Vyžiadanie potvrdení o prečítaní a potvrdení o doručení v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vyžiadanie potvrdení o prečítaní a potvrdení o doručení v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre ľudí, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, pozrite si tému pridať na sledovanie e-mailovej správe o doručení (v systéme Windows), Pridať a žiadosti o potvrdenia o prečítaní a doručení oznámenia (Windows) alebo žiadosť o čítať potvrdení o doručení alebo doručení oznámenia v Outlook 2016 pre Mac.

Outlook 2016 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo Moderátor vstavanej čítačky obrazovky Windows na potvrdenia o prečítaní alebo doručení žiadosti. Môžete tiež vybrať odpoveď pri ostatným vás požiadať o prečítaní.

Pri doručení e-mailu e-mailový server príjemcu sa zobrazí potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní odosiela sa pri príjemca má e-mailu. Môžete otvoriť a potvrdenia o prečítaní rovnako ako bežný e-mailu pomocou čítačky obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Všetky e-mailové servery a aplikácie podporujú odosielanie potvrdení.

Obsah tohto článku

Žiadosť o potvrdenie o prečítaní alebo doručení pre jeden e-mail

Keď vytvárate novú správu preposielate alebo odpovedanie na e-mailu, môžete požiadať o potvrdenie o prečítaní alebo doručení pre túto konkrétnu e-mailovú ako jednorazový akcia.

 1. Pri vytváraní správy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete požiadať o doručení, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, U.

  • Ak chcete žiadosť o potvrdenie o prečítaní, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, Q.

Žiadosť o potvrdenie o prečítaní alebo doručení pre všetky e-mailov

Na vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení pre všetkých odchádzajúcich e-mailov, zmeňte možnosti Outlook.

 1. V hlavnom okne Outlook stlačením klávesov Alt + F, T. Otvorí sa okno Možnosti programu Outlook.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Pošta, stlačením klávesu šípka nadol. Budete počuť: "Mail."

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete požiadať o doručení, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y. Je vybratá možnosť.

  • Požiadať o potvrdenie o prečítaní, stláčajte klávesy Alt + R až budete počuť: "Sledovania, nezačiarknuté, potvrdenie o prečítaní potvrdzujúce, že príjemca správu zobrazil." Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 4. Zatvorte okno Možnosti programu Outlook, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter.

Nastaviť ako postupovať pri žiadosti o prečítaní

Môžete vybrať ako postupovať pri žiadosti o prečítaní, že dostanete od ostatných.

 1. V hlavnom okne Outlook stlačením klávesov Alt + F, T. Otvorí sa okno Možnosti programu Outlook.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Pošta, stlačením klávesu šípka nadol. Budete počuť: "Mail."

 3. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vždy odoslať potvrdenie o prečítaní, stlačte kláves Alt + A opakovane až budete počuť "Pre všetky prijaté správy, ktoré obsahujú potvrdenie o prečítaní požadovať nie je vybratá, vždy odoslať potvrdenie o prečítaní, prepínacie tlačidlo". Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

  • Ak nikdy neodoslať potvrdenie o prečítaní, opakovane stlačte kláves Alt + N až budete počuť "Pre všetky prijaté správy, ktoré obsahujú potvrdenie o prečítaní požadovať nie je vybratá, nikdy neodoslať potvrdenie o prečítaní, prepínacie tlačidlo". Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

  • Aby Outlook výzva pri každom či sa má odoslať potvrdenie, Alt + M opakovane stláčajte dovtedy, kým budete počuť "Pre všetky prijaté správy, ktoré obsahujú potvrdenie o prečítaní požadovať nie je vybratá, spýtať, či sa má odoslať potvrdenie o prečítaní." Ak chcete vybrať, stlačte medzerník. Pokyny o tom, ako reagovať, keď sa zobrazí výzva, prejdite na odpoveď na žiadosť o prečítaní.

 4. Zatvorte okno Možnosti programu Outlook, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter.

Odpoveď na žiadosť o prečítaní

Ak ste vybrali, aby sa zobrazila výzva zakaždým, keď dostanete e-mail so žiadosťou o prečítaní, musíte sa rozhodnúť, či sa má odoslať potvrdenie alebo nie pre každý z nich samostatne.

 1. Pri pokuse o otvorenie e-mailu, ktorý obsahuje žiadosť o prečítaní, budete počuť "Microsoft Outlook, áno, tlačidlo." Sa zameriava na dialógové okno s potvrdením, na tlačidlo Áno.

 2. Ak chcete odoslať potvrdenie, stlačte kláves Enter. Nie odoslať potvrdenie, stlačte klávesy Alt + N.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Použitie klávesových skratiek na priblíženie alebo vzdialenie v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook 2016 s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, na sledovanie e-mailov a vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení. Môžete tiež vybrať odpoveď pri ostatným vás požiadať o prečítaní.

Pri doručení e-mailu e-mailový server príjemcu sa zobrazí potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní odosiela sa pri príjemca má e-mailu. Môžete otvoriť a potvrdenia o prečítaní rovnako ako bežný e-mailu pomocou čítačky obrazovky.

Táto funkcia je k dispozícii:

 • Office 365 odberateľov s predplatným na Office 365 Business Premium alebo Enterprise.

 • Konto na serveri Exchange e-mailu hosťovanej Office 365 alebo Exchange 2010 SP2 alebo novšia verzia. Výmena e-mailového konta môže byť konto Outlook alebo pripojeného konta Hotmail alebo Outlook.com.

 • Outlook 2016 pre Mac verzia 15.35 (170610) alebo novšia verzia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Všetky e-mailové servery a aplikácie podporujú odosielanie potvrdení.

Obsah tohto článku

Žiadosť o potvrdenie o prečítaní alebo doručení

Keď vytvárate novú správu preposielate alebo odpovedanie na e-mailu, môžete požiadať o potvrdenie o prečítaní alebo doručení pre túto konkrétnu e-mailovú ako jednorazový akcia.

 1. Pri vytváraní e-mailu, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť: "Správy, vybratá, karta."

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Karta Možnosti" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Na karte Možnosti stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vyžiadanie potvrdenia alebo tlačidlo ponuky," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Prejdite na a vyberte požadovanú možnosť žiadosť, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť možnosť, a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Odpoveď na žiadosť o prečítaní

Keď prijmete e-mail so žiadosťou o potvrdenie o prečítaní, musíte sa rozhodnúť, či sa má odoslať potvrdenie alebo nie pre každú e-mailovú samostatne.

 1. Pri pokuse o otvorenie e-mailu, ktorý obsahuje žiadosť o prečítaní, budete počuť "upozornenie dialógového okna, < meno odosielateľa > požaduje potvrdenie o prečítaní správy < názov e-mailu >." Sa zameriava na dialógové okno potvrdenia.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Odoslať potvrdenie, stlačte kláves šípka Caps Lock + šípka doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Odoslať" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Stlačte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, kým nebudete počuť nie odoslať potvrdenie, "Neodosielať tlačidlo," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook Web App pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na sledovanie e-mailov a vyžiadanie potvrdenia o prečítaní alebo doručení. Môžete tiež vybrať odpoveď pri ostatným vás požiadať o prečítaní.

Pri doručení e-mailu e-mailový server príjemcu sa zobrazí potvrdenie o doručení. Potvrdenie o prečítaní odosiela sa pri príjemca má e-mailu. Môžete otvoriť a potvrdenia o prečítaní rovnako ako bežný e-mailu pomocou čítačky obrazovky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

 • Všetky e-mailové servery a aplikácie podporujú odosielanie potvrdení.

Obsah tohto článku

Vyžiadanie potvrdenia o prečítaní a doručení

Keď vytvárate novú správu preposielate alebo odpovedanie na e-mailu, môžete vyžiadať potvrdenia o prečítaní pre konkrétnu e-maile ako jednorazový akcia.

 1. Pri vytváraní správy, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Príkaz, odoslať, tlačidlo."

 2. Stláčajte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, budete počuť "Príkaz Ďalšie akcie, tlačidlo Zbaliť", a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Zobrazenie možností správ" a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "možnosti správy, tlačidlo OK."

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete požiadať o doručení, stlačte kartu kľúčové až budete počuť "Nezačiarknuté požadovať potvrdenie o doručení" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak chcete požiadať o prečítaní, stlačte kartu kľúčové až budete počuť "Nezačiarknuté žiadosť o potvrdenie o prečítaní" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 5. Ak sa chcete vrátiť na správu, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter.

Nastaviť ako postupovať pri žiadosti o prečítaní

Môžete vybrať ako postupovať pri žiadosti o prečítaní, že dostanete od ostatných.

 1. Prejdite na položky nastavenia Outlook Web App stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Shift + Ctrl + F6, až kým budete počuť: "spúšťač aplikácií, položka ponuky."

 2. Stlačte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, kým sa "Pomocou šípky nadol pomocou tably nastavenia", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla nastavenia.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Pošta, link," a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka Možnosti pošty.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Možnosti, Mail."

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa "Potvrdenia o prečítaní", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Oblasti aktualizované."

 6. Stláčaním klávesu Tab. Krajina na prvú možnosť odpoveď potvrdenie a počuť: "Oblasti, pred odoslaním opýtať potvrdenie." Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete mať Outlook výzva pri každom či sa má odoslať potvrdenie, stlačte medzerník. Pokyny o tom, ako reagovať, keď sa zobrazí výzva, prejdite na odpoveď na žiadosť o prečítaní.

  • Vždy odoslať potvrdenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vždy odoslať odpoveď", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Nikdy odoslať potvrdenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Nikdy neodoslať odpoveď", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 7. Ak chcete uložiť svoj výber, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Uložiť, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

 8. Ak sa chcete vrátiť do hlavného okna Outlook stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Späť, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

Odpoveď na žiadosť o prečítaní

Ak ste vybrali, aby sa zobrazila výzva zakaždým, keď dostanete e-mail so žiadosťou o prečítaní, musíte sa rozhodnúť, či sa má odoslať potvrdenie alebo nie pre každú e-mailovú samostatne.

 1. Pri otváraní a začať čítať e-mailu, ktoré obsahujú potvrdenie o prečítaní požadovať čítačky obrazovky oznamuje žiadosti. Budete počuť: "odosielateľ správy požaduje potvrdenie o prečítaní. Ak chcete odoslať potvrdenie, prepojenie, kliknite sem."

 2. Nie odoslať potvrdenie, pokračujte čítanie e-mailu bez vykonania akcie. Ak chcete odoslať potvrdenie, keď na text prepojenia, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca s priečinkami v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×