľov, ktorí nepoužívajú čítačku obrazovky, si prečítajte tému Pridanie potvrdenia o doručení na sledovanie e-mailovej správy (vo Windowse), Pridanie a vyžiadanie potvrdení o prečítaní a oznámení o doručení (vo Windowse) alebo žiadosť o potvrdenie o prečítaní Outlook pre Mac.

Na vyžiadanie potvrdení o prečítaní alebo doručení môžete použiť Outlook s klávesnicou a čítačkou obrazovky. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete tiež vybrať spôsob, akým budete reagovať, keď ostatní vyžadujú potvrdenie o prečítaní od vás.

Pri doručení e-mailu na e-mailový server príjemcu dostanete potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní sa odošle vám, keď príjemca zobrazil váš e-mail. Pomocou čítačky obrazovky môžete otvárať a čítať potvrdenia ako bežný e-mail.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení pre jeden e-mail

Pri vytváraní novej správy, preposielaní e-mailov alebo odpovedaní na e-mail môžete požiadať o potvrdenie o prečítaní alebo doručení tohto konkrétneho e-mailu ako jednorazovej akcie.

 1. Pri vytváraní správy vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o doručení, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, U.

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o prečítaní, stlačte kombináciu klávesov ALT + P, Q.

Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení pre všetky e-maily

Ak chcete požiadať o potvrdenie o prečítaní alebo doručení všetkých odchádzajúcich e-mailov, zmeňte možnosti Outlook.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stlačte kombináciu klávesov ALT + F, T. Otvorí sa okno Možnosti programu Outlook .

 2. Ak chcete prejsť na kartu Pošta , stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Mail“ (Pošta).

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o doručení, stlačte kombináciu klávesov ALT + Y. Vybratá možnosť.

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o prečítaní, opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT + R, kým sa neozve: "potvrdenie o prečítaní potvrdzujúce, že príjemca správu zobrazil." Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 4. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti programu Outlook, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Nastavenie spracovania žiadostí o potvrdenie o prečítaní

Môžete vybrať spôsob spracovania žiadostí o potvrdenie o prečítaní, ktoré dostanete od ostatných.

 1. V hlavnom zobrazení Outlook stlačte kombináciu klávesov ALT + F, T. Otvorí sa okno Možnosti programu Outlook .

 2. Ak chcete prejsť na kartu Pošta , stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Mail“ (Pošta).

 3. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete vždy odoslať potvrdenie o prečítaní, opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT + A, kým sa neozve hlásenie "vždy odoslať potvrdenie o prečítaní". Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

  • Ak chcete nikdy odoslať potvrdenie o prečítaní, opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT + N, kým sa neozve hlásenie "nikdy neodoslať potvrdenie o prečítaní". Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

  • Ak chcete, aby sa Outlook zobrazila výzva pri každom odoslaní potvrdenia, opakovane stláčajte kombináciu klávesov ALT + M, kým sa neozve "Ask zakaždým, či sa má odoslať potvrdenie o prečítaní". Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka. Pokyny na odpoveď po zobrazení výzvy nájdete v téme odpovedanie na žiadosť o potvrdenie o prečítaní.

 4. Ak chcete zatvoriť okno Možnosti programu Outlook, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

Odpovedanie na žiadosť o potvrdenie o prečítaní

Ak ste vybrali možnosť, aby sa pri každom prijatí e-mailu so žiadosťou o potvrdenie o prečítaní zobrazila výzva, musíte sa rozhodnúť, či sa má odoslať príjem alebo nie pre každý z nich samostatne.

 1. Po otvorení e-mailu, ktorý obsahuje žiadosť o potvrdenie o prečítaní, sa ozve "Microsoft Outlook, áno, tlačidlo". Zameranie sa nachádza v potvrdzovacom dialógovom okne na tlačidle Yes .

 2. Ak chcete odoslať príjemku, stlačte kláves ENTER. Ak chcete potvrdenie neodoslať, stlačte kombináciu klávesov ALT + N.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook 2016 môžete použiť s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému Mac OS, na sledovanie e-mailov a vyžiadanie potvrdení o prečítaní alebo doručení. Môžete tiež vybrať spôsob, akým budete reagovať, keď ostatní vyžadujú potvrdenie o prečítaní od vás.

Pri doručení e-mailu na e-mailový server príjemcu dostanete potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní sa odošle vám, keď príjemca zobrazil váš e-mail. Pomocou čítačky obrazovky môžete otvárať a čítať potvrdenia ako bežný e-mail.

Táto funkcia je k dispozícii pre:

 • Office 365 predplatiteľov s predplatným na Office 365 Business Premium alebo Enterprise.

 • E-mailové konto na serveri Exchange hosťované v Office 365 alebo v službe Exchange 2010 SP2 a novších verziách. E-mailové konto na serveri Exchange môže byť kontom Outlook alebo pripojeným kontom Hotmail alebo Outlook.com.

 • Outlook 2016 pre Mac, verzia 15,35 (170610) a novšia verzia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Niektoré e-mailové servery a aplikácie nepodporujú odosielanie potvrdení.

Obsah tohto článku

Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení

Pri vytváraní novej správy, preposielaní e-mailov alebo odpovedaní na e-mail môžete požiadať o potvrdenie o prečítaní alebo doručení tohto konkrétneho e-mailu ako jednorazovej akcie.

 1. Pri vytváraní e-mailu stlačte kláves F6, kým sa neozve: "message, selected, Tab."

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Options Tab" (karta Možnosti), a potom stlačte medzerník.

 3. Na karte Možnosti stláčajte kláves TAB, kým sa neozve hlásenie "žiadosť o potvrdenia, tlačidlo ponuky", a potom stlačte medzerník.

 4. Ak sa chcete presunúť do a vyberte požadovanú možnosť požiadavky, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, a potom stlačte medzerník.

Odpovedanie na žiadosť o potvrdenie o prečítaní

Po prijatí e-mailu so žiadosťou o potvrdenie o prečítaní sa musíte rozhodnúť, či sa má odoslať príjem alebo nie pre jednotlivé e-maily oddelene.

 1. Po otvorení e-mailu, ktorý obsahuje žiadosť o potvrdenie o prečítaní, sa ozve hlásenie "dialógové okno s upozornením <meno odosielateľa> požadovali potvrdenie o prečítaní správy <názov e-mailu>." Zameranie sa nachádza v dialógovom okne potvrdenia.

 2. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete odoslať príjemku, stláčajte kombináciu klávesov CAPS LOCK + šípka doprava, kým sa neozve "Send button" (tlačidlo Odoslať), a potom stlačte medzerník.

  • Ak nechcete odoslať príjemku, stláčajte kombináciu klávesov CAPS LOCK + šípka doprava, kým sa neozve "neodoslať tlačidlo", a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Outlook na webe môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na sledovanie e-mailov a vyžiadanie potvrdení o prečítaní alebo doručení. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Môžete tiež vybrať spôsob, akým budete reagovať, keď ostatní vyžadujú potvrdenie o prečítaní od vás.

Pri doručení e-mailu na e-mailový server príjemcu dostanete potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní sa odošle vám, keď príjemca zobrazil váš e-mail. Pomocou čítačky obrazovky môžete otvárať a čítať potvrdenia ako bežný e-mail.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Niektoré e-mailové servery a aplikácie nepodporujú odosielanie potvrdení.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní a doručení

Pri vytváraní novej správy, preposielaní e-mailov alebo odpovedaní na e-mail si môžete vyžiadať potvrdenia pre daný konkrétny e-mail ako jednorazovú akciu.

 1. Pri vytváraní správy stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve: "príkazový panel s nástrojmi".

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Ďalšie akcie na vytvorenie správy", a potom stlačte kláves ENTER.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "Zobraziť možnosti správy", a potom stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "dialógové okno Možnosti správy".

 4. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o doručení, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "nezačiarknuté, žiadosť o potvrdenie o doručení", a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete požiadať o potvrdenie o prečítaní, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "nezačiarknuté, požiadajte o potvrdenie o prečítaní", a potom stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť k správe, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "OK button" (tlačidlo OK), a potom stlačte kláves ENTER.

Nastavenie spracovania žiadostí o potvrdenie o prečítaní

Môžete vybrať spôsob spracovania žiadostí o potvrdenie o prečítaní, ktoré dostanete od ostatných.

 1. Ak chcete prejsť na nastavenie Outlook na webe, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Settings button" (tlačidlo nastavenia), a potom stlačte kláves ENTER. Otvorí sa tabla Nastavenie .

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "View All Outlook Settings" (Zobraziť všetky nastavenia Outlooku), a stlačte kláves ENTER. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie .

 3. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "layout" (rozloženie), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "spracovanie správy", a stlačte kláves ENTER.

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "vyberte, ako odpovedať na žiadosti o potvrdenie o prečítaní." Priložíte sa na prvú možnosť odpovede na odpoveď a počujete: "spýtajte sa ma pred odoslaním potvrdenia." Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete, aby sa Outlook zobrazila výzva vždy, keď odošlete potvrdenie, stlačte medzerník. Pokyny na odpoveď po zobrazení výzvy nájdete v téme odpovedanie na žiadosť o potvrdenie o prečítaní.

  • Ak chcete doklad vždy odoslať, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "vždy odoslať odpoveď", a potom stlačte medzerník.

  • Ak chcete potvrdenie nikdy neodoslať, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie "nikdy neodoslať odpoveď", a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete uložiť výber, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kláves ENTER.

 6. Ak sa chcete vrátiť do hlavného zobrazenia Outlook, stlačte kláves ESC.

Odpovedanie na žiadosť o potvrdenie o prečítaní

Ak ste vybrali možnosť, aby sa pri každom prijatí e-mailu so žiadosťou o potvrdenie o prečítaní zobrazila výzva, musíte sa rozhodnúť, či chcete odoslať príjemku alebo nie pre jednotlivé e-maily oddelene.

 1. Keď otvoríte a spustíte čítanie e-mailu, ktorý obsahuje žiadosť o potvrdenie o prečítaní, čítačka obrazovky oznámi žiadosť. Ozve sa: "odosielateľ správy požiadal o potvrdenie o prečítaní. Ak chcete odoslať potvrdenie, prepojenie, kliknite sem.

 2. Ak nechcete odoslať potvrdenie, pokračujte v čítaní e-mailu bez toho, aby ste museli vykonať žiadnu akciu. Ak chcete odoslať príjemku, pri texte prepojenia stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v outlookovej pošte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×