Vloženie zlomu sekcie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zlomy sekcií sa používajú na rozdelenie a formátovanie dokumentov všetkých veľkostí. Sekcie môžete rozdeliť napríklad na časti alebo kapitoly a do každej pridať formátovanie ako stĺpce, hlavičky, päty a orámovania strán.

Môžete tiež odstrániť zlom sekcie, ktorý bol pridaný v minulosti.

Čo vás zaujíma?

Vzhľad svojho dokumentu môžete zmeniť. Jedna strana môže mať niekoľko rôznych sekcií a každá sekcia môže obsahovať napríklad vlastnú hlavičku a pätu, orientáciu, formátovanie a riadkovanie.

Sekcie môžete použiť aj na vykonanie (alebo ohraničenie) ďalších zmien formátovania na rovnakých alebo rôznych stranách dokumentu vrátane týchto zmien:

Ďalšie informácie o zlomoch sekcií nájdete v téme Kde v dokumente sa nachádzajú zlomy sekcií?

 • Na karte Rozloženie v skupine Nastavenie strany vyberte položku Zlomy a potom vyberte požadovaný typ zlomu sekcie.

  Typy zlomov sekcie zvýraznené na karte Rozloženie.

Poznámka: Ak potrebujete pridať novú stranu do dokumentu, pozrite si tému Vloženie zlomu strany.

Keď sa rozhodnete použiť sekcie, možnosti úpravy vzhľadu dokumentu sa zdajú byť nekonečné. Jedným z najlepších a najľahších spôsobov je jednoducho experimentovať, meniť zlomy sekcií a zistiť, aké vám vyhovujú a ako chcete, aby dokument vyzeral.

 • Zlom sekcie Nasledujúca strana začne novú sekciu na nasledujúcej strane.

  Vyberte položky Rozloženie strany > Zlomy > Nasledujúca strana.

  Príkaz zlomu sekcie Nasledujúca strana, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej strane vo wordovom dokumente

 • Zlom sekcie Priebežne začne novú sekciu na rovnakej strane. Jedným z najčastejších dôvodov na výber tohto typu zlomu sekcie je použitie stĺpcov. Pomocou tohto typu zlomu sekcie môžete zmeniť počet stĺpcov bez vytvorenia novej strany.

  Vyberte položky Rozloženie strany > Zlomy > Priebežne.

  Príkaz zlomu sekcie Priebežný, ktorý vytvorí novú sekciu na tej istej strane vo wordovom dokumente

 • Zlom sekcie Párna strana začne novú sekciu na ďalšej párnej strane.

  Vyberte položky Rozloženie strany > Zlomy > Párna strana.

  Príkaz na vytvorenie zlomu sekcie Párne strany, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej párnej strane vo wordovom dokumente

 • Zlom sekcie Nepárna strana začne novú sekciu na ďalšej nepárnej strane.

  Vyberte položky Rozloženie strany > Zlomy > Nepárna strana.

  Príkaz na vytvorenie zlomu sekcie Nepárne strany, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej nepárnej strane vo wordovom dokumente

Čo vás zaujíma?

 • Kliknite na položky Rozloženie strany > Zlomy a potom kliknite na zlom sekcie, ktorý chcete pridať.

  skupina na nastavenie strany

Poznámka: Informácie o odstránení zlomu sekcie nájdete v téme Odstránenie zlomu sekcie.

Typy zlomov sekcií

 • Zlom sekcie Nasledujúca strana začne novú sekciu na nasledujúcej strane.

  Zlom sekcie Nasledujúca strana

 • Zlom sekcie Priebežne začne novú sekciu na tej istej strane.

  Zlom sekcie Priebežne

  Priebežný zlom sekcie je užitočný pri zmene formátovania, napríklad pri zmene počtu stĺpcov bez začatia novej strany.

 • Zlom sekcie Párna strana alebo Nepárna strana začne novú sekciu na nasledujúcej párnej alebo nepárnej strane.

  Zlom sekcie Nepárna strana

  Ak chcete, aby kapitoly dokumentu začínali vždy na nepárnej strane, použite zlom sekcie Nepárna strana.

Rozloženie sekcie môžete zmeniť na stĺpce. Môžete napríklad pridať priebežný zlom sekcie a potom rozložiť časť strany s jedným stĺpcom do dvoch stĺpcov.

Príklad dokumentu so zlomami sekcií

1. Sekcia formátovaná ako jeden stĺpec

2. Sekcia formátovaná ako dva stĺpce

 • Kliknite na položku Rozloženie strany > stĺpce a potom vyberte požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete.

Tipy na používanie stĺpcov v zlome sekcie

Zlom sekcie je ako plot, ktorý ohraničuje formátovanie stĺpca. Ak však zlom sekcie odstránite, text nad ním sa stane súčasťou sekcie, ktorá bola pod zlomom, a bude formátovaný rovnako ako text tejto sekcie.

Pozrime sa na príklad na vyššie uvedenom obrázku. Ak odstránime zlom sekcie medzi prvou a druhou sekciou, celý dokument bude formátovaný do dvoch stĺpcov, pretože také je formátovanie pod zlomom sekcie.

Sekcie môžete použiť aj na vykonanie (alebo ohraničenie) ďalších zmien formátovania na rôznych stranách dokumentu vrátane:

Čo vás zaujíma?

Zlomy sekcie sa používajú na zmenu rozloženia alebo formátovania strany alebo strán dokumentu. Môžete napríklad zmeniť rozloženie časti strany s jedným stĺpcom do dvoch stĺpcov. Môžete oddeliť kapitoly dokumentu tak, aby číslovanie strán každej kapitoly začínalo od čísla 1. Pre časť dokumentu môžete tiež vytvoriť odlišnú hlavičku a pätu.

Príklad dokumentu so zlomami sekcií

1. Sekcia formátovaná ako jeden stĺpec

2. Sekcia formátovaná ako dva stĺpce

Poznámka: V programe Microsoft Office Word 2007 si môžete vybrať z mnohých rozložení strán nachádzajúcich sa v galérii nových návrhov strán. Kliknutím na príslušné rozloženie strany v galérii návrhov strán Nová strana môžete napríklad pridať stranu s jedným stĺpcom, ktorá obsahuje sekciu s dvoma stĺpcami.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 2. Kliknite na typ zlomu sekcie, ktorý chcete použiť.

Zlomy sekcií sa používajú na vytvorenie rozloženia alebo zmeny formátovania časti dokumentu. V jednotlivých sekciách môžete zmeniť nasledujúce prvky formátovania:

 • okraje,

 • veľkosť alebo orientáciu papiera,

 • zdroj papiera pre tlačiareň,

 • orámovanie strán,

 • zvislé zarovnanie textu na strane,

 • hlavičky a päty,

 • stĺpce,

 • číslovanie strán,

 • číslovanie riadkov,

 • poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

  Poznámky: 

  • Zlom sekcie vymedzuje formátovanie sekcie textu, ktorý sa nachádza pred daným zlomom. Keď zlom sekcie odstránite, odstráni sa aj formátovanie textu pred zlomom sekcie. Text sa zlúči s nasledujúcou sekciou a preberie jej formátovanie. Ak napríklad oddelíte kapitoly dokumentu pomocou zlomov sekcií a potom zlom sekcie na začiatku 2. kapitoly odstránite, budú 1. kapitola a 2. kapitola v rovnakej sekcii a preberú formátovanie, ktoré bolo predtým použité iba v 2.kapitole.

  • Zlom sekcie, ktorý vymedzuje formátovanie poslednej časti dokumentu, sa nezobrazuje ako súčasť dokumentu. Ak chcete zmeniť formátovanie dokumentu, kliknite na posledný odsek dokumentu.

Príklady zlomov sekcií

Nasledujúce príklady zobrazujú typy zlomov sekcií, ktoré je možné vložiť. (V každej ilustrácii označuje dvojitá bodkovaná čiara zlom sekcie.)

Príkaz Nasledujúca strana vloží zlom sekcie, pričom nová sekcia začne na ďalšej strane. Tento typ zlomu sekcie je obzvlášť užitočný pri začínaní nových kapitol dokumentu.

Zlom sekcie Nasledujúca strana

Príkaz Priebežne vloží zlom sekcie a začne novú sekciu na tej istej strane. Priebežný zlom sekcie je užitočný pri vytváraní zmien formátovania, napríklad pre vytvorenie odlišného počtu stĺpcov na strane.

Zlom sekcie Priebežne

Príkazy Párna strana alebo Nepárna strana vložia zlom sekcie a začnú novú sekciu na párnej alebo nepárnej strane textu. Ak chcete, aby kapitoly dokumentu začínali vždy na nepárnej alebo párnej strane, použite možnosť zlomu sekcie Nepárna strana alebo Párna strana.

Zlom sekcie Nepárna strana

 1. Kliknite na miesto, kde chcete zmeniť formátovanie.

  Môžete si vybrať časť dokumentu a vložiť zlomy sekcií na jej začiatok a koniec.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

 3. V skupine Zlomy sekcií kliknite na typ zlomu sekcie, ktorý zodpovedá požadovanej zmene formátovania.

  Ak napríklad rozdeľujete dokument na kapitoly, môžete každú kapitolu začať na nepárnej strane. V skupine Zlomy sekcií kliknite na položku Nepárna strana.

Zlom sekcie určuje, kde sa v dokumente vyskytne zmena formátovania. Keď zlom sekcie odstránite, odstráni sa aj formátovanie textu pred zlomom sekcie. Text sa zlúči s nasledujúcou sekciou a preberie jej formátovanie.

Uistite sa, že pracujete v konceptovom zobrazení, takže sa zobrazuje dvojitá bodkovaná čiara zlomu sekcie.

 1. Vyberte zlom sekcie, ktorý chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×