Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sekcie umožňujú nastaviť špecifické možnosti rozloženia strany a formátovania (ako napríklad čísla riadkov, stĺpce alebo hlavičky a päty) v rôznych častiach dokumentu. Používaním sekcií môžete napríklad formátovať úvod správy ako jeden stĺpec a zvyšok tela správy ako dva stĺpce. Word rozoznáva dokument ako jednu sekciu, kým doň nevložíte zlom sekcie.

Dokument obsahujúci zlomy sekcií

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Sekcia formátovaná ako jeden stĺpec

  Zdieľať zošit Zlom sekcie, ktorý určuje rozloženie a formátovanie predchádzajúcej sekcie označenej číslom 1

  Bublina 3 Sekcia formátovaná ako dva stĺpce

  Snímka obrazovky s náhlavnou súpravou Zlom sekcie, ktorý určuje rozloženie a formátovanie predchádzajúcej sekcie označenej číslom 3

Každý zlom sekcie ovládacie prvky, rozloženie a formátovanie predchádzajúci zlom sekcie. Napríklad, ak chcete odstrániť zlom sekcie, text pred zlom získava všetko formátovanie sekcie, ktorý nasleduje za zlomom. Na obrázku vyššie, ak odstránite prvý zlom sekcie (2) prvá sekcia formátovaná ako dva stĺpce. Posledný značka odseku (¶) v dokumente ovládacie prvky sekcie rozloženie a formátovanie poslednej sekcie v dokumente. Ak dokument neobsahuje žiadne sekcie, poslednú značku odseku ovládacie prvky rozloženie a formátovanie celého dokumentu.

Dôležité: Nasledujúce postupy predpokladajú, že používate zobrazenie Rozloženie pri tlači. Ak nepoužívate zobrazenie Rozloženie pri tlači, kliknite v ponuke Zobrazenie na položku Rozloženie pri tlači.

Vloženie zlomu sekcie

 1. Kliknite na miesto, kde sa má začínať nová sekcia.

 2. Kliknite na položky Rozloženie > Zlomy a potom kliknite na požadovaný typ zlomu.

  Dialógové okno Nastavenie strany

  Poznámka:  Ak chcete pridať zlom strany, kliknite na položku Strana. Ďalšie informácie o pridávaní zlomov strán do dokumentu.

Typy zlomov sekcií

Zlom sekcie

Popis

Nasledujúca strana

Príkaz zlomu sekcie Nasledujúca strana, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej strane vo wordovom dokumente

Začne novú sekciu na nasledujúcej strane.

Priebežne

Príkaz zlomu sekcie Priebežný, ktorý vytvorí novú sekciu na tej istej strane vo wordovom dokumente

Začne novú sekciu na rovnakej strane. Tento zlom sekcie je užitočný najmä pre dokumenty, ktoré majú stĺpce. Môžete ho použiť na zmenu počtu stĺpcov bez začatia novej strany.

Párna strana

Príkaz na vytvorenie zlomu sekcie Párne strany, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej párnej strane vo wordovom dokumente

Začne novú sekciu na nasledujúcej párnej strane Ak ste napríklad vložili zlom párnej strany na konci strany 3, ďalšia sekcia sa začne na strane 4.

Nepárna strana

Príkaz na vytvorenie zlomu sekcie Nepárne strany, ktorý vytvorí novú sekciu na nasledujúcej nepárnej strane vo wordovom dokumente

Začne novú sekciu na nasledujúcej nepárnej strane Ak ste napríklad vložili zlom nepárnej strany na konci strany 3, ďalšia sekcia sa začne na strane 5.

Odstránenie zlomu sekcie

Ak ste do dokumentu pridali zlomy sekcií, najjednoduchšie spôsob, ako zistiť, kde sa začínajú a na konci je Zobraziť formátovacie značky.

 1. Kliknite na kartu Domov a potom kliknite na položku Zobraziť všetky netlačiteľné znaky.

  Karta Domov so zvýraznenou položkou Zobraziť značky úprav

 2. Kliknutím na zlom sekcie ho vyberte a potom stlačte kláves DELETE. Zlomy sekcií vyzerajú takto:

  Obrázok zlomu sekcie

Poznámka:  Keď odstránite zlom sekcie, Word zlúči text pred a za zlomom do jednej sekcie. Nová spojená sekcia bude používať formátovanie z druhej sekcie, čiže tej, ktorá nasledovala za zlomom sekcie.

Zmeniť typ zlomu sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 3. V zozname Začiatok sekcie kliknite na požadovaný typ zlomu sekcie, ktoré chcete.

Dôležité: Nasledujúce postupy predpokladajú, že používate zobrazenie Rozloženie pri tlači. Ak nepoužívate zobrazenie Rozloženie pri tlači, kliknite v ponuke Zobrazenie na položku Rozloženie pri tlači.

Vloženie zlomu sekcie

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť zlom sekcie.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Nastavenie strany na položku Zlom a potom kliknite na požadovaný typ zlomu sekcie.

  Publikácia s presahmi

  Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady typov zlomov sekcií, ktoré môžete vložiť. Zlom sekcie je na každom obrázku označený dvakrát bodkovanou čiarou.

Typ zlomu sekcie

Popis

Nasledujúca strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej strane.

sčítanie čísel pomocou príkazu Automatický súčet

Priebežne

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na rovnakej strane.

Dialógové okno Sťahovanie súboru

Párna strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej párnej strane.

Dokument obsahujúci párne zlomy sekcie

Nepárna strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej nepárnej strane.

Čiara vzťahu medzi poľami v dvoch tabuľkách

Odstránenie zlomu sekcie

 1. Kliknite pred zlom sekcie, ktorý chcete odstrániť.

  Ak sa zlom sekcie nezobrazuje, na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Snímka obrazovky stránky Spravovanie konta s vybratým prepojením Zrušiť predplatné. .

 2. Stlačte kláves Odstrániť .

  Ak na klávesnici nemáte kláves Odstrániť , podržte stlačený kláves SHIFT, stlačte kláves so šípkou doprava Šípka a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka: Ak odstránite zlom sekcie, odstránite tiež formátovanie sekcie textu v sekcii pred zlomom sekcie. Tento text sa stane súčasťou nasledujúcej sekcie a prevezme aj všetko formátovanie vrátane okrajov.

Zmeniť typ zlomu sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 3. V kontextovej ponuke Začiatok sekcie kliknite na požadovaný typ zlomu sekcie.

Pozrite tiež

Môj dokument obsahuje nechcené zlomy strán

Pridanie a odstránenie čísel strán

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×