Vloženie tabuľky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vytvárať a upravovať tabuľky v e-mailovú správu v Outlook pomocou čítačky obrazovky klávesnice. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Konvertovanie textu na tabuľku

Ak máte blok textu, v ktorom sú použité rovnaké oddeľovače, môžete ho jednoducho skonvertovať na tabuľku.

 1. Vyberte časť textu, ktorú chcete konvertovať na tabuľku.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Konvertovať Text na tabuľku, stlačte klávesy Alt + N, T, V.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité odseky, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité čiarky, stlačte kombináciu klávesov Alt + B.

  • Ak sú v texte ako oddeľovače použité tabulátory, stlačte kombináciu klávesov Alt + T.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou.

Konvertovanie tabuľky na text

 1. Umiestnite kurzor na miesto v tabuľke, ktorú chcete konvertovať na text.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, L otvorte rozloženie na karte Nástroje tabuliek.

 3. Stlačením klávesu Í otvorte dialógové okno Konvertovať tabuľku na text a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili odseky, stlačte kláves Z.

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili čiarky, stlačte kláves B.

  • Ak chcete, aby sa v texte ako oddeľovače použili tabulátory, stlačte kláves T.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na správu s vybratým textom.

Vloženie tabuľky

Môžete zadať rozmery tabuľky, napríklad počet stĺpcov a riadkov a ich výšku a šírku. Outlook vloží do dokumentu základnú tabuľku vo forme mriežky.

Poznámka: Ak chcete, aby bola tabuľka čo najprístupnejšia, je dôležité vložiť do nej riadok hlavičky.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vložiť tabuľku, stlačte klávesy Alt + N, T, môžem.

 3. Zadajte požadovaný počet stĺpcov.

 4. Stlačte kláves Tab a potom zadajte požadovaný počet riadkov.

 5. Ak chcete tieto rozmery použiť znova v budúcnosti, stlačením kombinácie klávesov Alt + S vyberte možnosť Nastaviť rozmery ako predvolené pre nové tabuľky.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Vložiť tabuľku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Outlook vloží tabuľku do správy a zameranie sa presunie na prvý stĺpec prvého riadka.

 7. Ak chcete skontrolovať, či má tabuľka riadok hlavičky, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, T otvorte dialógové okno na kartu návrh v časti Nástroje tabuliek.

 8. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Vzatý, hlavičky políčko riadok." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "štýl tabuľky skupiny možností, hlavičky riadkov políčko začiarknuté." Ak budete počuť "Nezačiarknuté", stlačením klávesu medzerník prepnúť riadok hlavičky, v opačnom prípade stlačením klávesu Esc sa vrátite zamerania do tabuľky.

 9. Použite klávesy so šípkami na pohyb v tabuľke a zadajte údaje do buniek.

Použitie vstavaných štýlov tabuliek

Po vytvorení tabuľky môžete v programe Outlook rýchlo upraviť jej vzhľad pomocou vstavaných štýlov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, T otvorte dialógové okno na kartu návrh v časti Nástroje tabuliek.

 3. Stlačením klávesu T otvorte ponuku Štýly tabuliek.

 4. Pomocou klávesov so šípkami sa posúvajte v zozname štýlov, kým nenájdete požadovaný štýl, napríklad „Grid table 1, light“ (Tabuľka s mriežkou 1 – svetlá).

 5. Požadovaný štýl vyberiete stlačením klávesu Enter. Vybratý štýl sa použije na tabuľku a zameranie sa vráti na tabuľku.

Odstránenie tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, L otvorte rozloženie na karte Nástroje tabuliek.

 3. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, stlačte kláves D, T. Odstránenie tabuľky a vráti na správu.

Nastavenie vlastností tabuľky

Pomocou dialógového okna Vlastnosti tabuľky môžete tabuľke zadať názov a popis, aby ste zjednodušili jej ovládanie, alebo môžete upraviť jej zarovnanie.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete upraviť.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, L, O.

 3. Ak chcete nastaviť zarovnanie tabuľky vo vzťahu k základnému textu správy, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zarovnať tabuľku s ľavým okrajom textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ľ.

  • Ak chcete zarovnať tabuľku na stred textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

  • Ak chcete zarovnať tabuľku s pravým okrajom textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + P.

 4. Ak chcete vybrať spôsob obtekania textu okolo tabuľky, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete, aby text obtekal okolo strán tabuľky, stlačte kombináciu klávesov Alt + K.

  • Ak chcete, aby bola tabuľka oddelená od textu, stlačte kombináciu klávesov Alt + I.

 5. A poskytnúť názov a popis, stlačte kombináciu klávesov Alt + T a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým budete počuť: "Vybraté položky kartu Alternatívny Text." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "kartu Alternatívny text".

 6. Stlačte kláves Tab a zadajte názov tabuľky. Potom stlačte kláves Tab a zadajte popis.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Zameranie sa vráti na správu.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov do tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto v tabuľke, kde chcete pridať stĺpce alebo riadok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, L otvorte rozloženie na karte Nástroje tabuliek.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete pridať riadok nad vybraté miesto, stlačte kláves Á.

  • Ak chcete pridať riadok pod vybratý bod, stlačte kláves B, E.

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od vybratého miesta, stlačte kláves Ľ.

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od vybratého miesta, stlačte kláves R.

 4. Ponuka sa zavrie a zameranie sa vráti na tabuľku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Vytvárať a upravovať tabuľky v e-mailovú správu v Outlook pre Mac pomocou klávesnice a funkcia VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Konvertovanie textu na tabuľku

Ak máte blok textu, v ktorom sú použité rovnaké oddeľovače, môžete ho jednoducho skonvertovať na tabuľku.

 1. Pri písaní e-mailov, vyberte text, ktorý chcete konvertovať.

  Poznámka: Na dosiahnutie najlepších výsledkov text by mali mať stĺpce oddelené stlačením klávesu Tab alebo riadky oddeliť stlačením klávesu ENTER.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť "Tabuľky, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Konvertovať text na tabuľku", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Otvorí sa ponuka Konvertovať Text na tabuľku.

 4. Stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na prehľadávanie v ponuke Možnosti. Na základe predvoleného nastavenia Outlook vám ponúka počet stĺpcov a riadkov, ktoré najlepšie vyhovujú vybratého textu, ale môžete zmeniť hodnoty samostatne. Funkcia voiceOver vám povie, ako získať prístup k jednotlivé možnosti.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku Konvertovať Text na tabuľku, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 6. Tabuľka sa vytvorí a vráti na paneli s nástrojmi.

 7. Vrátiť do tela správy, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľky, <number> riadky, stĺpce <number>."

Vloženie tabuľky

Môžete určiť rozmery tabuľky, napríklad počet stĺpcov a riadkov, a ich výška a šírka. Outlook pre Mac Vloží tabuľku základného typu používať. Ak chcete umožniť Outlook pre Mac formátovanie automaticky, vyberte niektorú z jeho vstavaných formátov tabuliek.

Poznámka: Ak chcete zlepšiť prístupnosť tabuľky a umožniť čítačkám obrazovky správne identifikovať stĺpce tabuľky, je potrebné nastaviť riadok hlavičky.

Zadanie rozmerov tabuľky

 1. Pri písaní e-mailov, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť "Tabuľky, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Zadajte požadovaný počet stĺpcov v tabuľke, stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol a stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava, kým sa číslo, ktoré chcete.

 4. Ak chcete zadať počet riadkov, stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol, kým sa číslo, ktoré chcete.

 5. Ak chcete vložiť tabuľku s aktuálne vybratej veľkosti, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. V tabuľke sa vloží do tela správy a na kartu Návrh tabuľky sú k dispozícii na paneli s nástrojmi.

 6. Ak chcete skontrolovať, či je nastavená riadok hlavičky, stlačte kláves F6, až budete počuť "Správy, vybratá, karta," stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "návrh tabuľky, karta," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "začiarknuté políčko riadok hlavičky, začiarknite políčko." Ak Riadok hlavičky nie je začiarknuté, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 7. Vrátiť do tela správy, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Upraviť text". V prípade potreby nahor alebo nadol šípkou na presun do tabuľky.

 8. Prejdite na bunku chcete stlačením klávesu so šípkou v smere, ktorý chcete premiestniť. Zadajte informácie do bunky. Stlačením klávesu Tab na prechod na ďalšiu bunku alebo Shift + Tab na presun do predchádzajúcej bunky. Ak stlačíte kláves Tab na poslednú bunku, sa vytvorí nový riadok tabuľky.

Formátovanie tabuľky vo vstavanom formáte

 1. Vytvorte tabuľku podľa popisu v časti Zadanie rozmerov tabuľky a uistite sa, že zameranie je niekde vnútri tabuľky.

 2. Po vložení tabuľky, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current tab>, vybratá, karta," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým budete počuť: "návrh tabuľky, karta." Stlačením klávesu Vyberte ovládací prvok + možnosť + medzerník.

  Poznámka: Ak nemôžete získať prístup na páse s nástrojmi po stlačení klávesu F6, stláčaním klávesu Tab opakovane sa vrátiť do tabuľky a skúste to znova.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tabuľka mriežke začiarknuté, tlačidlo."

 4. Ak si chcete vybrať zo vstavaných formátov tabuliek, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť názov požadoaného formátu, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník, čím ho použijete.

 5. Vrátiť do tela správy, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Upraviť text".

Odstránenie tabuľky

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current tab>, vybratá, karta," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým budete počuť: "Rozloženie, karta." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

  Poznámka: Ak nemôžete získať prístup na páse s nástrojmi po stlačení klávesu F6, stláčaním klávesu Tab opakovane sa vrátiť do tabuľky a skúste to znova.

 3. Na karte rozloženie stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť, tlačidlo ponuky" a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník na otvorenie vedľajšej ponuke.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Odstrániť tabuľku", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Tabuľky sa odstráni.

Nastavenie vlastností tabuľky

Okrem použitia vstavaných formátov môžete zmeniť vlastnosti tabuľky individuálne. Môžete napríklad definovať zarovnanie textu, výšku riadka, šírku stĺpca alebo písať alternatívny text (alt text) na lepšie sprístupnenie tabuľky pre čítačky obrazovky.

 1. Skontrolujte, či zameranie je niekde vnútri tabuľky, ktorú chcete upraviť.

 2. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current tab>, vybratá, karta," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým budete počuť: "Rozloženie, karta." Ak chcete otvoriť na karte rozloženie, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  Poznámka: Ak nemôžete získať prístup na páse s nástrojmi po stlačení klávesu F6, stláčaním klávesu Tab opakovane sa vrátiť do tabuľky a skúste to znova.

 3. Na karte rozloženie stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Vlastnosti, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Ponuka Vlastnosti tabuľky má päť kariet:

  • Tabuľka

  • Riadok

  • Stĺpec

  • Bunka

  • Alternatívny Text

  Pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava vyhľadajte požadovanú kartu a stlačením kombinácie klávesov Control+ Option + medzerník danú kartu otvorte.

 5. Stláčajte kláves Tab na prehľadávanie možnosti na karte vybratého VoiceOver vám povie, ako získať prístup k jednotlivé možnosti. Napríklad, na karte tabuľky môžete definovať zarovnanie textu na celú tabuľku.

 6. Ak chcete prepnúť na ďalšiu kartu, stláčajte kláves Tab, kým znova počuť názov aktuálnej karte a potom pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava, ak chcete nájsť kartu, a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Vlastností tabuľky, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK, predvolené, tlačidlo", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  Zameranie sa vráti na tlačidlo Vlastnosti.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov do tabuľky

Tabuľku môžete rýchlo rozšíriť pridaním ďalších riadkov alebo stĺpcov.

 1. Uistite sa, že niekde sa zameriava na tabuľku, a potom pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na tabuľku, ak chcete nájsť miesto, kam chcete pridať nový riadok alebo stĺpec.

 2. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "<Current tab>, vybratá, karta," a potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým budete počuť: "Rozloženie, karta." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte kartu rozloženie.

  Poznámka: Ak nemôžete získať prístup na páse s nástrojmi po stlačení klávesu F6, stláčaním klávesu Tab opakovane sa vrátiť do tabuľky a skúste to znova.

 3. Na karte rozloženie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať riadok nad aktuálny riadok, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Vložiť nad tlačidlom."

  • Ak chcete pridať riadok pod aktuálny riadok, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Vložiť pod tlačidlom."

  • Ak chcete pridať stĺpec naľavo od aktuálneho stĺpca, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Vložiť vľavo, tlačidlo."

  • Ak chcete pridať stĺpec napravo od aktuálneho stĺpca, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: ", vložte priamo, tlačidlo."

  Potvrďte výber, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Vrátiť do tela správy, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť "upraviť text".

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

V aplikácii Outlook Pošta môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows vytvoriť a upraviť tabuľku v e-mailovej správe.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Konvertovanie textu na tabuľku

Ak máte blok textu, v ktorom sú použité rovnaké oddeľovače, môžete ho jednoducho skonvertovať na tabuľku.

 1. Pri písaní správy vyberte časť textu, ktorú chcete konvertovať na tabuľku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert, button collapsed“ (Vložiť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou. Zaznejú vlastnosti tabuľky.

Vloženie tabuľky

Pri vložení prázdnej tabuľky do e-mailu Outlook vloží základnú tabuľku s mriežkou s tromi riadkami a tromi stĺpcami. V prípade potreby môžete neskôr pridať ďalšie stĺpce a riadky.

Poznámka: Ak chcete, aby bola tabuľka čo najprístupnejšia, je dôležité vložiť do nej riadok hlavičky.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert, button collapsed“ (Vložiť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button“ (Tabuľka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vytvorí sa tabuľka a zameranie sa vráti na správu s vybratou tabuľkou. Zaznejú vlastnosti tabuľky.

Použitie vstavaných štýlov tabuliek

Po vytvorení tabuľky môžete v aplikácii Outlook rýchlo upraviť jej vzhľad pomocou vstavaných štýlov.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table styles“ (Štýly tabuliek), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. V ponuke Štýly tabuliek ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný štýl tabuľky, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Vybratý štýl sa použije na tabuľku a zameranie sa vráti na tabuľku.

Odstránenie tabuľky

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke, ktorú chcete odstrániť.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „Delete, button collapsed“ (Odstrániť, zbalené tlačidlo). Zameranie sa nachádza na tlačidle Odstrániť. Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete odstrániť celú tabuľku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete table button“ (Tlačidlo Odstrániť tabuľku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tabuľka sa odstráni a zameranie sa vráti na správu.

Úprava vlastností tabuľky

Môžete upraviť zarovnanie tabuľky, zadať tabuľke názov a popis, aby ste zjednodušili jej ovládanie, zmeniť možnosti štýlu tabuľky a ešte oveľa viac.

 1. Pri písaní správy umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. V ponuke Tabuľka ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ju vyberte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť zarovnanie tabuľky, vyberte položku Zarovnanie. V ponuke Zarovnanie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať alternatívny text vo forme názvu a popisu, vyberte položku Alternatívny text. V dialógovom okne zadajte názov tabuľky, potiahnite prstom doprava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte popis tabuľky. Ťahajte jedným prstom na hornú časť obrazovky, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete upraviť možnosti štýlu tabuľky, vyberte položku Možnosti štýlu. V ponuke Možnosti štýlu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť štýlu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie stĺpcov alebo riadkov do tabuľky

 1. Pri písaní správy posuňte kurzor v tabuľke na miesto, kde chcete pridať stĺpec alebo riadok.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „More options, button collapsed“ (Ďalšie možnosti, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Table, button collapsed“ (Tabuľka, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert button collapsed“ (Zbalené tlačidlo Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. V ponuke Vložiť ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Do tabuľky sa pridá stĺpec alebo riadok. Zameranie sa presunie na pridaný riadok alebo stĺpec v tabuľke.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Vytvárať a upravovať tabuľky v e-mailovú správu v Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, pri vytváraní správy s Mail.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Táto téma predpokladá, že tabla na čítanie je vypnutá.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Vloženie tabuľky

Ak chcete vložiť tabuľku do správy, môžete určiť počet stĺpcov a riadkov. Outlook Web App Vloží tabuľku základného typu používať.

 1. Pri písaní správy, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť novú tabuľku.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Formát, <selected option>, tlačidlo." Potom stlačte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie tlačidlo" a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Vložiť tabuľku, tlačidlo Zbaliť," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Otvorí sa ponuka vložiť tabuľku.

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vložiť tabuľku, položka ponuky nezačiarknuté, začiarkavacie políčko", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Otvorí sa dialógové okno vložiť tabuľku a budete počuť: "Dialógové okno vložiť tabuľku, zamerané na tlačidlo OK".

 5. Ak chcete vybrať požadovaný počet stĺpcov v tabuľke, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Počet stĺpcov, upravovať, <current number>," a zadajte požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete.

 6. Vyberte počet riadkov v tabuľke, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Počet riadkov, upravovať, <current number>," a zadajte počet riadkov, ktoré chcete.

 7. Po dokončení, ak chcete vložiť tabuľku, stláčaním klávesu Tab sa počuť "Tlačidlo OK", a stlačte kláves Enter. Zatvorí dialógové okno a vykoná sa prechod e-mailové správy.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vloženie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×