Office
Prihlásenie

VLOOKUP (funkcia)

Funkciu VLOOKUP, jednu z vyhľadávacích a referenčných funkciípoužite v prípade, že v tabuľke alebo rozsahu potrebujete vyhľadať položky podľa riadka, napríklad vyhľadať cenu súčiastky do auta podľa jej čísla.

V najjednoduchšej podobe funkcia VLOOKUP znamená:

= VLOOKUP (hodnota, ktorú chcete vyhľadať; rozsah, v ktorom ju chcete vyhľadať; číslo stĺpca v rozsahu obsahujúcom vrátenú hodnotu; presná zhoda alebo približná zhoda – označené ako 0/FALSE alebo 1/TRUE).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Toto video je súčasťou školiaceho kurzu s názvom Funkcia VLOOKUP: kedy a ako sa používa.

Tip: Tajomstvo funkcie VLOOKUP spočíva v usporiadaní údajov. Hľadaná hodnota (číslo súčiastky) sa musí nachádzať naľavo od vrátenej hodnoty, ktorú chcete vyhľadať (cena súčiastky).

Funkciu VLOOKUP použite na vyhľadanie hodnoty v tabuľke.

Syntax

VLOOKUP (vyhľadávaná_hodnota; pole_tabuľky; číslo_indexu_stĺpca; [vyhľadávanie_rozsahu])

Príklad:

 • =VLOOKUP(105;A2:C7;2;TRUE)

 • =VLOOKUP("Sýkora";B2:E7;2;FALSE)

Názov argumentu

Popis

Hľadaná_hodnota    (povinné)

Hodnota, ktorú chcete vyhľadať. Hodnota, ktorú chcete vyhľadať, musí byť v prvom stĺpci rozsahu buniek, ktorý ste zadali v argumente pole_tabuľky.

Ak sa napríklad hodnota argumentu pole_tabuľky vzťahuje na bunky B2:D7, potom sa musí hodnota argumentu hľadaná_hodnota nachádzať v stĺpci B. Pozrite si obrázok nižšie. Hodnota argumentu hľadaná_hodnota môže byť hodnotou alebo odkazom na bunku.

Pole_tabuľky    (povinné)

Rozsah buniek, ktorý bude funkcia VLOOKUP prehľadávať na základe argumentu hľadaná_hodnota a vrátenej hodnoty.

Prvý stĺpec v rozsahu buniek musí obsahovať argument hľadaná_hodnota (napríklad Priezvisko na obrázku nižšie). Rozsah buniek musí tiež obsahovať vrátenú hodnotu (napríklad Meno na obrázku nižšie), ktorú chcete vyhľadať.

Zistite, ako vybrať rozsah v hárku.

Číslo_indexu_stĺpca    (povinné)

Číslo stĺpca (začínajúc hodnotou 1 pre ľavý krajný stĺpec argumentu pole_tabuľky), v ktorom sa nachádza vrátená hodnota.

Vyhľadávanie_rozsahu   (voliteľné)

Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia VLOOKUP vyhľadať úplnú alebo približnú zhodu:

 • Možnosť TRUE predpokladá, že prvý stĺpec v tabuľke je zoradený v číselnom alebo abecednom poradí, a vyhľadá najbližšiu hodnotu. Ak neurčíte žiadnu metódu, použije sa táto ako predvolená.

 • Možnosť FALSE vyhľadá presnú hodnotu v prvom stĺpci.

Ako začať

Na zostavenie syntaxe funkcie VLOOKUP potrebujete tieto štyri informácie:

 1. Hodnotu, ktorú chcete vyhľadať, tzv. hľadanú hodnotu.

 2. Rozsah, v ktorom sa hľadaná hodnota nachádza. Nezabudnite na to, že aby funkcia VLOOKUP fungovala správne, hľadaná hodnota musí byť vždy v prvom stĺpci rozsahu. Ak sa hľadaná hodnota nachádza napríklad v bunke C2, rozsah by sa mal začínať stĺpcom C.

 3. Číslo stĺpca v rozsahu, v ktorom sa nachádza vrátená hodnota. Ak napríklad zadáte rozsah B2: D11, B sa počíta ako prvý stĺpec, C ako druhý atď.

 4. Ak chcete získať približnú zhodu vrátenej hodnoty, môžete zadať hodnotu TRUE. Ak chcete získať presnú zhodu, zadajte hodnotu FALSE. Ak tieto údaje nezadáte, predvolená hodnota bude vždy TRUE alebo približná zhoda.

Všetky uvedené informácie teraz spojte dohromady:

=VLOOKUP(vyhľadávaná_hodnota;rozsah obsahujúci vyhľadávanú hodnotu;číslo stĺpca v rozsahu obsahujúcom vrátenú hodnotu;voliteľne zadaná hodnota TRUE na približnú zhodu alebo FALSE na presnú zhodu).

Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako nastaviť funkciu VLOOKUP, ak chcete, aby sa vrátila cena brzdových kotúčov, teda hodnota 85,73.

VLOOKUP príklad
 1. D13 je vyhľadávaná hodnota, teda hodnota, ktorú chcete vyhľadať.

 2. Rozsah B2 až E11 (v tabuľke zvýraznené žltou farbou) predstavuje argument pole_tabuľky, teda rozsah, kde sa nachádza vyhľadávaná hodnota.

 3. 3 je argument číslo_indexu_stĺpca, teda číslo stĺpca v poli_tabuľky, ktorý obsahuje vrátenú hodnotu. V tomto príklade je tretím stĺpcom poľa tabuľky stĺpec Cena súčiastky, takže výstupom vzorca bude hodnota zo stĺpca Cena súčiastky.

 4. FALSE je argument vyhľadávanie_rozsahu, takže vrátená hodnota bude presnou zhodou.

 5. Výstupom vzorca funkcie VLOOKUP je hodnota 85,73, cena brzdových kotúčov.

Príklady

Ďalšie príklady funkcie VLOOKUP:

Príklad č. 1

VLOOKUP príklad č. 1

Príklad č. 2

VLOOKUP príklad č. 2

Príklad č. 3

VLOOKUP príklad č. 3

Príklad č. 4

VLOOKUP príklad č. 4

Príklad č. 5

VLOOKUP príklad č. 5

Problém

Kde sa stala chyba

Vrátená nesprávna hodnota

Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE alebo je hodnota vynechaná, musí byť prvý stĺpec zoradený v abecednom alebo číselnom poradí. Ak prvý stĺpec nie je zoradený, vrátená hodnota môže obsahovať niečo, čo neočakávate. Zoraďte prvý stĺpec alebo použite hodnotu FALSE pre presnú zhodu.

V bunke sa nachádza chyba #NEDOSTUPNÝ

 • Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE a ak je hodnota v argumente vyhľadávaná_hodnota menšia ako najmenšia hodnota v prvom stĺpci tabuľky argumentu pole_tabuľky, zobrazí sa chyba #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu FALSE, chybová hodnota #NEDOSTUPNÝ znamená, že presné číslo nebolo nájdené.

Ďalšie informácie o odstraňovaní chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkcii VLOOKUP.

V bunke sa nachádza chyba #ODKAZ!

Ak je hodnota argumentu číslo_indexu_stĺpca väčšia ako počet stĺpcov v argumente pole-tabuľky, vráti sa chybová hodnota #ODKAZ!

Ďalšie informácie o odstraňovaní chyby #ODKAZ! vo funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #ODKAZ!.

V bunke sa nachádza chyba #HODNOTA!

Ak je hodnota argumentu pole_tabuľky menšia ako 1, vráti sa chybová hodnota #HODNOTA!

Ďalšie informácie o odstraňovaní chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP.

V bunke sa nachádza chyba #NÁZOV?

Chybová hodnota #NÁZOV? zvyčajne znamená, že vo vzorci chýbajú úvodzovky. Ak chcete vyhľadať meno osoby, skontrolujte, či vo vzorci pred a za menom používate úvodzovky. Zadajte napríklad meno v tvare "Sýkora" vo funkcii =VLOOKUP("Fontana";B2:E7;2;FALSE).

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #NÁZOV?.

Postup

Dôvody

Pre argument vyhľadávanie_rozsahu používajte absolútne odkazy

Použitie absolútnych odkazov umožňuje vyplniť vzorec tak, že sa bude vždy zobrazovať v rovnakom rozsahu vyhľadávania.

Ďalšie informácie o absolútnych odkazoch na bunky.

Číselné hodnoty alebo hodnoty dátumov neukladajte ako textové hodnoty.

Pri vyhľadávaní číselných alebo dátumových hodnôt nesmú byť údaje v prvom stĺpci argumentu pole_tabuľky uložené ako textové hodnoty. V opačnom prípade by funkcia VLOOKUP mohla vrátiť nesprávne alebo neočakávané hodnoty.

Zoraďte prvý stĺpec

Prvý stĺpec tabuľky argumentu pole_tabuľky zoraďte ešte pred použitím funkcie VLOOKUP, a to v prípade, ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu TRUE.

Používajte zástupné znaky

Ak má argument vyhľadávanie_rozsahu hodnotu FALSE a argument ľadaná_hodnota je text, je možné v argumente vyhľadávaná_hodnota použiť zástupné znaky – otáznik (?) alebo hviezdičku (*). Otáznik znamená ľubovoľný jeden znak a hviezdička znamená ľubovoľnú postupnosť znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad: =VLOOKUP("Sýkora?";B2:E7;2;FALSE) vyhľadá všetky výskyty mena Sýkora, pričom posledné písmeno v mene sa môže líšiť.

Skontrolujte, či údaje neobsahujú chybné znaky.

Pri vyhľadávaní textových hodnôt v prvom stĺpci nesmú údaje v prvom stĺpci obsahovať žiadne úvodné a koncové medzery, nekonzistentne použité rovné (' alebo ") a oblé (‘ alebo “) úvodzovky ani znaky, ktoré sa nedajú tlačiť. V takýchto prípadoch by funkcia VLOOKUP mohla vrátiť neočakávané hodnoty.

Ak chcete získať presné výsledky, treba odstrániť koncové medzery v bunke za hodnotami tabuliek. Skúste použiť funkcie CLEAN alebo TRIM.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy na portáli Excel User Voice.

Súvisiace témy

Stručná referenčná karta: Rýchly prehľad funkcie VLOOKUP
Rýchla referencia: tipy na riešenie problémov s funkciou VLOOKUP
Všetko, čo potrebujete vedieť o funkcii VLOOKUP
Opravenie chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP
Opravenie chyby #NEDOSTUPNÝ vo funkcii VLOOKUP
Prehľad vzorcov v Exceli
Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov
Zisťovanie chýb vo vzorcoch
Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)
Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×