Vloženie vlastného stĺpca do tabuľky (Power Query)

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí len pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov. Na konci tohto článku nájdete krátke video o tom, ako zobraziť editor dotazov.

Pomocou doplnku Power Query môžete k aktuálnemu dotazu pridať stĺpec indexu alebo vlastný stĺpec (definujete vzorec). Keď vytvoríte vzorec stĺpca, Power Query overí syntax vzorca. Toto overovanie je konzistentné so spôsobom, akým dialógové okno Rozšírené úpravy dotazu overuje vzorce, ktoré ste poskytli.

Zaujíma ma

Vloženie stĺpca indexu

Vloženie vlastného stĺpca

Vloženie stĺpca indexu

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pomocou pása s nástrojmi editora dotazov

 1. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položku Vložiť stĺpec indexu.

Pomocou ikony tabuľky ( Ikona tabuľky ) v mriežke ukážky

 1. Kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ).

 2. Z kontextovej ponuky vyberte položku Vložiť stĺpec indexu. Stĺpec Index sa pridá do tabuľky dotazu. Premenujte stĺpec podľa požiadaviek.

Na začiatok stránky

Vloženie vlastného stĺpca

Vlastný stĺpec je stĺpec, v ktorom sa hodnota bunky vypočítava pomocou vami vytvoreného vzorca. Ďalšie informácie o jazyku vzorcov Power Query nájdete v téme Informácie o vzorcoch Power Query.

Pomocou pása s nástrojmi editora dotazov

 1. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položku Vložiť vlastný stĺpec.

Pomocou ikony tabuľky ( Ikona tabuľky ) v mriežke ukážky

 1. Kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) a potom na položku Vložiť vlastný stĺpec.

Vloženie vlastného stĺpca

 1. V dialógovom okne Vloženie vlastného stĺpca zadajte názov stĺpca a vložte stĺpec do poľa Vzorec vlastného stĺpca:

  1. Dvakrát kliknite na stĺpec zo zoznamu Dostupné stĺpce alebo

  2. kliknite na stĺpec zo zoznamu Dostupné stĺpce a potom na možnosť Vložiť.

   Poznámka: Môžete použiť viacero referenčných stĺpcov, treba ich však oddeliť operátorom. Ak chcete napríklad vypočítať stĺpec TotalSales, pridajte stĺpce Total a SalesTax pomocou vzorca = each [Total] + [SalesTax].

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

Príklady vzorcov

Vzorec

Popis

"abc"

Vytvorí stĺpec s textom abc vo všetkých riadkoch.

1+1

Vytvorí stĺpec s výsledkom 1 + 1 (2) vo všetkých riadkoch.

[UnitPrice] * [Quantity]

Vytvorí stĺpec s výsledkom vynásobenia dvoch stĺpcov tabuľky.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Vypočíta celkovú cenu pri zohľadnení stĺpca Discount.

"Hello" & [Name]

V novom stĺpci skombinuje slovo Hello s obsahom stĺpca Name.

Poznámka:  Vlastný stĺpec môžete použiť na zlúčenie hodnôt z dvoch alebo viacerých stĺpcov do jedného vlastného stĺpca. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlúčenie stĺpcov.

Pri použití doplnku Power Query sa po obnovení dotazu zachovajú vlastné stĺpce, podmienené formátovanie v Exceli a ďalšie prispôsobenia tabuliek v hárku. Power Query pri operáciách obnovenia a po úpravách dotazu zachová prispôsobenia hárka, ako sú napríklad údajové pruhy, farebné škály, množiny ikon alebo iné pravidlá založené na hodnotách.

Vlastné stĺpce

Na začiatok stránky

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, upravovaní alebo vytváraní nových dotazov pomocou doplnku Power Query. Nasledujúce video znázorňuje okno editora dotazov, ktoré sa zobrazuje po dokončení úpravy dotazu v excelovom zošite. Ak chcete editor dotazov zobraziť bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje nachádzajúcej sa na karte na páse s nástrojmi v doplnku Power Query, vyberte položky Z iných zdrojov > Prázdny dotaz. Nasledujúce video zobrazuje jeden spôsob, ako zobraziť editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×