Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použiť PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pridať videá a zvukové súbory, ktoré chcete oživiť svoje prezentácie. Môžete dokonca nahrávať zvukového súboru priamo z PowerPoint. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie videa zo siete

Online videa môžete pridať video zdieľanie komunít, ako je napríklad YouTube alebo video vložiť kód.

Pridanie online videa

 1. Na snímke oblasť obsahu, ktoré chcete vložiť video, stlačte klávesy Alt + N, a potom Z, M a V. Budete počuť: "Online video."

 2. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Hľadať", za ktorou nasleduje názov komunity alebo služby.

 4. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter. Video výberu sa otvorí so zameraním na prvé video.

 5. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa video, ktoré chcete pridať, a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie videa z vkladacieho kódu

 1. Na snímke oblasť obsahu, ktoré chcete vložiť video, stlačte klávesy Alt + N, a potom Z, M a V. Budete počuť: "Online video."

 2. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Ovládacie zvukových hovorov tu."

 4. Prilepte vkladací kód a stlačte kláves Enter.

Pridanie videa z vášho zariadenia

Do prezentácie môžete pridať video z PC.

 1. Prejdite v prezentácii na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Stlačte klávesy Alt + N, a potom Z, M a V. Budete počuť: "Online video."

 3. Stlačte kláves P. Budete počuť: "Video v mojom počítači."

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí dialógové okno Vloženie videa v programe Windows, so zameraním na priečinok dokumenty. Budete počuť: "Súborov upraviť názov, upravovať,."

 5. Prejdite na súbor videa, ktoré chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovaný súbor.

 6. Ak chcete vložiť video, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 7. V prípade potreby zmeňte možnosti formátu videa, vyberte video a stlačte kláves Alt + J, P. Budete počuť: "Karta formát." Prechádzať medzi možnosťami vedľajšia ponuka, stláčaním klávesu Tab.

 8. V prípade potreby zmeňte možnosti prehrávania videa, vyberte video a stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Budete počuť: "Kartu prehrávanie."

Pridanie zvukového súboru zo zariadenia

Zvukové súbory z vášho zariadenia môžete pridať do prezentácie.

 1. V prezentácii, prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vloženie zvuku, stlačte klávesy Alt + N, a potom Z, M a O. Budete počuť: "Súborov upraviť názov, upravovať,."

 3. Prejdite na požadovaný zvukový súbor, ktorý chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru. Ak chcete vybrať súbor, stlačte medzerník.

 4. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak je to potrebné, ak chcete zmeniť možnosti formátu zvukový súbor, vyberte súbor a stlačte kombináciu klávesov Alt + J, P. Budete počuť "prechodu na program Outlook." Prechádzať medzi možnosťami vedľajšia ponuka, stláčaním klávesu Tab.

 6. Ak je to potrebné, prejdite do časti Možnosti prehrávania zvuku, vyberte súbor a stlačte kombináciu klávesov Alt + J, N. Budete počuť "Kartu prehrávanie."

Záznam zvukového súboru v PowerPointe

Priamo v aplikácii PowerPoint môžete zaznamenávať zvukové súbory.

 1. Prejdite v prezentácii na snímku, do ktorej chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Stlačte klávesy Alt + N, Z, M, a potom O a R. Budete počuť: "záznam zvuku okno, názov, úpravy."

 3. Zadajte názov zvukového záznamu.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo záznamu" a stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Tlačidlo OK." Nahrávanie začne.

 5. Nahrať zvuk, a keď ste hotoví, stlačte kláves Enter. Nahrávanie zastaví a zvukovom súbore sa vloží do snímky.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite PowerPoint_1stNoVer s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, vložiť zvuku a videa do prezentácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie videa z vášho zariadenia alebo siete

Oživte svoju prezentáciu pridaním videosúboru.

 1. V normálnom zobrazení snímky, na ktorú chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník. Ozve sa: „Insert, selected“ (Vložiť, vybrané).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Video menu button“ (Tlačidlo ponuky Video). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke videa stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Movie from file“ (Film zo súboru). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

 5. Ak chcete videosúbor vyhľadať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov videa, ktoré chcete na snímku vložiť.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pridanie zvukového súboru

Pridanie zvukového súboru z umiestnenie súboru alebo rýchlo nahrať jeden priamo v PowerPoint_1stNoVer.

 1. V normálnom zobrazení snímky, ktorej chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Audio menu button“ (Tlačidlo ponuky Zvuk). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať zvukový súbor v priečinku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Audio from file“ (Zvuk zo súboru), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov zvukového súboru, ktorý chcete vložiť na snímku. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zvukový súbor nahrať ihneď, v ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Record audio“ (Zaznamenať zvuk), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<predvolený názov nahrávky>, Name“ (<predvolený názov nahrávky>, názov).

   Zadajte názov nahrávky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Record button“ (tlačidlo Zaznamenať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press record button“ (Stlačte kláves Zaznamenať). Spustí sa zaznamenávanie.

   Nahrajte svoj zvukový súbor. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Stop button“ (tlačidlo Zastaviť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press stop button“ (Stlačte tlačidlo zastavenia). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou PowerPoint_1stNoVer VoiceOver vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete pridať video súbory chcete oživiť svoje prezentácie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie videa z vášho zariadenia

Pridať súbor s videom v prezentácii chcete oživiť ho. Môžete použiť video nahraté pomocou fotoaparátu zariadenia, alebo Stiahnuť videa z webu. Na základe predvoleného nastavenia videá sa uložia do fotografie.

Pri použití videí, obrázkov, obrázkov ClipArt alebo iné súbory z internetu, je dôležité dodržiavať autorské práva. Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie v Bingu vám pomôže vybrať súbory, ktoré chcete použiť.

 1. Prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete vložiť video.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálne vybratú kartu.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Insert, tab“ (Zobraziť, karta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Vložiť video,", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa video odkladací priestor vo vašom zariadení.

  Ak budete počuť "PowerPoint chcete získať prístup k videám", potiahnite prstom doprava, kým sa "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Videá" s počtom videá v tomto priečinku. Dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte priečinok.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete požadované video. Funkcia voiceOver prečíta trvanie a dátum každé video.

 7. Ak chcete vybrať video, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť: "Výber, tlačidlo."

 8. Ak chcete vložiť video, dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie vráti do prezentácie s videom začiarknuté.

Pridanie videa z kamery

 1. Prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete vložiť video.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálne vybratú kartu.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Insert, tab“ (Zobraziť, karta). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "vložiť obrázok z kamery, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kamery.

  Ak budete počuť "PowerPoint chcete mať prístup k fotoaparátu", potiahnite prstom doprava, kým sa "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "režim fotoaparátu, fotografií." Ak chcete zmeniť režim video, potiahnite prstom jedným prstom. Budete počuť: "Video".

  Ak budete počuť "PowerPoint by napríklad na prístup mikrofónu," potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete spustiť nahrávanie videa, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Videa, tlačidlo záznam". Namiesto kamera správnym smerom, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zastaviť nahrávanie, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste premiestnili pozornosť od tlačidlo záznamu video, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zastaviť záznam videa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete vložiť video, potiahnite prstom doprava alebo doľava sa počuť "Videa, použite tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie vráti do prezentácie s videom začiarknuté.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použiť PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pridať video súbory chcete oživiť svoje prezentácie. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

 • Pri používaní obrázkov, obrázkov ClipArt alebo iných súborov z internetu je dôležité dodržiavať autorské práva. S výberom súborov vám pomôže téma Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie.

Pridanie videa z internetu

 1. V prehliadači prejdite na video, ktoré chcete pridať, a skopírujte URL adresu videa z panela s adresou.

 2. V prezentácii, prejdite do oblasti obsahu snímky, miesto, kam chcete pridať online video.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, N, V, O. Budete počuť: "Online video." Vykoná sa prechod do textového poľa URL adresy videa.

 4. Do textového poľa prilepte adresu videa a potom stlačte kláves Enter. Video sa vloží do prezentácie.

 5. Na prehrávanie videa v prezentácii, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, W, C. Prezentácia sa začne od aktuálnej snímky s videom. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Viac", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×