Vloženie symbolu alebo špeciálneho znaku

Vloženie symbolu alebo špeciálneho znaku

Dialógové okno Symbol môžete použiť na vloženie symbolov, napríklad ¼ a ©, alebo špeciálnych znakov, napríklad dlhej pomlčky (—) alebo troch bodiek (…), ktoré sa na klávesnici nenachádzajú, ako aj znakov Unicode.

Typy symbolov a znakov, ktoré možno vložiť, závisia od vybratého písma. Niektoré písma môžu obsahovať napríklad zlomky (1), medzinárodné znaky (Ç, ë) a medzinárodné menové symboly (£, ¥). Vstavaný typ písma Symbol obsahuje napríklad šípky, odrážky a vedecké symboly. Taktiež je možné použiť ďalšie písma so symbolmi, napríklad písmo Wingdings, ktoré obsahujú dekoratívne symboly.

Poznámka : Veľkosť dialógového okna Symbol môžete zväčšiť alebo zmenšiť. Posuňte ukazovateľ do pravého dolného rohu dialógového okna, kde sa premení na obojstrannú šípku, a potom pomocou myši upravte okno na požadovanú veľkosť.

Čo vás zaujíma?

Vloženie symbolu

Vloženie špeciálneho znaku

Vloženie znaku Unicode

Vloženie symbolu

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť symbol.

 2. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V rozbaľovacom zozname kliknite na požadovaný symbol.

  • Ak sa symbol, ktorý chcete vložiť, v zozname nenachádza, kliknite na položku Ďalšie symboly. V poli Písmo kliknite na požadované písmo, kliknite na symbol, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

   Poznámka : Ak používate rozšírené písmo, ako napríklad Arial alebo Times New Roman, zobrazí sa zoznam Podmnožina. Tento zoznam obsahuje rozšírený zoznam dostupných jazykových znakov vrátane gréckych a ruských písmen (cyrilika), ak sú k dispozícii.

 4. Kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vloženie špeciálneho znaku

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť špeciálny znak.

 2. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol a potom na položku Ďalšie symboly.

 3. Kliknite na kartu Špeciálne znaky.

 4. Kliknite na znak, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Kliknite na položku Zavrieť.

Na začiatok stránky

Vloženie znaku Unicode

Znak Unicode môžete do dokumentu vložiť tak, že znak vyberiete z dialógového okna Symbol alebo zadáte kód znaku priamo do dokumentu.

Vybratie znaku Unicode z dialógového okna Symbol

Po výbere znaku Unicode v dialógovom okne Symbol sa kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť znak Unicode.

 2. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol a potom na položku Ďalšie symboly.

 3. Na karte Symboly kliknite v poli Písmo na požadované písmo.

 4. V poli z kliknite na položku Unicode (hex).

 5. Ak je k dispozícii pole Podmnožina, kliknite na podmnožinu znakov.

 6. Kliknite na symbol, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 7. Kliknite na položku Zavrieť.

Použitie klávesnice na vloženie kódu znaku Unicode do dokumentu

Ak poznáte kód znaku, môžete do dokumentu zadať kód a potom stlačením kombinácie klávesov ALT + X skonvertovať kód na znak. Môžete napríklad stlačiť 002A a potom kombináciu klávesov ALT + X, čím sa vytvorí znak *. Funguje to aj opačne. Ak chcete zobraziť kód znaku Unicode pre znak v dokumente, umiestnite kurzor priamo za znak a stlačte kombináciu klávesov Alt + X.

Ak kombinácia klávesov ALT + X konvertuje nesprávny kód znaku, môžete pred stlačením kombinácie klávesov ALT + X vybrať správny kód znaku alebo môžete pred kód vložiť znaky U +.  Predpokladajme, že chcete text „1µ“. B5 sa v rámci kódovania Unicode používa pre znak µ, no keď zadáte 1B5 a stlačíte kombináciu klávesov ALT + X, získate znak Ƶ.  Namiesto toho môžete zadať 1U + B5 a stlačiť kombináciu klávesov ALT + X, alebo môžete zadať 1B5, vybrať B5 a stlačiť kombináciu klávesov ALT + X.  Požadovaný text získate oboma spôsobmi.

Vyhľadanie kódu znaku Unicode

Po výbere znaku Unicode v dialógovom okne Symbol sa jeho kód znaku zobrazí v poli Kód znaku.

 1. Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Symbol a potom na položku Ďalšie symboly.

 2. Na karte Symboly kliknite v poli Písmo na požadované písmo.

 3. V poli z vyberte položku Unicode (hex).

 4. Kód znaku Unicode sa zobrazí v poli Kód znaku.

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Vkladanie matematických symbolov

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×