Vložiť komentáre a poznámky v programe Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Komentáre môžete pridať do bunky. Ak bunka obsahuje komentár, v rohu bunky sa zobrazí indikátor. Pri ukázaní kurzorom myši na bunku, zobrazí sa komentár.

Poznámka: 25 júl 2018: Postupnosť komentárov je funkciou beta a k dispozícii iba pre časť Insidermi pre Office v súčasnosti. Budeme optimalizovať túto funkciu v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. Keď ste pripravení, vydáme všetkým insidermi pre Office a predplatiteľov služieb Office 365.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Zadajte komentár.

 3. Kliknite na tlačidlo uverejniť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter).

 4. Ak ostatní ľudia niečo pridať, môžu kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte možnosť odpovedať na komentár.

Ak potrebujete upraviť komentár postupnosť, umiestnite ukazovateľ myši nad bunkou. Potom podržte ukazovateľ myši nad samotný text komentára a kliknite na položku Upraviť.

Ak je potrebné odstrániť postupnosť komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

Ak chcete odstrániť odpoveď, umiestnite ukazovateľ myši nad bunkou. Potom podržte kurzor nad samotný text odpoveď a kliknite na položku odstrániť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Vložiť komentár (alebo stlačte klávesy Shift + F2). Ak používate program Excel pre služby Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Nová poznámka.

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Kliknite mimo poľa.

Ak chcete upraviť poznámku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Upraviť komentár. Ak používate program Excel pre služby Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Upraviť poznámku.

Ak chcete odstrániť poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť komentár. Ak používate program Excel pre služby Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť poznámku.

V programe Excel for Office 365, existujú dva typy komentárov na výber: komentáre a poznámky. Ďalšie informácie nájdete v článku, závitové komentáre a poznámky.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne kliknite v časti Prilepiť na položku Komentáre a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zrušiť pohyblivé orámovanie, kliknite na inú bunku alebo stlačte kláves Esc.

Poznámky: 

 • Po kliknutí na tlačidlo OK nestláčajte kláves Enter. Ak ho stlačíte, obsah bunky sa skopíruje do oblasti prilepenia ku komentáru.

 • Kopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

Na základe predvoleného nastavenia program Excel zobrazí indikátor, ak bunka obsahuje komentára alebo poznámky. Môžete určiť, ako program Excel zobrazí komentáre a indikátory v bunkách tak, že zmeníte predvolené nastavenia vždy Zobraziť alebo skryť komentáre.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti. V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Rozšírené postupujte v časti Zobraziť takto:

  • Ak chcete skryť komentáre a indikátory v celom zošite, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Bez komentárov a indikátorov.

  • Ak chcete zobraziť indikátory, ale zobrazovať komentáre iba po prechode ukazovateľa na príslušné bunky, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Iba indikátory; komentáre po ukázaní.

  • Ak chcete vždy zobrazovať komentáre a indikátory v časti v prípade buniek s komentármi zobraziť, kliknite na položku komentáre a indikátory. Všimnite si, že v programe Excel for Office 365, toto nastavenie len sa vzťahuje na poznámky, nie postupnosť komentárov.

Program Excel označuje každý postupnosť komentár s názvom osoby, ktorá je momentálne prihlásení pomocou konta. Toto nie je možné zmeniť prepísaním. Poznámky sa však líšia. Excel poznámky menoviek s použitím názvu, ktorý ste zadali v dialógovom okne Možnosti. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako zmeniť názov, ktorý sa zobrazí na poznámky, nie postupnosť komentárov.

 1. Kliknite na kartu súbor a potom kliknite na položku Možnosti. V Excel 2007: kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Všeobecné prejdite do časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office a zadajte meno do poľa Meno používateľa.

  Poznámky: 

  • Ak je meno používateľa pole prázdne, Excel automaticky nastaví na hodnotu poľa meno používateľa zadajte svoje meno používateľa a používa tento názov menovky.

  • Síce nemôžete potlačiť Poznámka menovky, môžete odstrániť menovky z poznámky tak, že ich odstránite.

Pozrite tiež

Tlačiť komentáre a poznámky v programe Excel

Poznámka: 25 júl 2018: Postupnosť komentárov je funkciou beta a k dispozícii iba pre časť Insidermi pre Office v súčasnosti. Budeme optimalizovať túto funkciu v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch. Keď ste pripravení, vydáme všetkým insidermi pre Office a predplatiteľov služieb Office 365.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Zadajte komentár.

 3. Kliknite na tlačidlo uverejniť (alebo stlačte klávesy ⌘ + Enter).

 4. Ak ostatní ľudia niečo pridať, môžu kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte možnosť odpovedať na komentár.

Ak potrebujete upraviť komentár postupnosť, umiestnite ukazovateľ myši nad bunkou. Potom podržte ukazovateľ myši nad samotný text komentára a kliknite na položku Upraviť.

Ak je potrebné odstrániť postupnosť komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

Ak chcete odstrániť odpoveď, umiestnite ukazovateľ myši nad bunkou. Potom podržte kurzor nad samotný text odpoveď a kliknite na položku odstrániť.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Vložiť komentár

 2. Zadajte text poznámky.

 3. Kliknite mimo poľa.

Ak chcete upraviť poznámku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Upraviť komentár. Ak používate program Excel pre služby Office 365 for Mac, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Upraviť poznámku.

Ak chcete odstrániť poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť komentár. Ak používate program Excel pre služby Office 365 for Mac, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť poznámku.

V programe Excel existujú dva typy komentárov na výber: komentáre a poznámky. Ďalšie informácie nájdete v článku, závitové komentáre a poznámky.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte klávesy ⌘ + C.

 3. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne kliknite v časti Prilepiť na položku Komentáre a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zrušiť pohyblivé orámovanie, kliknite na inú bunku alebo stlačte kláves Esc.

Poznámka: Kopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

Na základe predvoleného nastavenia program Excel pre Mac zobrazí indikátor, ak bunka obsahuje komentára alebo poznámky. Môžete určiť, ako program Excel zobrazí komentáre a indikátory v bunkách tak, že zmeníte predvolené nastavenia vždy Zobraziť alebo skryť komentáre.

 1. Kliknite na položku Excel > predvoľby > zobrazenie (v časti pri vytváraní ).

 2. V dialógovom okne Zobraziť v časti Pre buniek s komentármi zobraziť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete skryť komentáre a indikátory v celom zošite, kliknite na položku bez komentárov a indikátorov.

  • Ak chcete zobraziť indikátory, ale zobrazovať komentáre iba po prechode ukazovateľa na príslušné bunky, kliknite na položku iba indikátory komentáre na prevrátenie.

  • Vždy Zobraziť komentáre a indikátory, kliknite na položku komentáre a indikátory.

Program Excel označuje každý postupnosť komentár s názvom osoby, ktorá je momentálne prihlásení pomocou konta. Toto nie je možné zmeniť prepísaním. Poznámky sa však líšia. Excel poznámky menoviek s použitím názvu, ktorý ste zadali v dialógovom okne Možnosti. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako zmeniť názov, ktorý sa zobrazí na poznámky, nie postupnosť komentárov.

 1. Kliknite na položku Excel > nastavenia > Všeobecné.

 2. V dialógovom okne Všeobecné v časti Prispôsobenie , zadajte názov do poľa meno používateľa.

  Poznámky: 

  • Ak je meno používateľa pole prázdne, Excel automaticky nastaví na hodnotu poľa meno používateľa zadajte svoje meno používateľa a používa tento názov menovky.

  • Síce nemôžete potlačiť Poznámka menovky, môžete odstrániť menovky z poznámky tak, že ich odstránite.

Pozrite tiež

Tlačiť komentáre a poznámky v programe Excel

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Na table komentáre zadajte svoj komentár. Dokonca môžete sa venovať komentár k konkrétnym používateľom zadaním znakom @ nasleduje meno používateľa, alebo vyberte používateľa z rozbaľovacieho zoznamu, ktorá sa zobrazí.

 3. Kliknite na tlačidlo uverejniť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter).

 4. Ak ostatní ľudia niečo pridať, môžu kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Nová odpoveď.

Ak je potrebné upraviť postupnosť komentár, kliknite na bunku a potom kliknite na ikonu Zobraziť komentár, a podržte ukazovateľ na komentár, ktorý chcete upraviť a potom kliknite na položku Upraviť.

Ak je potrebné odstrániť postupnosť komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.

Ak chcete odstrániť odpoveď, kliknite na bunku a potom kliknite na ikonu Zobraziť komentár, a podržte ukazovateľ na komentár, ktorý chcete odstrániť a potom kliknite na položku odstrániť.

Poznámka: Pri kopírovaní a prilepovaní postupnosť komentárov do iných buniek, Excel Web App sa tiež Prilepiť hodnoty buniek.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Vyberte možnosť prázdne bunky a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

Poznámka: Kopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

 1. V excelovom zošite, ťuknite na položku v hárku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Vložiť.

 3. Ťuknite na položku komentár.

  V Exceli pre zariadenia s Androidom:

  Pridať komentár v Exceli pre Android

  V programe Excel for iPad:

  Pridať komentár v Exceli pre iPad

  V aplikácii Excel Mobile pre Windows 10:

  Pridať komentár v programe Excel Mobile pre Windows 10

 4. Zadajte komentár.

 5. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 6. Ak chcete zobraziť komentár, ťuknite na komentár v zošite.

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu a potom na X.

 1. Ťuknite na položku Upraviť ikonu Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi v zariadeniach iPhone alebo telefón s Androidom. Ťuknite na položku Ďalšie Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi vo Windows phone.

 2. Ťuknite na položku domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položky revízia

 3. Ak chcete pridať komentár, ťuknite na položku Nový komentár v zariadeniach iPhone alebo komentár v telefóne s Androidom alebo Windows, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na položku Hotovo.

 4. Ak chcete zobraziť alebo upraviť existujúce komentáre, ťuknite na položku komentár.

  Ak chcete upraviť komentár, ťuknite na ikonu Upraviť komentár.

  Pridať komentár

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu odstrániť komentár.

  Odstránenie komentára

  Po dokončení zmeny, zavrite okno komentár ťuknutím na šípku nadol v iPhone alebo X v telefóne s Androidom alebo Windowsom.

 1. V excelovom zošite, ťuknite na položku v hárku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Vložiť.

 3. Ťuknite na položku komentár.

  V Exceli pre zariadenia s Androidom:

  Pridať komentár v Exceli pre Android

  V programe Excel for iPad:

  Pridať komentár v Exceli pre iPad

  V aplikácii Excel Mobile pre Windows 10:

  Pridať komentár v programe Excel Mobile pre Windows 10

 4. Zadajte komentár.

 5. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 6. Ak chcete zobraziť komentár, ťuknite na komentár v zošite.

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu a potom na X.

 1. Ťuknite na položku Upraviť ikonu Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi v zariadeniach iPhone alebo telefón s Androidom. Ťuknite na položku Ďalšie Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi vo Windows phone.

 2. Ťuknite na položku domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položky revízia

 3. Ak chcete pridať komentár, ťuknite na položku Nový komentár v zariadeniach iPhone alebo komentár v telefóne s Androidom alebo Windows, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na položku Hotovo.

 4. Ak chcete zobraziť alebo upraviť existujúce komentáre, ťuknite na položku komentár.

  Ak chcete upraviť komentár, ťuknite na ikonu Upraviť komentár.

  Pridať komentár

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu odstrániť komentár.

  Odstránenie komentára

  Po dokončení zmeny, zavrite okno komentár ťuknutím na šípku nadol v iPhone alebo X v telefóne s Androidom alebo Windowsom.

 1. V excelovom zošite, ťuknite na položku v hárku.

 2. Ťuknite na tlačidlo Vložiť.

 3. Ťuknite na položku komentár.

  V Exceli pre zariadenia s Androidom:

  Pridať komentár v Exceli pre Android

  V programe Excel for iPad:

  Pridať komentár v Exceli pre iPad

  V aplikácii Excel Mobile pre Windows 10:

  Pridať komentár v programe Excel Mobile pre Windows 10

 4. Zadajte komentár.

 5. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 6. Ak chcete zobraziť komentár, ťuknite na komentár v zošite.

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu a potom na X.

 1. Ťuknite na položku Upraviť ikonu Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi v zariadeniach iPhone alebo telefón s Androidom. Ťuknite na položku Ďalšie Ťuknite na položku Zobraziť na páse s nástrojmi vo Windows phone.

 2. Ťuknite na položku domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položky revízia

 3. Ak chcete pridať komentár, ťuknite na položku Nový komentár v zariadeniach iPhone alebo komentár v telefóne s Androidom alebo Windows, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na položku Hotovo.

 4. Ak chcete zobraziť alebo upraviť existujúce komentáre, ťuknite na položku komentár.

  Ak chcete upraviť komentár, ťuknite na ikonu Upraviť komentár.

  Pridať komentár

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu odstrániť komentár.

  Odstránenie komentára

  Po dokončení zmeny, zavrite okno komentár ťuknutím na šípku nadol v iPhone alebo X v telefóne s Androidom alebo Windowsom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×