Vloženie zlučovacích polí do publikácie s hromadnou korešpondenciou

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia hromadnej korešpondencie môžete vložiť do publikácie korešpondencie v programe Publisher. Zlučovacie polia sú zástupné symboly pre textové a obrázkové informácie, ktoré sa líšia v každej kópii dokončenej publikácie.

Hromadnej korešpondencie, e-mailovej korešpondencie alebo publikácii musí byť pripojená k zdroju údajov, pred vložením zlučovacích polí.

 1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte publikácie hromadnej korešpondencie.

 2. Na karte korešpondencia vyberte hromadnej korešpondencie > krok po kroku Sprievodcu hromadnou korešpondenciou.

 3. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti vytvoriť zoznam príjemcov, vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, iné dialógové okná môžu objaviť a požiadať o konkrétne informácie.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí.

 6. Ak chcete pridať text, ktorý ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie publikácie neobsahuje textové pole, vloženie jedného alebo viacerých textových polí kliknutím na položku Vložiť > Kresliť textové pole a potom nakreslením poľa miesto mám n publikácie.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý chcete ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do textového poľa a potom zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v každej kópii.

 8. Kliknite do textového poľa, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Pole s obrázkom

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vloženie poľa s obrázkom, kliknite na pole údajov, ktoré obsahuje obrázok názvy súborov alebo cesty a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak obsah stĺpec neobsahuje cestu k priečinku, ktorý obsahuje obrázky, je nutné zadať umiestnenie súborov obrázka. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [priečinok zdroj údajov], kliknite na položku Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Blok pre adresu

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku blok pre adresu.

  2. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu kliknite na prvky adresy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre blok pre adresu, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Riadok s pozdravom

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý obsahuje oslovenie, formát mena a dodržiava interpunkciu.

   Tiež môžete zadať vlastný text v poliach oslovenie a nasledujúce interpunkčné znamienka.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobrazovať v prípadoch, kde nie je možné Publisher výklad meno príjemcu, napríklad ak zdroj údajov neobsahuje žiadne krstné meno priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Tiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa určeného pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na pracovnej table Hromadná korešpondencia obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v zozname v časti Príprava publikácie presuňte pole, ktoré chcete zahrnúť do textového poľa, ktorý ste vytvorili pre ňu.

   Poznámka: Potiahnutím obrázok položky z tohto zoznamu vloží iba text, ktorý označuje cestu k obrazu. nevloží obrázka.

 1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte e-mailovej korešpondencie publikácie.

 2. Na karte korešpondencia vyberte Funkciu hromadnej korešpondencie > krok po kroku e-mailová korešpondencia sprievodcu.

 3. V E-mailu zlúčiť pracovnej table v časti vytvoriť zoznam príjemcov, vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, iné dialógové okná môžu objaviť a požiadať o konkrétne informácie.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí.

 6. Ak chcete pridať text, ktorý ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie publikácie neobsahuje textové pole, vloženie jedného alebo viacerých textových polí kliknutím na položku Vložiť > Kresliť textové pole a potom nakreslením poľa miesto mám n publikácie.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý chcete ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do textového poľa a potom zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v každej kópii.

 8. V e-mailovej korešpondencie publikácie, kliknite do textového poľa, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Prispôsobené hypertextové prepojenie

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia.

  2. V dialógovom okne Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia zadajte text, ktorý chcete zobraziť, a adresu webovej lokality alebo webovej stránky, ktorá sa má každý príjemca po kliknutí na hypertextové prepojenie prejsť.

  3. Ak chcete použiť údajové pole do poľa Zobrazovaný text alebo hypertextové prepojenie polí, kliknite do poľa Zobraziť text alebo hypertextové prepojenie, a v zozname v časti Položky na vloženie kliknite na údajové pole, ktoré chcete vložiť.

   Ak chcete vložiť údajové pole, môžete určiť náhradný zobrazovaný text a webovú adresu pre prázdne položky, ktoré zodpovedajú s vložené údajové pole. Vyberte možnosť použite predvolený text a pre prázdne položkypoužiť predvolené hypertextové prepojenie pre prázdne položky políčok a podľa potreby a potom zadajte náhradný text a webovú adresu.

   Obrázok dialógového okna Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia

  Pole s obrázkom

  1. Pracovná tabla Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vložiť obrázok pole kliknite na údajové pole obrázka, ktorý chcete vložiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak obsah stĺpec neobsahuje cestu k priečinku, ktorý obsahuje obrázky, je nutné zadať umiestnenie súborov obrázka. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [priečinok zdroj údajov], kliknite na položku Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Riadok s pozdravom

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý obsahuje oslovenie, formát mena a dodržiava interpunkciu.

   Tiež môžete zadať vlastný text v poliach oslovenie a nasledujúce interpunkčné znamienka.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobrazovať v prípadoch, kde nie je možné Publisher výklad meno príjemcu, napríklad ak zdroj údajov neobsahuje žiadne krstné meno priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Tiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa určeného pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Vložiť riadok s pozdravom. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na table úlohy Hromadnej korešpondencie obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencie v zozname v časti Príprava publikácie presuňte pole, ktoré chcete zahrnúť do textového poľa, ktorý ste vytvorili pre ňu.

   Poznámka: Potiahnutím obrázok položky z tohto zoznamu vloží iba cesta k obrázku. Nevloží obrázka.

Pozrite tiež

Vytvorenie hromadnej korešpondencie alebo hromadnej e-mailovej korešpondencie

Zlúčenie do katalógu

 1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte publikácie hromadnej korešpondencie.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia.

 3. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti vytvoriť zoznam príjemcov, vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, iné dialógové okná môžu objaviť a požiadať o konkrétne informácie.

  Napríklad, ak je zdrojom údajov programu Microsoft Office Excel zošit, ktorý obsahuje informácie o viacerých hárkov, musíte vyberte hárok, ktorý obsahuje požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí. Ďalšie informácie o úprave zoznamu príjemcov nájdete v téme Tipy pre distribučné zoznamy.

 6. Ak chcete pridať text, ktorý ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie publikácia neobsahuje blok textu, vložte jedného alebo viacerých textových polí.

  Postup

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

  2. V publikácii, prejdite na miesto, kam chcete textové pole zobraziť jeden roh bloku a diagonálnym potiahnutím upravte rozmery kým nedosiahnete požadovanú veľkosť textového poľa.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý chcete ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do textového poľa a potom zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v každej kópii.

 8. Kliknite do textového poľa, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Pole s obrázkom

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vloženie poľa s obrázkom, kliknite na pole údajov, ktoré obsahuje obrázok názvy súborov alebo cesty a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak obsah stĺpec neobsahuje cestu k priečinku, ktorý obsahuje obrázky, je nutné zadať umiestnenie súborov obrázka. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [Priečinok zdroj údajov], kliknite na položku Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Adresa s menom, adresa alebo ďalšie informácie

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku blok pre adresu.

  2. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu kliknite na prvky adresy, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre blok pre adresu, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Riadok s pozdravom

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Ďalšie položky, kliknite na položku riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý zahŕňa oslovenie, formát mena a nasledujúce interpunkčné znamienko.

   Tiež môžete zadať vlastný text v poliach oslovenie a nasledujúce interpunkčné znamienka.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobrazovať v prípadoch, kde nie je možné Publisher výklad meno príjemcu, napríklad ak zdroj údajov neobsahuje žiadne krstné meno priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Tiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa určeného pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Riadok s pozdravom. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na pracovnej table Hromadná korešpondencia obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v zozname v časti Príprava publikácie presuňte pole, ktoré chcete zahrnúť do textového poľa, ktorý ste vytvorili pre ňu.

   Poznámka: Potiahnutím obrázok položky z tohto zoznamu vloží iba text, ktorý označuje cestu k obrazu. nevloží obrázka.

 1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte e-mailovej korešpondencie publikácie.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Zlúčiť e-mailu.

 3. V E-mailu zlúčiť pracovnej table v časti vytvoriť zoznam príjemcov, vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, iné dialógové okná môžu objaviť a požiadať o konkrétne informácie.

  Napríklad, ak je zdrojom údajov programu Microsoft Office Excel zošit, ktorý obsahuje informácie o viacerých hárkov, musíte vyberte hárok, ktorý obsahuje požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie môžete vybrať príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa príjemcov, ktorých chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa príjemcov, ktorých chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí. Ďalšie informácie o úprave zoznamu príjemcov nájdete v téme Tipy pre distribučné zoznamy.

 6. Ak publikácia neobsahuje blok textu, vložte jeden alebo viac textových polí.

  Postup

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

  2. V publikácii ukážte na miesto, kde sa má zobraziť jeden roh textového poľa, a potom diagonálnym pohybom myši natiahnite textové pole na požadovanú veľkosť.

 7. Ak chcete vložiť text, ktorý chcete ostanú rovnaké v každej kópii dokončenej publikácie, kliknite do textového poľa a potom zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v každej kópii.

 8. V e-mailovej korešpondencie publikácie, kliknite do textového poľa, kam chcete vložiť zlučovacie pole.

 9. Vložte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Prispôsobené hypertextové prepojenie

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia.

  2. V dialógovom okne Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia zadajte text, ktorý chcete zobraziť, a adresu webovej lokality alebo webovej stránky, ktorá sa má každý príjemca po kliknutí na hypertextové prepojenie prejsť.

  3. Ak chcete použiť údajové pole do poľa Zobrazovaný text alebo hypertextové prepojenie polí, kliknite do poľa Zobraziť text alebo hypertextové prepojenie, a v zozname v časti Položky na vloženie kliknite na údajové pole, ktoré chcete vložiť.

   Ak chcete vložiť údajové pole, môžete určiť náhradný zobrazovaný text a webovú adresu pre prázdne položky, ktoré zodpovedajú s vložené údajové pole. Vyberte možnosť použite predvolený text a pre prázdne položkypoužiť predvolené hypertextové prepojenie pre prázdne položky políčok a podľa potreby a potom zadajte náhradný text a webovú adresu.

   Obrázok dialógového okna Vloženie prispôsobeného hypertextového prepojenia

  Pole s obrázkom

  1. Pracovná tabla Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku pole s obrázkom.

  2. V dialógovom okne Vložiť obrázok pole kliknite na údajové pole obrázka, ktorý chcete vložiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak obsah stĺpec neobsahuje cestu k priečinku, ktorý obsahuje obrázky, je nutné zadať umiestnenie súborov obrázka. Kliknite na položku Určiť priečinky, vyberte možnosť [Priečinok zdroj údajov], kliknite na položku Pridať, prejdite do umiestnenia obrázkov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Riadok s pozdravom

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencieviac položiek, kliknite na položku riadok s pozdravom.

  2. V dialógovom okne Riadok s pozdravom vyberte formát riadka s pozdravom, ktorý zahŕňa oslovenie, formát mena a nasledujúce interpunkčné znamienko.

   Tiež môžete zadať vlastný text v poliach oslovenie a nasledujúce interpunkčné znamienka.

  3. Vyberte text, ktorý sa má zobrazovať v prípadoch, kde nie je možné Publisher výklad meno príjemcu, napríklad ak zdroj údajov neobsahuje žiadne krstné meno priezvisko príjemcu, ale iba názov spoločnosti.

   Tiež môžete zadať vlastný text ako riadok s pozdravom do poľa určeného pre neplatné mená príjemcov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Ak názvy údajových polí v zdroji údajov sa nezhodujú názvy polí, ktoré program Publisher používa pre riadok s pozdravom, budete musieť kliknite na položku Mapovať polia v dialógovom okne Riadok s pozdravom. V dialógovom okne Mapovanie polí pomocou rozbaľovacích zoznamov vyberte polia zo zdroja údajov, ktoré zodpovedajú poliam v programe Publisher.

  Iné polia s údajmi

  Na table úlohy Hromadnej korešpondencie obsahuje zoznam v časti Príprava publikácie všetky polia, ktoré sa nachádzajú v zdroji údajov. Tento zoznam môžete použiť na pridanie ďalších polí do publikácie.

  1. Na table úlohy Hromadnej korešpondencie v zozname v časti Príprava publikácie presuňte pole, ktoré chcete zahrnúť do textového poľa, ktorý ste vytvorili pre ňu.

   Poznámka: Potiahnutím obrázok položky z tohto zoznamu vloží iba cesta k obrázku. Nevloží obrázka.

 1. Ak ešte nie je otvorený, otvorte publikáciu zlúčenie katalógu.

 2. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na tlačidlo Zlúčenie do katalógu.

 3. Na pracovnej table Zlúčenie do katalógu v časti Vybrať zoznam produktov vyberte zdroj údajov, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku ďalší: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 4. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od typu zdroja údajov, ktoré ste vybrali, iné dialógové okná môžu objaviť a požiadať o konkrétne informácie.

  Napríklad, ak je zdrojom údajov programu Microsoft Office Excel zošit, ktorý obsahuje informácie o viacerých hárkov, musíte vyberte hárok, ktorý obsahuje požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Zoznam produktov pre zlúčenie katalógu môžete vybrať položky, ktoré chcete zahrnúť do hromadnej korešpondencie. Začiarknite políčka vedľa položiek, ktoré chcete zahrnúť, a zrušte začiarknutie políčok vedľa položiek, ktoré chcete vylúčiť. Môžete zoznam filtrovať podľa určitého poľa alebo kritéria a zoradiť zoznam v abecednom poradí.

 6. Ak publikácia neobsahuje blok textu, vložte do oblasť zlúčenia do katalógu publikácie, v ktorom vložíte údajových polí textového poľa.

  Postup

  1. Na paneli s nástrojmi objekty kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

  2. V publikácii, prejdite na miesto, kam chcete textové pole zobraziť jeden roh bloku a diagonálnym potiahnutím upravte rozmery kým nedosiahnete požadovanú veľkosť textového poľa.

 7. Ak chcete vložiť údaje, ktoré sa budú líšiť v jednotlivých záznamoch v opakujúcej sa oblasti zlúčenia katalógu, kliknite do textového poľa, kam chcete vložiť údajové pole a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  1. Vloženie textu do opakujúcej sa oblasti zlúčenia katalógu šablóny na pracovnej table Zlúčenie do katalógu v časti Príprava publikácie, kliknite na pole, ktoré chcete vložiť.

   Poznámka: Kliknutím na obrázok alebo fotografiu pole sa vložiť text (obrázok cestu a názov súboru) namiesto obrázka.

  2. Ak chcete vložiť obrázok, v časti Ďalšie položky, kliknite na položku Obrázok produktu.

   Poznámka: Ak nie ste klikli v textovom poli v oblasť zlúčenia do katalógu pred môžete vložiť zlučovacie pole, program Publisher vloží každý zlučovacie pole do nového textového poľa alebo obrázok rámu.

 8. Opakujte krok 5, kým ste vložili všetky polia, ktoré chcete zo zdroja údajov.

 9. Naformátujte a usporiadajte oblasť zlúčenia do katalógu, ktorá sa bude opakovať pre každý záznam v zdroji údajov. Môžete zmeniť jeho veľkosť tak, aby viacerých záznamov môžete prispôsobiť presne tak, ako sa majú na stránke. Prepojenia na ďalšie informácie o formátovaní a usporiadaní textu nájdete v časti Pozrite tiež.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×