Vloženie začiarkavacieho políčka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Začiarknite políčko v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete vložiť tak, aby sa používateľom rýchlo zadať hodnoty true alebo false.

Obsah tohto článku

Používanie začiarkavacieho políčka

Vloženie začiarkavacieho políčka

Tipy na rozloženie

Používanie začiarkavacieho políčka

Ak chcete pomocou jedného alebo viacerých políčok:

 • Povoliť používateľom vybrať hodnotu true alebo false alebo áno/nie.

 • Zobraziť hodnotu true alebo false alebo áno/nie informácie, ktoré pochádzajú z databázy, webovej služby alebo iného zdroja údajov.

Na nasledujúcom obrázku používatelia začiarknite políčka na uviesť, či chcú rezervácia hotela alebo prenájmu auta spolu s ich rezervácie leteckých spoločností.

Check boxes on form

Tip: Na základe predvoleného nastavenia nie je začiarknuté políčko. Ak chcete na začiarkavacie políčko je predvolene začiarknuté, môžete dvakrát naň kliknite a zmeňte jeho predvolený stav.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné začiarkavacieho políčka, ale slúžia na iné účely. Ak neviete, ktoré tieto ovládacie prvky najlepšie funguje v šablóne formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Tlačidlo možností    Ako je napríklad začiarkavacie políčko skupinu prepínačov umožňuje používateľom na výber. S tlačidlami možností používateľom vybrať z množiny malé kruhy namiesto z množiny štvorcových začiarkavacích políčok. Začiarkavacie políčka, zvyčajne predstavujú bezodplatnú možností, keďže tlačidlá možností sa používajú na predstavenie jednej voľby v rámci obmedzenú množinu navzájom sa vylučujúcich možností.

Pole so zoznamom viacnásobného výberu    Pole so zoznamom viacnásobného výberu pozostáva z viacerých začiarkavacích políčok v posuvný zoznam. Používateľov môžete viacero začiarknite políčko v zozname alebo pridať vlastnú položku do zoznamu, v závislosti od toho, ako je navrhnutá v šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Vloženie začiarkavacieho políčka

Postup pri vkladaní začiarkavacieho políčka sa mierne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze alebo na inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad začiarkavacieho políčka, ak je vybratý v režim návrhu.

Check box selected in design mode

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov.

Začiarkavacie políčka sú vždy viazané na polia. V nasledujúcom príklade je políčko zahrnúť hotela v šablóne formulára viazaný na pole includeHotel na pracovnej table Zdroj údajov.

Relationship between check box on form template and corresponding field in data source

Ak naviažete začiarkavacie políčko na opakujúce sa pole, začiarknite políčko musí byť vo vnútri ovládacieho prvku opakujúcej sa napríklad opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia.

Vloženie začiarkavacieho políčka do šablóny nového, prázdneho formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky, kliknite na položku začiarkavacie políčko.

 4. Ak chcete nahradiť predvolené označenie ovládacieho prvku, vyberte text vedľa začiarkavacieho políčka, ktoré ste vložili do šablóny formulára a potom zadajte svoje vlastné označenie.

 5. Ak chcete zmeniť hodnotu uloženú v zdroji údajov, keď používatelia zrušte začiarknutie alebo začiarknite políčko vo formulári, dvakrát kliknite na začiarkavacie políčko, kliknite na kartu údaje a potom kliknite na položku hodnoty, ktoré chcete v zozname hodnôt pri začiarknuté a hodnotu pri skontrolovať zoznamu.

  Poznámka: Začiarknite políčka pre na základe predvoleného nastavenia TRUE znamená "vybraté" alebo "vzatý", keďže FALSE znamená "schválené" alebo "nezačiarknuté."

Vloženie začiarkavacieho políčka do šablóny formulára, ktorý je založený na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete vložiť začiarkavacie políčko presunutím začiarkavacieho políčka z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením začiarknutia políčka z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky, kliknite na položku začiarkavacie políčko.

 4. V dialógovom okne Začiarkavacie políčko – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť hodnotu začiarkavacieho políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Program InfoPath používa ako označenie ovládacieho prvku názov poľa alebo skupiny. V prípade potreby zmeňte text menovky.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Poznámka: Začiarknite políčka pre na základe predvoleného nastavenia TRUE znamená "vybraté" alebo "vzatý", keďže FALSE znamená "schválené" alebo "nezačiarknuté."

  Tip: Na pracovnej table Zdroj údajov môžete použiť aj na vloženie ovládacích prvkov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, ktoré chcete viazať na začiarkavacie políčko a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku začiarkavacie políčko. Pre vás vidieť tento príkaz, musíte použiť pole príslušné typy údajov, napríklad typ True alebo False (boolovské hodnoty).

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov ovládacieho prvku začiarkavacie políčko použiť nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých začiarkavacích políčok naraz, vyberte začiarkavacie políčka, ktorého veľkosť chcete zmeniť. Stlačte klávesy ALT + ENTER a potom vykonajte potrebné úpravy na karte veľkosť.

 • Ak políčko príliš veľká, môže zobraziť zdeformovaný vnútri začiarkavacieho políčka na znak začiarknutia.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu začiarkavacieho políčka, začiarknite políčko, ktoré chcete zmeniť. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • podmienené formátovanie môžete použiť na zobrazenie položiek v šablóne formulára, keď používateľom vybrať určitý začiarkavacieho políčka. Napríklad výdavky vo formulári na vyúčtovanie, môžete použiť podmienené formátovanie na zobrazenie manažér časti schválenie osobám, keď sa požaduje schválenie manažérom začiarknite políčko. Ak schválenie manažérom nie je potrebné, používatelia nemajú začiarknite políčko a sekcia zostane vo formulári skrytá.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×