Vloženie začiarkavacieho políčka

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete vložiť začiarkavacie políčko a umožniť tak používateľom rýchle zadanie pravdivých alebo nepravdivých hodnôt.

Obsah článku

Používanie začiarkavacieho políčka

Vloženie začiarkavacieho políčka

Tipy na rozloženie

Používanie začiarkavacieho políčka

Začiarkavacie políčka použite, ak chcete:

 • povoliť používateľom vybrať hodnotu pravda/nepravda alebo áno/nie,

 • zobraziť informácie pravda/nepravda alebo áno/nie, ktoré pochádzajú z databázy, webovej služby alebo iného zdroja údajov.

V nasledujúcom príklade používatelia začiarknutím políčok označujú, či si chcú spolu s rezerváciou letenky rezervovať hotel alebo prenajať auto.

Začiarknite políčka vo formulári

Tip: V predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté. Ak chcete, aby bolo určité políčko začiarknuté predvolene, dvakrát naň kliknite a zmeňte jeho predvolený stav.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné začiarkavaciemu políčku, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Prepínač    Skupina prepínačov umožňuje používateľom rovnako ako začiarkavacie políčko výber z možností. V prípade prepínačov však používatelia vyberajú zo skupiny malých krúžkov namiesto skupiny štvorcových začiarkavacích políčok. Začiarkavacie políčka obvykle predstavujú možnosti, ktoré sa nevylučujú, zatiaľ čo prepínače zvyčajne predstavujú jediný výber v rámci obmedzenej množiny vzájomne sa vylučujúcich možností.

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek    Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek pozostáva z niekoľkých začiarkavacích políčok v posúvateľnom zozname. Používatelia môžu v zozname začiarknuť viac políčok alebo doň pridať vlastnú položku v závislosti od návrhu šablóny formulára.

Horná časť strany

Vloženie začiarkavacieho políčka

Postup pri vkladaní začiarkavacieho políčka sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad začiarkavacieho políčka, ak je začiarknuté v režim návrhu.

Začiarknite políčko v režime návrhu

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v Hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov.

Začiarkavacie políčka sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je začiarkavacie políčko Vrátane hotela v šablóne formulára viazané na pole includeHotel na pracovnej table Zdroj údajov.

Vzťah medzi check box v šablóne formulára a zodpovedajúcim poľom v zdroji údajov

Ak naviažete začiarkavacie políčko na opakujúce sa pole, políčko sa musí nachádzať vnútri opakujúceho sa ovládacieho prvku, napríklad opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia.

Vloženie začiarkavacieho políčka do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Začiarkavacie políčko.

 4. Ak chcete nahradiť predvolenú menovku ovládacieho prvku, vyberte text vedľa začiarkavacieho políčka, ktoré ste vložili do šablóny formulára, a zadajte vlastnú menovku.

 5. Ak chcete zmeniť hodnotu, ktorá sa uloží do zdroja údajov, keď používatelia vo formulári začiarknu políčko alebo zrušia jeho začiarknutie, dvakrát kliknite na začiarkavacie políčko, kliknite na kartu Údaje a potom kliknite na požadované hodnoty v zozname Hodnota pri zrušení začiarknutia a v zozname Hodnota pri začiarknutí.

  Poznámka: Pri začiarkavacích políčkach hodnota TRUE predvolene znamená „začiarknuté“ a hodnota FALSE „nezačiarknuté“.

Vloženie začiarkavacieho políčka do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V tomto scenári, môžete vložiť začiarkavacie políčko tak, že presuniete na začiarkavacie políčko z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením začiarknutia políčka z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Začiarkavacie políčko.

 4. V dialógovom okne Začiarkavacie políčko – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť hodnotu začiarkavacieho políčka, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. Ak je to potrebné, zmeňte text označenia.

 6. Ak chcete zmeniť hodnotu, ktorá sa uloží do zdroja údajov po začiarknutí políčka alebo zrušení jeho začiarknutia, dvakrát kliknite na začiarkavacie políčko, ktoré ste vložili do šablóny formulára. Kliknite na kartu Údaje a potom zadajte požadované hodnoty do polí Hodnota pri zrušení začiarknutia a Hodnota pri začiarknutí.

  Poznámka: Pri začiarkavacích políčkach hodnota TRUE predvolene znamená „začiarknuté“ a hodnota FALSE „nezačiarknuté“.

  Tip: Ovládacie prvky môžete vkladať aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, na ktoré chcete naviazať políčko, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Začiarkavacie políčko. Tento príkaz sa zobrazí iba v prípade, že je v poli použitý vhodný typ údajov, napríklad typ True alebo False (boolovské hodnoty).

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacieho prvku začiarkavacieho políčka použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých začiarkavacích políčok súčasne, vyberte príslušné políčka. Stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak je začiarkavacie políčko príliš veľké, znak začiarknutia v políčku sa môže zobraziť zdeformovaný.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu začiarkavacieho políčka, vyberte príslušné začiarkavacie políčko. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Pomocou podmienené formátovanie môžete zobraziť položky v šablóne formulára, ak používatelia začiarknu určité políčko. Napríklad vo formulári na vyúčtovanie výdavkov môžete pomocou podmieneného formátovania zobraziť sekciu so schválením vedúceho, ak používatelia začiarknu políčko Požaduje sa schválenie vedúceho. Ak sa schválenie vedúceho nevyžaduje, používatelia nezačiarknu príslušné políčko a sekcia zostane vo formulári skrytá.

Horná časť strany

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×