Vloženie zlomu strany do zostavy programu Access

Vloženie zlomu strany do zostavy programu Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Access správy sú skvelý spôsob, ako zobraziť alebo vytlačiť súhrnné údaje z databázy, pretože môže zobraziť tieto informácie na požadovanú úroveň podrobností a v rôznych formátoch. Správu je rozdelený do sekcií a vložením zlomu strany môžete začať novú stranu v rámci sekcie.

Naučte sa, ako vložiť a odstrániť zlom strany a ako vynútiť použitie zlomu strany v zoskupenej zostave.

Prehľad

Údaje v zostave programu Access sa spracúvajú po jednotlivých záznamoch, zobrazenie zostavy v návrhovom zobrazení preto pomáha určiť, ako sa majú zobraziť jednotlivé riadky. Keď použijete ukážku pred tlačou, uvidíte, ako sa zostava zobrazí alebo vytlačí. Priblížením zobrazenia môžete v prípade potreby zobraziť ďalšie podrobnosti zostavy.

V tejto tabuľke sú uvedené sekcie zostavy a spôsob zobrazenia strany pri vložení zlomov strán:

Umiestnenie zlomu strany do tejto sekcie

Zobrazenie novej strany

Hlavička zostavy

Začiatok zostavy. Používa sa na titulnej strane.

Hlavička strany

Začiatok každej strany v zostave.

Hlavička skupiny

Pred prvým záznamom v skupine.

Podrobnosti

Vytlačí každý záznam v zostave.

Päta skupiny

Za posledným záznamom v skupine.

Päta strany

Dolná časť každej strany v zostave.

Päta zostavy

Na konci zostavy.

Vloženie zlomu strany

Zlom strany môžete vložiť do sekcií zostavy okrem sekcií Hlavička strany a Päta strany.

Napríklad, ak chcete vytlačiť správu titulnej strany na samostatnej strane, umiestnite zlom strany v sekcie Hlavičky správy po ovládacích prvkov, ktoré sa má zobraziť na titulnej strane. V nižšie uvedenom príklade sa zlom strany je medzi hlavičkou a do textového poľa Popis.

zostava v návrhovom zobrazení so zlomom strany

ukážka strán zostavy s použitým zlomom strany

Všimnite si, že na prvej strane sa zobrazí len hlavička a popis spolu so záznamami sa zobrazí na nasledujúcej strane.

Vloženie zlomu strany

  1. Otvorte zostavu v návrhovom zobrazení.

  2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť zlom strany.

  3. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť zlom strany. Program Access označí zlom strany krátkou čiarou na ľavom okraji zostavy.

Poznámka: Zlom strany vložte nad alebo pod existujúci ovládací prvok v zostave, aby nedošlo k rozdeleniu údajov v danom ovládacom prvku.

Zlomy strán možno zobraziť v ukážke pred tlačou, ale nie v zobrazení zostavy alebo zobrazenie rozloženia.

Ak chcete odstrániť zlom strany

  • Vyberte zlom strany a potom stlačte kláves Delete.

Na začiatok stránky

Použitie nastavenia Vynútiť novú stranu v zoskupenej zostave

Niektoré návrhy zostáv je najvhodnejšie zobraziť tak, že každá skupina začína na novej strane. Tento formát možno vytvoriť pomocou vlastnosti Vynútiť novú stranu, pomocou ktorej sa vynúti zlom strany vždy, keď sa zmení hodnota skupiny.

Nastavenia vlastnosti Vynútiť novú stranu

Nastavenie vlastnosti Vynútiť novú stranu

Výsledok zobrazenia

Žiadne

(predvolené nastavenie) Žiaden vynútený zlom strany.

Pred sekciou

Ak existuje nová skupina, spustí tlač aktuálnej sekcie od začiatku novej strany.

Za sekciou

Ak existuje nová skupina, spustí tlač nasledujúcej sekcie od začiatku novej strany.

Pred a po

Ak existuje nová skupina, spustí tlač aktuálnej sekcie a nasledujúcich sekcií od začiatku novej strany.

Tip: Pred pridaním vynúteného zlomu strany k skupinám zvážte, či by návrh zostavy plnil svoju funkciu lepšie, keby nová skupina začínala na novej strane.

Ak chcete zoskupiť zostavu, otvorte ju v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom na stĺpec, na základe ktorého chcete vykonať zoskupenie, a kliknite na položku Zoskupovať.

Výber možnosti zoskupenia na vytvorenie zoskupenej zostavy

Pri použití zoskupenia program Access premiestni zoskupovacie pole do ľavého krajného stĺpca a zoskupí zvyšné stĺpce na základe daného stĺpca. V niektorých prípadoch program Access pridá aj celkový súčet do sekcie Päta zostavy.

Vynútenie novej strany

pridanie zlomu strany do zoskupenej zostavy

  1. Otvorte zoskupenú zostavu v návrhovom zobrazení a kliknite kdekoľvek v položke Hlavička kategórie.

  2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

  3. VVynútiť novú stranuvlastnosť, kliknite na zodpovedajúcu možnosť z rozbaľovacieho zoznamu.

Odstránenie vynúteného zlomu strany

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Hlavička kategórie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. V rámci vlastnosti Vynútiť novú stranu kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte položku Žiadne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×