Vrátenie súboru do projektu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak začiarknete políčko súboru do knižnice na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services, zmeny, ktoré ste vykonali sú k dispozícii pre ľudí, ktorí používajú knižnicu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vrátenie súboru do projektu

Prepísanie vedľajšej verzie pri vrátení súboru do projektu

Prehľad

Po prevzatí súboru k sebe a jeho aktualizácii musíte súbor vrátiť do projektu, aby si mohli ostatní používatelia zobraziť zmeny. V knižnici, ktorá vyžaduje prevzatie súboru k sebe, používateľ prevezme súbory k sebe už pri prvom vytvorení alebo odovzdaní súborov. Súbory musíte vrátiť do projektu, až potom ich ostatní používatelia môžu zobrazovať alebo používať. Ak knižnica vyžaduje schválenie obsahu, aktualizácie musia byť najprv schválené, aby sa mohli zobraziť všetkým používateľom knižnice.

Keď súbor vraciate do projektu, môžete napísať komentáre o vykonaných zmenách v súbore. Ostatní používatelia budú potom informovaní o zmenách vykonaných v súbore, kým ste ho mali u seba. Komentáre pri vrátení do projektu sú dôležité hlavne vtedy, ak so súborom pracuje niekoľko používateľov. Ak je zapnuté sledovanie zmien, komentáre sa stanú súčasťou histórie verzií súboru, čo je užitočné v prípade, že súbor bude mať niekoľko revízií.

Ak je nastavené sledovanie hlavných aj vedľajších verzií, zobrazí sa výzva na výber verzie, ktorú chcete vrátiť do projektu. Hlavná verzia je zvyčajne dôležitá zmena, napríklad pridanie sekcie, zatiaľ čo vedľajšia verzia je menšia zmena, napríklad oprava preklepu. Ak daná knižnica sleduje obidva typy verzií a požaduje schválenie obsahu, vrátením vedľajšej verzie do projektu sa vytvorí kópia konceptu súboru. Ak je súbor pripravený na schválenie príslušnými používateľmi, koncept musíte publikovať ako hlavnú verziu.

Platí, že do projektu by ste mali vrátiť iba súbory, ktoré ste vzali k sebe. Ak chcete vrátiť súbor, ktorý vzal k sebe niekto iný, zobrazí sa upozornenie. V prípade, že takýto súbor vrátite, prepíšete všetky zmeny, ktoré v súbore vykonala druhá osoba.

Môže sa stať, že potrebujete aktualizovať kópiu na serveri, aby ostatní používatelia videli zmeny, a potom pokračovať v práci so súborom. Alebo je nastavené sledovanie verzií a chcete vykonané zmeny súboru pridať do histórie verzií, aby ste ich mohli neskôr v prípade potreby obnoviť. V takýchto prípadoch môžete do projektu vrátiť kópiu súboru, ale ponechať si súbor u seba, aby ste s ním mohli ďalej pracovať.

Niektoré programy kompatibilné so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Word 2007, vám umožňujú súbory vrátiť do programu a vziať k sebe bez toho, aby ste sa museli vrátiť na server a súbor vrátiť do projektu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi príslušného programu.

Na začiatok stránky

Vrátenie súboru do projektu

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukáže na súbor, ktorý chcete vziať k sebe, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

 3. Ak sa v časti Vrátenie dokumentu so zmenami na zobrazenej stránke zobrazí výzva na výber typu verzie, ktorú chcete vrátiť, knižnica je nastavená na sledovanie hlavnej aj vedľajšej verzie súborov. V závislosti od typu vykonaných zmien v súbore kliknite na položku Vedľajšia verzia (koncept) alebo Hlavná verzia (publikovať).

  Jednou z možností verzie je aj priradenie čísla vrátenej verzii. Napríklad verzia 2.3 je tretia vedľajšia verzia súboru, ktorý bol dvakrát publikovaný ako hlavná verzia, a verzia 3.0 je ďalšou hlavnou verziou tohto súboru.

 4. Vrátenie do projektu zmeny, ale ponechať vzatie súboru z projektu, vyberte ponechať dokument vzatý k sebe po kontrole v tejto verzii? začiarknite políčko v časti Dokumentu vrátiť do projektu.

 5. Do časti Komentáre zadajte popis vykonaných zmien v súbore.

  Jednotlivé organizácie môžu mať špeciálne požiadavky alebo odporúčania pre komentáre pri vrátení do projektu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie vrátenia do projektu, kliknite na tlačidlo Áno.

  Výzva na potvrdenie vrátenia súboru sa môže zobraziť napríklad vtedy, ak máte súbor stále otvorený na úpravy.

Na začiatok stránky

Prepísanie vedľajšej verzie pri vrátení súboru do projektu

Ak chcete prepísať vedľajšiu verziu, bežným spôsobom vráťte súbor do projektu, ale zadajte, že chcete prepísať aktuálnu vedľajšiu verziu. Táto možnosť predchádza tomu, aby bola história verzií príliš dlhá, napríklad ak organizácia nastavila prísne obmedzenia na počet verzií, ktoré môžete uchovať.

Vedľajšie verzie môžete prepísať, iba ak je nastavené sledovanie hlavných aj vedľajších verzií súboru, ak práve pracujete s vedľajšou verziou súboru a ak vraciate novú vedľajšiu verziu. Okrem toho musíte mať aj povolenie na odstránenie predchádzajúcej verzie.

Dôležité: Túto možnosť by ste mali vybrať, len ak ste si istí, že chcete natrvalo odstrániť predchádzajúcu verziu súboru, napríklad ak obsahovala preklepy alebo iné chyby. Prepísaná vedľajšia verzia bude odstránená z histórie verzií a nebudete ju môcť obnoviť.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukáže na súbor, ktorý chcete vziať k sebe, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Vziať k sebe.

 3. V časti Vrátenie dokumentu so zmenami na zobrazenej stránke kliknite na položku Prepísať aktuálnu vedľajšiu verziu.

 4. Vrátenie do projektu zmeny, ale ponechať vzatie súboru z projektu, vyberte ponechať dokument vzatý k sebe po kontrole v tejto verzii? začiarknite políčko v časti Dokumentu vrátiť do projektu.

 5. Do časti Komentáre zadajte popis vykonaných zmien v súbore.

  Jednotlivé organizácie môžu mať špeciálne požiadavky alebo odporúčania pre komentáre pri vrátení do projektu.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie vrátenia do projektu, kliknite na tlačidlo Áno.

  Výzva na potvrdenie vrátenia súboru sa môže zobraziť napríklad vtedy, ak máte súbor stále otvorený na úpravy.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×