Vloženie polí hromadnej korešpondencie

Vloženie polí hromadnej korešpondencie

Po spustení hromadnej e-mailovej korešpondencie, menoviek hromadnej korešpondencie alebo listov hromadnej korešpondencie a pripojení dokumentu k poštovému zoznamu môžete obsah prispôsobiť pridaním zlučovacích polí hromadnej korešpondencie. Zlučovacie polia pochádzajú z hlavičiek stĺpcov v poštovom zozname (označovanom aj ako zdroj údajov). Tu je príklad, ako sa polia v excelovom poštovom zozname zobrazujú v dokumente hromadnej korešpondencie.

Údaje vytiahnuté do polí hromadnej korešpondencie

Vložené zlučovacie polia získavajú informácie z poštového zoznamu a umožňujú tak prispôsobiť jednotlivé obálky, e-mailové správy, menovky alebo listy.

Do dokumentu nemusíte zvlášť pridávať každé pole. Word obsahuje polia Blok pre adresu a Riadok s pozdravom, ktoré pridávajú všetky polia adresy alebo pozdravu, takže ich netreba vždy znova pridávať.

Pridanie bloku pre adresu

Blok pre adresu môžete jednoducho do listu, na obálku alebo menovku pridať pomocou nástroja Blok pre adresu.

 1. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete pridať blok pre adresu.

 2. Vyberte položku Blok pre adresu.

Vložiť zlučovacie pole Blok pre adresu

Poznámka: Ak je príkaz Blok pre adresu neaktívny, kliknite na položku Vybrať príjemcov a vyberte typ poštového zoznamu, ktorý používate – outlookové kontakty, excelový tabuľkový hárok alebo súbor .mdb, ktorý ste predtým vytvorili vo Worde. Ak poštový zoznam ešte nemáte, kliknite na položku Napísať nový zoznam a vytvorte svoj zoznam vo Worde.

Word vám poskytne možnosti, ako urobiť meno v adrese formálnejším alebo neformálnejším.

Tip: Ak chcete pre menovky s adresami nastaviť jednoduché medzery, vyberte pole Blok pre adresu, kliknite na položku Rozloženie strany (Word 2013) alebo Rozloženie (Word 2016) a potom do polí Pred a Za v časti Rozstupy zadajte hodnotu 0.

Medzery medzi odsekmi

Ak chcete mať istotu, že sa adresy v excelovom tabuľkovom hárku pri hromadnej korešpondencii zobrazujú správne, pozrite si tému Formátovanie čísel, dátumov a iných hodnôt hromadnej korešpondencie v Exceli.

Pridanie riadka s pozdravom

Ak chcete do e-mailovej správy alebo listu pridať štandardný pozdrav, použite nástroj Riadok s pozdravom.

 1. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete pridať pozdrav.

 2. Vyberte položku Riadok s pozdravom.

  Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca zvýraznený príkaz Riadok s pozdravom.

  Poznámka: Ak je príkaz Riadok s pozdravom neaktívny, vyberte položku Vybrať príjemcov a vyberte typ poštového zoznamu, ktorý používate – outlookové kontakty, excelový tabuľkový hárok alebo súbor .mdb, ktorý ste predtým vytvorili vo Worde. Ak poštový zoznam ešte nemáte, kliknite na položku Napísať nový zoznam a vytvorte zoznam vo Worde.

 3. Vyberte štýl mena, ktorý chcete použiť, a nastavte ďalšie možnosti.

  Riadok s pozdravom – možnosti

  Tip: Ak chcete mať istotu, že Word v zozname nájde mená a adresy, vyberte položku Mapovať polia. Skontrolujte, či sú v zozname zobrazené požadované polia. Ak je pri niektorom požadovanom poli uvedený údaj Nepriradené, vyberte rozbaľovací zoznam daného poľa a potom vyberte názov stĺpca zodpovedajúci danému stĺpcu v zozname.

 4. Zvýraznením celého poľa vrátane značiek na oboch koncoch skontrolujte, či je pole formátované požadovaným spôsobom.

  Pole Riadok s pozdravom v dokumente hromadnej korešpondencie

 5. Vyberte položku Domov a potom skontrolujte písmo a veľkosť písma.

  .

 6. Vyberte položku Riadkovanie a skontrolujte, či sa riadkovanie zhoduje s riadkovaním v zvyšnej časti dokumentu.

  Položka Riadkovanie na karte Domov

Po pridaní polí, ktoré chcete zlúčiť, zadajte typ informácií, ktoré majú byť rovnaké v každom liste, e-mailovej správe, obálke alebo menovke vytvorenej počas hromadnej korešpondencie.

Pridanie jednotlivých zlučovacích polí

Ak chcete do dokumentu pridať informácie z poštového zoznamu, môžete postupne pridať jednotlivé zlučovacie polia.

 1. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete pridať zlučovacie pole.

 2. Vyberte rozbaľovaciu ponuku Vložiť zlučovacie pole a potom vyberte názov poľa.

  Vložiť zlučovacie pole – ponuka dostupných polí

 3. Ak sa v zozname nezobrazuje požadovaný názov poľa, vyberte tlačidlo Vložiť zlučovacie pole.

  Tlačidlo Vložiť zlučovacie pole

 4. Výberom položky Databázové polia zobrazte zoznam polí obsiahnutých v zdroji údajov.

 5. Poznámka: Ak sa nezobrazujú polia zo zdroja údajov, skontrolujte, či je dokument pripojený k správnemu zdroju údajov. Vyberte položku Upraviť zoznam príjemcov a skontrolujte, či pole Zdroj údajov zodpovedá požadovanému zdroju.

 6. Vyberte položku Vložiť.

Poznámka: Ak niektoré čísla, meny alebo dátumy nie sú správne formátované, pomoc nájdete v téme Formátovanie čísel, dátumov a iných polí hromadnej korešpondencie.

Používanie rozšírených zlučovacích polí

Keď píšete list alebo e-mail všetkým svojim zákazníkom a chcete, aby list alebo e-mail obsahoval rôzne informácie v závislosti od rôznych hodnôt v určitých poliach zdroja údajov, môžete nastaviť pravidlo na vyplnenie poľa. Na faktúry môžete napríklad pridať slová „Po termíne splatnosti“, ak je termín splatnosti príslušnej čiastky v minulosti.

Ak chcete nastaviť pravidlo a rozšírené pole, na karte Korešpondencia vyberte v skupine Zapísať a vložiť polia položku Pravidlá a vyberte druh poľa, ktoré chcete pridať.

Tlačidlo Pravidlá na otvorenie ponuky s pravidlami

Ďalšie informácie o používaní pravidiel hromadnej korešpondencie nájdete v téme Nastavenie pravidiel pre hromadnú korešpondenciu.

Podrobné postupy týkajúce sa hromadnej korešpondencie nájdete v témach Použitie hromadnej korešpondencie Wordu pre e-mail, Hromadná korešpondencia pre menovky a Použitie hromadnej korešpondencie na prispôsobenie listov.

Pridanie dátumu alebo času

Ak chcete do dokumentu vložiť aktuálny dátum alebo čas, prejdite na páse s nástrojmi na kartu Vložiť a vyberte položku Dátum a čas v skupine Text. V dialógovom okne Dátum a čas vyberte požadovaný formát. Kliknutím na tlačidlo OK vložte výber.

Tip: Ak chcete, aby sa dátum alebo čas automaticky aktualizoval na aktuálny dátum a čas pri každom otvorení daného dokumentu v budúcnosti, pred kliknutím na tlačidlo OK začiarknite políčko Aktualizovať automaticky.

Pozrite tiež

Máte otázky týkajúce sa hromadnej korešpondencie vo Worde, ktoré sme tu nezodpovedali?

Uverejnite otázku v komunite odpovedí pre Word.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Wordu

Máte návrh, ako by sme mohli zlepšiť Word? Ak áno, navštívte lokalitu Word UserVoice a informujte nás.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×