Office
Prihlásenie
Vloženie obrázka alebo obrázka vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie obrázka alebo obrázka vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete pomocou klávesnice, čítačky obrazovky JAWS alebo Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky pre Windows, vložiť fotografiu alebo obrázok. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázka ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Otvorte dialógové okno Vložiť obrázok, stlačením kombinácie klávesov Alt + N, P.

 3. Prejdite do umiestnenia v počítači obrázok, vyberte obrázok a potom stlačte kláves Enter. Pôvodný obrázok vložený v dokumente.

  Dôležité: Obrázok musí byť zarovno s textom, aby ho mohla čítačka obrazovky správne prečítať.

 4. Predvolene Word 2016 obrázok vloží zarovno s textom. Iné verzie, napríklad mobilná verzia alebo Word 2016 pre Mac, to ale neurobia.

  Ak chcete skontrolovať, či je obrázok zarovno s textom dokumentu, vyberte obrázok a stlačením kombinácie klávesov Alt + JP otvorte pás s nástrojmi Formát obrázka.

 5. Stlačte možnosť C a potom kláves Enter. Otvorí sa tlačidlo Pozícia a vyberie sa možnosť Zarovno s textom.

  Tipy: 

  • Ak je obrázok veľký súbor a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete veľkosť tohto dokumentu zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia.

  • V dialógovom okne Vložiť obrázok stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Vložiť, stlačením šípky nadol otvorte rozbaľovaciu ponuku a potom vyberte položku Prepojiť so súborom.

Vloženie obrázka z online zdroja

Môžete vložiť obrázok z webového umiestnenia.

 1. Vyberte v dokumente miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok.

 2. Otvorte dialógové okno Vložiť obrázky, vyhľadajte obrázky online a stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť, B otvorte pole Hľadanie obrázkov cez Bing.

 3. Do poľa Hľadanie cez Bing, ktoré už je vybraté, zadajte slovo alebo slovné spojenie popisujúce požadovaný obrázok a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka doprava alebo Alt + šípka doľava môžete prechádzať výsledky hľadania. (V Moderátorovi stačí stláčať klávesy so šípkami). Word 2016 opíše každý vybratý obrázok.

 5. Ak chcete vložiť vybratý obrázok, stlačte kombináciu klávesov Alt + Enter. (V moderátora, stlačte kláves Enter). Word 2016 na stiahnutie a vloží obrázok do dokumentu.

  Tip: Ak chcete získať ďalšie zdroje obrázkov online, prihláste sa cez dialógové okno Vložiť obrázky a prehľadávajte svoje osobné kontá, ako je napríklad OneDrive, Facebook alebo Flickr.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Otvorte kartu Formát v nástrojoch Obrázok stlačením kombinácie klávesov Alt + JP a potom stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Formátovať objekt. Stlačením klávesu Enter otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa prvá možnosť „Tieň“. Moderátor nevysloví názov tably.

  Poznámka: Ak sa neozve hlásenie „Tieň“, navigácia pomocou klávesnice možno aktivovala inú oblasť. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve hlásenie „Tieň“.

 3. Na table Formátovať obrázok (keď sa ozve hlásenie „Tieň“) prejdite stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab na ponuku možností nástrojov. Prečíta sa nahlas názov jednej z týchto možností:

  • Efekty

  • Rozloženie a vlastnosti

  • Obrázok

  • Výplň a čiara

 4. Ak chcete prejsť na tlačidlo rozloženie a vlastnosti, stláčaním šípky doprava až budete počuť názov tlačidla. Stlačte kláves Tab na presun do Textového poľa, prvú možnosť v ponuke.

 5. Ak chcete prejsť na možnosť Alternatívny Text, znova stlačte kláves Tab a potom šípku nadol, aby ste sa presunuli na pole Názov.

 6. Zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok. Alternatívny text by mal vyjadrovať akciu alebo zámer obrázka, nie jeho vzhľad.

 7. Opätovným stlačením šípky nadol prejdite na pole Popis a zadajte popis.

 8. Keď dokončíte písanie názvu a popisu, stlačením klávesu ESC sa vrátite do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS vložiť fotografiu alebo obrázok. Môžete tiež pridať alternatívny text, aby bolo zjednodušenie ovládania obrázku ešte lepšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača

 1. V programe Word 2016 pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok vložiť.

 2. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple (Panel s ponukami, Apple)“.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert“ (Vložiť). Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Pictures, submenu“ (Obrázky, vedľajšia ponuka). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník rozbaľte vedľajšiu ponuku Obrázky.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Picture from File“ (Obrázok zo súboru). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Otvorí sa dialógové okno obrázok zo súboru. Vyhľadajte umiestnenie, kde je uložený obrázok, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Bočný panel tabuľky."

  Poznámka: Ak chcete otvoriť Bočný panel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show Sidebar button“ (Tlačidlo Zobraziť bočný panel), a potom stlačte medzerník.

  Zameranie sa presunie do zoznamu obľúbených umiestnení, ako je napríklad Všetky moje súbory alebo Dokumenty. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy umiestnení.

 6. Ak sa nachádzate na správnom mieste, stlačte kláves Tab. Potom použite nahor alebo nadol klávesy so šípkami a vyhľadajte podpriečinok alebo súbor, ktorý chcete. Ak chcete zadať podpriečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 7. Po výbere správneho súboru obrázok vložíte stlačením klávesu Enter alebo kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Obrázok sa vloží do dokumentu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Hľadanie a vkladanie obrázkov ClipArt alebo obrázkov z iných online zdrojov priamo z Word 2016 pre Mac v súčasnosti nie je podporovaná v Word 2016 pre Mac. Však môžete stále pridať online obrázok do dokumentu obrázok online vyhľadávanie, uloženia lokálnej kópie a potom vložením lokálnu kópiu v dokumente.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.bing.com. Zameranie sa presunie na vyhľadávacie pole služby Bing.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Obrázky vyfiltrujete z výsledkov vyhľadávania v službe Bing tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdete na kartu Obrázky. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

  Poznámka: Na výsledky hľadania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons (ďalšie informácie nájdete tu), alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Option + Tab a prejdite k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Link, search“ (Prepojenie, vyhľadávanie).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 6. Obrázok si stiahnite tak, že stlačíte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Link“ (Prepojenie) a nasleduje názov a prípona súboru. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Potom stlačte kombináciu klávesov Command + S.

 7. Otvorí sa dialógové okno Export ako. Kurzor je umiestnený v poli názov súboru. Na výber uložiť umiestnenie, stlačte kláves Tab prejdite na miesto, kde pop tlačidlo a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte umiestnenie. Ak chcete uložiť, stlačte kláves Command + S.

  Tip: Uložte obrázky do položky Dokumenty, aby sa dali jednoduchšie vložiť do dokumentu programu Word.

 8. V programe Word 2016 pre Mac umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok vložiť. Potom vložte obrázok, ktorý ste už uložili pomocou ponuky Vložiť na paneli s ponukami. Ďalšie informácie o tom, ako vložiť obrázok uložený lokálne, nájdete v téme Vloženie obrázka alebo fotografie z počítača.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. V dokumente vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text. Ak chcete vybrať obrázok v programe Word, umiestnite kurzor pred obrázok, stlačte a podržte kláves Shift a potom stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Image, layout item“ (Obrázok, položka rozloženia).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + 1 otvorte tablu Formátovať obrázok. Ozve sa: „Format picture, task pane“ (Formátovať obrázok, pracovná tabla).

 3. Ak chcete otvoriť na kartu rozloženie a vlastnosti, stláčajte kláves Tab, kým budete počuť názov karty a "Momentálne ste na karte vnútri oblasti posúvania." Stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť: "Rozloženie a vlastnosti, vybratej karte." Vyberte kartu, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete prejsť na možnosť Alternatívny Text, stláčajte kláves Tab, až budete počuť: "Alternatívny text zbalené." Ak chcete rozbaliť Alternatívny Text možnosť, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete prejsť do poľa názov, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Názov". Zadajte názov alternatívny text obrázka. Alternatívny text by mal opísať akciu alebo účel obrázka, nie jej vzhľad.

 6. Ak chcete prejsť do poľa Popis, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Upraviť text". Zadajte popis.

 7. Ak chcete po dokončení zadávania názvu a popisu presunúť zameranie späť do obrázka v dokumente, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov obrázka a text „layout item“ (položka rozloženia).

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre iOS VoiceOver vstavané iOS čítačku obrazovky, ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. Počas upravovania dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Otvoriť kartu Vložiť, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Vložiť tabulátor", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vložiť tabulátor."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidla Vložiť obrázky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aplikácia fotografie.

 5. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení s obrázkom, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 6. Ak chcete prehľadávať obrázky v umiestnení, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje obrázky. Funkcia voiceOver oznamuje snímky podľa typov obrázkov, smerovania, dátumy.

 7. Ak na fotografiu, dvakrát ťuknite na obrazovku vložiť obrázok.

  Obrázok sa vloží, vykoná sa vráti do dokumentu s vybratý obrázok a otvorí sa karta obrázka.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Obrázok môžete vložiť z kamery zariadenia.

 1. Počas upravovania dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Kartu Domov."

 3. Otvoriť kartu Vložiť, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Vložiť tabulátor", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vložiť tabulátor."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "vložiť obrázok z kamery, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kamery.

  Poznámka: Zobrazí sa dialógové okno kontextovej ponuky hovorí: "Word chcete mať prístup k fotoaparátu." Ak nechcete, potiahnite prstom doprava, kým sa "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo), nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "použitie fotografií, tlačidlo," a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku pomenovanie. Vykoná sa vráti do dokumentu s vybratý obrázok a otvorí sa karta obrázka.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. Počas úpravy dokumentu, vyberte obrázok, potiahnite prstom okolo oblasti písania, kým funkcia VoiceOver oznamuje obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Vybratá, obrázok," nasleduje rozloženie obrázka. Otvorí sa karta obrázka.

 2. Otvorte ponuku Alternatívny Text z obrázka na karte, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo alternatívny Text", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať alternatívny text, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Dlaždice, do textového poľa" dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov alternatívny text pre obrázok pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal opísať akciu alebo účel obrázka, nie jej vzhľad.

  Poznámka: Ak sa chcete dostať ku klávesnici, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvok klávesnice. Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver ohlasuje tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete pridať popis k obrázku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Popis, do textového poľa" dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po písať názov a popis, potiahnite prstom doľava, kým budete počuť "Tlačidlo Hotovo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Alternatívny Text sa zatvorí a vykoná sa prechod späť na dokument.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky nastaviť riadok medzery a odsadenie v programe Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. Počas upravovania dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Otvoriť kartu Vložiť, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Vložiť tabulátor", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Obrázky ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka obrázkov.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "fotografie tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Otvoriť z otvorí so zameraním na miesto uloženia aktuálne vybratého obrázka.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Prechádzanie obrázky v ukladacom priestore aktuálne vybratého obrázka, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť požadovaný obrázok. TalkBack prečíta mena a dátumu každý z obrázkov, pri posúvaní.

  • Prejdite na ďalší ukladací priestor, napríklad sťahovanie alebo obrázky, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zobraziť tlačidlo smeruje", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť informáciu o umiestnení chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak potiahnete prstom doľava alebo doprava, kým sa obrázok, ktorý chcete.

  TalkBack oznamuje obrázky tak, že ich názvy súborov, veľkosti a dátumy.

 7. Ak na fotografiu, ak chcete vložiť vybratého obrázka, dvakrát ťuknite obrazovky. Budete počuť: "Slovo, spracované obrazu."

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Obrázok sa vloží, vykoná sa vráti do dokumentu s vybratý obrázok a otvorí sa karta obrázka.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

 1. Počas upravovania dokumentu prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak je to potrebné, na zatvorenie klávesnice a prejdite na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa karta domov, a budete počuť: "Tab menu, Home vybratá."

 3. Otvoriť kartu Vložiť, dvakrát ťuknite obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Vložiť tabulátor", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Obrázky ponuky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka obrázkov.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla fotoaparátu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aplikácia kamery.

  Poznámka: Zobrazí sa dialógové okno kontextovej ponuky hovorí: "Umožňujú programu Word na vziať obrázky a záznam videa." Ak nechcete, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Povoliť tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Vziať obrázka, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Priečku", namiesto kamera správnym smerom, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Vykoná sa prechod na tlačidlo Hotovo. Ak chcete použiť fotografiu v dokumente, dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Slovo, spracované obrazu."

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save image button“ (Tlačidlo Uložiť obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Obrázok sa vloží, vykoná sa vráti do dokumentu s vybratý obrázok a otvorí sa karta obrázka.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Po vložení obrázka do dokumentu môžete pridať alternatívny text na maximálne zjednodušenie prístupnosti dokumentu.

 1. Po vložení obrázka, čím sa otvorí ponuka Alternatívny Text na karte obrázok potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Alternatívny Text ponuky" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Upraviť názov," a zadajte názov alternatívny text pre obrázok pomocou klávesnice na obrazovke. Alternatívny text by mal opísať akciu alebo účel obrázka, nie jej vzhľad.

  Poznámka: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 3. Ak chcete pridať popis k obrázku, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Textové pole, popis," dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom zadajte popis pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Po zadaní názvu a popisu, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ponuka Alternatívny Text sa zatvorí a vykoná sa prechod späť na dokument.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky nastaviť riadok medzery a odsadenie v programe Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, ak chcete vložiť obrázok alebo obrázok.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word Mobile nájdete v téme Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka alebo obrázka z telefónu

 1. V dokumente, prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava jedným prstom, kým nebudete počuť: "Selektor tabulátora, tlačidlo Domov zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kontextovej ponuky, domov, < počet dostupných kariet a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky > vybratá." Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 5. V ponuke potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Vložiť, < počet dostupných kariet > a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tlačidla Vložiť, zbalené." Vložte kartu Možnosti sú k dispozícii.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "obrázky tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "fotografie tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno fotografie.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa názov súboru, ktorý chcete vložiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Vložiť tlačidlo Panel aplikácie." Dvojitým ťuknutím na obrazovku vložiť fotografie do dokumentu.

Poznámka: Čítať správne čítačky obrazovky, obrázok musí byť zarovno s textom. Na základe predvoleného nastavenia pre Word Mobile nie je možné vložiť obrázok zarovno s textom. Skontrolujte, či je zarovno s textom dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zalomenie textu tlačidlo Zbaliť," obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zalomiť Text možnosti sú k dispozícii. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, zarovno s textom tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Obrázok môžete vložiť z kamery zariadenia.

 1. V dokumente, prejdite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť: "Selektor tabulátora, tlačidlo Domov zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kontextovej ponuky, domov, < počet dostupných kariet a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky > vybratá." Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 5. V ponuke potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Vložiť, < počet dostupných kariet > a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Tlačidla Vložiť, zbalené." Vložte kartu Možnosti sú k dispozícii.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "obrázky tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla fotoaparátu" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno fotoaparátu.

 8. Potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo prevziať fotografiu," Nasmerujte fotoaparát v požadovanom smere a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku Zachyťte snímku.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo prijať" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vložte získaný obrázok do dokumentu.

Poznámka: Čítať správne čítačky obrazovky, obrázok musí byť zarovno s textom. Na základe predvoleného nastavenia Word Mobile nie je možné vložiť obrázok zarovno s textom. Skontrolujte, či je zarovno s textom dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zalomenie textu tlačidlo Zbaliť," obrázok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zalomiť Text možnosti sú k dispozícii. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vypnuté, zarovno s textom tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky a zarovnanie textu a odsekov v programe Word

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete pridať obrázky, grafiku a fotografie do dokumentu. Môžete pridať obrázky z počítača alebo zariadenia, alebo z online zdroja, ako je napríklad lokalita Bing.com.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Internet Explorer. Keďže sa Word Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z počítača

Vložte do dokumentu obrázok z počítača pomocou nasledovných krokov.

 1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kde sa má obrázok zobrazovať.

 2. Ak chcete výber premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Vložiť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

 4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Obrázok, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vybrať súbor na odovzdanie so zameraním na pole Názov súboru.

  Poznámka: Pri vkladaní obrázka vyhľadá Word Online v počítači najbežnejšie formáty obrázka (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, .ico, .png a .wmf). Môžete však prehľadávať všetky formáty súborov. Stačí v dialógovom okne Vybrať súbor na odovzdanie prejsť stlačením klávesu Tab na pole Súbory s obrázkami a potom kliknúť na tlačidlo Všetky súbory (*.*).

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Zadajte názov obrázka, ktorý chcete použiť, a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať obrázok v inom priečinku, stláčajte klávesy Shift + Tab dovtedy, kým nebudete počuť názov priečinka, a potom stlačte kláves Enter. Na prehľadávanie priečinkov použite kláves Tab a klávesy so šípkami. Ak chcete prejsť o úroveň vyššie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Backspace. Ak chcete prejsť na prvý obrázok v priečinku, stlačte kláves Tab. Keď budete počuť názov požadovaného obrázka, stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z webu

Ak nemáte vhodný obrázok v počítači, môžete ho vyhľadať na webe.

Poznámka: Ak použijete fotografie, obrázky alebo ClipArt, je vašou povinnosťou dodržiavať autorské práva. V prípade obrázkov vám môže pomôcť filter licencií v Bingu.

 1. Nastavte kurzor na miesto v dokumente, kam chcete obrázok vložiť.

 2. Ak chcete výber premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 3. Ak sa chcete presunúť na kartu Vložiť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

 4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Online obrázky, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vloženie obrázkov. Ozve sa hlásenie „Vyhľadať v Bingu“ a výber sa presunie na pole Hľadanie obrázkov cez Bing.

 5. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný typ obrázka, a stlačte kláves Enter. Popíšu sa výsledky vyhľadávania.

 6. Požadovaný obrázok vložíte stlačením klávesu Enter. (Obrázok môžete vybrať aj tak, že stlačíte medzerník, potom stlačením klávesu Tab prejdete na tlačidlo Vložiť a nakoniec stlačíte kláves Enter.)

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

 1. Vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým počuť meno na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab, až kým dosiahla na kartu Formát a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete prejsť na tlačidlo Alternatívny text, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Alternatívny Text s vybratým poľom Nadpis. (V programe Moderátor sa ozve „Image selected“ (Vybratý obrázok).)

 4. Kliknite do poľa Popis a zadajte požadovaný text.

 5. Prejdite na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vloženie a zmeniť text v programe Word

Kontrola pravopisu a gramatiky v programe Word pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×