Vloženie tabuľky rozloženia

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o tabuľkách rozloženia

Vloženie preddefinovanej tabuľky rozloženia

Vloženie vlastnej tabuľky rozloženia so špecifickými rozmermi

Návrh vlastnej tabuľky rozloženia

Automatické formátovanie ovládacích prvkov v tabuľke rozloženia

Úvodné informácie o tabuľkách rozloženia

Tabuľky rozloženia môžete použiť na návrh šablóny formulára lepšie organizovať, profesionálnym vzhľadom. Tabuľky rozloženia je rámec, ktorý obsahuje riadky a stĺpce na organizovanie a usporiadanie obsahu šablóny formulára vrátane ovládacích prvkov, častí šablóny formulára a loga alebo iné obrázky.

V nasledujúcom príklade je tabuľka rozloženia použitá na usporiadanie textových polí v sekcii v šablóne formulára.

Tabuľka rozloženia v sekcii v šablóne formulára

1. Táto tabuľka rozloženia má dva riadky.

2. V druhom riadku sa nachádzajú tri stĺpce. Stredný stĺpec sa používa len ako rozstup.

Orámovania tabuľky rozloženia sa v režime návrhu zobrazujú ako mriežky s prerušovanými čiarami. Pri vypĺňaní formulára založenom na šablóne formulára sa tieto mriežky nezobrazujú.

Tip : Ak chcete mriežky v režime návrhu skryť, v ponuke Tabuľka kliknite na príkaz Skryť mriežku.

Na pracovnej table Rozloženie nájdete množinu preddefinovaných tabuliek rozloženia. Tieto tabuľky môžete vložiť do šablóny formulára a podľa potreby ich upraviť. Napríklad kliknutím na možnosť Tabuľka s tromi stĺpcami môžete do šablóny formulára rýchlo vložiť prázdnu tabuľku s jedným riadkom a tromi stĺpcami. Ak chcete do takejto tabuľky pridať ďalšie riadky, kliknite v šablóne formulára na bunku tabuľky a potom na pracovnej table Rozloženie kliknite na príkaz Pridať riadok tabuľky.

Ak uprednostňujete vytvorenie vlastnej tabuľky rozloženia, môžete vložiť vlastnú tabuľku rozloženia, ktorá má určitý počet riadkov a stĺpcov. Ďalšou možnosťou je nakresliť vlastnú tabuľku rozloženia, čo môže byť vhodné, ak chcete vytvoriť zložitejší návrh. Napríklad môžete vytvoriť tabuľku rozloženia, ktorá obsahuje bunky rozdielnych výšok alebo rozdielny počet stĺpcov na riadok.

Na začiatok stránky

Vloženie preddefinovanej tabuľky rozloženia

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť tabuľku rozloženia.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Rozloženie.

 3. Na pracovnej table Rozloženie kliknite v zozname Vložiť tabuľky rozloženia na požadované rozloženie tabuľky.

 4. Ak chcete pridať do tabuľky dodatočné riadky alebo stĺpce, kliknite na bunku tabuľky v šablóne formulára a potom kliknite na požadované možnosti v zozname Zlúčiť a rozdeliť bunky.

  Tip : Ak chcete odstrániť riadky, stĺpce alebo samotnú tabuľku, pravým tlačidlom myši kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke, ukážte na príkaz Odstrániť a potom kliknite na požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Vloženie vlastnej tabuľky rozloženia so špecifickými rozmermi

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť tabuľku rozloženia.

 2. Na paneli s nástrojmi Tabuľka kliknite na tlačidlo Vložiť a potom na položku Tabuľka rozloženia.

 3. Do dialógového okna Vloženie tabuľky zadajte požadovaný počet stĺpcov a riadkov v tabuľke.

Na začiatok stránky

Návrh vlastnej tabuľky rozloženia

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete nakresliť tabuľku rozloženia.

 2. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Navrhnúť tabuľku.

  Ukazovateľ sa zmení na kurzor v tvare ceruzky.

 3. Ak chcete definovať vonkajšie okraje tabuľky, nakreslite v šablóne formulára obdĺžnik a potom do obdĺžnika nakreslite okraje stĺpcov a riadkov.

  Návrh tabuľky

 4. Vymazať riadok alebo blok riadkov, kliknite na položku guma Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi tabuľky a potom kliknite na tlačidlo a posuňte gumu pozdĺž čiary, ktorú chcete vymazať.

Na začiatok stránky

Automatické formátovanie ovládacích prvkov v tabuľke rozloženia

Ak chcete vložiť ovládacie prvky v šablóne formulára môžete použiť pracovnej tably Ovládacie prvky alebo pracovnej tably Zdroj údajov. Ak chcete použiť pracovnej tably Zdroj údajov, ak chcete vložiť ovládacie prvky, môžete použiť odkaz, ktorý umožňuje okamžité Pridanie ovládacích prvkov a ich zodpovedajúcich menoviek do tabuľky rozloženia v sekcii. Tento odkaz funguje najlepšie pri navrhovaní šablóny formulára, ktorá vychádza z databázy, webovej služby alebo iného externého zdroja údajov a chcete vložiť neopakujúce sa skupiny zo zdroja údajov. Ovládacie prvky sekcií alebo voliteľných sekcií sú viazané na neopakujúce sa skupiny.

Nasledujúci obrázok zobrazuje skupinu employee vybratú na pracovnej table Zdroj údajov a príkaz Ovládacie prvky v tabuľke rozloženia vybratý v kontextovej ponuke.

Pridávanie ovládacích prvkov pomocou ovládacích prvkov v príkaz Tabuľka rozloženia

1. Keď kliknete na šípku vedľa skupiny employee, zobrazí sa ponuka s možnosťami na vkladanie ovládacích prvkov. Ak chcete vložiť do tabuľky rozloženia ovládacie prvky, kliknite v ponuke na možnosť Ovládacie prvky v tabuľke rozloženia.

2. Každé pole v skupine zamestnancov je v šablóne formulára jasne zastúpené ovládacím prvkom a zodpovedajúcou menovkou. Menovky ovládacích prvkov sú odvodené od názvov poľa alebo skupiny v zdroji údajov.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Na pracovnej table Zdroj údajov vyberte neopakujúcu sa skupina, ktorá obsahuje jedno alebo viac polí.

  Poznámka : Ak omylom vyberiete opakujúca sa skupina, kontextová ponuka poskytne odlišnú množinu príkazov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Ovládacie prvky v tabuľke rozloženia.

  Program Microsoft Office InfoPath okamžite pridá tabuľku rozloženia do šablóny formulára, ktorá obsahuje ovládacie prvky a menovky pre každé pole vo vybratej skupine. Program InfoPath určí typ vhodného ovládacieho prvku na pridanie do poľa alebo skupiny podľa typ údajov. Ak napríklad jednotlivé polia v skupine používajú typ údajov textového reťazca, program InfoPath pridá do buniek tabuľky ovládacie prvky textových polí.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×