Vloženie, zmena a odstránenie poľa typu Memo

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole typu Memo sa používa na uloženie veľkého množstva textu do databázy. Postup v tomto článku vysvetľuje, ako použiť program Microsoft Office Access 2007 na pridanie poľa typu Memo do nových alebo existujúcich tabuliek databázy.

Čo chcete urobiť?

Polia typu Memo

Pridanie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

Pridanie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

Odstránenie poľa typu Memo

Vlastnosti poľa typu Memo

Informácie o poliach typu Memo

Ak ste doteraz s programom Access nepracovali, všimnite si, že údaje v databáze sa uchovávajú v jednej alebo viacerých tabuľkách. Informácie sa zobrazujú v údajovom hárku – v mriežke podobnej pracovnému hárku programu Excel –  alebo vo formulári na zadávanie údajov alebo v zostave, ale databáza uchováva všetky údaje v jednej alebo viacerých tabuľkách. Každá tabuľka pozostáva zo skupiny polí (stĺpce) a každé pole je nastavené na prijímanie určitého typu údajov. Pole napríklad nastavíte na typ údajov Date/Time v prípade, ak potrebujete uchovať dátumy a časy. Ak chcete uložiť veľké množstvo textu, pole nastavíte na typ Memo.

Špecifikácie poľa Memo

Polia typu Memo môžu v programe Office Access 2007 obsahovať až 1 GB znakov alebo 2 GB ukladacieho priestoru (2 bajty na znak), z ktorých sa v ovládacom prvku formulára alebo zostavy môže zobraziť 65 535 znakov. Pre údaje v poli typu Memo môžete navyše použiť formátovanie RTF. Môžete napríklad nastaviť farby, zmeniť písma, zvoliť tučné písmo alebo kurzívu.

Ďalšie informácie o použití formátu RTF údajov v poli typu Memo, nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Možnosti vytvorenia poľa typu Memo

Program Office Access 2007 umožňuje niekoľko spôsobov pridania poľa typu Memo do novej alebo existujúcej tabuľky:

 • Údajové zobrazenie    V údajovom zobrazení môžete pridať pole typu Memo do existujúcej alebo novej tabuľky tak, že pridáte nové pole a do prázdneho riadka tohto poľa potom prilepíte viac ako 256 znakov textu alebo z rozbaľovacieho zoznamu tohto poľa vyberiete typ údajov Memo.

 • Návrhové zobrazenie    Používate Návrhové zobrazenie, ak chcete pridať pole typu Memo, povolenie úprav textu vo formáte RTF pre pole a nastaviť vlastnosti, ktoré nie je možné nastaviť v návrhovom zobrazení, ako je napríklad predvolená hodnota. Ďalšie informácie o vlastnostiach, ktoré môžete nastaviť pre pole typu Memo, nájdete v časti Vlastnosti poľa typu Memo.

Pri vytváraní nových tabuliek a zmenách v existujúcich tabuľkách môžete použiť obidva spôsoby.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

Postup v tejto sekcii vysvetľuje, ako pridať pole typu Memo do novej alebo existujúcej tabuľky v údajovom zobrazení. Ak je pre vás prostredie programu Access nové, údajový hárok je podobný mriežke pracovného hárka programu Excel.

Pridanie poľa typu Memo do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Ak je to potrebné, presuňte sa vodorovne do prvého prázdneho poľa.

  Program Access predvolene zobrazí položku Pridať nové pole v riadku hlavičky všetkých nových polí nasledovným spôsobom:

  Nové pole v údajovom hárku

 5. Dvakrát kliknite na riadok hlavičky a zadajte názov nového poľa.

  Pre pole typu Memo sa zvyčajne zadávajú názvy ako Komentáre alebo Poznámky.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a zadajte blok textu dlhší ako 256 znakov.

  V takomto prípade program Access použije pre dané pole typ údajov Memo, pretože pole obsahuje viac ako 256 znakov. Prípadne môžete do prvého riadka prilepiť textové údaje s viac ako 256 znakmi.

 7. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Memo do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  Program Access otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. V prvom poli tabuľky dvakrát kliknite na riadok hlavičky (označenej ako Pridať nové pole) a zadajte názov poľa. Pre pole typu Memo sa zvyčajne zadávajú názvy ako Komentáre alebo Poznámky.

 5. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a zadajte blok textu dlhší ako 256 znakov. V takomto prípade program Access použije pre dané pole typ údajov Memo, pretože pole obsahuje viac ako 256 znakov. Prípadne môžete do poľa prilepiť textové údaje s viac ako 256 znakmi.

 6. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

V návrhovom zobrazení môžete pridať pole typu Memo do novej alebo existujúcej tabuľky a potom nastaviť pole tak, aby podporovalo formátovanie RTF. Postup v tejto sekcii vysvetľuje, ako pridať nové pole typu Memo do existujúcich alebo nových tabuliek a ako nastaviť pole typu Memo na úpravu formátu RTF.

Pridanie poľa typu Memo do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov poľa. Pre pole typu Memo sa obyčajne zadávajú názvy ako Komentáre alebo Poznámky.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a zo zoznamu vyberte položku Memo.

 6. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Memo do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu dokumentu pre novú tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 5. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov poľa. Pre pole typu Memo sa obyčajne zadávajú názvy ako Komentáre alebo Poznámky.

 6. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a zo zoznamu vyberte položku Memo.

 7. Uložte vykonané zmeny. Ak chcete pre dané pole povoliť úpravu vo formáte RTF, postupujte podľa pokynov v nasledujúcich krokoch.

Povolenie úprav textu vo formáte RTF

 • V časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné nájdite pole vlastnosti Formát textu a hodnotu Obyčajný text zmeňte na hodnotu Formát RTF.

Poznámka: Ak k poľu typu Memo naviažete textové pole, musíte aj vlastnosť Formát textu textového poľa nastaviť na hodnotu Formát RTF.

Ďalšie informácie o formátovaní údajov vo formáte RTF, nájdete v článkoch Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách a zadávanie alebo úprava údajov v ovládacom prvku alebo stĺpci, ktorý podporuje textu vo formáte RTF.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa typu Memo

Na odstránenie poľa typu Memo z tabuľky môžete použiť údajové alebo návrhové zobrazenie. Ak však odstránite pole typu Memo obsahujúce údaje, tieto údaje sa natrvalo stratia. Odstránenie nie je možné vrátiť späť. Z tohto dôvodu je vhodné zálohovať databázu pred odstránením ktoréhokoľvek poľa tabuľky alebo inej súčasti databázy.

Odstránenie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Vyhľadajte pole typu Memo, pravým tlačidlom myši kliknite na riadok hlavičky (názov) a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť stĺpec.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Odstránenie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa v programe Access otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa typu Memo a potom stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Pravým tlačidlom myši kliknite na selektor riadka a kliknite na položku Odstrániť riadky.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Vlastnosti poľa typu Memo

Pri používaní návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Memo do tabuľky je možné nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Nasledovná tabuľka obsahuje vlastnosti poľa typu Memo a popisuje ich funkcie vrátane dôsledkov nastavenia a zmien vo vlastnostiach.

Vlastnosť

Použitie

Formát

Pomocou znakov vlastného formátovania môžete definovať formát zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách.

Ďalšie informácie o vlastných formátoch nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Popis

Špecifikuje názov textového poľa. Táto vlastnosť podporuje až 2 048 znakov. Ak nezadáte popis, program Access použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Určuje hodnotu, ktorá sa automaticky zobrazí v poli pri vytvorení nového záznamu. Môžete napríklad určiť hodnotu „Zadajte maximálne 65 kB textu“. Takto používateľom pripomeniete, že pracujú s poľom typu Memo. Maximálna dĺžka (predvolená): 255 znakov.

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadávané do záznamu, poľa alebo ovládacieho prvku. Ak používatelia zadajú údaje, ktoré porušujú pravidlo zadané pre dané pole, na určenie výsledného chybového hlásenia môžete použiť vlastnosť Text overenia. Maximálna dĺžka je 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Overovací text

Určuje text v chybovom hlásení, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Maximálna dĺžka: 255 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Povinné

Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, musí sa zadať hodnota do poľa alebo do iných ovládacích prvkov viazaných na pole. Táto hodnota nesmie byť Null.

Povoliť nulovú dĺžku

Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, do poľa možno zadávať reťazce s nulovou dĺžkou. Reťazec nulovou dĺžkou neobsahuje žiadne znaky a môžete ho použiť na označenie toho, že pre dané pole nepoznáte hodnotu. Reťazec s nulovou dĺžkou môžete vložiť zadaním dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery uprostred ("").

Indexované

Indexy možno použiť na zrýchlenie dotazov, operácií zoraďovania a zoskupovania spustených pri obrovskom množstve údajov. Indexovaním môžete zabrániť tomu, aby používatelia zadávali duplicitné informácie. Možnosti:

 • Nie    Vypne indexovanie (predvolené).

 • Áno (duplicity povolené)    Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Môžete mať napríklad duplicitné mená a priezviská.

 • Áno (bez duplicít)    Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Kompresia kódu Unicode

Program Access používa kód Unicode na vyjadrenie údajov v poliach typu Text, Memo a Hyperlink. Kód Unicode zaberá viac priestoru na disku, pretože používa 2 bajty na znak (namiesto 1 bajtu). Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, nastavte predvolenú hodnotu vlastnosti Kompresia kódu Unicode pre polia typu Text, Memo alebo Hyperlink na Áno. Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, každý znak, ktorého prvý bajt je nula, sa pri uložení skomprimuje a pri opätovnom načítaní sa znova rozbalí.

Údaje v poli typu Memo nie sú skomprimované, pokým údaje zaberajú na disku 4 096 bajtov alebo menej po kompresii. Preto môže byť obsah v jednom zázname poľa typu Memo skomprimovaný a v inom nie.

Režim IME

Určuje editor metódy vstupu, čo je nástroj na používanie anglických verzií programu Access s poľami vytvorenými v japonských alebo kórejských verziách. Predvolená hodnota: Bez kontroly. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Režim vety IME

Určuje typ údajov, ktoré je možné zadať použitím editora metódy vstupu. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Inteligentné značky

Zadajte jednu alebo viaceré inteligentné značky pre pole a ovládacie prvky viazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozlišujú typy údajov v poli a umožňujú vykonávať akcie podľa tohto typu. V poli E-mailová adresa môže napríklad inteligentná značka spustiť novú e-mailovú správu alebo pridať adresu do zoznamu kontaktov.

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača Ak chcete zobraziť zoznam dostupných inteligentné značky.

Formát textu

Povoľuje alebo zakazuje úpravu vo formáte RTF. Ak chcete povoliť formát RTF, kliknite na položku Formát RTF.

Poznámka: Ak v poli povolíte formát RTF a potom k tomuto poľu naviažete ovládací prvok textového poľa, aj pre daný ovládací prvok musíte povoliť úpravu vo formáte RTF.

Ďalšie informácie o povolení RTF pre ovládací prvok a pomocou formátovania vo všeobecnosti, nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov v poli typu Memo. Máte k dispozícii nasledovné voľby:

 • Všeobecné    Zarovná text vľavo a čísla a dátumy vpravo.

 • Doľava    Zarovná všetok text, dátumy a čísla doľava.

 • Na stred    Zarovná na stred všetok text, dátumy a čísla.

 • Doprava    Zarovná všetok text, dátumy a čísla doprava.

 • Rozmiestniť    Rozmiestni všetok text, dátumy a čísla rovnomerne po oboch stranách poľa alebo textového poľa.

Len priložiť

Určuje, či sledovať zmeny hodnôt poľa. Existujú dve nastavenia:

 • Áno Zmeny sa sledujú. Ak chcete zobraziť históriu hodnôt poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom na položku Zobraziť históriu stĺpca.

 • Nie Zmeny sa nesledujú.

  Upozornenie: Výberom nastavenia Nie sa odstráni celá história hodnôt stĺpca.


Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×