Office
Prihlásenie
Vloženie tabuľky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows, môžete v programe Word 2016 pridať do dokumentu tabuľku tak, že určíte jej rozmery alebo vyberiete niektorý z preddefinovaných formátov tabuľky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky určením rozmerov

Môžete určiť rozmery tabuľky, napríklad počet stĺpcov a riadkov, a ich výška a šírka. Word vloží základného typu mriežky tabuľky používať.

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, zadajte tabuľky Riadok hlavičky.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vložiť tabuľku, stlačte klávesy Alt + N, T a potom môžem.

 3. Určte počet stĺpcov v tabuľke stlačením kombinácie klávesov Alt + P a zadaním požadovaného počtu stĺpcov.

 4. Určte počet riadkov stlačením kombinácie klávesov Alt + O a zadaním požadovaného počtu riadkov.

 5. Ak chcete tieto rozmery použiť znova v budúcnosti, stlačením kombinácie klávesov Alt + S vyberte možnosť Nastaviť rozmery ako predvolené pre nové tabuľky.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Vložiť tabuľku, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter. Word pridá tabuľku do dokumentu.

 7. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, prejdite do tabuľky v dokumente a presuňte na ľubovoľnú bunku. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, T otvorte dialógové okno na kartu návrh v časti Nástroje tabuliek. Budete počuť názov karty.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nezačiarknuté, riadok hlavičky, začiarknite políčko" a stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 9. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do základného textu dokumentu.

 10. Prejde do tabuľky a zadajte informácie do bunky. Budete počuť ktorý stĺpec a riadok aktuálne vybratej bunky, ktoré sú bunky hlavičky. Stlačením klávesu šípka nadol na pohyb v tabuľke.

Vloženie tabuľky výberom z preddefinovaných formátov

Ak chcete umožniť Word formátovanie automaticky, vyberte niektorú z jeho deviatich vstavaných formátov tabuliek.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Ak chcete vybrať zo vstavaných formátov tabuliek, stlačte klávesy Alt + N, T a potom T, čím sa otvorí ponuka Galérie rýchlych tabuliek.

 3. Použite nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou sa môžete posúvať v zozname tabuľky formátov.

 4. Vyberte požadovaný formát tabuľky, stlačte kláves Enter. Word vloží vybratej tabuľky do dokumentu a umiestni výberu v hornej časti vloženého tabuľky.

 5. Stlačením klávesu Tab prechádzať bunky a zadajte svoje údaje.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. Otvorte dokument a potom prejdite na tabuľku, ktorú chcete odstrániť. Keď je kurzor v tabuľke, ozve sa potvrdenie, napríklad „V tabuľke 1.“ Keď sa kurzor posunie mimo tabuľky, ozve sa hlásenie, že ste tabuľku opustili.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Nástroje tabuliek – rozloženie, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, L.

 3. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, stlačte klávesy W, N. Tabuľka sa odstráni a kurzor sa vráti do dokumentu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Čítačka obrazovky slúži na vytváranie grafov v programe Word

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, môžete v programe Word pre Mac pridať do dokumentu tabuľku tak, že určíte jej rozmery alebo vyberiete niektorý z preddefinovaných formátov tabuľky. Je tiež možné konvertovať existujúci text na tabuľku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. Funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať v iných režimoch zobrazenia.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Môžete zadať rozmery tabuľky ako počet stĺpcov a riadkov. Word 2016 pre Mac potom vloží do dokumentu základnú tabuľku vo forme mriežky, ktorú môžete použiť. Ak chcete, aby Word 2016 pre Mac vykonával formátovanie za vás, vyberte jeden zo vstavaných formátov tabuliek.

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, nastavte riadok hlavičky.

Zadanie rozmerov tabuľky

 1. Umiestnite kurzor dovnútra dokumentu na miesto, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stlačte raz kláves so šípkou doprava, posuňte sa na kartu Vložiť a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľky, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Zadajte požadovaný počet stĺpcov v tabuľke, stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol a stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým sa číslo, ktoré chcete.

 6. Ak chcete zadať počet riadkov, stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol, kým budete počuť číslo požadovaným spôsobom.

 7. Ak chcete vložiť tabuľku s aktuálne vybratou veľkosťou, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Word 2016 pre Mac pridá tabuľku do dokumentu a zameranie presunie na jej bunku v ľavom hornom rohu. Word tiež automaticky vyberie kartu Návrh tabuľky na paneli s nástrojmi.

 8. Ak chcete skontrolovať, či je nastavená riadok hlavičky, stlačte kláves F6, až budete počuť: "Návrh, vybraté tabuľky, tab." Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "začiarknuté políčko riadok hlavičky, začiarknite políčko." Ak Riadok hlavičky nie je začiarknuté, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 9. Stlačením klávesu F6 sa vrátite do dokumentu. V prípade potreby nahor alebo nadol šípkou na presun do tabuľky.

 10. Prejdite na bunku chcete stlačením ovládacieho prvku + Option + kláves so šípkou v smere, ktorý chcete premiestniť. Zadajte informácie do bunky. Stlačením klávesu Tab na prechod na ďalšiu bunku alebo Shift + Tab na presun do predchádzajúcej bunky. Ak stlačíte kláves Tab na poslednú bunku, sa vytvorí nový riadok tabuľky.

Formátovanie tabuľky vo vstavanom formáte

 1. Vytvorte tabuľku podľa popisu v časti Zadanie rozmerov tabuľky a uistite sa, že zameranie je niekde vnútri tabuľky.

 2. Keď ste vložili tabuľku, stlačte kláves F6, až budete počuť "návrh tabuľky, vybratá, karta," a potom stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Tabuľka mriežke začiarknuté, tlačidlo."

 3. Ak si chcete vybrať zo vstavaných formátov tabuliek, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov požadoaného formátu, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím ho použijete.

 4. Stlačením klávesu F6 sa vrátite späť do dokumentu.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. Uistite sa, že zameranie je niekde vnútri tabuľky a potom použite kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami na presun vo vnútri tabuľky, kým nenájdete miesto, kam chcete pridať nový riadok alebo stĺpec.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta), a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť: „Layout, tab“ (Rozloženie, karta).

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte kartu Rozloženie.

 4. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve jeden z nasledujúcich oznamov:

  • „Insert above, button“ (Vložiť nad, tlačidlo) pridá riadok nad aktuálny riadok.

  • „Insert below, button“ (Vložiť pod, tlačidlo) pridá riadok pod aktuálny riadok.

  • „Insert left, button“ (Vložiť vľavo, tlačidlo) pridá stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

  • „Insert right, button“ (Vložiť vpravo, tlačidlo) pridá stĺpec napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vložíte vybratú položku do tabuľky.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta) alebo „Layout, selected, tab“ (Rozloženie, vybraté, karta).

  Word si pamätá kartu, ktorá ste naposledy použili pri práci s tabuľkami. Ak sa na karte Návrh tabuľky, jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

 3. Na karte rozloženie stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť, tlačidlo ponuky" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Delete table“ (Odstrániť tabuľku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Úprava vlastností tabuľky

Okrem použitia vstavaných formátov môžete zmeniť vlastnosti tabuľky individuálne. Môžete napríklad definovať zarovnanie textu, výšku riadka, šírku stĺpca alebo písať alternatívny text (alt text) na lepšie sprístupnenie tabuľky pre čítačky obrazovky.

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete upraviť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Table design, selected, tab“ (Návrh tabuľky, vybraté, karta) alebo „Layout, selected, tab“ (Rozloženie, vybraté, karta).

  Word si pamätá kartu, ktorá ste naposledy použili pri práci s tabuľkami. Ak sa na karte Návrh tabuľky, jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

 3. Na karte rozloženie stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Vlastnosti, tlačidlo" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Ponuka Vlastnosti tabuľky má päť kariet:

  • Tabuľka

  • Riadok

  • Stĺpec

  • Bunka

  • Alternatívny Text

  Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte požadovanú kartu a stlačením kombinácie klávesov Control+ Option + medzerník danú kartu otvorte.

 5. Stláčajte kláves Tab na prehľadávanie možnosti na karte vybratého VoiceOver vám povie, ako získať prístup k jednotlivé možnosti. Napríklad, na karte tabuľky môžete definovať zarovnanie textu na celú tabuľku.

 6. Ak chcete prepnúť na ďalšiu kartu, stláčajte kláves Tab, kým znova počuť názov aktuálnej karte a potom pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava, ak chcete nájsť kartu, a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Vlastností tabuľky, stláčaním klávesu Tab, kým počuť "OK, predvolené, tlačidlo" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Ak ste nezmenili nastavenia, alebo ak nechcete uložiť vykonané zmeny, stlačením klávesu Esc ukončite ponuku.

  Zameranie sa vráti na tlačidlo Vlastnosti.

 8. Stlačením klávesu F6 sa vrátite späť do dokumentu.

Konvertovanie textu na tabuľku

Konverziou normálneho textu na tabuľku môžete vytvoriť tabuľku. Môžete mať napríklad nejaký text, ktorý bol tabuľku v inom programe, ale stratil svoje formátovanie pri kopírovaní do programu Word 2016 pre Mac.

 1. Vyberte text, ktorý chcete konvertovať.

  Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď má text stĺpce oddelené pomocou klávesu Tab a riadky sú oddelené pomocou klávesu Enter.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Stlačte raz kláves so šípkou doprava, posuňte sa na kartu Vložiť a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tabuľky, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Convert text to table“ (Konvertovať text na tabuľku), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Otvorí sa ponukaKonvertovať text na tabuľku.

 6. Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte možnosti v ponuke. Word vám ponúkne počet stĺpcov a riadkov, ktoré najlepšie vyhovujú vybratému textu, pričom môžete hodnoty individuálne zmeniť. Funkcia VoiceOver oznámi, ako sa dostať ku každej možnosti.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Konvertovať Text na tabuľku, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK, predvolené, tlačidlo" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Ak ste nezmenili nastavenia, alebo ak nechcete uložiť vykonané zmeny, stlačením klávesu Esc ukončite ponuku.

  Zameranie sa vráti na panel s nástrojmi.

 8. Stlačením klávesu F6 sa vrátite späť do dokumentu.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Čítačka obrazovky slúži na vytváranie grafov v programe Word

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, Pridanie tabuľky do dokumentu. Môžete tiež rozbaľte tabuľku tak, že pridáte nové riadky alebo stĺpce a formátovanie tabuľky pomocou vstavaných štýlov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, nastavte riadok hlavičky.

 1. Presun na miesto v dokumente, kam chcete vložiť novú tabuľku a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Snímky jedným prstom pozdĺž hornej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka karty.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Predvolenú tabuľku s 3 riadkami a stĺpcami 3 sa vloží do dokumentu. Sa zameriava na novú tabuľku.

 6. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, posunutím prsta v dolnej polovici obrazovky sa počuť "Tlačidlo Možnosti štýlu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Posunutím prsta v dolnej časti, polovici obrazovky dovtedy, kým budete počuť "Nevybrané, riadok hlavičky, tlačidlo," a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  Ak funkcia VoiceOver oznamuje, či je vybratá možnosť Riadok hlavičky, môžete pokračovať upraviť tabuľku.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku karty, posunutím prsta cez pravého okraja obrazovky, kým sa "Skryť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke sa otvorí.

 8. Presuňte zvýraznenie na novú tabuľku, kým funkcia VoiceOver oznamuje bunku v tabuľke posunutím prsta cez obrazovku.

 9. Keď je vo vnútri tabuľky, potiahnite prstom doľava alebo doprava prejdite do tabuľky. Ak chcete pridať text alebo čísla v bunke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoj obsah.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. V dokumente, posuňte jedným prstom cez obrazovku, kým budete počuť "Zadané do tabuľky," nasleduje tabuľky a bunky Podrobnosti.

 2. Do režimu úprav, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Insert right, button“ (Vložiť napravo, tlačidlo) alebo „Insert below, button“ (Vložiť pod, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. V dokumente, kým nebudete počuť "Zadané do tabuľky," nasleduje tabuľky a bunky Podrobnosti posunutím prsta cez obrazovku.

 2. Do režimu úprav, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, snímku prstami v dolnej polovici obrazovky až budete počuť "Vymazať tabuľku, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, Pridanie tabuľky do dokumentu. Môžete tiež rozbaľte tabuľku tak, že pridáte nové riadky alebo stĺpce a formátovanie tabuľky pomocou vstavaných štýlov. Pridaním alternatívne texty do tabuliek, môžete obsah so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, nastavte riadok hlavičky.

 1. Presun na miesto v dokumente, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tab menu", nasleduje aktuálne vybratú kartu.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka karty.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Predvolenú tabuľku s 3 riadkami a stĺpcami 3 sa vloží do dokumentu. Sa zameriava na kartu tabuľky.

 6. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Štýl ponuku možnosti pre", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hlavička riadka začiarknuté, prepínač," a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  Ak TalkBack oznamuje možnosť Riadok hlavičky je začiarknuté, môžete pokračovať upraviť tabuľku.

 7. Presuňte zvýraznenie na novú tabuľku, kým TalkBack oznamuje bunku v tabuľke posunutím prsta cez obrazovku.

 8. Keď je vo vnútri tabuľky, potiahnite prstom doľava alebo doprava prejdite do tabuľky. Ak chcete pridať text alebo čísla v bunke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoj obsah.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. V dokumente, snímky jedným prstom cez obrazovku, až kým nebudete počuť "Zadanie tabuľky," nasledované podrobností tabuľky a bunky.

 2. Posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa možnosť, napríklad "Pravé tlačidlo Vložiť" alebo "Vložiť pod tlačidlom", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie alternatívneho textu do tabuľky

Ak chcete tabuľku so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum, Pridanie alternatívneho textu k nemu.

 1. Prejde do tabuľky, do ktorého chcete pridať alternatívny text.

 2. Posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "kartu, tabuľky, nedostanete."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "alternatívny text ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Upraviť poľa titul", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke klávesnice otvorí v dolnej časti obrazovky.

 5. Zadajte popisný názov text.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Upraviť pole Popis", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke klávesnice otvorí v dolnej časti obrazovky.

 7. Zadajte popis tabuľky.

 8. Po dokončení, potiahnite prstom zľava nadol potom zatvorenie klávesnice na obrazovke.

 9. Ak chcete kartu ponuka tabuľky, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. V dokumente, snímky jedným prstom cez obrazovku, až kým nebudete počuť "Zadanie tabuľky," nasledované podrobností tabuľky a bunky.

 2. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, kým nebudete počuť "Ponuka odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku posunutím prsta v dolnej časti obrazovky.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete table, button“ (Odstrániť tabuľku, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v programe Word pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na Pridanie tabuľky do dokumentu. Môžete tiež rozbaľte tabuľku tak, že pridáte nové riadky alebo stĺpce a formátovanie tabuľky pomocou vstavaných štýlov. Pridaním alternatívne texty do tabuliek, môžete obsah so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Windows Phone 10 nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie tabuľky

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, nastavte riadok hlavičky.

 1. Presuňte na miesto, kam chcete vložiť tabuľku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Sa vytvorí predvolenú tabuľku s 3 riadkami a stĺpcami 3. Sa zameriava na novú tabuľku.

 3. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Mi tlačidlo." Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Štýl tlačidla Možnosti zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vypnuté, tlačidlo riadok hlavičky." Dvojitým ťuknutím na obrazovku Pridajte riadok hlavičky.

  Ak moderátor oznamuje, že možnosť Riadok hlavičky je už na, môžete pokračovať upraviť tabuľku.

 4. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti, rozšírené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov dokumentu, za ktorou nasleduje "Úpravy." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky. Sa zameriava na tabuľku.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj obsah v tabuľke.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť tabuľku, ktorú chcete pridať stĺpce alebo riadky, ktoré chcete a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite jedným prstom po ľavom okraji obrazovky, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Insert right, button“ (Vložiť napravo, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie alternatívneho textu do tabuľky

Ak chcete tabuľku so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum, Pridanie alternatívneho textu k nemu.

 1. V dokumente, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa v tabuľke chcete pridať alternatívny text, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti, zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Mi tlačidlo." Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "zbalené, tlačidlo alternatívny text" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Hlava, úpravy." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popisný názov pre alternatívny text.

 4. Potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "Popis, upravovať text."

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis alternatívneho textu.

 6. Po dokončení posunutím prsta v pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Hotovo, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie tabuľky

 1. V dokumente snímky jedným prstom cez obrazovku, kým sa v tabuľke chcete odstrániť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete, button“ (Odstrániť, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Odstrániť tabuľku", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii slovo pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Použite Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na Pridanie tabuľky do dokumentu. Môžete tiež rozbaľte tabuľku tak, že pridáte nové riadky alebo stĺpce a formátovanie tabuľky pomocou vstavaných štýlov. Pridaním alternatívne texty do tabuliek, môžete obsah so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Poznámka: Ak chcete sprístupniť v tabuľke a, aby bolo možné pre ktoré čítačka obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, nastavte riadok hlavičky.

 1. Presun na miesto v dokumente, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Otvorte ponuku tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, T.

 3. Ak chcete zadať a vyberte požadovaný počet stĺpcov a riadkov v tabuľke, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka skratky. Budete počuť počet vybratých riadkov a stĺpcov.

 4. Ak chcete vložiť tabuľku s vybraté rozmery, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete nastaviť riadok hlavičky, prejdite na ľubovoľnú bunku v tabuľke. Kláves s logom Alt + Windows T. klávesa + J Otvorí sa karta návrh v časti Nástroje tabuliek. Budete počuť meno kreslenie, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Možnosti štýlu, vypnúť riadok hlavičky tabuľky tlačidlo," a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte ho.

  Ak moderátor oznamuje, že možnosť Riadok hlavičky je už na, môžete pokračovať na úpravu tabuľky.

 6. Vykoná sa prechod do novej tabuľky. Stlačením klávesu šípka nadol presunúť do tela tabuľky.

 7. Zadajte informácie do bunky. Budete počuť ktorý stĺpec a riadok aktuálne vybratej bunky, ktoré sú bunky hlavičky.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. Presun na tabuľku a potom použite klávesy so šípkami na navigáciu na tabuľku, ak chcete nájsť miesto, kam chcete pridať nový riadok alebo stĺpec.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves J, L. Otvorí sa na kartu rozloženie v časti Nástroje tabuliek.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať riadok nad aktuálny riadok, stlačte kláves A.

  • Ak chcete pridať riadok pod aktuálny riadok, stlačte kláves B, E.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca, stlačte kláves L.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od aktuálneho stĺpca, stlačte kláves R.

  Vykoná sa prechod do základného textu dokumentu, do tabuľky.

Formátovanie tabuľky pomocou vstavaných štýlov

Ak chcete umožniť Word Online sa pre vás formátovanie tabuľky, vyberte niektorú z jeho vstavaných štýlov tabuliek.

 1. Prechod na ľubovoľnú bunku v tabuľke, ktoré chcete formátovať.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows logo klávesa + J, T otvorte dialógové okno návrh klávesom tab na karte Nástroje tabuliek. Budete počuť názov karty.

 3. Prejsť na a ponuka Štýly tabuliek, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Ďalšie štýly, tlačidlo Zbaliť," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Stláčaním klávesu Tab a Prezrite si štýly. Moderátor oznamuje každú súčet.

 5. Ak chcete vybrať a použiť vstavaný štýl, stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod do základného textu dokumentu, do tabuľky.

Pridanie alternatívneho textu do tabuľky

Ak chcete tabuľku so zjednodušeným ovládaním pre širšie publikum, Pridanie alternatívneho textu k nemu.

 1. Prechod na ľubovoľnú bunku v tabuľke, do ktorého chcete pridať alternatívny text.

 2. Stlačte kláves Alt + logom systému Windows + kláves J, L a E. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny Text. Do textového poľa názov sa zameriava.

 3. Zadajte popisný názov pre tabuľku.

 4. Stláčaním klávesu Tab. Vykoná sa prechod do textového poľa Popis.

 5. Zadajte popis tabuľky.

 6. Po dokončení, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter.

Odstránenie tabuľky

Ak tabuľku už nepotrebujete, môžete ju z dokumentu odstrániť.

 1. Prechod na ľubovoľnú bunku v tabuľke, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, stlačte kláves Alt + logom systému Windows + kláves J, L a D, T. Odstránenie tabuľky a zamerania vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×