Vloženie tlačidla akcie na zmenu snímok

PowerPoint pre Office 365 pre Mac, PowerPoint 2019 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačidlá akcie pomôcť ľahšie prechádzať prezentácie PowerPoint. Môžete buď kliknite na tlačidlo alebo umiestnite ukazovateľ myši na tlačidle na zmenu snímok.

Vloženie tlačidla akcie na každej snímke

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Zobrazenia predlohy a kliknite na položku Predloha snímky.

 2. Na karte domov v skupine Vložiť kliknite na položku tvary, ukážte na Tlačidlá akcie a potom kliknite na tlačidlo akcie, ktoré chcete.

  Snímka obrazovky zobrazuje niektoré z výberov, ktoré sú k dispozícii v ponuke tvary, vrátane tlačidiel akcie.
 3. Ťahaním umiestnenie na snímke, kde sa má zobraziť tlačidlo.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla akcie, ťahajte za roh, kým je tlačidlo požadovanú veľkosť. Ak chcete zachovať pomer strán šírka a výška tlačidlo rovnaká, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Snímka obrazovky zobrazí sa dialógové okno nastavenia akcie s kartami myši a Ukázanie myšou, ktoré majú možnosti žiadne hypertextové prepojenie, ak chcete spustiť program, spustiť makro, Akcia objektu a prehrať zvuk, a kliknite na položku Zvýrazniť.

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 5. Kliknite na položku akcie, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Akcia

  Popis

  Žiadne

  Zruší predchádzajúce nastavenie akcie

  Hypertextové prepojenie

  Posuny do inej snímky, prezentácie, URL adresy, súbor alebo ukončí prezentáciu

  Spustite program

  Spustí program výberu z ponuky aplikácie alebo z URL adresy

  Spustenie makra

  Spustí makro predtým vytvoreného alebo načítať

  Akcia objektu

  Prepojenia na objekt, napríklad dokumentu alebo tabuľkového hárka v prezentácii

  Prehrať zvuk

  Prehrávanie vybratého zvuku

  Kliknite na položku Zvýrazniť

  Pridá vizuálne zvýraznenie na objekt v prezentácii

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

Tip: Ľubovoľný objekt, napríklad obrázok ClipArt alebo text môže byť tlačidlo akcie. Ak chcete vytvoriť tlačidlo akcie, vyberte objekt. Na karte domov v skupine Vložiť kliknite na položku tvary, ukážte na položku Nastavenie akcie a potom vyberte položku vlastné. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte položky pre tlačidlo akcie.

Vloženie tlačidla akcie na jednej snímke

 1. Vyberte snímku, ktorú chcete pridať tlačidla akcie.

 2. Na karte domov v skupine Vložiť kliknite na položku tvary, ukážte na Tlačidlá akcie a potom kliknite na tlačidlo akcie, ktoré chcete.

 3. Ťahaním umiestnenie na snímke, kde sa má zobraziť tlačidlo.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla akcie, ťahajte za roh, kým je tlačidlo požadovanú veľkosť. Ak chcete zachovať pomer strán šírka a výška tlačidlo rovnaká, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 5. Kliknite na položku akcie, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Akcia

  Popis

  Žiadne

  Zruší predchádzajúce nastavenie akcie

  Hypertextové prepojenie

  Posuny do inej snímky, prezentácie, URL adresy, súbor alebo ukončí prezentáciu

  Spustite program

  Spustí program výberu z ponuky aplikácie alebo z URL adresy

  Spustenie makra

  Spustí makro predtým vytvoreného alebo načítať

  Akcia objektu

  Prepojenia na objekt, napríklad dokumentu alebo tabuľkového hárka v prezentácii

  Prehrať zvuk

  Prehrávanie vybratého zvuku

  Kliknite na položku Zvýrazniť

  Pridá vizuálne zvýraznenie na objekt v prezentácii

Pridanie zvuku na tlačidlo akcie

 1. Na snímke, vyberte tlačidlo akcie, kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Nastavenia akcie.

  Poznámka: Ak tlačidlo akcie sa nachádza na každej snímke, vyberte tlačidlo akcie na predlohe snímky.

 2. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 3. Začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte požadovaný zvuk.

Pozrite tiež

Vyskúšanie a nastavenie časovania snímok

Vloženie tlačidla akcie na každej snímke

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Predloha a vyberte položku Predloha snímky.

 2. Na karte domov v časti Vložiť, kliknite na tvar, ukážte na Tlačidlá akcie a potom kliknite na tlačidlo akcie, ktoré chcete.

  Home tab, Insert group

 3. Ťahaním umiestnenie na snímke, kde sa má zobraziť tlačidlo.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla akcie, ťahajte za roh, kým je tlačidlo požadovanú veľkosť. Ak chcete zachovať pomer strán šírka a výška tlačidlo rovnaká, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 5. Kliknite na položku akcie, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Akcia

  Popis

  Žiadne

  Zruší predchádzajúce nastavenie akcie

  Hypertextové prepojenie

  Posuny do inej snímky, prezentácie, URL adresy, súbor alebo ukončí prezentáciu

  Spustite program

  Spustí program výberu z ponuky aplikácie alebo z URL adresy

  Spustenie makra

  Spustí makro predtým vytvoreného alebo načítať

  Akcia objektu

  Prepojenia na objekt, napríklad dokumentu alebo tabuľkového hárka v prezentácii

  Prehrať zvuk

  Prehrávanie vybratého zvuku

  Kliknite na položku Zvýrazniť

  Pridá vizuálne zvýraznenie na objekt v prezentácii

 6. Po dokončení zmien v zobrazení predlohy snímky kliknite na paneli hlásení na položku Zavrieť predlohu, čím sa vrátite do normálneho zobrazenia.

Tip: Ľubovoľný objekt, napríklad obrázok ClipArt alebo text môže byť tlačidlo akcie. Ak chcete vytvoriť tlačidlo akcie, vyberte objekt. Na karte prezentácia v časti Nastavenie, kliknite na položku Nastavenie akcie.

Vloženie tlačidla akcie na jednej snímke

 1. Vyberte snímku, ktorú chcete pridať tlačidla akcie.

 2. Na karte domov v časti Vložiť, kliknite na tvar, ukážte na Tlačidlá akcie a potom kliknite na tlačidlo akcie, ktoré chcete.

  Home tab, Insert group

 3. Ťahaním umiestnenie na snímke, kde sa má zobraziť tlačidlo.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť tlačidla akcie, ťahajte za roh, kým je tlačidlo požadovanú veľkosť. Ak chcete zachovať pomer strán šírka a výška tlačidlo rovnaká, počas posúvania podržte stlačený kláves SHIFT.

 4. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 5. Kliknite na položku akcie, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Akcia

  Popis

  Žiadne

  Zruší predchádzajúce nastavenie akcie

  Hypertextové prepojenie

  Posuny do inej snímky, prezentácie, URL adresy, súbor alebo ukončí prezentáciu

  Spustite program

  Spustí program výberu z ponuky aplikácie alebo z URL adresy

  Spustenie makra

  Spustí makro predtým vytvoreného alebo načítať

  Akcia objektu

  Prepojenia na objekt, napríklad dokumentu alebo tabuľkového hárka v prezentácii

  Prehrať zvuk

  Prehrávanie vybratého zvuku

  Kliknite na položku Zvýrazniť

  Pridá vizuálne zvýraznenie na objekt v prezentácii

Pridanie zvuku na tlačidlo akcie

 1. Na snímke, vyberte tlačidlo akcie.

  Poznámka: Ak tlačidlo akcie sa nachádza na každej snímke, vyberte tlačidlo akcie na predlohe snímky.

 2. Na karte Prezentácia kliknite v časti Nastaviť na položku Nastavenia akcie.

  Slide Show tab, Set Up group

 3. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte spôsob na začatie akcie vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 4. Začiarknite políčko Prehrať zvuk a potom vyberte požadovaný zvuk.

Pozrite tiež

Otvorte aplikáciu v prezentácii

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×