Office
Prihlásenie

Vloženie zlomu strany

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Word automaticky vloží zlom strany na konci každej strany pri vytváraní dokumentu. Môžete manuálne pridať zlom strany niekam inam v dokumente. (Vždy môžete odstrániť zlom strany, ktoré ste pridali, ale nemôžete odstrániť ten, ktorý program Word automaticky pridá na koniec každej strany). Tiež môžete nastaviť pravidlá pre Word tak, aby automatické zlomy strán sú umiestnené na požadované miesto. Toto je užitočné najmä, ak pracujete v dlhého dokumentu.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete začať novú stranu.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Zlom strany.

  Na karte Vložiť je zvýraznená možnosť Zlom strany.

Ak sa chcete pozrieť, kam ste pridali zlomy strán, kliknite na položku Domov a v skupine Odsek kliknite na položku Zobraziť alebo skryť.

Ikona Zobraziť alebo skryť zvýraznená na karte Domov.

Zlomy strán vyzerajú takto:

Zlom strany

Úprava automatických zlomov strán

Ak chcete zabrániť umiestneniu automatických zlomov strán na nevhodných miestach, ako napríklad medzi riadkami textu, ktoré chcete ponechať spolu, môžete upraviť nastavenia zlomov strán pre vybraté odseky.

 1. Vyberte odseky, kde chcete použiť nastavenia.

 2. Kliknite na položku rozloženie a potom kliknite na šípku v skupine odsek.

  Zvýraznená šípka na otvorenie dialógového okna Odsek na karte Rozloženie.

 3. V okne Odsek kliknite na položku Zlomy riadkov a strán.

  Vyberte požadované možnosti:

  • Ovládací prvok Kontrola osamotených riadkov umiestni aspoň dva riadky odseku na začiatok alebo na koniec strany.

  • Zviazať s nasledujúcim zabráni zlomom medzi odsekmi, ktoré chcete ponechať spolu.

  • Zviazať riadky dohromady zabráni zlomom strán uprostred odseku.

  • Zlom strany pred odsekom pridá zlom strany pred konkrétnym odsekom.

Začatie novej strany

 1. Kliknite na miesto, kde chcete začať novú stranu.

 2. Kliknite na položku Vložiť > Zlomstrany.

  Ako vložiť zlom strany

Presné miesto, kde ste zlom strany pridali, sa zobrazí po zapnutí netlačiteľných znakov (znaky formátovania) kliknutím na položky Domov > Odsek > Zobraziť všetko.

Tlačidlo Zobraziť všetko

Zlom strany vyzerá takto:

Zlom strany

Pridanie mnohých zlomov strán do dlhého dokumentu: opatrenia

Ak pridáte do niekoľkostranového dokumentu manuálne zlomy strán, je možné, že ich bude treba neskôr zmeniť. Počas úpravy dokumentu totiž možno zistíte, že sa vaše zlomy strán nachádzajú uprostred odseku alebo dokonca medzi odsekmi, ktoré ste chceli nechať spolu.

Možno zostane len osamotený riadok odseku v hornej časti strany (nazývaný vdova) alebo dolnej časti strany (nazývaný sirota).

Nechceným zlomom strán môžete predísť tak, že vo Worde nastavíte, kde sa má alebo nemá pridať zlom strany.

Predchádzanie nechceným zlomom strán   

 1. Vyberte odseky, na ktoré chcete použiť nastavenie.

 2. Kliknite na kartu Rozloženie strany a potom kliknutím na šípku v skupine Odsek otvorte okno Odsek.

  Cesta ku všetkým možnostiam odseku

 3. Kliknite na kartu Zlomy riadkov a strán.

  Možnosti dialógového okna Odsek

  Umiestnenie aspoň dvoch riadkov odseku na začiatok alebo na koniec strany    Kliknite na pole ovládacieho prvku Kontrola osamotených riadkov.

  Tip: Ak chcete natrvalo zabrániť výskytu osamotených riadkov, nechajte toto políčko vždy začiarknuté.

  Zabránenie zlomom medzi odsekmi, ktoré chcete ponechať spolu    Kliknite na pole Zviazať s nasledujúcim.

  Zabránenie zlomu strany uprostred odseku    Kliknite na pole Zviazať riadky dohromady.

  Pridanie zlomu strany pred konkrétnym odsekom    Kliknite na pole Zlom strany pred odsekom.

Vloženie manuálneho zlomu strany

 1. Kliknite na miesto, kde chcete začať novú stranu.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Zlom strany.

  Ovládanie umiestnenia automatických zlomov strán vo Worde

  Ak ste vložili manuálne zlomy strán do dokumentov, ktoré majú viac než niekoľko strán, možno budete musieť dané zlomy strán počas vykonávania úprav dokumentu zmeniť. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri manuálnych zmenách zlomov strán, môžete nastaviť možnosti na ovládanie umiestnenia automatických zlomov strán vo Worde.

Zabránenie zlomom strán uprostred odseku   

 1. Vyberte odsek, ktorý sa nemá zobrazovať na dvoch stranách.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zviazať riadky.

Zabránenie zlomom strán medzi odsekmi

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete ponechať spolu na jednej strane.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zviazať s nasledujúcim.

Určenie zlomu strany pred odsekom

 1. Kliknite na odsek, ktorý má nasledovať za zlomom strany.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zlom strany pred odsekom.

Umiestnenie aspoň dvoch riadkov odseku na začiatok alebo na koniec strany

Dokument s profesionálnym vzhľadom nikdy neobsahuje strany len s jedným riadkom nového odseku alebo nezačína stranu iba posledným riadkom odseku z predchádzajúcej strany. Posledný riadok odseku v hornej časti strany sa označuje ako vdova. Osamotený prvý riadok odseku v dolnej časti strany sa označuje ako sirota.

Zabránenie zlomu strany v riadku tabuľky

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zabrániť vzniku osamotených riadkov.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Kontrola osamotených riadkov.

Poznámka: Táto funkcia je predvolene zapnutá.

 1. Kliknite na riadok v tabuľke, ktorý nechcete prerušiť. Ak nechcete, aby sa tabuľka zobrazovala aj na ďalšej strane, vyberte celú tabuľku.

  Poznámka: Tabuľka s veľkosťou väčšou než jedna strana sa musí rozdeliť.

 2. Na karte Nástroje tabuliek kliknite na položku Rozloženie.

  Karta Nástroje tabuľky – Rozloženie

 3. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vlastnosti.

  pás s nástrojmi balíka Office 14

 4. Kliknite na kartu Riadok a potom zrušte začiarknutie políčka Povoliť pokračovanie riadka na ďalšej strane.

Zlomy strán, ktoré Word vloží automaticky, sa nedajú odstrániť.

Môžete odstrániť všetky zlomy strán, ktoré vložíte manuálne.

Odstránenie zlomu strany   

 1. Kliknite na položku Koncept.

  Tlačidlo Koncept

 2. Kliknutím na okraj vedľa bodkovanej čiary vyberte zlom strany.

  Manuálny zlom strany v dokumente

 3. Stlačte kláves DELETE.

Vloženie manuálneho zlomu strany

 1. Kliknite na miesto, kde chcete začať novú stranu.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na položku Zlom strany.

Zabránenie zlomom strán uprostred odseku

 1. Vyberte odsek, ktorý sa nemá zobrazovať na dvoch stranách.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zviazať riadky.

  Zabránenie zlomom strán medzi odsekmi

 1. Vyberte odseky, ktoré chcete ponechať spolu na jednej strane.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zviazať s nasledujúcim.

Určenie zlomu strany pred odsekom

 1. Kliknite na odsek, ktorý má nasledovať za zlomom strany.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Zlom strany pred odsekom.

Dokument s profesionálnym vzhľadom nikdy neobsahuje strany len s jedným riadkom nového odseku alebo nezačína stranu iba posledným riadkom odseku z predchádzajúcej strany. Posledný riadok odseku v hornej časti strany sa označuje ako vdova. Osamotený prvý riadok odseku v dolnej časti strany sa označuje ako sirota.

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zabrániť vzniku osamotených riadkov.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Odsek a potom na kartu Zlomy riadkov a strán.

 3. Začiarknite políčko Kontrola osamotených riadkov.

Poznámka: Táto funkcia je predvolene zapnutá.

Zabránenie zlomu strany v riadku tabuľky

 1. Kliknite na riadok v tabuľke, ktorý nechcete prerušiť. Ak nechcete, aby sa tabuľka zobrazovala aj na ďalšej strane, vyberte celú tabuľku.

  Poznámka: Tabuľka s veľkosťou väčšou než jedna strana sa musí rozdeliť.

 2. Na karte Nástroje tabuľky kliknite na položku Rozloženie.

  Obrázok pása s nástrojmi

 3. V skupine Tabuľka kliknite na položku Vlastnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi

 4. Kliknite na kartu Riadok a potom zrušte začiarknutie políčka Povoliť pokračovanie riadka na ďalšej strane.

Manuálne pridajte zlom strany na ľubovoľné miesto v dokumente.

 1. Ak ešte nie ste v zobrazení na úpravy, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť v aplikácii Word Online.

  Úpravy vo Worde Online

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať nová strana.

 3. Kliknite na položky Vložiť > Zlom strany.

  Tlačidlo zlomu strany v aplikácii Word Web App

zobrazení na úpravy bude manuálny zlom strany vyzerať takto:

Zlom strany vo Worde Online

zobrazení na čítanie sa nezobrazí. Manuálne zlomy strany sa v zobrazení na čítanie zobrazia ako medzery medzi stranami rovnako ako automatické zlomy strán.

Tip:  Ak chcete rýchlo vložiť zlom strany pomocou klávesnice, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Pozrite tiež

Zlomy riadkov a stránky

Vloženie zlomu sekcie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×