VLOOKUP (funkcia)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak potrebujete nájsť obsah v tabuľke alebo rozsahu podľa riadka, použite funkciu VLOOKUP, jednu z vyhľadávacích a referenčných funkcií. Pozrite si napríklad cenu automobilovej časti podľa čísla časti.

Tip: Ak potrebujete ďalšiu pomoc s funkciou VLOOKUP, pozrite si tieto videá z YouTube od odborníkov z Excelu spoločenstva .

V najjednoduchšej podobe funkcia VLOOKUP znamená:

= VLOOKUP (hodnota, ktorú chcete vyhľadať; rozsah, v ktorom ju chcete vyhľadať; číslo stĺpca v rozsahu obsahujúcom vrátenú hodnotu; presná zhoda alebo približná zhoda – označené ako 0/FALSE alebo 1/TRUE).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tip: Tajomstvo funkcie VLOOKUP je usporiadať údaje tak, aby sa hodnota, ktorú chcete vyhľadať (ovocie), nachádzala naľavo od vrátenej hodnoty (suma), ktorú chcete vyhľadať.

Funkciu VLOOKUP použite na vyhľadanie hodnoty v tabuľke.

Syntax

VLOOKUP (vyhľadávaná_hodnota; pole_tabuľky; číslo_indexu_stĺpca; [vyhľadávanie_rozsahu])

Príklad:

  • =VLOOKUP(105;A2:C7;2;TRUE)

  • =VLOOKUP("Sýkora";B2:E7;2;FALSE)

Názov argumentu

Popis

Hľadaná_hodnota    (povinné)

Hodnota, ktorú chcete vyhľadať. Hodnota, ktorú chcete vyhľadať, musí byť v prvom stĺpci rozsahu buniek, ktorý ste zadali v argumente pole_tabuľky.

Ak sa napríklad hodnota argumentu pole_tabuľky vzťahuje na bunky B2:D7, potom sa musí hodnota argumentu hľadaná_hodnota nachádzať v stĺpci B. Pozrite si obrázok nižšie. Hodnota argumentu hľadaná_hodnota môže byť hodnotou alebo odkazom na bunku.

Pole_tabuľky    (povinné)

Rozsah buniek, ktorý bude funkcia VLOOKUP prehľadávať na základe argumentu hľadaná_hodnota a vrátenej hodnoty.

Prvý stĺpec v rozsahu buniek musí obsahovať argument hľadaná_hodnota (napríklad Priezvisko na obrázku nižšie). Rozsah buniek musí tiež obsahovať vrátenú hodnotu (napríklad Meno na obrázku nižšie), ktorú chcete vyhľadať.

Zistite, ako vybrať rozsah v hárku.

Číslo_indexu_stĺpca    (povinné)

Číslo stĺpca (začínajúc hodnotou 1 pre ľavý krajný stĺpec argumentu pole_tabuľky), v ktorom sa nachádza vrátená hodnota.

Vyhľadávanie_rozsahu   (voliteľné)

Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia VLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu:

  • Možnosť TRUE predpokladá, že prvý stĺpec v tabuľke je zoradený v číselnom alebo abecednom poradí, a vyhľadá najbližšiu hodnotu. Ak neurčíte žiadnu metódu, použije sa táto ako predvolená.

  • Možnosť FALSE vyhľadá presnú hodnotu v prvom stĺpci.

Ako začať

Na zostavenie syntaxe funkcie VLOOKUP potrebujete tieto štyri informácie:

  1. Hodnotu, ktorú chcete vyhľadať, tzv. hľadanú hodnotu.

  2. Rozsah, v ktorom sa hľadaná hodnota nachádza. Nezabudnite na to, že aby funkcia VLOOKUP fungovala správne, hľadaná hodnota musí byť vždy v prvom stĺpci rozsahu. Ak sa hľadaná hodnota nachádza napríklad v bunke C2, rozsah by sa mal začínať stĺpcom C.

  3. Číslo stĺpca v rozsahu, v ktorom sa nachádza vrátená hodnota. Ak napríklad zadáte rozsah B2: D11, B sa počíta ako prvý stĺpec, C ako druhý atď.

  4. Voliteľne môžete zadať hodnotu TRUE, ak chcete približnú zhodu alebo hodnotu FALSe, ak chcete presnú zhodu vrátenej hodnoty. Ak nič neurčíte, predvolená hodnota bude vždy PRAVDIVá alebo približná zhoda.

Všetky uvedené informácie teraz spojte dohromady:

=VLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota;rozsah obsahujúci vyhľadávanú hodnotu;číslo stĺpca v rozsahu obsahujúcom vrátenú hodnotu;voliteľne zadaná hodnota TRUE na približnú zhodu alebo FALSE na presnú zhodu).

Príklady

Tu je niekoľko príkladov funkcie VLOOKUP:

Príklad č. 1

VLOOKUP príklad č. 1

Príklad č. 2

VLOOKUP príklad č. 2

Príklad č. 3

VLOOKUP príklad č. 3

Príklad č. 4

VLOOKUP príklad č. 4

Príklad č. 5

VLOOKUP príklad č. 5

Problém

Kde sa stala chyba

Vrátená nesprávna hodnota

Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE alebo je hodnota vynechaná, musí byť prvý stĺpec zoradený v abecednom alebo číselnom poradí. Ak prvý stĺpec nie je zoradený, vrátená hodnota môže obsahovať niečo, čo neočakávate. Zoraďte prvý stĺpec alebo použite hodnotu FALSE pre presnú zhodu.

V bunke sa nachádza chyba #NEDOSTUPNÝ

  • Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE a ak je hodnota v argumente vyhľadávaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v prvom stĺpci tabuľky argumentu pole_tabuľky, zobrazí sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

  • Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu FALSE, chybová hodnota #NEDOSTUPNÝ znamená, že presné číslo nebolo nájdené.

Ďalšie informácie o odstraňovaní chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkcii VLOOKUP.

#ODKAZ! v bunke

Ak je argument col_index_num väčší ako počet stĺpcov v tabuľke – pole, dostanete #REF. .

Ďalšie informácie o riešení #REF. chyby v funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #REF!.

#HODNOTA! v bunke

Ak je Tabuľka menšia ako 1, dostanete #VALUE. .

Ďalšie informácie o odstraňovaní chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP.

#NÁZOV? v bunke

Chybová hodnota #NÁZOV? zvyčajne znamená, že vo vzorci chýbajú úvodzovky. Ak chcete vyhľadať meno osoby, skontrolujte, či vo vzorci pred a za menom používate úvodzovky. Zadajte napríklad meno v tvare "Sýkora" vo funkcii =VLOOKUP("Fontana";B2:E7;2;FALSE).

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #NAME!.

Postup

Dôvody

Pre argument vyhľadávanie_rozsahu používajte absolútne odkazy

Použitie absolútnych odkazov umožňuje vyplniť vzorec tak, že sa bude vždy zobrazovať v rovnakom rozsahu vyhľadávania.

Ďalšie informácie o absolútnych odkazoch na bunky.

Číselné hodnoty alebo hodnoty dátumov neukladajte ako textové hodnoty.

Pri vyhľadávaní číselných alebo dátumových hodnôt nesmú byť údaje v prvom stĺpci argumentu pole_tabuľky uložené ako textové hodnoty. V opačnom prípade by funkcia VLOOKUP mohla vrátiť nesprávne alebo neočakávané hodnoty.

Zoraďte prvý stĺpec

Prvý stĺpec tabuľky argumentu pole_tabuľky zoraďte ešte pred použitím funkcie VLOOKUP, a to v prípade, ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE.

Používajte zástupné znaky

Ak je argument rozsah False a vyhľadávaná _ hodnota je text, môžete použiť zástupné znaky – otáznik (?) a hviezdičku (* ). Otáznik predstavuje ľubovoľný jeden znak. Hviezdička predstavuje ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete nájsť skutočnú otáznik alebo hviezdičku, pred znak zadajte vlnovku (~).

Príklad: =VLOOKUP("Sýkora?";B2:E7;2;FALSE) vyhľadá všetky výskyty mena Sýkora, pričom posledné písmeno v mene sa môže líšiť.

Skontrolujte, či údaje neobsahujú chybné znaky.

Pri vyhľadávaní textových hodnôt v prvom stĺpci nesmú údaje v prvom stĺpci obsahovať žiadne úvodné a koncové medzery, nekonzistentne použité rovné (' alebo ") a oblé (‘ alebo “) úvodzovky ani znaky, ktoré sa nedajú tlačiť. V takýchto prípadoch by funkcia VLOOKUP mohla vrátiť neočakávané hodnoty.

Ak chcete získať presné výsledky, treba odstrániť koncové medzery v bunke za hodnotami tabuliek. Skúste použiť funkcie CLEAN alebo TRIM.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Stručná referenčná karta:
rýchla referenčná karta VLOOKUP: obnovovacia príručkas riešením problémov s
funkciou VLOOKUP:YouTube: VLOOKUP videá z komunity odborníkov

Odstránenie chyby #VALUE! vo funkcii VLOOKUP
Ako opraviť chybu #N/a v
prehľade funkcie VLOOKUPvzorcov v Exceli
ako zabrániť rozbitým vzorcom
rozpoznať chyby vo vzorcoch
funkcií programu Excel (podľa abecedy)
Funkcie programu Excel (podľa kategórie)
VLOOKUP (bezplatná Ukážka)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×