Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Ak chcete uložiť nové informácie o predmete, pre ktorý už existuje vytvorená accessová tabuľka, zvážte pridanie nového poľa do tabuľky. Predpokladajme, že máte tabuľku, v ktorej sú uložené informácie o priezvisku, mene, e-mailovej adrese, telefónnom čísle a poštovej adrese každého zákazníka. Ak chcete začať sledovať preferované spôsoby komunikácie zákazníkov, môžete pridať pole na ukladanie takýchto údajov.

Nepridávajte pole, ak predpokladáte, že každá jedinečná entita v tabuľke môže vyžadovať viac ako jednu hodnota poľa. Pokračujúc v predchádzajúcom príklade – ak chcete začať sledovať objednávky svojich zákazníkov, nepridávajte do tabuľky pole, pretože každý zákazník bude mať viac ako jednu objednávku. Namiesto toho vytvorte na ukladanie objednávok novú tabuľku a potom vytvorte vzťah medzi týmito dvoma tabuľkami. Ďalšie informácie o tvorbe tabuliek nájdete v článku Úvod k tabuľkám. Ďalšie informácie o vzťahoch medzi tabuľkami nájdete v článku Príručka týkajúca sa vzťahov tabuliek.

Obsah tohto článku

Prehľad

Automatické pridanie poľa zadaním údajov

Pridanie poľa výberom zo zoznamu v údajovom hárku

Pridanie poľa do stredu tabuľky

Zmena pridaného poľa

Prehľad

Každé pole má určité základné charakteristiky, ako názov, ktorý jedinečne identifikuje pole v rámci tabuľky, typ údajov, ktorý určuje povahu údajov, operácie, ktoré je možné vykonať s údajmi, a napokon množstvo ukladacieho priestoru vyhradeného pre každú hodnotu.

Pole obsahuje aj vlastnosti, ktoré určujú vzhľad a správanie údajov v poli. Napríklad vlastnosť Formát určuje vzhľad údajov v údajovom hárku alebo formulári, ktorý obsahuje toto pole.

Používanie údajov uložených v poliach je potrebné naplánovať. Pokúste sa rozložiť informácie na čo najmenšie použiteľné časti a tieto uložiť v poliach. Namiesto toho, aby ste v jednom poli ukladali napríklad celé mená osôb, mali by ste ukladať krstné meno a priezvisko v oddelených poliach. Vo všeobecnosti, ak potrebujete vytvárať zostavy, zoraďovať, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty pre jednotlivé položky, uložte ich do samostatných polí.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Automatické pridanie poľa zadaním údajov

Pole je možné pridať do tabuľky písaním do posledného stĺpca v zobrazení údajového hárka. V závislosti od zadaných údajov priradí program Access automaticky typ údajov. Program Access môže pre nové pole automaticky nastaviť aj vlastnosť Formát. Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas.

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať pole.

 2. Zadajte údaje do bunky pod hlavičkou stĺpca Kliknutím pridať.

Pridanie poľa výberom zo zoznamu v údajovom hárku

Ak chcete pridať pole na koniec tabuľky výberom zo zoznamu:

 • Otvorte tabuľku a v poslednom stĺpci kliknite na položku Kliknutím pridať.

Pridanie poľa do stredu tabuľky

Ak chcete pridať nové pole do stredu tabuľky, môžete ho vybrať z karty Polia v páse s nástrojmi. Karta Polia zobrazuje preddefinované polia, ktoré je možné pridať do tabuľky pri práci v zobrazení údajového hárka.

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, za ktoré chcete pridať nové pole. Ak napríklad chcete, aby bolo nové pole tabuľky tretie v poradí, vyberte druhé pole.

 3. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na požadovaný typ poľa.

  Tip:  Ak požadovaný typ poľa nie je zobrazený, kliknite na položku Ďalšie polia .

Zmena pridaného poľa

Po vytvorení poľa môžete zmeniť rôzne aspekty tohto poľa.

Upozornenie: Tieto aspekty môžete zmeniť aj v prípade poľa, ktoré ste vytvorili už skôr. Ak však v takomto poli existujú nejaké údaje, niektoré akcie nebudú k dispozícii alebo môžu spôsobiť stratu údajov.

Premenovanie poľa

Ak chcete premenovať pole, dvakrát kliknite na menovku poľa a potom zadajte nový názov.

Presunutie poľa

Pole môžete presunúť pomocou myši na požadované umiestnenie. Ak chcete vybrať a presunúť viac susediacich polí, kliknite na prvé pole, stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na posledné pole. Vybratú skupinu polí môžete potom presunúť myšou na nové umiestnenie.

Dôležité:  Presunutie poľa zmení jeho umiestnenie v údajovom hárku, no nezmení poradie polí v návrhu tabuľky. Ak naprogramujete prístup k poliam, použije sa pôvodné poradie. Ak napríklad presuniete pole v údajovom hárku na nové umiestnenie a potom z tabuľky vytvoríte formulár pomocou tlačidla Formulár, pole zostane na svojom pôvodnom umiestnení.

Zmena typu údajov alebo formátu

 1. Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Polia v skupine Formátovanie vyberte požadovaný typ údajov a formát.

  Poznámka: Nie všetky formáty sú dostupné pre všetky typy údajov. Najprv nastavte typ údajov a potom, ak je to potrebné, nastavte formát.

Ďalšie nastavenia

Ďalšie zmeny poľa je možné urobiť pomocou príkazov na karte Polia. Nie všetky príkazy sú dostupné pre všetky typy údajov. Ak chcete získať pomoc k týmto príkazom, vyhľadajte v Pomocníkovi názov určitého príkazu alebo typ údajov daného poľa. Ak chcete zmeniť typ údajov, vyhľadávajte použitím toho typu údajov, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×