Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používať PowerPoint s klávesnici a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete pridať videá a zvukové súbory, ktoré chcete oživiť svoje prezentácie. Môžete dokonca nahrávať zvukového súboru priamo z PowerPoint.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie videa zo siete

Webové video môžete pridávať z komunít na zdieľanie videí, ako je napríklad YouTube, alebo z vkladacieho kódu videa.

 1. Prejdite v prezentácii na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V. Budete počuť: „Online video.“

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Pridanie videa z lokality zdieľania

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Search <názov komunity>“ (Vyhľadávanie v komunite <názov komunity>).

  2. Zadajte hľadané výrazy a stlačte kláves Enter. Otvorí sa výber videa a zameranie sa presunie na prvé video.

  3. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov videa, ktoré chcete pridať, a stlačte kláves Enter.

  Pridanie videa z vkladacieho kódu

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Paste embed code here“ (Sem prilepte vkladací kód).

  2. Prilepte vkladací kód a stlačte kláves Enter.

Pridanie videa z vášho zariadenia

K prezentácii môžete pridať aj video z počítača.

 1. Prejdite v prezentácii na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V. Budete počuť: „Online video.“

 3. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Video on my PC“ (Video v mojom počítači).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno systému Windows Vložiť video a zameranie bude na priečinku Dokumenty. Ozve sa: „File name, editable, edit“ (Názov súboru, upraviteľné, upraviť).

 5. Prejdite na požadovaný videosúbor, ktorý chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak je potrebné prejsť na možnosti formátovania videa, stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Format tab“ (Karta Formát). Na prechádzanie možnosťami vedľajšej ponuky použite kláves Tab.

  Tip: Táto ponuka je k dispozícii len po vybratí videa. Ak ste video nevybrali a stlačíte klávesy Alt, J a P, ozve sa „Alt, J, P“, no nezobrazí sa žiadna ponuka. Ak chcete presunúť kurzor späť na snímku, stlačte kláves Esc.

 7. Ak je potrebné prejsť na možnosti prehrávania videa, stlačte kláves Alt, J a N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

Pridanie zvukového súboru zo zariadenia

Do prezentácie je možné pridávať zvukové súbory zo zariadenia.

 1. Prejdite v prezentácii na snímku, do ktorej chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Stlačením klávesov Alt + Ť otvorte ponuku Vložiť. Ozve sa: „Audio on my PC“ (Zvuk v mojom počítači).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „File name, editable, edit“ (Názov súboru, upraviteľné, upraviť). Otvorí sa dialógové okno systému Windows Vložiť zvuk.

 4. Prejdite na požadovaný zvukový súbor, ktorý chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru. Ak chcete vybrať súbor, stlačte medzerník.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

 6. Ak je potrebné prejsť na možnosti formátovania zvukového súboru, na karte Vložiť stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Karta Formát.“ Na prechádzanie možnosťami vedľajšej ponuky použite kláves Tab.

  Tip: Táto ponuka je k dispozícii len po vybratí zvukového súboru. Ak ste zvukový súbor nevybrali a stlačíte klávesy Alt, J a P, ozve sa „Alt, J, P“ (Alt, J, P), no nezobrazí sa žiadna ponuka. Ak chcete presunúť kurzor späť na snímku, stlačte kláves Esc.

 7. Ak je potrebné prejsť na možnosti prehrávania zvukového súboru, na karte Vložiť stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

Záznam zvukového súboru v PowerPointe

Priamo v aplikácii PowerPoint môžete zaznamenávať zvukové súbory.

 1. Prejdite v prezentácii na snímku, do ktorej chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V a R. Ozve sa: „Record sound window, name, editing“ (Okno záznamu zvuku, názov, úpravy).

 3. Zadajte názov zvukového záznamu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Button“ (Tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „OK button“ (Tlačidlo OK).

 5. Zaznamenajte zvuk a po skončení stlačte kláves Enter. Zvukový súbor sa vloží do snímky.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS do prezentácie vložiť zvuk alebo video.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie videa z vášho zariadenia alebo siete

Oživte svoju prezentáciu pridaním videosúboru.

 1. V normálnom zobrazení snímky, na ktorú chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník. Ozve sa: „Insert, selected“ (Vložiť, vybrané).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Video menu button“ (Tlačidlo ponuky Video). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke videa stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Movie from file“ (Film zo súboru). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

 5. Ak chcete videosúbor vyhľadať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov videa, ktoré chcete na snímku vložiť.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pridanie zvukového súboru

Pridajte zvukový súbor z umiestnenia súboru alebo si ho v aplikácii PowerPoint 2016 pre Mac rýchlo nahrajte.

 1. V normálnom zobrazení snímky, ktorej chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Audio menu button“ (Tlačidlo ponuky Zvuk). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať zvukový súbor v priečinku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Audio from file“ (Zvuk zo súboru), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov zvukového súboru, ktorý chcete vložiť na snímku. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zvukový súbor nahrať ihneď, v ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Record audio“ (Zaznamenať zvuk), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<predvolený názov nahrávky>, Name“ (<predvolený názov nahrávky>, názov).

   Zadajte názov nahrávky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Record button“ (tlačidlo Zaznamenať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press record button“ (Stlačte kláves Zaznamenať). Spustí sa zaznamenávanie.

   Nahrajte svoj zvukový súbor. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Stop button“ (tlačidlo Zastaviť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press stop button“ (Stlačte tlačidlo zastavenia). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Dôležité: Na tejto sekcii sa pracuje. Časť obsahu môže byť momentálne neúplná alebo nepresná. Vráťte sa sem neskôr a zistite, či je už článok dokončený. Ďakujeme.

Pomocou PowerPoint Online VoiceOver vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete pridať video súbory chcete oživiť svoje prezentácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie videa z vášho zariadenia

Pridať súbor s videom v prezentácii chcete oživiť ho. Môžete použiť video nahraté pomocou fotoaparátu zariadenia, alebo Stiahnuť videa z webu. Na základe predvoleného nastavenia videá sa uložia do fotografie.

Pri použití videí, obrázkov, obrázkov ClipArt alebo iné súbory z internetu, je dôležité dodržiavať autorské práva. Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie v Bingu vám pomôže vybrať súbory, ktoré chcete použiť.

 1. Prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete vložiť video.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálne vybratú kartu.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Insert, tab“ (Zobraziť, karta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Vložiť video,", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa video odkladací priestor vo vašom zariadení.

  Ak budete počuť "PowerPoint chcete získať prístup k videám", potiahnite prstom doprava, kým sa "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Videá" s počtom videá v tomto priečinku. Dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte priečinok.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete požadované video. Funkcia voiceOver prečíta trvanie a dátum každé video.

 7. Ak chcete vybrať video, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť: "Výber, tlačidlo."

 8. Ak chcete vložiť video, dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie vráti do prezentácie s videom začiarknuté.

Pridanie videa z kamery

 1. Prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete vložiť video.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálne vybratú kartu.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Insert, tab“ (Zobraziť, karta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "vložiť obrázok z kamery, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kamery.

  Ak budete počuť "PowerPoint chcete mať prístup k fotoaparátu", potiahnite prstom doprava, kým sa "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "režim fotoaparátu, fotografií." Ak chcete zmeniť režim video, potiahnite prstom jedným prstom. Budete počuť: "Video".

  Ak budete počuť "PowerPoint by napríklad na prístup mikrofónu," potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete spustiť nahrávanie videa, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Videa, tlačidlo záznam". Namiesto kamera správnym smerom, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zastaviť nahrávanie, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste premiestnili pozornosť od tlačidlo záznamu video, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zastaviť záznam videa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete vložiť video, potiahnite prstom doprava alebo doľava sa počuť "Videa, použite tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie vráti do prezentácie s videom začiarknuté.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint Online klávesnici a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete pridať video súbory chcete oživiť svoje prezentácie.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

 • Pri používaní obrázkov, obrázkov ClipArt alebo iných súborov z internetu je dôležité dodržiavať autorské práva. S výberom súborov vám pomôže téma Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie.

Pridanie videa z internetu

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vloženie videa, stlačte kláves s logom Alt + Windows, N, V, O. Budete počuť: "dialógové okno. Vloženie videa, Hľadať na YouTube." Vykoná sa do textového poľa Hľadať na YouTube.

 2. Zadajte hľadané výrazy a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania, so zameraním na prvú položku v zozname výsledkov.

 3. Pomocou klávesov so šípkami prechádzať výsledkov hľadania. Keď nájdete požadované video, stlačením klávesu Enter vložte ho do prezentácie.

 4. Na prehrávanie videa v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, W, C. Prezentácia sa začne od aktuálnej snímky s videom. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Viac", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×